close

Enter

Log in using OpenID

28.10.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014
ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ NURETTİN İSKENDER’İN
KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDE GÖREVLENDİRİLMESİ
(Önerge No:2061/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri Nurettin
İskender’in, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)
Yasası’nın 30’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası ve 27’nci maddesinin (2)’nci fıkrası
uyarınca, 1 Kasım 2014 tarihi itibarı ile 2 (İki) yıl süreyle KKTC Ankara
Büyükelçiliği’nde görevlendirilmesine karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1993-2014
ANKARA’DA OYNANACAK DEPLASMAN MAÇINA
KKTC TURKCELL TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMININ KATILIMI
(Önerge No:2087/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Tekerlekli Sandalye 2014-2015 Süper Lig
Basketbol sezonunun başlaması nedeniyle, 7-9 Kasım 2014 tarihleri arasında
Ankara’da, Ankara Yenimahalle-KKTC TURKCELL arasında oynanacak deplasman
maçına, KKTC TURKCELL Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın
610 Kasım 2014 tarihlerinde önergeye ekli listede belirtilen 20 kişilik bir ekiple
katılmasına, 15,000 Türk Lirasına baliğ olacağı tahmin edilen harcamaların
(uçak bileti, transfer ve konaklama) karşılanmasına yardımcı olmak amacına
yönelik olarak, Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan
“Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı Projesi” 04-12-08-1-0-01-3-06-5-7-04
kaleminden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Spor Federasyonu’na
10,000.- TL katkı sağlanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1994-2014
KASTAMONU’DA DÜZENLENECEK 2. TÜRK DÜNYASI ÜNİVERSİTE SPOR
OYUNLARINA KKTC ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:2088/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 5-12 Kasım 2014 tarihleri arasında Kastamonu’da
düzenlenecek 2. Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları’na, KKTC Üniversite Sporları
Federasyonu ekibinin katılmasına, 4 Kasım 2014 tarihinde gidiş, 13 Kasım 2014
tarihinde dönüş yapacak ekibin 20,000.- Türk Lirası tutarındaki harcamalarının
(Takım Formaları, Eşofmanlar ve T-Shirtler) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yeralan “Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı Projesi” 04-12-08-1-0-01-3-06-57-04 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1995-2014
Y(K-I)406-2014 SAYI VE 26.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2089/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar
Kurulu,
Ankara’da
Düzenlenecek
Artistik
Cimnastik
Türkiye Şampiyonası’na KKTC Cimnastik Federasyonu Ekibinin Katılması’na
ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)406-2014 sayı ve 26.2.2014 tarihli
kararda “28 Şubat 2014 - 2 Mart 2014” olarak belirtilen tarihlerin
“27 Şubat 2014 - 2 Mart 2014” olarak değiştirilmesine ve bahse konu kararın bu
yönde tadil edilmesine karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1996-2014
MITT 2015 MOSKOVA TURİZM FUARI YER KİRA ÜCRETİNİN KARŞILANMASI
(Önerge No:2090/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama
çalışmaları çerçevesinde, 18-21 Mart 2015 tarihleri arasında Moskova’da
düzenlenecek MITT - 2015 Turizm Fuarı’ndaki 18 m²’lik alanın boş yer kira ücreti
olan KDV dahil 9,448.80 Euro’nun Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve
Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1999-2014
YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN EK ÖDENEKLERİNE İLİŞKİN
Y(K-I)869-2014 SAYI VE 26.4.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2093/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Yurtdışında Görev Yapan Personelin Yurtdışı Ek
Ödeneklerine ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)869-2014 sayı ve
26.4.2014 tarihli karar ekine, Londra Temsilciliği’nde görev yapan III. Derece 3’üncü
Sekreter Dilşad Şenol’un ilave edilmesine ve sözkonusu kararın bu yönde tadil
edilmesine karar verdi.
Yurtdışı Uygulama Birimi
Kira
LONDRA TEMSİLCİLİĞİ
3’üncü Sekreter Dilşad Şenol
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
877.50 Stg.
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2014-2014
UZMAN DOKTORLARIN SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLMELERİ
(Önerge No:2111/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Servisleri’nde görev
yapmak üzere, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Arıkbuka ve
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Zaim’in önergeye ekli sözleşme
metinlerine bağlı olarak bir yıl süre ile sözleşmeli statüde istihdam edilmelerine ve
gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 11-02-07-3-1-1-01-2-1-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2016-2014
BAŞBAKAN YARDIMCISI, EKONOMİ, TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANI
SERDAR R. DENKTAŞ’IN ANTALYA’DA MÜZE AÇILIŞINA KATILIMI
(Önerge No:2113/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 26 Ekim 2014 tarihinde Süleyman Demirel Demokrasi ve
Kalkınma Müzesi açılış törenine davetli olarak katılan Başbakan Yardımcısı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar R. Denktaş’ın, 24 Ekim 2014 gidiş,
26 Ekim 2014 dönüş olmak üzere, Ercan-İzmir-Antalya-Ercan uçak biletleri bedeli,
iç ulaşım, araç ve mevzuat gereği harcırahının, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan
Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2018-2014
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SEMPOZYUMU’NA KATILIM
(Önerge No:2115/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 25-28 Eylül 2014 tarihlerinde ülkemizde düzenlenen
Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim Sempozyumu’na, 9 ülkeden katılan
23 katılımcının konaklama, iç ulaşım ve transfer tutarı toplamı 16,875.-TL’nın
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Ağırlama, Tören,
Fuar,
Organizasyon
Giderleri"
04-01-04-7-3-2-03-6-1-02
kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1990-2014
DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ’NE FİĞ (VİGO) ALINMASI
(Önerge No:2083/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri
Dairesi Müdürlüğü bünyesindeki arazilerin ekiminde kullanılmak üzere ihtiyaç
duyulan 320 torba (16 ton) Fiğ (Vigo) tohumunun, 44,000.00 TL (320 Torba x
137.50 TL / 50 Kg. Torba = 44,000.00 TL) tutarında Zirai Levazım Makine ve Gıda
Pazarlama Koop. Ltd.’den alınması hususunda, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nin
32/1983 sayılı Hazine Malları Yasası ve Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesine
atfen yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Tohumluk ve Yem Hammaddesi
Alımları Projesi” 10-05-04-2-1-04-7-06-2-2-01 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1991-2014
K(II)2304-2012 SAYI VE 12.10.2012 TARİH İLE K(II)2564-2012 SAYI VE 28.11.2012
TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARLARININ İPTAL EDİLMESİ VE
TRAFİK EĞİTİM PARKI YÖNETİM KURULU’NUN YENİDEN OLUŞTURULMASI
(Önerge No:2085/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile
işletme uygulamalarının, protokol hükümlerine uygunluğunu denetlemek,
aksaklıkları saptayıp düzeltmek, ayrıca ihtiyaçları belirleyip karşılamak amacı ile
oluşturulan Trafik Eğitim Parkı Yönetim Kurulu’nun yeniden oluşturulabilmesi için
Bakanlar Kurulu’nun K(II)2304-2012 sayı ve 12.10.2012 tarih ile K(II)2564-2012
sayı ve 28.11.2012 tarihli kararların iptal edilmesine, Trafik Eğitim Parkı Yönetim
Kurulu’nun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yönetici
başkanlığında Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Polis
Genel Müdürlüğü’nden üst düzey birer temsilcinin ve Trafik Kazalarını Önleme
Derneği Dernek Başkanı’nın üye olarak atanıp yeniden oluşturulmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1992-2014
III. DERECE MALİYE BAŞMÜFETTİŞİ FERAY ERDENGİZ’İN ÖDENEKSİZ İZİNLİ
SAYILMASI
(Önerge No:2086/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nda III. Derece
Maliye Başmüfettişi olarak görev yapan Feray Erdengiz’in, KKTC Washington
Temsilcisi olan eşi Ahmet Erdengiz’in yanında bulunabilmesi amacıyla, Değiştirilmiş
Şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 110(5) maddesi uyarınca,
3 Kasım 2014 – 10 Nisan 2015 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ödeneksiz izinli
sayılmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1997-2014
ALMANYA’DA DÜZENLENECEK ŞAMPİYONA’YA KKTC HALTER VE VÜCUT
GELİŞTİRME FEDERASYONU’NUN KATILIMI
(Önerge No:2091/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 27 Kasım - 2 Aralık 2014 tarihleri arasında Almanya’da
düzenlenecek Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’na
(NAC Body Building and Fitness Universe Championship) Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun 7 kişilik ekiple
katılmasına; 26 Kasım 2014 tarihinde adadan ayrılacak ve 3 Aralık 2014 tarihinde
adaya dönecek ekibin 19,650.00 Türk Lirası’na baliğ olacağı tahmin edilen toplam
harcamalarının (uçak bileti, iaşe-ibate ve transfer) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1998-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL BURAK ÇELİK’İN SÖZLEŞME SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:2092/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)445-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile sözleşme süresi uzatılan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda
sözleşmeli personel olarak görev yapan Burak Çelik’in, 17.10.2014 tarihinde sona
eren sözleşme süresinin, önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl
daha uzatılmasına ve gerekli ödeneğin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 13-01-05-9-9-101-2-1-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2000-2014
WORLD TRAVEL MARKET WTM-2014 TURİZM FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:2094/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın ülkemiz turizm sektörü ile birlikte, yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama
çalışmaları kapsamında, 3-6 Kasım 2014 tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek
World Travel Market WTM-2014 Turizm Fuarı’na katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1.
3-6 Kasım 2014 tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek World Travel
Market WTM-2014 Turizm Fuarı’na katılacak Turizm Tanıtma ve Pazarlama
Dairesi Şube Amiri Pembe Kanatlı’nın, 2 Kasım 2014 Ercan-İstanbul-Londra
gidiş ve 7 Kasım 2014 Londra-İstanbul-Ercan dönüş olacak şekilde uçak
biletleri bedeli, konaklama, vize ücreti, seyahat-sağlık sigortası ücreti ve
mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve
Tanıtma Fonu'nun "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01
kaleminden;
2.a) Fuar kapsamında doğabilecek diğer resmi harcamalar için Turizm Tanıtma ve
Pazarlama Dairesi Şube Amiri Pembe Kanatlı adına çıkacak 1,500 Stg. Avans,
b) Fuar’da kullanılacak tüm tanıtım malzemelerinin Londra’da emanete alınacak
depo kira ücreti 600.- Stg.,
c) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın fuarda
kullanılmak üzere KKTC’nden Londra’ya göndereceği, KKTC turizm sektörü ve
Bakanlık tanıtım malzemelerinin, gönderim, gümrük, hamaliye, nakliye ve
ardiye masrafları ücreti 1,200.- Euro,
d) Ayrıca KKTC’nden Londra’ya gönderilecek turizm sektörü ve Bakanlık tanıtım
malzemelerinin, Londra’daki gümrükten kurtarılarak, Londra’daki depoya
taşınması ve fuar alanındaki standa ulaştırılması safhaları için gereken,
gönderim, gümrük, hamaliye, nakliye ve ardiye masrafları ücreti 1,500.-Stg.,
e) KKTC standında izaz-ikram hazırlıkları ve servisi safhalarında gerekecek
mutfak araç ve gereçlerin ücreti 500.- Stg.,
f) Kıbrs Türk Restorancılar Birliği (RESBİR) tarafından fuar esnasında yapılacak
izaz-ikramlarda kullanılacak özel servis masası ücreti 450.- Stg.,
g) Kıbrs Türk Restorancılar Birliği (RESBİR) tarafından temin edilecek KKTC
mutfağına özgü izaz-ikram malzemeleri ücreti 800.- TL,
h) Stand duvarlarında kullanılması planlanan görsellerin ücreti 400.- Stg.,
i) Stantdaki desklerde kullanılacak “QR Code”ların montaj ücreti 300.- Stg.,
…/2
j) Londra’da, fuar ön hazırlık çalışmalarında, fuar süresince, stantda folklor
kıyafetli olarak mutfak çalışmalarında, temizlik işlerinde ve fuar sonrasında
stand malzemelerinin toparlanıp kolilere yerleştirilmesi gibi çalışmalarda
görevli olacak 3 kişinin fuar boyunca hizmet ücretleri toplamı 1,400.- Stg.,
k) Londra’nın geleneksel siyah taksilerinden 10 adetinin, ülke turizmini tanıtan
renkli reklamlar ile giydirilmiş olarak, şehir içerisinde arka arkaya resmi geçit
yaparak fuarın düzenleneceği salonun girişine kadar gelmeleri ile ilgili ücret
900.- Stg. ve ayrıca fuar ile ilgili doğabilecek diğer resmi giderlerin,
l) Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanması.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2002-2014
DR. KÜÇÜK SPOR OYUNLARI ÇERÇEVESİNDE ALMANYA’DAN KKTC’NE GELEN
YAZAR/SPORCU HEYETİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:2096/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın onayı ile ülke turizmini geliştirmek amacıyla, Dr. Küçük Spor Oyunları
çerçevesinde, 16-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Bisiklet
Federasyonu’nun organize etmiş olduğu bisiklet yarışına katılmak ve güzergah
boyunca yerleri fotoğraflamak amacı ile Almanya’dan KKTC’ne gelen 3 kişilik Alman
yazar/sporcu heyetin, izaz-ikram, iç ulaşım ve uçak biletleri (Hamburg-Ercan)
masrafları toplamı 8,500 TL’nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma
Fonu’nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-1-02
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2003-2014
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI’NCA
YAPILAN KATKILARIN ONAYI
(Önerge No:2097/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli kurum veya tüzel
kişilere yapılan ve aşağıda konusu ve miktarı belirtilen toplam 6,091.5 Euro katkının,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Turizm Acentelerine” 04-01-04-73-2-05-1-9-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
Konu
Ödenecek Miktar
1. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
3,892.50 Euro
2. Bakanlık onayı ile Puzzle Travel’e ülkemize getirmiş olduğu
turistler için ödenecek teşvik tutarı.
105 Euro
3. Bakanlık onayı ile Northern Travel’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
780 Euro
4. Bakanlık onayı ile Northern Travel’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
1,314 Euro
Toplam:
28.10.2014
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
6,091.5 Euro
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2004-2014
TÜRKİYE CUMHURİYET RALLİSİ’NE KATILAN KIBRIS TÜRK KLASİK OTOMOBİL
DERNEĞİ’NE KATKI YAPILMASI
(Önerge No:2098/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 24-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen
Türkiye Cumhuriyet Rallisi’ne katılan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’ne,
30,000 TL katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun “Diğer Dernek, Birlik, Kurum vb. Kuruluşlara”
04-01-04-7-3-2-05-3-2-90 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2005-2014
İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK İSLAM ÜLKELERİ STANDART VE METROLOJİ
ENSTİTÜSÜ (SMIIC) 7. GENEL KURUL TOPLANTISI’NA KATILIM
(Önerge No:2099/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ülkemiz ticaretine katkı sağlamak ve İslam Ülkeleri ile olan
ticari işbirliğini artırmak amacıyla, gözlemci üyesi olduğumuz SMIIC tarafından
19-20 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek İslam Ülkeleri
Standart ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) 7. Genel Kurul toplantısına Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Genel Koordinatörü Orçun
Kamalı ve Ekonomi Uzmanı Mehmet Uluç’un katılmasına, 19 Kasım 2014 gidiş,
20 Kasım 2014 dönüş olmak üzere, Ercan-İstanbul-Ercan uçak biletleri bedeli,
konaklama ve mevzuat gereği harcırahlarının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları" 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar
verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2006-2014
TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET’İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI
(Önerge No:2100/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve önergede
detayları sunulan, “Antepia Foods & Beverages Services Company Ltd.” şirket
isminin “Veranova Trading Company Ltd.” olarak değiştirilmesine Fasıl 113 Şirketler
Yasası’nın 19(1) maddesi uyarınca karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2007-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:2102/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, adli bir mesele ile ilgili olarak
elde edilen numune ve kan örneğinin T.C. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda ileri
tetkiklerin yapılması amacıyla, görevli olarak İstanbul’a giden Polis Çavuşu İbrahim
Kont’un, 16 Ekim 2014 tarihli Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bilet bedelinin
Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları” 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2008-2014
İSTANBUL’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI UYUŞTURUCU POLİTİKALARI VE
HALK SAĞLIĞI SEMPOZYUMU’NA KATILIM
(Önerge No:2103/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Yeşilay Cemiyeti
tarafından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk
Sağlığı Sempozyumu’na görevli olarak katılan, Polis Müdür Muavinleri Bekir Abatay
ile Ali Adalıer’in 29.9.2014 tarihli Ercan-İstanbul gidiş, 1.10.2014 tarihli
İstanbul-Ercan dönüş uçak biletleri bedeli ile mevzuat gereği harcırahlarının Polis
Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları" 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2009-2014
SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI’NA DEPOLAMA TESİSİ YAPMA AMACIYLA
KIZILBAŞ’TA PARSEL AYRILMASI
(Önerge No:2104/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılbaş P/H XXI.38.W1 blok “C” de kain mülkiyeti
rezerv kaynak olan önergeye ekli planda sarı ile gösterilen 758 no’lu parselin
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na kritik afet, iskan-alarm malzemelerinin
depolanması için tesis yapmak amacıyla, KKTC Anayasası’nın 159’uncu
maddesinin (1) (b) ve (3)’üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve
Eşdeğer Mal Yasası’nın 4(1) maddesi uyarınca, kamu yararına ayrılarak, Devletin
mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi
kaydıyla, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın kullanımına verilmek üzere,
Maliye Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2010-2014
KİMYEVİ ÜRÜN ALIMI
(Önerge No:2105/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri
Dairesi Müdürlüğü bünyesinde bulunan arazilerin ekiminde kullanılmak üzere ihtiyaç
duyulan, 2200 torba 20.20.0 kompoze gübrenin 32/1983 yılı Hazine Malları Yasası
ve Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, 1,100 torbasının
Orli Tarım Ltd.’den 63,690.00 TL karşılığında (1100 torba x 57.90.- TL/50 Kg.
Torba) geriye kalan 1,100 torbanın ise Sera Tarım Ltd.’den 63,690.00 TL
karşılığında (1100 torba x 57.90.- TL/50 Kg. Torba) temin edilmesi hususunda
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına ve bu iş için gerekli toplam
127,380.00 TL’nın Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri
Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan “Kimyevi Ürün Alımları”
10-05-04-2-1-7-03-1-6-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2011-2014
ÇİFTÇİ DERGİSİ’NİN BASIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI
(Önerge No:2106/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi
Müdürlüğü’nün her yıl basımını gerçekleştirdiği “Çiftçi Dergisi”nin, önergeye ekli
sunulan teklif doğrultusunda, Share Ajans tarafından 2000 adet basılması
hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, Gıda, Tarım ve Enerji
Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına ve bu iş için gerekli KDV dahil 8,000.00 TL’nın
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan,
TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Bitki Koruma ve Bitkisel Üretimi
Geliştirme Projesi” 10-02-04-2-1-01-3-03-2-6-03 kaleminden karşılanmasına karar
verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2012-2014
KAPLICA-BÜYÜKKONUK-ZİYAMET-YENİERENKÖY YOLU YAPIMINDA
EKSİK YAYIMLANAN TAŞINMAZ MALLAR İÇİN
KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:2108/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Kaplıca-BüyükkonukZiyamet-Yenierenköy arası yol yapım işleri güzergahı içinde kalan Yedikonuk,
Ziyamet, Büyükkonuk ve Balalan köylerinde kain olup özel mülkiyette bulunan
taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı
Yasası'nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma Emri”ni onayladı.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2013-2014
ÇAYIROVA-MEHMETÇİK YOL YAPIMINDA EKSİK YAYIMLANAN
TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:2109/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Çayırova-Mehmetçik arası yol
yapım işleri güzergahı içinde kalan Çayırova ve Yeşilköy köylerinde kain olup özel
mülkiyette bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı
Zorla Mal İktisabı Yasası’nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki
“Kamulaştırma Emri”ni onayladı.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2015-2014
DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ’NE TEMİN EDİLECEK TIBBİ TEÇHİZAT
(Önerge No:2112/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Devlet Laboratuvarı Dairesi, Mikrobiyoloji Şubesi’nde acilen teminine ihtiyaç
duyulan, önergeye ekli teklifte detayları verilen 1 adet Memmert Marka Nem Kabini
HCP 108 cihazın Gökhan Yeşilyurt Ticaret Ltd.’den KDV. dahil 10,053.75 Euro
karşılığında; Besin Analizleri Şubesi’nde acilen teminine ihtiyaç duyulan, önergeye
ekli teklifte detayları verilen Peak Scientific Kuru Hava – Azot Jeneratörü’nün
Ant Teknik Cihazlar Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden KDV. dahil
15,000 USD karşılığında temin edilmeleri hususunda, Devlet İhale Tüzüğü'nün
3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına ve bu iş için gerekli
toplam 74,000 TL’nin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı Dairesi
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan “Devlet Laboratuvarı Dairesi Teçhizat Alımları
Projesi” 11-03-07-4-0-02-1-06-1-3-04 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2017-2014
SERBEST LİMAN VE BÖLGE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA ATAMA
(Önerge No:2114/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)316-2013 sayı ve 30.10.2013
tarihli kararı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nı temsilen Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan
Alkın Güncel’in, 14.10.2014 tarihinde istifası ile boşalan Serbest Liman ve Bölge
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası’nın
8’inci maddesine binaen, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nı temsilen Hüda Hüdaverdi’nin 28.10.2014 tarihinden itibaren
atanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2019-2014
YENİŞEHİR SPOR KULÜBÜ’NÜN KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ
(Önerge No:2118/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Gazimağusa, Ayluka Mahallesi, Pafta/Harita XXXIII/3.E1’de
kain önergeye ekli planda sarı ile belirtilen 2582 no’lu (3-2-1800) KKTC – rezerv
parselin, KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesinin (1)(b) ve (3). fıkraları ile
41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 4. maddesinin
(1) fıkrası uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve
eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, kulüp binası ve spor
amaçlı tesis kurmak amacıyla Yenişehir Spor Kulübü’nün kullanımına verilmek
üzere, Spordan sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)2021-2014
İNGİLİZ KRALİYET LEJYONU DERNEĞİ TARAFINDAN
GİRNE İNGİLİZ MEZARLIĞINA YAPILACAK ANIT
(Önerge No:2119/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İngiliz Kraliyet Lejyonu
Derneği tarafından, Girne İngiliz Mezarlığı’nda yapılacak anıt için ithal edilecek
önergeye ekli detayı belirtilen granit ve/veya mermerlere Gümrük Vergisi ve Fiyat
İstikrar Fonu muafiyeti sağlanmasına karar verdi.
28.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
192 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content