close

Enter

Log in using OpenID

AMT I

embedDownload
AMT 1 (01 Şube)
GÜNLER
Ders Saatlerİ
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
9:00 – 9:45
İTA 128 (01)
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
İSP 128 (01)
TKD 104 (16)
TÜRK DİLİ II
C. AKKOYUNLU
B12 Z 05
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
AMT 134 (01)
ALMANCA-TÜRKÇE
KARŞILAŞTIRMALI
DİLBİLGİSİ
D. TURAN
B1 Z04
SEÇMELİ
ARB 128 (01)
AMT 126 (01)
DUYDUĞUNU
ANLAMA VE SÖZLÜ
ANLATIM
F. DOĞANAY
B12 Z 06
SEÇMELİ
AMT 122 (01)
GÜNCEL KONULAR
D. TURAN
B12 Z 06
MTB 116 (01)
ÇEVİRMENLER İÇİN
TÜRKÇE II
M. KALFA
B12 104
SEÇMELİ
PERŞEMBE
MTB 172
FRA II (01)
N. HÜYÜK
B13 BK 02
MTB 186
RUS II (01)
L. AKSÜT
B13 B 01
SEÇMELİ
İTA 128
(02, 03)
İSP 128
(06)
CUMA
AMT 124 (01)
YAZILI ÇEVİRİYE GİRİŞ
N. BAŞ
B12 104
FRA 128
(01, 07, 08)
RUS 128 (01)
SEÇMELİ
MTB 104 (02)
ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU
A. BORA
B12 Z 06
MTB 126
MTB 174
(05)
(01)
METİN
İNG II
İNCELEME F. GÜRLER
D. TURAN
B2 103
B12 104
SEÇMELİ
SEÇMELİ
16:00 – 16:45
MTB 178 Italyanca II (01) ile MTB 178 Italyanca II (02) derslerinin günü ve saati daha sonra duyurulacaktır. Bilgi için lütfen
bölümümüz web sitesini takip edin.
AMT 126 Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım dersinin 1. Şubesi 1. Sınıflar için, 2. Şubesi ise 2. Sınıflar için açılmıştır.
KORECE I (MTB 183) 01 ŞUBESİ CUMA 15.00-17.45 B12 104
AMT 1 (02 Şube)
GÜNLER
Ders Saatleri
PAZARTESİ
9:00 – 9:45
AMT 134 (02)
ALMANCA-TÜRKÇE
KARŞILAŞTIRMALI
DİLBİLGİSİ
D. TURAN
B13 B 01
İTA 128 (01)
SEÇMELİ
ARB 128 (01)
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
SALI
İSP 128 (01)
ÇARŞAMBA
AMT 126 (01)
DUYDUĞUNU
ANLAMA VE SÖZLÜ
ANLATIM
F. DOĞANAY
B12 Z 06
SEÇMELİ
PERŞEMBE
MTB 172
FRA II (01)
N. HÜYÜK
B13 BK 02
MTB 186 RUS
II (01)
L. AKSÜT
B13 B 01
SEÇMELİ
CUMA
İTA 128
(02, 03)
İSP 128
(06)
FRA 128
(01, 07, 08)
RUS 128
(01)
SEÇMELİ
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
TKD 104 (28)
TÜRK DİLİ II
C. AKKOYUNLU
B12 Z 05
MTB 116 (01)
ÇEVİRMENLER İÇİN
TÜRKÇE II
M. KALFA
B12 104
SEÇMELİ
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
MTB 126
MTB 174
(05)
(01)
METİN
İNG II
İNCELEME F. GÜRLER
D. TURAN
B2 103
MTB 104 (02)
B12 104
SEÇMELİ
ÇAĞDAŞ TÜRK TOPLUMU SEÇMELİ
A. BORA
B12 Z 06
AMT 124 (02)
YAZILI ÇEVİRİYE
GİRİŞ
E. ATEŞMAN
B12 103
AMT 122 (02)
GÜNCEL KONULAR
D. KAYA
B13 B01
MTB 178 Italyanca II (01) ile MTB 178 Italyanca II (02) derslerinin günü ve saati daha sonra duyurulacaktır. Bilgi için lütfen
bölümümüz web sitesini takip edin.
AMT 126 Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım dersinin 1. Şubesi 1. Sınıflar için, 2. Şubesi ise 2. Sınıflar için açılmıştır.
KORECE I (MTB 183) 01 ŞUBESİ CUMA 15.00-17.45 B12 104
AMT 2 (01 Şube)
GÜNLER
Ders Saatleri
PAZARTESİ
9:00 – 9:45
MTB 212 (05)
DİLBİLİM II
R. ÖZBAY
YILDIZ ANFİ M11
SALI
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
AMT 126 (02)
DUYDUĞUNU
ANLAMA VE SÖZLÜ
ANLATIM
F. DOĞANAY
B12 104
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
AMT 134
(01)
ALMANCAMTB 208 (06)
TÜRKÇE
İSP 238
KARŞ DİLB
(01)
D. TURAN
SEÇ.
B1 Z04
ÇEVİRİ
ARAÇLARI
SEÇMELİ
AİT 204 (17)
G. GÜNEŞ
YILDIZ ANFİ M6
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
AMT 224 (01)
NOT ALMA
TEKNİKLERİ
D. TURAN
LAB
AMT 212 (01)
SÖYLEM
ÇÖZÜMLEMESİ
N. BAŞ
B12 Z 05
AMT 226 (01)
KÜLTÜRLERARASI
İLETİŞİM
N. CENGİZ
B12 103
AMT 233
(01)
ALMANCA
KONUŞMA
II
D. TURAN
SEMİNER
ODASI
SEÇMELİ
MTB 272
(01)
FRA IV
N. HÜYÜK
B12 103
SEÇMELİ
MTB 274 (01)
İNG IV
E.ATEŞMAN
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
MTB 218 (01)
TÜRK İŞARET DİLİ II
B12 Z 04
F. DOĞANAY
B6 B 01 (HÜDİL)
SEÇMELİ
SEÇMELİ
AMT 210 (01)
ÇAĞDAŞ ALMAN
TOPLUMU
D.KAYA
B12 104
F. GÜRLER
B1 Z 04
MTB 183
KORECE I (01)
B13 B01
AMT 126 Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım dersinin 1. Şubesi 1. Sınıflar için, 2. Şubesi ise 2. Sınıflar için açılmıştır.
KORECE II (MTB 184) 01 ŞUBESİ CUMA 09.00-12.45 B8 104
CUMA
AMT 2 (02 Şube)
GÜNLER
Ders Saatleri
PAZARTESİ
9:00 – 9:45
MTB 212 (05)
DİLBİLİM II
R. ÖZBAY
YILDIZ ANFİ M11
SALI
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
AMT 126 (02)
DUYDUĞUNU
ANLAMA VE SÖZLÜ
ANLATIM
F. DOĞANAY
B12 104
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
AMT 134
(01)
ALMANCATÜRKÇE
İSP 238
KARŞ DİLB
(01)
D. TURAN SEÇMELİ
B1 Z04
SEÇMELİ
MTB 208
(06)
AİT 204 (17)
G. GÜNEŞ
YILDIZ ANFİ M6
ÇARŞAMBA
AMT 212 (01)
SÖYLEM
ÇÖZÜMLEMESİ
N. BAŞ
B12 Z 05
AMT 226 (01)
KÜLTÜRLERARASI
İLETİŞİM
N. CENGİZ
B12 103
ÇEVİRİ
ARAÇLARI
E.ATEŞMAN
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
MTB 218 (01)
TÜRK İŞARET DİLİ II
B12 Z 04
F. DOĞANAY
B6 B 01 (HÜDİL)
SEÇMELİ
SEÇMELİ
AMT 210 (01)
ÇAĞDAŞ ALMAN
TOPLUMU
D.KAYA
B12 104
PERŞEMBE
AMT 224 (02)
NOT ALMA
TEKNİKLERİ
D. TURAN
B12 Z 04
AMT 233
(01)
ALMANCA
KONUŞMA
II
D. TURAN
SEMİNER
ODASI
MTB 272
(01)
FRA IV
N. HÜYÜK
B12 103
SEÇMELİ
MTB 274 (01)
İNG IV
F. GÜRLER
B12 Z 04
SEÇMELİ
AMT 126 Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım dersinin 1. Şubesi 1. Sınıflar için, 2. Şubesi ise 2. Sınıflar için açılmıştır.
KORECE II (MTB 184) 01 ŞUBESİ CUMA 09.00-12.45 B8 104
CUMA
AMT 3 (01 Şube)
GÜNLER
Ders Saatleri
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
PAZARTESİ
MTB 208
(05)
ÇEVİRİ
ARAÇLARI
E.ATEŞMAN
MTB 374
(01)
İNG VI
F. GÜRLER
B1 Z05
SEÇMELİ
SALI
ÇARŞAMBA
AMT 426 (01)
ÇOCUK YAZINI
ÇEVİRİSİ
Ö. DEMİRCİ
B12 103
MTB 306 (05)
TERİM ÇALIŞMALARI
E. ATEŞMAN
B12 Z 04
SEÇMELİ
SEÇMELİ
PERŞEMBE
AMT 324 (01)
BİLİMSEL VE TEKNİK
METİNLER ÇEVİRİSİ
E. ATEŞMAN
B12 Z 05
B12 Z 04
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
AMT 336 (01)
KADIN
ARAŞTIRMALARI VE
ÇEVİRİ
Ö. DEMİRCİ
B12 104
SEÇMELİ
SEÇMELİ
FRA 338 (01)
CUMA
AMT 346 (01)
SPOR ÇEVİRMENLİĞİ
R. ÖZBAY
B12 Z 04
SEÇMELİ
MTB 302 (05)
YAZILI ÇEVİRMENLİK
MESLEK BİLGİSİ
E. ATEŞMAN
B12 Z 06
AMT 312 (01)
YAZILI BASIN
ÇEVİRİSİ
N. CENGİZ
B12 Z 06
SEÇMELİ
İSP 338 (01)
14:00 – 14:45
RUS 338 (01)
AMT 326 (01)
YAZIN ÇEVİRİSİ
M. Y. SAĞLAM
B12 Z 06
SEÇMELİ
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
MTB 218 (01)
TİD
F. DOĞANAY
B6 B 01 (HÜDİL)
SEÇMELİ
KORECE II (MTB 184) 01 ŞUBESİ CUMA 09.00-12.45 B8 104
SEÇMELİ
MTB 372 (01)
FRA VI
N. HÜYÜK
B12 Z 05
SEÇMELİ
MTB 218
(02)
TİD
F. DOĞANAY
ANFİ M10
SEÇMELİ
LAB
AMT 3 (02 Şube)
PAZARTESİ
GÜNLER
Ders Saatleri
9:00 – 9:45
MTB 208
(05)
MTB 374
(01)
İNG VI
F. GÜRLER
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
ÇEVİRİ
ARAÇLARI
E.ATEŞMA
N
B1 Z05
SEÇMELI
SALI
AMT 326
(02)
YAZIN
ÇEVİRİSİ
Ö. DEMİRCİ
B12 104
SEÇMELİ
AMT 426 (01)
ÇOCUK YAZINI
ÇEVİRİSİ
Ö. DEMİRCİ
B12 103
SEÇMELİ
ÇARŞAMBA
MTB 306 (05)
TERİM
ÇALIŞMALARI
E. ATEŞMAN
B12 Z 04
PERŞEMBE
AMT 324 (01)
BİLİMSEL VE TEKNİK
METİNLER ÇEVİRİSİ
E. ATEŞMAN
B12 Z 05
SEÇMELİ
B12 Z 04
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
AMT 336 (01)
KADIN
ARAŞTIRMALARI VE
ÇEVİRİ
Ö. DEMİRCİ
B12 104
SEÇMELİ
SEÇMELİ
FRA 338 (01)
ISP 338 (01)
14:00 – 14:45
RUS 338 (01)
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
SEÇMELİ
MTB 218 (01)
TİD
F. DOĞANAY
B6 B 01 (HÜDİL)
SEÇMELİ
MTB 372 (01)
FRA VI
N. HÜYÜK
B12 Z 05
SEÇMELİ
CUMA
AMT 346 (01)
SPOR ÇEVİRMENLİĞİ
R. ÖZBAY
B12 Z 04
SEÇMELİ
MTB 302 (05)
YAZILI ÇEVİRMENLİK
MESLEK BİLGİSİ
E. ATEŞMAN
B12 Z 06
AMT 312 (01)
YAZILI BASIN
ÇEVİRİSİ
N. CENGİZ
B12 Z 06
SEÇMELİ
MTB 218
(02)
TİD
F. DOĞANAY
ANFİ M10
SEÇMELİ
LAB
AMT 3 SÖZLÜ
GÜNLER
Ders Saatleri
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
PAZARTESİ
MTB 208 (05)
ÇEVİRİ
ARAÇLARI
E.ATEŞMAN
MTB 374 (01)
İNG VI
F. GÜRLER
B1 Z05
SEÇMELİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
AMT 426 (01)
ÇOCUK YAZINI
ÇEVİRİSİ
Ö. DEMİRCİ
B12 103
MTB 306 (05)
TERİM
ÇALIŞMALARI
E. ATEŞMAN
B12 Z 04
AMT 324 (01)
BİLİMSEL VE TEKNİK
METİNLER ÇEVİRİSİ
E. ATEŞMAN
B12 Z 05
SEÇMELİ
SEÇMELİ
SEÇMELİ
B12 Z 04
SEÇMELİ
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
AMT 336 (01)
KADIN ARAŞ VE ÇEVİRİ
Ö. DEMİRCİ
B12 104
CUMA
AMT 334 (01)
YAZILI METİNDEN
SÖZLÜ ÇEVİRİ
F. DOĞANAY
SEMİNER ODASI
MTB 304 (05)
SÖZLÜ
ÇEVİRMENLİK
MESLEK BİLGİSİ
R. ÖZBAY
SEMİNER ODASI
SEÇMELİ
FRA 338 (01)
ISP 338 (01)
14:00 – 14:45
RUS 338 (01)
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
SEÇMELİ
MTB 218 (01)
TİD
F. DOĞANAY
B6 B 01 (HÜDİL)
SEÇMELİ
MTB372 (01) FRA VI N.HÜYÜK PERŞ. 15.00-17.45 B12 Z 05
AMT 326 (01)
YAZIN ÇEVİRİSİ
M. Y. SAĞLAM
B12 Z 06
SEÇMELİ
AMT 332 (01)
ARDIL ÇEVİRİ
N.BAŞ
SEMİNER ODASI
AMT 332 (01)
ARDIL ÇEVİRİ
N.BAŞ
LAB
AMT 4 (01 Şube)
GÜNLER
Ders Saatleri
PAZARTESİ
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
AMT 448 (01)
AB METİNLERİ
ÇEVİRİSİ II
F. DOĞANAY
B12 105
11:00 – 11:45
SALI
ÇARŞAMBA
AMT 426 (01)
ÇOCUK YAZINI
ÇEVİRİSİ
Ö. DEMİRCİ
B12 103
MTB 306 (05)
TERİM ÇALIŞMALARI
E. ATEŞMAN
B12 Z 04
SEÇMELİ
SEÇMELİ
PERŞEMBE
CUMA
İNG 438 (21)
MTB 472 (01)
FRA VIII
N. HÜYÜK
B12 102
SEÇMELİ
AMT 336 (01)
KADIN ARAŞ. VE ÇEVİRİ
Ö. DEMİRCİ
B12 104
SEÇMELİ
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
AMT 418
(01)
ÇEVİRİ
ELEŞTİRİSİ
M. Y.
AMT 410
SAĞLAM
(01)
B12 105
EKONOMİ
ÇEVİRİSİ
SEÇMELİ
N. BAŞ
B12 104
AMT 326 (01)
YAZIN ÇEVİRİSİ
M. Y. SAĞLAM
B12 Z 06
AMT 446 (01)
HUKUK ÇEVİRİSİ II
N. BAŞ
B12 Z 04
SEÇMELİ
SEÇMELİ
AMT 450 (01) YAZILI ÇEVİRİ STAJI DERSİNİ KODLAMAYI UNUTMAYIN!
AMT 346 (02)
SPOR ÇEVİRMENLİĞİ
N. CENGİZ
B12 Z 05
SEÇMELİ
AMT 312 (01)
YAZILI BASIN
ÇEVİRİSİ
N. CENGİZ
B12 Z 06
SEÇMELİ
LAB
AMT 4 (02 Şube)
GÜNLER
Ders Saatleri
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
AMT 326 (02)
YAZIN ÇEVİRİSİ
Ö. DEMİRCİ
B12 104
SEÇMELİ
AMT 446 (02)
HUKUK ÇEVİRİSİ II
N. BAŞ
B12 105
MTB 306 (05)
TERİM ÇALIŞMALARI
E. ATEŞMAN
B12 Z 04
İNG 438 (21)
SEÇMELİ
SEÇMELİ
SEÇMELİ
AMT 336 (01)
KADIN ARAŞ. VE ÇEVİRİ
Ö. DEMİRCİ
B12 104
SEÇMELİ
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
AMT 418
(01)
ÇEVİRİ
ELEŞTİRİSİ
M. Y.
AMT 410
SAĞLAM
(01)
B12 105
EKONOMİ
ÇEVİRİSİ
SEÇMELİ
N. BAŞ
B12 104
RUS 438 (01)
AMT 448 (02)
AB METİNLERİ
ÇEVİRİSİ II
F. DOĞANAY
B12 Z 05
SEÇMELİ
AMT 450 (01) YAZILI ÇEVİRİ STAJI DERSİNİ KODLAMAYI UNUTMAYIN!
MTB 472 (01)
FRA VIII
N. HÜYÜK
B12 102
AMT 346 (02)
SPOR ÇEVİRMENLİĞİ
N. CENGİZ
B12 Z 05
SEÇMELİ
AMT 312 (01)
YAZILI BASIN
ÇEVİRİSİ
N. CENGİZ
B12 Z 06
SEÇMELİ
LAB
AMT 4 SÖZLÜ
GÜNLER
Ders Saatleri
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
İTA 438 (01)
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
AMT 448 (01)
AB METİNLERİ
ÇEVİRİSİ II
F. DOĞANAY
B12 105
SEÇMELİ
İNG 438 (21)
AMT 436 (01)
ANDAŞ ÇEVİRİ II
R. ÖZBAY
LAB
12:00 – 12:45
SEÇMELİ
AMT 440 (01)
KONFERANS
ÇEVİRMENLİĞİ II
N. PALA
LAB
13:00 – 13:45
AMT 436 (01)
ANDAŞ ÇEVİRİ II
R. ÖZBAY
LAB
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
CUMA
AMT 410
EKONOMİ ÇEVİRİSİ
N. BAŞ
B12 104
AMT 446 (01)
HUKUK ÇEVİRİSİ II
N. BAŞ
B12 Z 04
SEÇMELİ
SEÇMELİ
AMT 326
(01)
YAZIN
ÇEVİRİSİ
M. Y.
SAĞLAM
B12 Z 06
AMT 448
(02)
AB
METİNLERİ
ÇEVİRİSİ II
F.
DOĞANAY
B12 Z 05
SEÇMELİ
SEÇMELİ
17:00 – 17:45
AMT 452 (01) SÖZLÜ ÇEVİRİ STAJI DERSİNİ KODLAMAYI UNUTMAYIN!
İSP 438 (01)
MTB 472 (01)
FRA VIII
N. HÜYÜK
B12 102
SEÇMELİ
AMT 336 (01)
KADIN ARAŞ. VE ÇEVİRİ
Ö. DEMİRCİ
B12 104
SEÇMELİ
AMT 346 (02)
SPOR ÇEVİR.
N. CENGİZ
B12 Z 05
SEÇMELİ
FRA 438 (01)
LAT 438 (01)
SEÇMELİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content