close

Enter

Log in using OpenID

Ödev 3 (teslim tarihi 30.04.2014)

embedDownload
ÇEV2006 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ – 3. ÖDEV
(İnterpolasyon)
Verildiği tarih: 16.4.2014
Teslim tarihi: 30.4.2014
Dikkat edilecek hususlar:
Ödevleri soru kağıdı üstte olacak şekilde lütfen zımbalayıp getirin. Poşet dosya kullanmayın.
Ödevleri birbirinizden kopyalamayın. Başkasının yaptığı hatayı kendiniz tekrarlayabileceğiniz gibi, ödev
size hiçbir fayda sağlamaz.
Bu ödev için ne kadar zaman harcadınız ?
___________________________
1) A ve B noktalarından geçen bir hat üzerinde yapılan bir dizi zemin kotu ölçümlerinden
elde edilen veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Đstasyon #
x (m)
z (m)
A
AB1
AB2
AB3
AB4
AB5
AB6
AB7
B
0
305
65
310
85
?
118
325
150
340
214
385
276
362
295
?
305
358
x=85 m ve x=295 m’de bulunan AB2 ve AB7 noktaları için arazi koşullarının elverişsiz
olması nedeniyle ölçüm yapılamamıştır. Bu noktalara ait kot değerlerini, tablodaki tüm
verilerden yararlanarak yaklaşık olarak hesaplayınız (Not: interpolasyon denklemini açık
bir şekilde elde etmenize gerek yoktur).
2) Tablodaki verilerle xp=4,4 için interpolasyon hesabında kullanılabilecek 3.dereceden
gerileme interpolasyon polinomunu elde ederek, bu değere karşılık gelen yp değerini
hesaplayınız (polinom denklemini açık bir şekilde yazınız!). Elde ettiğiniz interpolasyon
eğrisini, ölçüm noktaları ile birlikte Excel ile çizeceğiniz bir grafikte gösteriniz.
x
y
1
−12,1
2
−8,6
3
0,9
4
19,4
5
49,9
3) Suyun çeşitli T sıcaklıklarında ölçülen viskozite değerleri (ν) aşağıdaki tabloda verilmiştir.
T = 7,5 °C için viskoziteyi tüm verilerden yararlanarak yaklaşık olarak bulunuz (Not:
interpolasyon denklemini açık bir şekilde elde etmenize gerek yoktur).
T
ν
0
1,792
4
1,568
8
1,387
12
1,240
16
1,117
20
1,011
24
0,919
Not: Soruları Excel ile de çözebilirsiniz. Ancak cevapları açık bir şekilde el ile yapmış gibi
sunmanız gerekmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
82 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content