close

Enter

Log in using OpenID

DERS TARİH KONULAR 16.06.2014 Enfeksiyonlar ve hastane enf

embedDownload
ÇOCUK
SAĞLIĞI
23.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
26.06.2014
27.06.2014
Dünyada çocuk sağlığı,Hastaneye yatan çocuğun özellikleri,bakım planı,aşı
Enfenksiyon hastalıklarının önemi,Yanıklar,Yeni doğan enfeksiyonları,Patalojik sarılık
Asfeksi,Dismatüre bebek, mega kolon,siyonitik konjinetal kalp,Otitis Media
Talasemi,Spina Bifida,Lösemi,hastalıkları ve hemşireliği
Hemodiyaliz Mental Retardasyon,İşitme kayıpları
İLK YARDIM
30.06.2014
01.07.2014
02.07.2014
03.07.2014
04.07.2014
İlk yardım amaç ve ilkeleri,sunni solunum,kalp masajı
Ferdi ilk yardım çantası,yükleme boşaltma kaideleri, şok çeşitleri
Koma pozisyonu , pasuman çeşitleri,Travmalar, Kanamalı ilk yardımı
Elektrik çarpması,boğulma,radyoaktif madde ve zehirlenmeler ilk yardımı
Kulaktan yabancı cisim çıkartması,sedye çeş.epilepsi ilk yardımı
RUH SAĞLIĞI
07.07.2014
08.07.2014
09.07.2014
10.07.2014
11.07.2014
Ruhsal bakımdan sağlıklı hasta özellikleri,hasta olduğunun kabullanilmesinin önemi
Davranışı uyarıcı etkenleri, ruh yapısı, savunma mekanizmaları
Psikoz,Psikonevroz arasındaki farklar,anksiyete reaksiyonu ,dissosiyatif bozukluk
Somatikfaktörler,şizofreni,uyku bozukluğu
Kişilik bozuklukları,koruyucu ruh sağlığı,ekip çalışması
TOPLUM
SAĞLIĞI
14.07.2014
15.07.2014
16.07.2014
17.07.2014
18.07.2014
Toplum Sağlığı Hemşireliğinin amacları, görev, yetki, sorumlulukları
Toplumu tanımanın amaçları, danışmanlık
Ailenin görev alanları, ihtiyaçları ve aile sağlığı ile ilgili kuruluşlar
Aile ve çevre ilişkisi
Gebenin beslenmesi ve gebelik komlikasyonları
TOPLUM
SAĞLIĞI
21.07.2014
22.07.2014
23.07.2014
24.07.2014
25.07.2014
Aşı takvimi ve takibi
Çocuk Sağlığında öncelikli hastalıklar
Evde hasta bakımı
Hastalıklardan korunma, zamanında aşı yapılması ve önemi
Sosyal hastalıklar ve erken teşhisi
TOPLUM SAĞLIĞI
BULAŞICI
HASTALIKLAR
DERS
2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 12.SINIFLAR
BULAŞICI-ÇOCUK-İLK YARDIM - RUH VE TOPLUM SAĞLIĞI YAZ UYGULAMSI YILLIK PLANI
TARİH
KONULAR
16.06.2014 Enfeksiyonlar ve hastane enf. Hakk. Bilgi sahibi olur.
17.06.2014 Enfeksiyon has. Bak. ve hemşireliği(Anjin,Tifo,
18.06.2014 sosyal hastalıkları sınıflamak ve ihbarı zorunlu hastalıkları söylemek
19.06.2014 Paraziter hastalıkların bulaşma ve korunma yolları
20.06.2014 Toplum bağışıklığı ve hastalıkları etkileyen faktörler
31.07.2014
01.08.2014
04.07.2014
05.07.2014
06.07.2014
07.07.2014
Ziyaretci hemşireliği ve önemi
Okul sağlığı ve önemi
Aileye yapılacak mediko-sosyal yardımlar
İşci ve işci sağlığının önemi
Temel sağlık Hizmetleri
Geriatrinin tanımı ve özellikleri
Bayram DEMİRCİ
OKUL MÜDÜRÜ
ÇANKIRI GAZİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
11 SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI YAZ UYGULAMASI PLANI
Kadın sağlığına giriş*kadın ve ana sağlığının tanımı *Anasağlığını etkileyen faktörler*kadın ve ve ana sağlığını
etkileyen hızlar
Kadın genital org. anatomi ve fizyolojisi *Genital organlar * siklus oluşumu ve hormonlar
Kadın hayatının çağları *Buluğ çağı-Doğurganlık çağı- menopoz ve ihtiyarlık
Gebelik fizyolojisi Fertilizasyon Yuvalanma Gebelikte da gelen değişiklikler
Fetüs fizyolojisi Plesanta Embriyonun gelişmesi Fetal dolaşım fizyolojisi
Doğum öncesi bakım.. Gebenin doğum hazırlığı bakımı beslenmesi ve eğitimi
Doğum sırası bakım Gebe muayenesinde yapılan işlemler
Doğum sonrası bakım Kanama kontrolü Lohusalık ve süt salgılama Gebelik zehirlenmeleri
Kadın hastalıkalrı ve bakımı Adet patolojisi Cinsel temasla bulaşan hastalıklar
Doğum ve düşkten sonra oluşabilecek enfeksiyonlar Servisit-endometrioziz Tuba enfeksiyonları
Kadın hastalıklarında muayene metotları Jinekolojik muayene Rektal ve spekulüm muayenesi Meme muayenesi
16.06.2014
17.06.2014
18.06.2014
19.06.2014
20.06.2014
23.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
26.06.2014
27.06.2014
30.06.2014
01.07.2014 Aile planlaması Aile planlaması ile ilgi tanımlar Gebelikten korunma yöntemleri
ÇANKIRI GAZİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
CERRAHİ HASTALIKLAR YAZ UYGULAMASI PLANI
02.07.2014 Cerrahi tipleri ve travmaya karşıbedenin tepkisi. Cerrahi tipleri Yara tipleri Yara bakımında temel ilkeler
Asepsi ve antiseptik yöntemler Konu ile ilgili tanımlar Antiseptik ve dezenfeksiyonlarda bulunması gereken özellikler
03.07.2014
Ameliyat hemşireliği ameliyat öncesi ve sonrası bakım Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı Ameliyat hemşirelik bakımı
04.07.2014 Şok ve hemşirelik bakımı
Kalp damar sisteminin cerrahi hastalıklarında genel bilgi ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları*teşhis
07.07.2014 yöntemleri*Genel hemşirelik bakımı
Solunum sisteminin cerrahi hastalıklarında genel bilgi ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları*teşhis
08.07.2014 yöntemleri*Genel hemşirelik bakımı
Sindirim sisteminin cerrahi hastalıklarında genel bilgi ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları *teşhis
09.07.2014 yöntemleri *Genel hemşirelik bakımı
Endokrin ve sinir sisteminin cerrahi hastalıklarında genel bilgi ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları *teşhis
10.07.2014 yöntemleri *Genel hemşirelik bakımı
Üriner ve ürogenital sisteminin cerrahi hastalıklarında genel bilgi ve hemşirelik bakımı-sünnet tekniği *hastalık
11.07.2014 semptomları *teşhis yöntemleri *Genel hemşirelik bakımı
14.07.2014 Yanık cerrahisi hemşirelik bakımı *hastalık semptomları *teşhis yöntemleri *Genel hemşirelik bakımı
Duyu organları hastalıkları cerrahi ve hemşerik bakımı *hastalık semptomları *teşhis yöntemleri *Genel hemşirelik
15.07.2014 bakımı
Meme cerrahisi ve mikro cerrahi hastalıklarında bakım *hastalık semptomları *teşhis yöntemleri *Genel hemşirelik
16.07.2014 bakımı
Ortopedik hastalıklar bakımı ve doku organ tranplantasyonu. *hastalık semptomları *teşhis yöntemleri *Genel
17.07.2014 hemşirelik bakımı
ÇANKIRI GAZİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
11-SINIF DAHİLİYE HASTALIKLAR YAZ UYGULAMASI PLANI
Hastanın
temel
ihtiyaçları *uyku -ağrı-korku18.07.2014
21.07.2014 Sıvı elektrolit ve asit baz dengesi *organizmada tampon sistemler *denge bozulması ve tedavi yolları
22.07.2014 Şok ve hemşirelik bakımı *şok nedenleri *şokta hemşirelik bakımı
Kardiyovasküler sistem ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları*teşhis yöntemleri*Genel hemşirelik bakımı
23.07.2014
24.07.2014 Solunum sistem ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları *teşhis yöntemleri *Genel hemşirelik bakımı
25.07.2014 Üriner sistem ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları *teşhis yöntemleri *Genel hemşirelik bakımı
GİS VE Endokrin sistemi ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları *teşhis yöntemleri *Genel hemşirelik bakımı
31.07.2014
01.08.2014
04.07.2014
05.07.2014
06.07.2014
Kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları *teşhis yöntemleri *Genel hemşirelik bakımı
Sinir sistemi ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları*teşhis yöntemleri*Genel hemşirelik bakım
Eklem hastalıkları ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları*teşhis yöntemleri *Genel hemşirelik bakımı
Alerjik hastalıklar ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları *teşhis yöntemleri *Genel hemşirelik bakımı
Cilt ve onkoloji hastalıkları ve hemşirelik bakımı *hastalık semptomları *teşhis yöntemleri *Genel hemşirelik bakımı
07.07.2014
Bayram DEMİRCİ
OKUL MÜDÜRÜ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content