close

Enter

Log in using OpenID

1 MALİYETLENDİRME

embedDownload
1 MALİYETLENDİRME
Maliyetlendirme bölümünde, Stratejik Planın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye
yönelik faaliyetlerin, performans uygulamalarını destekleyen maliyetlerin ortaya
konması beklenmektedir. Böylece politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin
rasyonelleştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunma amaçlanmaktadır.
Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin ortaya konulması sonrasında
faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Önce birimler Stratejik
Planlarını Revize edip, faaliyetlerini, projelerini maliyetlendireceklerdir. Bu amaçla
önce her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılarak bir
hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılacaktır. Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her
bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki
tahmini maliyetine ulaşılacaktır. (Bkz. DPT Kamu İdareleri Strateji Planlama Kılavuzu s..41-43).
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content