close

Enter

Log in using OpenID

4. SINIF A KITAPÇIGI.indd

embedDownload
ÖDÜLLÜ
KİTAP OKUMA
YARIŞMASI
Bu testte 50 soru vardır. Süreniz 70 dakikadır.
3 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir.
Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz.
A
kitapçığı
4. Avcı, ine saklanan tavşanı inden çıkarmak için ne yapmış?
O’NUN ADIYLA
1. Küçük çam ağacı küt küt diye sesler
duydu.
A) İni kazmaya başlamış.
B) İnin önüne yem koyarak çıkarmak
istemiş.
Toprağın altından gelen bu sesleri
hangi çiçek çıkarıyordu?
A) Nergis
C) Tavşanın saklandığı inin önünde kâğıtlar yakıp duman çıkarmış.
B) Lale
D) İnin içine su doldurmuş.
C) Gül
D) Soğan
5. O’nun Adıyla hikâyesindeki olaylar nerede geçiyor?
2. Nergis,
yordu?
neden yeryüzüne çıkamı-
A) Ormanın derinliklerinde
B) Göl kenarında
A) Toprağa kuvvetli vurmadığı için
C) Dere kenarında
B) Bu bitkiye yardım eden olmadığı için
D) Çoban Tepesi’nde
C) Bismillah demediği için
D) Toprak çok sert olduğu için
6. Serçe ile tavşan kendilerini takip eden
avcı ve köpeklerden kurtulmak için nasıl bir yol izlemişler?
3. Tilki, başına bunca sıkıntının gelmesinin sebebini nasıl açıklamış?
A) Yolun avcının tarlasından geçtiği için
A) Çok hızlı koşarak izlerini kaybettirmişler.
B) Sabahleyin evden çıkarken Bismillah demediği için
B) Kocaman bir ağaç kovuğuna saklanmışlar.
C) Avcının tavuklarına göz koyduğu
için
C) Tavşanın tüylerini koparıp farklı farklı
yerlere bırakarak izlerini kaybettirmişler.
D) Avlanmaya çıkan avcının önüne atladığı için
4. SINIF
D) Ormanda otların içine saklanmışlar.
1
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
11. Anlatılan Hazreti İbrahim Peygamberin kıssasında ateş neden Hazreti İbrahim’i yakmamış?
7. Küçük çam ağacı önünde kaya olmasına rağmen yanındaki gölden su içmeyi nasıl başarmış?
A) Ateş az olduğu için
A) Kökünden bir parça o kayayı delip
su birikintisine uzanmış.
B) Yanındaki arkadaşları ona su getirmiş.
B) Yüce Allah, ateşe, “Ey ateş İbrahim’e dokunma!” diye buyurduğu
için
C) Eğilerek dallarıyla su içmiş.
C) Ateş söndüğü için
D) Su içememiş.
D) Ateşin odunu az olduğu için
12. Bizi Allah’a bağlayan ve O’nun dergâhında en makbul şefaatçi olan özelliklerimiz nelerdir?
8. Görünen görünmeyen tüm yaratılmışlara kimin hesabına iş yaptığımızı ne ile
bildirmiş oluruz?
A) Elhamdülillah ile
A) İnsanlığımız
B) Namaz ile
B) Acz ve fakrımız
C) Bismillah ile
C) Duygusallığımız
D) Doğruluğumuz
D) Sevgi ile
13. Çok sıcak ve yakıcı olan Güneş, bitkileri neden yakmıyormuş?
9. Zikir ne ile ifade edilir?
A) Elhamdülillah ile
A) Bitkilerin hepsi gölgede oldukları için
B) Bismillah ile
B) Bitkiler güneşi çok sevdiği için
C) Çok şükür ile
C) Bitkiler güneşten hiç etkilenmedikleri için
D) Düşünmek ile
D) Bitkiler lisanı halleriyle Bismillah dedikleri için
10. Hazreti İbrahim kıssasını anlatılırken
köpekler neden onların yanına geliyorlardı?
14. Bizi yaratan her ihtiyacımızı karşılayan
Yüce Allah bizden ne istiyor?
A) Tilkiyi yakalamak için
A) Sevip sevmeyi istiyor.
B) Tavşanı yakalamak için
B) Yalan söylememeyi istiyor.
C) Onlardan özür dilemek için.
C) Çalışmayı ve okumayı istiyor.
D) Hepsini yakalamak için
D) Zikir, Fikir ve Şükür istiyor.
4. SINIF
2
Diğer sayfaya geçiniz.
A
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
kitapçığı
18. “Giydikleri birbirine uymamış, üstüne yakıştıramamış” birinin halini anlatmak
için aşağıdaki deyimlerden hangisi kullanılır?
BALIK KAVAĞA ÇIKINCA
15. “Osmanlı askerleriyle savaşan düşman
ordusu, savaş sonrası vefat eden askerlerini topluyormuş. Bunlardan kimisi kılıçla ölmüş kimisi okla. Bazıları da hâlâ
yaralıymış. Ölen askerler arasında bazıları varmış ki ne kılıç yarası varmış ne de
ok yarası...”
A) Altı kaval üstü şeşhane
B) İki dirhem bir çekirdek
C) Sarı çizmeli Mehmet Ağa
D) Bulunmaz Hint kumaşı
Yukarıda hikâyesi tam anlatılmayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölür müsün öldürür müsün?
19. “Bir istediğini yapmak için karşındakini
korkutmak” anlamına gelen “Gözdağı
vermek” deyiminin hikâyesinde arabacı eşkıyaların yaşadığı dağı göstererek köylüye gözdağı verince köylü çareyi ne yapmakta bulmuş?
B) Osmanlı tokadı atmak
C) Postu deldirmek
D) Güme gitmek
A) İhtiyar heyetinin oluşturduğu silahlı
birlikle dağ yolunu eşkıyalardan temizlemekte
16. “Temize havale etmek” deyimi “bir işi bitirmek” , “birini ortadan kaldırmak” anlamında kullanılır. Fakat deyimin aslı bu
değildir.
B) Farklı bir yol keşfetmekte
Buna göre deyimin aslı aşağıdakilerden hangisidir?
C) İhtiyar heyeti kararıyla köye yeni bir
araba almakta
A) Temize çıkarmak
D) Arabacıya gözdağı vermekte
B) Temyize havale etmek
C) Temmuza havale etmek
20. Eskiden vatanımızı kurtarmak için askere giden nişanlı ya da eşler için kullanılan “İlk göz ağrısı” deyiminin hikâyesinde, kadınların “eş ve nişanlı” yerine “Göz ağrısı” demelerinin asıl nedeni nedir?
D) Temiz hayal etmek
17. “Kendinde hiç kabahat ve kusur bulmayan”, “Eleştiriyi kabul etmeyen” anlamındaki “Burnundan kıl aldırmamak” deyiminin hikâyesinde zengin adamın baş
ağrısına çözümü bulan kişi hangi mesleği yapmaktadır?
A) Anadolu insanının utanma duygusundan dolayı
B) Eşlerinin ya da nişanlılarının isimlerini söylememek için
A) Doktorluk
C) Neden ağladıklarının anlaşılmasını
istemedikleri için
B) Öğretmenlik
C) Kasaplık
D) Gözleri ağrıdığında eşlerini hatırladıkları için
D) Berberlik
4. SINIF
3
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
21. “Kurnazca, haince bir hile”, “Dolandırıcılık”, “Gizli kapaklı oyun çevirme” anlamlarına gelen “..............oyunu” deyiminde
noktalı yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
24. Nasrettin Hoca alacaklısına borcunu nasıl ödeyeceğini anlatırken : “ Bizim evin
önüne çalı ektim. Çalılar büyüyüp ağaç
olacak. Evin önünden geçen koyunların
yünleri bu ağaca takılacak. Ben bu yünleri
toplayıp ip yapınca pazarda satacağım ve
senin borcunu ödeyeceğim.” deyince alacaklısı hocanın şaka yaptığını zannedip
gülmüş. Hocaysa buna karşılık : “Gülersin tabi nasıl olsa ……………………........”
diye cevap vermiş.
A) Karaman’ın
B) Ahfeş’in
C) Abbas
D) Ali Cengiz
Yukarıdaki hikâye göre boş bırakılan
yere gelmesi gereken deyim hangisidir?
A) İpe un serdin.
22. “Büyük bir kazancı, açgözlülüğü, akılsızlığı yüzünden kaybetmek” anlamında
kullanılan “Altın yumurtlayan tavuğu kesmek” deyiminin hikâyesinde, tavuğun
sahibi tavuğu kesmeye neden karar
vermiş?
B) Eşeği sağlam kazığa bağladın.
C) Başına talih kuşu kondu.
D) Leb demeden leblebiyi anladın.
A) Tavuğun karnındaki altınların bütününe sahip olmak için
25. “Sağa sola kaçışmak” anlamında kullanılan “Çil yavrusu gibi dağılmak” deyiminde “Çil” hangi hayvana verilen addır?
B) Tavuğu başkasının alıp zengin olmaması için
C) Altın yumurtladığından etinin çok
lezzetli olacağını düşündüğü için
A) Tavuk
D) Daha fazla zengin olmak istemediği
için
C) Bıldırcın
B) Sincap
D) Keklik
26. “Aklı başına gelmek” , “Yaşadıklarından
ders alarak hatalarını düzeltmek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden
hangisidir?
23. “Bir şeyin insana sağlık açısından iyi gelmesi, fayda sağlaması” dileğiyle kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şifa niyetine
A) Maymun gözünü açtı
B) Başına talih kuşu konmak
B) El sözüne uymak
C) Kabak tadı vermek
C) Aklı kesmek
D) Hoşafın yağı eksilmek
D) Gözden sürmeyi çekmek
4. SINIF
4
Diğer sayfaya geçiniz.
A
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
27. Yeniçeri ocağında savaşa katılmak için
yetiştirilen acemi askerlerin savaşa hazır
olup olmadıklarını belirlemek için bir sınav yapılırmış. Bilek kalınlığında bir çiviye
bez sarılarak toprağa gömülür, askerin
elindeki kılıçla çiviyi ikiye bölmesi durumunda savaşa hazır olduğu anlaşılırmış.
kitapçığı
29. “Suratı sirke satmak” deyiminin hikâyesinde yer alan esnafa dostu, çok kaliteli bal satmasına rağmen insanların
ondan alış veriş yapmamasının nedenini nasıl açıklamış?
A) Balı çok pahalı sattığı için
B) Bal yanında balı bozan sirke de sattığı için
Eğer acemi asker bu işi başaramazsa
Ocak Dayısı kılıcı alır, ........... Ya Allah
Bismillah der, çiviyi ikiye bölermiş.
C) Bal satmasına rağmen sirkeyi daha
çok sevdiği için
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
D) Müşteriye gülümsemediği, asık suratlı durduğu için
A) Gayret dayıya düştü.
B) Demokles’in kılıcı
C) Kabak tadı verdi.
D) Çalım satma zamanı.
28. Yazar, “Bulunmaz Hint kumaşı” deyiminin hikâyesinde, Hint kumaşının bulunamayışının sebebi olarak neyi göstermektedir?
30. Yola çıkacak olan ya da ölmek üzere
olan insanlar için kullanılan “Abbas
Yolcu” deyiminin hikâyesinde, Abbas
Molla’nın kendisinin biraz daha yanlarında kalmasını isteyenlere söylediği
“Yolcudur Abbas..................” şeklinde
başlayan sözün devamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngilizlerin Hint kumaşlarına kendi
kumaşlarından daha çok değer vermesi
B) Hintlilerin kumaşlar değerlensin diye
ellerinde saklaması
A) Kimsede durmaz.
C) İngilizlerin bütün Hintli kumaş ustalarının ellerini kesmesi
B) Boş lafa vurmaz.
C) Bağlasan durmaz.
D) Hintlilerin kumaşlarını yurt dışına
satmak istememesi
4. SINIF
D) Biraz da kurnaz.
5
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
35. Köydeki tarlalarını satarak ne yapmak
istemişler?
SON PİŞMANLIK FAYDA VERİR
31. Ali Bey’in, insana “insan” olduğunu nasıl hissettirmeli düşüncesinin cevabı
hangi şıkta yanlıştır?
A) Dükkân açmak
B) Ev yapmak
C) Araba almak
A) İyi bir aile
D) Hastane masrafını karşılamak
B) İyi bir çevre
C) İyi bir servet
D) İyi bir eğitim
36. Boyacılık yapan Osman’ın eve moralsiz
gelmesine sebep olan olay nedir?
32. Ömer, kardeşi Ali’nin hangi meslek sahibi olmasını istiyor?
A) Boyalarının bitmesi
B) Çok soğuktan üşümesi
A) Doktor
B) Mühendis
C) Girdiği kahvede garson tarafından
dövülmesi
C) Polis
D) Arkadaşlarının onu oyuna almaması
D) Öğretmen
33. Annenin arada bir mutfak penceresinden bakarak yolunu beklediği oğlu
kimdir?
37. Hamo’nun Ali’ye “Abey nereye gidiyon?”
sorusuna Ali’nin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer
A) Okula
B) Hasan
B) Dükkâna
C) Ali
C) Tarlaya
D) Osman
D) Eve
34. Ömer, kardeşi Ali’den bakmak içim
hangi defteri istiyor?
38. Yüzü kir pas içinde olan sokak çocuğunun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matematik defteri
A) Rambi Nuri
B) Kurs defteri
B) KuşçuMıstık
C) Türkçe defteri
C) Yalçın
D) Sosyal defterini
D) Raki Kazım
4. SINIF
6
Diğer sayfaya geçiniz.
A
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
39. Ali’nin ağabeylerinden Ömer’in diğer
çocuklar tarafından kullanılan lakabı
nedir?
kitapçığı
ÇİÇEK AÇTI DUALARIM
42. Su Dede su dağıtma işini ne karşılığında yapıyordu?
A) Artist
B) Filozof
A) Maaş
C) Kitap Kurdu
B) Allah’ın rızası
D) Hafız
C) Teşekkür
D) Ücretsiz muayene
40. Mahallenin sevimli delisi Hamo’nun aklını kaybetme sebebi nedir?
43. Zehra “şapkalı tavuk” derken hangi hayvanı kastediyordu?
A) Küçükken hastalık geçirmesi
A) Tavuk
B) Askerde yanlışlıkla arkadaşını vurması
B) Kedi
C) Çocukken kafasına aldığı darbe sonucu
D) Keçi
C) Horoz
D) Trafik kazası sonucu
41. Babaları son anında aşağıdaki hangi
cümleyi söylememiştir?
44. Annem, Cennet’e girecek insanlarda
hangi özelliğin bulunması gerektiğini
uzun uzun anlatır?
A) Çok para kazanın, binalar yapıp servetinizi artırın.
B) İyi insanların sayısı artmalı.
A) Kibir
C) Bize yardım eden gibi doktorların
sayısı artmalı.
B) Gurur
C) Cimri
D) Yaratılmışların en üstünü olan insan
canı hiçe sayılmamalı.
4. SINIF
D) Güzel ahlâk
7
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
48. Su Dede’nin görev yeri neresidir?
45. Güzel ahlâk konusunda en çok kime
benzemeliyiz?
A) Sucu dükkânı
A) Kardeşimize
B) Hastane poliklinikleri
B) Sevgili Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem)
C) Çay ocağı
D) Pazar yeri
C) Annemize
D) Babamıza
46. Mustafa, annesini hangi sebzeye
benzetmektedir?
49. Su Dede’nin memleketi neresidir?
A) Ordu
A) Patates
B) Ankara
B) Domates
C) Bursa
C) Soğan
D) Sivas
D) Kabak
47. İri papatyaları andıran renkrenk, çeşit çeşit çiçekleri olan, Kasım ayında
dahi açan çiçek hangisidir?
50. Su Dede’nin hikâyesini gün yüzüne
kim çıkardı?
A) Gül
A) Gazeteci
B) Lale
B) Doktor
C) Kasımpatı
C) Hemşire
D) Menekşe
D) Hasta
4. SINIF
8
Test bitti. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content