close

Enter

Log in using OpenID

AKSOY, N. Berrin, Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi, 1.Baskı

embedDownload
AKSOY, N. Berrin, Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi, 1.Baskı, İmge Kitabevi, Ankara 2002
AKTAŞ, Tahsin, Çeviriye Genel Bir Bakış, Ara Basım, Basar Ofset Matbaası, Ankara, 1996
BAYKAN, Ali, Sosyal Kültürel Faktörlerin Çevirideki Rolü, Selcuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1996
BRINKMANN, Karl, Ortaçağ Alman Edebiyatı, Çev: İhsan Sarı, Ege Üniversitesi, Basımevi
Bornova, Izmir ,1989
Hacettepe Üniversitesi Yayinlari, Ceviri, Ankara 1982
KOC, Yilmaz, Göcmen Edebiyatinda Osman Engin’in Yeri ve Eserleri: Türk ve Alman
Toplumu,Selcuk ÜniversitesiVakfi Yayinlari, Konya, 2002
OKSAAR, Els, Kültürlerarasi Iletisim Baglaminda Kültür Kurami, cev: Ayhan Selcuk, Cizgi
Kitabevi, Konya ,2008
ÜLKÜ, Vural, Almanca – Türkce Büyük Sözlük , Inkilap Yayinevi, Istanbul,2006
WENDT, Heinz F., Langenscheidt Taschenwörterbuch Türkisch, Überarbeiter : Tevfik Turan,
Langenscheidt Verlag, München, Postfach 40 11 20, 80711
ZENGIN, Dursun, Her Yönüyle Modern Almanca / Deutsche Grammatik, 1.Baski, Kurmay
Yayinlari, Ankara, 2005
www.cafeuni.com/translatorde/uni.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content