close

Enter

Log in using OpenID

ARACI TANIMAK DÜZ VĠTES KULLANIMI

embedDownload
ARACI TANIMAK
DĠREKSĠYON SĠMĠDĠ
DÜZ VĠTES KULLANIMI
► Düz vitesli araçlarda ileri vitesler tüm otomobiller de
aynı şekildedir. Bos vitesten 1. vitese almak icin debriyaj
pedalına basılır ve vites topuzu önce sürücü tarafına
doğru 1. ve 2. vitesin bulunduğu kısmı bir duvar gibi
düşünürsek,yan duvara dayanıncaya kadar çekilir,sonra
öne ileri doğru itilerek alınır.
Direksiyon: Direksiyonu 9'u 15 gece,
A ve B noktaları durumunda tutun ve içten
çevirmeyin.10’u 15 gece de tutabilirsiniz. Direksiyonu
sıkmayın, gerektiği kadar yon verin. Eğer sıkarsanız onu
yönlendiremezsiniz.
KOLTUĞA OTURMA SEKLĠ
►1 den 2. vitese almak için sol taraftaki duvara dayalı
şekilde arkaya kadar çekilir.
► 2 den 3. vitese almak için vites topuzu hafif öne itilerek
boşa alınır ,sonra dümdüz öne ileri doğru itilerek 3. vitese
geçer.
► 3 den 4. vitese almak için vites topuzu dümdüz arkaya
doğru çekilir.
►4 den 5. vitese almak için önce vites topuzu hafif öne
itilerek boşa alınır,sonra vites topuzu sağ tarafa doğru yan
itilerek duvara dayanır, sonra öne doğru itilerek 5. vitese
geçer.
►Geri vites araçlarda farklı yerde olabilir. Araçlarda geri
vitese almak için vitesin önce boşta olması gerekir.Eğitim
aldığınız araçlarda (vites topuzuna şekilde görüldüğü gibi)
üstten bastırılıp sol öne itilerek geri vitese alınmış olur
Aracın on koltuğuna oturduğunuz zaman sırtınızı koltuğa
dayayıp kolunuzu öne doğru uzatın. Bileğiniz direksiyon
simidinde saat 12 noktasına değecek şekilde koltuğu
ayarlayın. (Koltuk sırtı 20’ derecelik acı ile arkaya eğimli
olması gerekir.)
1. İleri - Geri ayarı
2. Yükseklik ayarı
3. Sırtlık eğim ayarı
4.Bas dayanağının yükseklik ve eğim ayarı
KONTAK ANAHTARI
PEDALLAR
► Sol ayak debriyaj pedalını kullanır,Ayak topuğunu yere
değdirmeden diz ile beraber kaldırılır
► Sağ ayak hem fren hem gaz pedalını kullanır,frenin
altında ayak topuğu yere sabit durur,ayağı kaldırmadan
sadece parmakların ucu ile gaz ve frene basılır .
Debriyaj: Debriyaj motorunuzdaki kuvveti tekerleklere
iletmek için kullanılan bir alettir. Her vites değiştirilirken
kullanılır.Bunun dışında kullanılmaz. Çok basit ve kolay bir
amacı olan debriyajı doğru kullanmayı öğrenelim.Sağ
Ayak topuğumuzu yere destek
yaparak kullanmayalım Debriyajı sert
ve aniden bırakmayalım. (Debriyaj
pedalına basarken birden basabiliriz)
Gaz: Gaza kesinlikle birden bire
basmayın, az az basın. Ayrıca gaz
pedalını basarken motorun sesini dinleyin,
Göstergelerdeki motor devir göstergesi gaz pedalını bağlı
olarak gösterir.
Fren : Ayak freni bütün
tekerleklerin aynı anda
frenlemesini sağlar. Araçlarda
Westinghause veya ABS fren
bulur.ABS yağışlı havalarda
emniyetlidir
Atalay Sürücü Kursu Direksiyon Ders Notları
A. Anahtarın açılması
B. Aracın kilitlerinin açılması
C. Aracın basit ve süper kilitlenmesi
ĠÇ ve DIġ DĠKĠZ AYNALAR
► Ayna ayarlarını yapmayı unutmayınız. Araç içi dikiz
aynası arka camın tamamını görecek şekilde ayarlanır.
► Sol dış ayna ise aracınızın arka kapı kolunu ve yolu
görecek şekilde ayarlanır.
www.ehliyetokulu.com
Sinan Akduman
ARACA BĠNĠLDĠĞĠNDE YAPILANLAR
DURUġTA YAPILACAK ĠġLEMLER
► Koltuk ve Ayna ayarlanır,
► Emniyet Kemeri takılır,
► Ayaklar Debriyaj ve Fren
pedallarına konur,
► Vitesin boşta olduğu kontrol edilir
1) Gazdan ayak çekilir, araç kendi halinde biraz hareket
eder.(Onunuz uygun değilse hemen frene basılır ve bu
sırada ayna kontrolleri yapılır.)
2) Ayna kontrol edilir,sağ sinyal verilir, Yavaş gidiyorsanız
ilk önce debriyaja sonra frene basılır. Hızlı gidiyorsanız ilk
önce frene sonra debriyaja basılır. Fren arabayı
sarsmayacak şekilde kullanılır. Arabanız tam durma
sırasında debriyaj kullanılır.
3) Vites boşa alınır,sinyal kapatılır. Motor stop ettirilir
kontak anahtarı kapatılır.
4) Vites 1 'e alınır, el freni düğmesine basmadan yavaş bir
şekilde yukarı doğru çekilir.
5) İlk önce debriyaj kaldırılır, sonra frenden ayağınız
çekilir. Emniyet kemeri çözülür.
6) Sol arka kontrolü 100 metreyi görecek şekilde yapılır.
Sağ elle kapı açılır.(trafiği kontrol ederek.) Araçtan dikkatli
ve kontrollü bir şekilde inilir.
ARACI KULLANIRKEN YAPILANLAR
► Debriyaja basılır , Araç çalıştırılır
► Vites 1. vitese takılır
► El freni indirilir
► Sol sinyal verilir
► Sol aynadan trafik akısı kontrol edilir
► Debriyaj yavaş bırakılıp, gaza basılır
ARACI DURDURURKEN YAPILANLAR
► Aynadan trafik akısı kontrol edilir
► Sağ sinyal verilir
► Önce debriyaja sonra frene basılır
► Vites gerekirse küçültülerek durulur.
MOTOR DEVĠR GÖSTERGESĠ
SAĞA DÖNÜġLER
DĠZEL ARAÇLARDA
A : Ekonomik yakıt tüketimi (1500-2500 arası)
1500 dev/dak altına indiğinde vites küçültülür.
2500 dev/dak üstüne çıktığında vites büyültülür
B : Rölanti de çalışması
BENZĠNLĠ ARAÇLARDA
A : Ekonomik yakıt tüketimi (2000 -3000 arası)
2000 dev/dak altına indiğinde vites küçültülür.
3000 dev/dak üstüne çıktığında vites büyültülür
B : Rölanti de çalışması
KALKIġTA YAPILACAK ĠġLEMLER
► Dönüş işareti verilir.
► Sağ seride veya izin verilen seride girilir.
► Hız azaltılır,
► Dar bir kavisle donulur,
► Dönüş sırasında ilk geçiş hakkı, karsıya gecen
yayalara,varsa bisikletlilere verilir.
SOLA DÖNÜġLER
1) Araca binmeden önce sağdan akan trafik kontrol edilir,
uygunsa kapı açılıp içeri girilir.
2) Ayna kontrolleri yapılır, oturduğunuz koltuk kendi
durumunuza göre ayarlanır, emniyet kemeri takılır.
3) Debriyaja basıp vites boşa alınır.
4) Kontak yerine takılıp çevrilir, motor çalıştırılır,
5) Motor çalıştıktan sonra debriyaj pedalına basıp vites
kalkış durumuna (Vites 1'e) getirilir.
6) Kalkış sinyali verilir. ( Sol sinyal)
7) El freni bırakılır.( El frenini bırakırken hafif yukarı
çekerken düğmeye basılarak aşağı indirilir.)
8) Kalkış esnasında iç ve dış ayna kontrolleri araç var mı
diye tekrar yapılır.
9) Debriyajı belirli bir noktaya (kavrama noktası) getirirken
bir miktar gaz verilir ve kalkış tamamlanır.
10) Trafik akısı ve o andaki hızımız uygunsa, gaz belirli
ölçüde arttırılır ve vites 2'ye alınır.
11) Vites büyütürken hangi viteste olursanız olun, gaz ilk
önce yavaşça arttırılır. Belirli bir hıza ulaştığımız zaman,
(motor sesi sizi uyaracaktır) vites büyütülür. Debriyaj
bırakırken kontrollü bir bicimde bırakılır.
Atalay Sürücü Kursu Direksiyon Ders Notları
► Dönüş işareti verilir.
► Yolun gidişe ayrılan kısmının soluna yanaşılır,
► Hız azaltılır.
► Dönüşe başlamadan önce sağdan ve karsıdan gelen
taşıtlara ilk geçiş hakkı verilir,
► Geniş kavisle donulur,
► Dönüş sırasında ilk geçiş hakkı, karsıya gecen
yayalara,
varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere verilir.
► Girilen yol çok şeritli ise, en sağ şerit dışında uygun bir
seride girilir.
www.ehliyetokulu.com
Sinan Akduman
U DÖNÜġÜ YAPMAK
► Yolun sağına yanaşılır ve durulur.
► Sol sinyal lambası yakılır ve direksiyon tam sola
çevrilir.
► Dönüşe başlamadan önce arkadan ve karşıdan gelen
taşıtlara ilk geçiş hakkı verilir,
► Araç A konumuna gelinceye kadar dönülür,
► Dönüş tek manevrada tamamlanmamış ise durulur
► Direksiyon tam sağa çevrilir,1 m. geri gidilir ve durulur,
► Tekrar tam sola çevrilip ileri gidilir ve dönüş
tamamlanır.
GERĠ GERĠ GĠTMEK :
TAKĠP MESAFESĠ
► Sürücüler, önlerinde giden araçları, kendi araçlarının
km. cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre
mesafeden takip etmek zorundadırlar. Bu surenin
tespitinde, 88-89 yöntemi kullanılır.
ÖNDEKĠ ARACI GEÇME
Araç geri gitmek için en sağ şeride veya yolun en sağına
çekilir. Vites geri vites konumuna getirilir. Ön ve arka trafik
kontrol edilir. Bu kontrol ya arka camdan veya pencereden
bakarak yapılır.Geri giderken araçta oturuş pozisyonu çok
önemlidir.
PARK ETMEK
►Park edeceğiniz boşluk belirlenir.Park edilecek yerin
önündeki araç ile aynı hizaya gelinir Aranızdaki mesafe 80
cm olmasına dikkat edilir. Aracınızın arka tamponu ile
yanınızdaki aracın arka tamponu aynı hizada iken durulur
►Araç geri vitese alınır, direksiyon tam sağa çevrilir, geri
gitme konumunda arkaya bakılarak bizim aracımızın on
tamponu ile yanımızdaki aracın arka tamponu aynı hizaya
gelinceye kadar geri gidilir .
► Bu konumdan sonra direksiyon tam sola
çevrilerek geri gitmeye devam edilir. aracımızın
jantları ile kaldırım arasında en fazla 30 cm mesafe elde
edilmesine dikkat edilir.
► Direksiyonu düzelterek bir miktar öne gidilir. Öne
gittiğimiz zaman önümüzde ve arkamızdaki araçların daha
rahat çıkması için onumuz ve arkamızdaki mesafeler eşit
bırakılmaya çalışılır.
Atalay Sürücü Kursu Direksiyon Ders Notları
► Hava ve yol şartları olarak görüşün yeterli olmasına
► Trafik kuralları olarak geçmeye uygun olduğuna,
► Geçme için kullanılacak şeridin yeteri kadar ilerisinin
görüşe acık ve bos olmasına,
► Arkadan gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye
başlamamış olmasına dikkat edilir.
Bu sartlar tam ise ;
► Sol dönüş işareti verilir, geçilecek araç sürücüsü
gündüz korna ile, gece selektör yapılarak uyarılır.
►Geçilecek araca takip mesafesi kadar mesafe önce sol
şeride geçilir. Hız artırılarak geçilir
►Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye
kadar geçiş şeridinde gidilir.
►Sağ dönüş işareti verilir, sonra sağ seride girilir.
YOKUSTA ARACI KALDIRMAK .
YOKUSTA DEBRĠYAJ ĠLE KALKIS TEKNĠĞĠ
► Aracınızı, vites boşta,sağ ayağınız fren pedalına basılı
durumda eğimli yolda durdurun.
► Debriyaj pedalına basın, aracı 1. vitese alın.
► Bu durumda, freni bırakmadan yavaşça debriyaj
pedalını bırakmaya başlayınız.
► Motorun sesini dikkatli bir şekilde dinleyin, motorun
sesinde azalma ve titreme hissedilir.
► Bu durumda,debriyaj pedalını tutun.
► Sağ ayağınız ile fren pedalını yavaşça bırakın.
Aracınızın geri gitmediğini, sabit durduğunu görün.
► Önce bir miktar gaz verin. Motorun sesini normale
getirecek kadar. Gaza basarken yavaş yavaşta debriyajı
bırakın.
www.ehliyetokulu.com
Sinan Akduman
YOKUSTA EL FRENĠ ĠLE KALKIS TEKNĠĞĠ
► Araç çalışır,vites boşta, el freni çekili olmalıdır
► Sol ayağınızla debriyaj pedalına sonuna kadar basın,
aracı 1. vitese takın.
► Debriyaj pedalını yavaşça bırakmaya başlayın.
► Sağ ayağınız gaz da olsun.Motorun sesini çok dikkatli
bir şekilde dinleyin, debriyajı bırakırken, motorun sesinde
azalma ve titremeyi hissedin. Bu durumda, debriyajı tutun.
► Simdi el frenini yavaşça bırakın. Aracınızın geri gitmez,
sabit olarak yerinde durur.
► Önce bir miktar gaz veriniz.
Debriyaj pedalını yavaş çekmeye
başlayın. Araç ileri gitmeye başlar
LASTĠK DEĞĠġTĠRME
► Lastik patladığı zaman bagajda bulunan kriko,bijon
anahtarı ve stepne(yedek lastik) çıkarılarak patlak olan
değiştirilir.
► Araçta önce krikonun takıldığı yeri bilmek gerekir.
► Kriko ile aracı kaldırıp, bijon vidaları çıkarılır.
► Stepne lastik takılır.Bijon vidaları çapraz sıkılır.
KARAYOLUNU KULLANMA KURALLARI
AZAMĠ HIZ SINIRLARI
Araç cinsi
Otomobil
Minibüs,otobüs
Kamyonet
Kamyon,çekici
Motosiklet
Motorlu ve
motorsuz bisiklet
Tehlikeli mad. taş
Lastik tek. traktör
İş makineleri
Arızalı aracı çeken
araçlar
YerleĢim
yeri
içinde
50
50
50
50
50
30
ġehirler
arası
yollarda
90
80
80
80
80
45
BölünmüĢ
yollarda
Otoyol
110
90
85
85
90
45
120
100
95
90
100
Giremez
30
20
20
20
50
30
20
20
50
40
20
30
60
Giremez
Ġzinli gir.
40
Sürücüler:
► Gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmek,
► Çok şeritli yollarda, yol ve trafik durumuna göre hızının
gerektirdiği şeritten sürmek,
► Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritteki araçların
emniyetle geçmesini beklemek,
► Trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmemek,
► Gidişe ayrılan şeritlerden en soldakini sürekli olarak
işgal etmemek, zorundadırlar.
Sürücüler:
► Kavşaklara, Dönemeçlere, Tepe üstlerine
yaklaşırken,Yaya ve okul geçitlerine Demiryoluna
yaklaşırken,Dar köprü ve menfezlere, Tünellere
yaklaşırken,hızlarını azaltmak zorundadırlar.
► Aksine bir karar yok ise, azami hız sınırı % 10 dan fazla
aşıldığında para cezası, ceza puanı verilir
► Hız sınırlarını % 30'dan fazla aşan sürücülerden, suçun
islendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içersinde aynı kuralı 5
defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre
ile geri alınır.
FARLAR,GÖSTERGELER,CAM SĠLECEĞĠ
► Geçme, dönme, duraklama ve park etme gibi haller
dışında şerit değiştirmeleri,
► İki şeridi birden kullanmaları,
► Kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında 150 m,
yerleşim yerleri içinde 30 m mesafe içinde şerit
değiştirmeleri,
► İşaret vermeden şerit değiştirmeleri,
► Bölünmüş yollarda, karşı yönden gelen trafik için
ayrılmış yol bölümüne girmeleri,
► İki yönlü, üç şeritli yollarda sol seride girmek, Yasaktır.
ÖZEL DĠREKSĠYON DERSĠ ĠÇĠN 10 KURAL
► Sürücü koltuğuna oturduğumuz zaman direksiyonun
altındaki sol el ile kontrol edilen kol aşağı ve yukarı
çekildiğinde sinyaller, kolun ucu bir kademe çevrildiğinde
park lambaları, iki kademe çevrildiğinde kısa far,kol yukarı
esnetildiği (çekildiğinde) zaman uzun far yanar.
► Sürücü koltuğuna oturduğumuz zaman direksiyonun
altındaki sağ el ile kontrol edilen kol on ve arka cam
sileceği,cam suyunu çalıştırmaktadır. Kol birer kademe
aşağı çekildiğinde on cam sileceği çalışır.Ucunu bir
kademe çevirdiğimizde arka cam sileceği çalışır. Kolu bir
kademe daha çevirdiğiniz zaman su cama püskürür.
Atalay Sürücü Kursu Direksiyon Ders Notları
1- Aşırı hız yapmayın, yüksek devirlerde otomobil
kullanmayın.Ani kalkıştan ve frenden kaçının.
2- Yokuş aşağı inerken gazdan ayağınızı çekin; vitesi boşa
atmayın, kontağı kapatmayın
3- Lastiklerinizi ve Hava filtresini sık sık kontrol edin, ettirin.
4- Uzun süre hareketsiz duracaksanız motoru kapatın,
5- Yaz aylarında klimayı ihtiyaç duydukça kullanın.Yolculuk
boyunca sürekli açık tutmayın
6- Direksiyon eğitimini kendi aracınız ile değil ,çift fren debriyaj
bulunan araçlarda öğrenin,Sebebi siz araç kullanırken yedek
pedal yok ise sizin hata yapmanıza imkan vermeden önce
mutlaka size konuşarak müdahale edilecektir. ,aracı yanınızdaki
eğitimci kontrol edeceğinden, eğitiminize faydası olmayacaktır.
7- Araç sürerken yaptığınız bir hatayı düşünerek araç
kullanmayın. Siz hata yaparak araç kullanmayı öğreneceksiniz.
8- Sürücü olarak yayalara ,çocuklara ve diğer araç sürücülerine
saygı gösterin, sizi her an kontrol ettiklerini düşünmeyin,
9- Araç kullanırken öndeki araçların hareketini önceden
okumaya çalışın. Diğer sürücüler; ışıklarda durduğunuzda yada
hatalı araç kullandığınızda korna çalıyorlar diye düşünmeyin.
10- Araç kullanırken heyecanlandığınız veya tedirgin olduğunuz
zaman,ayağınızı gazdan çekerek aracın bir miktar
yavaşlamasına imkan sağlayın, frene basmayın
Atalay Sürücü Kursu Direksiyon Eğitmenleri
0(216) 414 66 66
www.ehliyetokulu.com
Sinan Akduman
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
800 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content