close

Enter

Log in using OpenID

belediyemiz meclisinin temmuz ayı toplantısı

embedDownload
BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI
05/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR
KARAR NO:
474
KARAR ÖZETLERİ:
Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların
hissesi oranında aynı parseldeki diğer hissedarlara, 3194 sayılı Yasa’nın 17.
maddesi uyarınca, Medeni Kanunun 724.maddesi uyarınca satış, 2942 sayılı
Kanunun 26. maddesi uyarınca takas, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.
maddesine istinaden tahsis, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. maddesine
istinaden satış işlemlerinin yapılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki
verilmesine karar alındı.
MAHALLE
PAFTA
ADA
PARSEL
KATBAĞ.
BÖL
ARSA
PAYI(m2)
1-ALTUNTABAK
73
622
35
4,61 m²
2-KILAVUZ
252
3161
17
3-FERHATBOSTAN
259
2472
21
4-AYDOĞAN
262
2216
1
16,02
m²
59,45
m²
60,95 m²
5-DEMİRCİLERARDI
337
2427
8
114,77 m²
6-KILAVUZ
365
2534
19
0,93 m²
7-KILAVUZ
200
3744
18
10,00 m²
8-ALTUNTABAK
313
2387
3
36,28 m²
9-ALTUNTABAK
291
2859
24
45,00 m²
10-ALİBABA
378
2708
19
80,00 m²
11-KILAVUZ
298
2914
8
12-KILAVUZ
-
2594
23
2.kat 14 Bğ
Böl
174,30
m²
18/342
13-KILAVUZ
-
2594
23
2.kat 15 Bğ
Böl
14-YENİ
-
5259
6
20,00 m²
15-AYDOĞAN
292
2844
1
531,00
m²
18/342
AÇIKLAMA
3194/17.mad
.ye göre SATIŞ
3194/17.mad
.ye göre SATIŞ
3194/17.mad
.ye göre SATIŞ
3194/17.mad
.ye göre SATIŞ
3194/17.mad
.ye göre SATIŞ
3194/17.mad
.ye göre SATIŞ
3194/17.mad
.ye göre SATIŞ
3194/17.mad
.ye göre SATIŞ
3194/17.mad
.ye göre SATIŞ
3194/17.mad
.ye göre SATIŞ
3194/17.mad
.ye göre SATIŞ
5393 sayılı
kanunun 69.
mad. satış
5393 sayılı
kanunun 69.
mad. satış
Medeni
Kan.724.
Maddesine göre
Satış.
Şehir Planında
Cami alanında
kalmasından
dolayı Sivas İl
Müftülü'ğü
adına ; 5393
Sayılı Belediye
Kanununun 75.
maddesi
uyarınca tahsis.
1/4
475
476
477
16-KILAVUZ
364
2548
2
51,00m²
17 ALTUNTABAK
97
1341
12
284,66 m²
18-KADIBURHANETTİN
-
3758
10
228,00 m²
Şehir Planında
Park alanında
kalmasından
dolayı İbrahim
YÖRÜK 'e ait
Kılavuz mah.
5135
ada 1
nolu parseldeki
pay ile 2942
Sayılı Kanunun
26.Mad.
Uyarınca Takas
Şehir Planında
Park alanında
kalmasından
dolayı
Muzaffer
ÖZEN'e
ait
Altuntabak
mahallesi 2152
ada 12 nolu
parsel ile 2942
Sayılı Kanunun
26.Mad.
Uyarınca Takas
Şehir Planında
Yol ve Park
alanında kalan
Mevlüde
DEMİREL'e ait
Kadıburhanettin
mahallesi 3758
ada 8 nolu
parseldeki
(
21,25 m²lik ),
pay ile 2942
Sayılı Kanunun
26.Mad.
Uyarınca Takas
Atıksu Arıtma ücretinin;
Tüm su aboneleri için m3 başına 0,50 TL,
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan su aboneleri için;
1-100 m3 arası 0,50 TL,
101-200 m3 arası 0,40 TL,
201 m3 ve üzeri 0,20 TL olarak belirlenmesine ve ilgili Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Alibaba, Bahtiyarbostan ve İnönü mahallelerinin isimleri mahalle sakinleri
tarafından benimsendiği, belirli bir düzen içerisinde olduğu, mahallelerin
birbirlerine komşu olması sebebiyle bu tarzda bir değişiklik yapılması hem
mahallelerde ikamet edenlerin adreslerinin karışmasına hem de idari işlemlerde
sıkıntı yaşanmasına neden olacağı, bu nedenle söz konusu mahallelerin isimlerinin
aynen kalması ve mahalle muhtarlarının taleplerinin red edilmesine, Meclis
Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Sıla Caddesi Belediyemiz Meclisinin 06/02/2002 tarih ve 5 nolu kararı ile
onaylandığı, 12 yıldır mahalle sakinlerince benimsendiği, bu tarzda bir değişiklik
yapılması hem cadde üzerinde ikamet edenlerin adreslerinin karışmasına hem de
idari işlemlerde sıkıntı yaşanmasına neden olacağı, bu nedenle Sıla Caddesi
isminin aynen kalması ve Diriliş Mahalle muhtarının talebinin red edilmesine ve
ilgili Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
2/4
478
479
480
481
Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesişen Gümüşdere Sokak Alibaba Mahallesinde
iken Belediye Meclisimizin 05/06/2014 tarih ve 255 saylı kararı ile mahalle sınır
değişikliğinden dolayı Gökçebostan Mahallesine dahil edildiği, bu nedenle
Mehmet Akif Ersoy Caddesinin kuzeyinde kalan kısmına Eyvan Sokak isminin
verilmesine, Eyvan Sokağın ulusal adres veri tabanında Alibaba Mahallesinde
tanımlanmasına ve ilgili Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yürürlükteki mevzuat gereği mahalle sınırlarının dere, cadde, bulvar, ırmak… vb.
belirgin ayraçlardan geçmesi zorunlu olduğu, Karşıyaka ve Esenyurt Mahalleleri
arasındaki sınırın imar adalarını kesmesi hem idari işlemler hem de mevzuat
açısından sıkıntı yarattığı, Sivas genelinde yürütülmekte olan mahalle sınırlarının
belirlenmesi çalışması kapsamında;
Ulusal adres veri tabanında Karşıyaka Mahallesinde tanımlı olan Aydınlık
Sokağın isminin Aydınlık Caddesi olarak değiştirilmesi, Karşıyaka ve Esenyurt
Mahalleleri arasındaki sınırın Aydınlık Caddesine alınmasına, devamında
Esenyurt Caddesi ve yeni açılan Aşiyan Caddesini takip ederek Alpaslan Türkeş
Caddesi olarak kabul edilmesine, Aydınlık- Esenyurt- Aşiyan ve Alpaslan Türkeş
Caddelerinin her iki mahallede de ayrı ayrı tanımlanmasına, yukarıda bahsedilen
değişiklikler dışında kalan sınırların mevcut haliyle devamına ve ilgili Meclis
Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile Meclis İmar Komisyonu raporlarının
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
58 DF 201 plakalı Mercedes 302 Cenaze Yıkama Aracının İlimiz merkez Ulaş İlçe
Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devredilmesine karar alındı.
Belediyemize ait aşağıda adresleri, pafta, ada, parsel numaraları ve m²'leri yazılı
gayrimenkullerin (arsa-bina) satılmasına karar alındı.
Mahallesi:
Pafta:
Kılavuz
202
Kadıburhanettin276
482
Ada:
5917
3064
Parsel:
1
9
Cinsi:
Arsa
Arsa
Arsa Payı:
Tam
Tam
Y. Ölçümü:
1024,00m²
218,00m²
Arsa Payı/
Mahallesi:
Pafta:
Ada: Parsel:
Cinsi:
Bağımsız Bölüm
Uluanak
17
238
174
Daire
20/360 Kat:4 D.16
Siyenerji Elektrik, Üretim, Dağıtım, Ticaret ve San. A.Ş.’de bulunan Belediyemiz
hissesinin bedelsiz olarak Zara Belediye Başkanlığına devir edilmesine ve bu
konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine karar alındı.
İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:
1- 2015 Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/11/2014
tarih ve 1398 sayılı evrakı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine
karar alındı.
2- 2015 Yılı Performans Programı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
04/11/2014 tarih ve 1406 sayılı evrakı Meclis İhtisas Komisyonlarına (Meclis
Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis İmar Komisyonu, Meclis Hukuk ve
Mevzuat Komisyonu, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile Meclis
Çevre Komisyonu) havalesine karar alındı.
3- 2015 Yılı Belediye Bütçesi ve 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi ile ilgili Bilgi
İşlem Müdürlüğünün 05/11/2014 tarih ve 1404 sayılı evrakı Meclis Plan ve
Bütçe Komisyonuna havalesine karar alındı.
3/4
4- İlimiz merkez Yüceyurt Mahallesinde bulunan Poligon Sokağın iptal edilerek
yeni oluşan caddeye isim verilmesi ve başlangıç ve bitiş noktalarının tespit
edilmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünün 05/11/2014 tarih ve 472 sayılı
evrakı Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.
5- İlimiz merkez Kardeşler ve Yeşilyurt Mahallelerinde bulunan ve 1/1000
ölçekli revizyon imar planında yeni ihdas edilen caddeye isim verilmesi talebi
ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünün 05/11/2014 tarih ve 473 sayılı evrakı
Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.
4/4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content