close

Enter

Log in using OpenID

22.01.2014 - KKTC Başbakanlığı

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014
KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ)
(Önerge No:15/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Gazimağusa kazası Balalan köyü P/H III/50 parsel
7, 8, 10, 11, 1/1, 14/2, 18, 20, 23, 24 nolu parsel sahibinin arazisine yapacağı
yatırıma ulaşımın sağlanması için;
1)
2)
3)
Şehir Planlama Dairesi’nin görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve önergeye
ekli sunulan haritada sarı ve yeşil ile renklendirilmiş kısmın kamu yolu olarak
ayrılmasını;
Sözkonusu kamu yolu (önergeye ekli haritada sarı ve yeşil ile renklendirilmiş
kısım) için tüm yasal izinlerin söz konusu parsellerin sahibi tarafından ilgili
dairelerden (Karayolları Dairesi, İskele Kaymakamlığı, Şehir Planlama
Dairesi, K.T. Elektrik Kurumu, Orman Dairesi vs.) alınarak tüm altyapı ve
asfaltlama masraflarının yatırımı yapacak ilgili parsellerin sahibi tarafından
karşılanmasını;
Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra sözkonusu yolun
Tapu ve Kadastro Dairesi’nce tapu haritalarına işlenmesini
onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2014
MÜŞTEREK BAHİS ŞİRKETLERİ VE İNTERNET BAHİS ŞİRKETLERİNİN
ÖN İZİNLERİNİN YENİLENMESİ
(Önerge No:78/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın 26(2) (c)
bendi uyarınca ve Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)708-2013 sayı ve
25.12.2013 tarihli kararı gereği ilgili müşterek bahislerin düzenlenmesine ilişkin kayıt
ve koşullar dikkate alınarak, Nicosia Betting Ltd., Aydoğan Turizm & Leisure Ltd. (Hitit
Bet), Arkın Investment Ltd. (Sporting Club Betting), Dee European Com Betting Ltd.,
Quickwin Betting Ltd. ve Stan Toto Betting Ltd.’in Müşterek Bahis Düzenleme
İzinlerinin bir yıl süre ile yenilenmesine karar verdi.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)104-2014
FRUIT LOGISTICA YAŞ MEYVE VE SEBZE FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:80/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nin en önemli ihracat ürünlerinin başında gelen
narenciye gibi tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması misyonundan
hareketle, ülkemizde gıda alanında faaliyet gösteren firmaların ürettikleri tarım
ürünlerinin tanıtımı, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile
5-7 Şubat 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde yapılacak
“Fruit Logistica Fuarı”na 4-8 Şubat 2014 tarihleri arsında Sanayi Dairesi II. Derece
Sanayi Memuru Hasan Bağlar’ın katılmasını; Ercan-İstanbul-Berlin-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak bileti bedeli, seyahat sigortası, vize harçları, konaklama masrafları
ve mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Tanıtma,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-02-04-1-1-1-03-6-2-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)105-2014
KKTC MERSİN KONSOLOSLUĞU’NA VEKALET
(Önerge No:81/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 27 Ocak – 5 Şubat 2014
tarihleri arasında KKTC Mersin Konsolosu Zalihe Erden’e vekalet edecek olan,
İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli II. Derece Basın-Yayın ve Enformasyon
Memuru Asu Muhtaroğlu’nun anılan tarihlerde KKTC Mersin Konsolosluğu’nda
görevlendirilmesini ve bu amaç için Mersin’de bulunacak adıgeçenin İstanbul-Adana
gidiş-dönüş uçak bileti ve otel masraflarının KKTC Dışişleri Bakanlığı Bütçesi
altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)106-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL AHMET SÖNMEZLER’İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:82/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II)30-2013 sayı ve
9.1.2013 tarihli kararla sözleşmesi uzatılan Ahmet Sönmezler’in hizmetlerine ihtiyaç
duyulduğundan, sözleşme süresinin 9.1.2014 hitam tarihinden itibaren önergeye
ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli
Personelin Ücretleri" 13-01-05-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)107-2014
HUDUT DÜZELTME (DİPKARPAZ)
(Önerge No:83/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Dipkarpaz Pafta/Harita I/60’da kain özel mülkiyetteki
326 no’lu parsel içerisinde bulunan konuta ilave oda inşaatı yapılması nedeniyle
ortaya çıkan KKTC mülkiyetindeki 323/3 no’lu parsele yönelik sınır ihlali sorununun
çözülmesi ve tapu kayıtlarının yeni şekliyle düzeltilmesi için;
1)
Ayni Pafta/Haritada kain olup Osman Nuri Hocaoğlu’na ait olan önergeye ekli
planda sarı ile gösterilen toplam 0.0.800 ay²’lik kısımların ifraz edilerek,
KKTC mülkiyetindeki 323/3 no’lu parsele amalgame edilmesini, yine ayni
şekilde 323/3 parselden de önergeye ekli planda yeşil olarak gösterilen 0.0.800
ay²’lik kısmın ifraz edilerek 326 no’lu parsele amalgame edilmesini ve takas
yoluyla hudut düzeltmesi yapılmasını;
2)
Bu işlemlerin yapılması ve tapu kütükleri ile haritaların yeni oluşuma göre
düzenlenmesinde Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesini
onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)108-2014
BAHÇELİ KÖYÜ MUHTARLIĞI’NIN KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ
(Önerge No:84/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Bahçeli Pafta/Harita XIII/16 & 24 köyiçinde kain olup, içinde
muhtarlık hizmet binası bulunan 155/1 no’lu KKTC adına kayıtlı (0-0-1400) parselin
ve içinde mevcut binanın KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesinin (1)(b) ve (3).
fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nın
4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, devletin mülkiyeti altında kalması
ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, muhtarlık hizmetlerinde
kullanılması amacıyla, İçişlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetiminde,
Bahçeli Muhtarlığı’nın kullanımına verilmesini onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)110-2014
S (K-II)1011-2008 SAYI VE 30.4.2008 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:86/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış
olduğu S(K-II)1011-2008 sayı ve 30.4.2008 tarihli kararın önergesine ekli listenin
21’inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C uyruklu Erdoğan
Yavaşoğlu’na Girne İlçesi Alsancak’ta Koçan No: 9495, Pafta/Harita No: XI/16.E2,
Parsel No: üz 543.18+543.20+539/3/1 üzerinde kain 5 no’lu konutu satın alması için
gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)111-2014
K(II)780-2013 SAYI VE 10.4.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:87/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu'nun almış olduğu K(II)780-2013 sayı ve 10.4.2013 tarihli kararın önergesine
ekli listenin 40’ıncı sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C
uyruklu Gültekin Ursavaş’a Girne İlçesi Yukarı Girne’de Koçan No: 12474,
Pafta/Harita No: XII/21.W2, Parsel No: üz 1313 üzerinde kain C Blok 2. katta 1 no’lu
daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)112-2014
Y(K-I)726-2013 SAYI VE 25.12.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:88/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)726-2013 sayı ve
25.12.2013 tarihli kararın önergesine ekli listenin 34’üncü sırasında yer alan
taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C uyruklu Volkan Topaloğlu’na Girne İlçesi
Yukarı Girne’de Koçan No: 10523, Pafta/Harita No: XII/20.W2, Parsel No: üz 816
üzerinde kain zemin katta 2 no’lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni
verilmesine karar verdi.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)113-2014
SİBER (K-I)164-2013 SAYI VE 17.7.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:89/2014)
(Bb. Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Geleneksel Olarak
Düzenlediği II. Kıbrıs Türk Tiyatro Festivali’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış
olduğu Siber(K-I)164-2013 sayı ve 17.7.2013 tarihli kararda yer alan “Turizm,
Çevre ve Kültür Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 13-01-04-7-3-2-03-6-1-02” ödenek kaleminin “Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan
“Belediyelere” 04-01-04-7-3-2-07-1-1-01 ödenek kalemi olarak düzeltilerek,
adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)114-2014
KIBRIS TÜRK TÜTÜN ENDÜSTRİSİ LTD. ŞİRKETİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ
(Önerge No:90/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.
Şirketi 2014 Mali Yılı Bütçesi’ni, Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak
kaydıyla onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)116-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL KONCE BAYDAR’IN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:92/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu K(II)25-2013 sayı ve
9.1.2013 tarihli karar ile görev süresi uzatılan Konce Baydar’ın hizmetlerine ihtiyaç
duyulduğundan sözleşme süresinin 19.1.2014 hitam tarihinden itibaren önergeye
ekli sözleşme metnine bağlı olarak, 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin
Ücretleri” 10-01-04-1-1-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)118-2014
ANKARA KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ SULTAN-I YEGAH
TSM KOROSU & TRT HEYETİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:94/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Rauf Raif Denktaş anısına 27 Ocak 2014 tarihinde
düzenlenecek “Kültürel Hazineler Armonisi”ne katılacak olan Ankara Kıbrıs Türk
Kültür Derneği Sultan-ı Yegah Tsm Korosu & TRT heyetinin transfer, rehberlik ve
konaklama bedeli 14,076.5 TL’nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun
"Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-1-02
kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)119-2014
KİRA SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:95/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Maliye Bakanlığı’na bağlı
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile Kaptan Erbay Spor & Leisure Centre Ltd.
arasında 9.10.2006 tarihinde imzalanan ve süresi 30.9.2016 tarihinde sona erecek
olan kira sözleşmesinin süresinin 30.9.2023 tarihine kadar uzatılmasına yönelik
hazırlanıp önergeye ekli sunulan protokolü onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)120-2014
III. DERECE MALİYE BAŞMÜFETTİŞİ FERAY ERDENGİZ’İN
ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI
(Önerge No:96/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nda III. Derece Maliye
Başmüfettişi olarak görev yapan Feray Erdengiz’in KKTC Washington Temsilcisi
olan eşi Ahmet Erdengiz’in yanında bulunabilmesi amacıyla, değiştirilmiş şekliyle
7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 110(5) maddesi uyarınca
1 Şubat 2014- 25 Temmuz 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ödeneksiz
izinli sayılmasına karar verdi.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)123-2014
ANTALYA’DA YAPILACAK “TÜRKİYE SATRANÇ ŞAMPİYONALARI”NA
KUZEY KIBRIS SATRANÇ FEDERASYONU EKİPLERİNİN KATILMASI
(Önerge No:99/2014)
(Bb. Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 25-31 Ocak 2014 ve 31 Ocak – 9 Şubat 2014 tarihleri
arasında Antalya’da yapılacak “Türkiye Satranç Şampiyonalarına” Kuzey Kıbrıs
Satranç Federasyonu’nun “Küçükler” 14 ve “Büyükler” kategorisinden 11 olmak
üzere toplam 25 kişilik bir ekiple katılmasını; sözkonusu şampiyonalara
katılması uygun görülen Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu ekiplerinin uçak
bileti, konaklama, transfer, kayıt ve forma giderleri toplamı 18,250.00 TL’nın
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı
Spor Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören,
Fuar,
Organizasyon
Giderleri"
04-12-08-1-0-1-03-6-2-01
kaleminden
karşılanmasını onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)124-2014
“TUR-2014” İSVEÇ TURİZM FUARI YER KİRA ÜCRETİ
(Önerge No:102/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 20-23 Mart 2014 tarihleri arasında İsveç’in Göteborg
kentinde düzenlenecek “TUR-2014” İsveç Turizm Fuarı’ndaki 25 m²’lik alanın boş
yer kira ücreti olan 51,550.- SEK (İsveç Kronu)’nun Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)125-2014
KKTC ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU’NCA SATIN ALINACAK ARACIN
GÜMRÜK VERGİSİ VE DİĞER TÜM FONLARDAN MUAF TUTULMASI
(Önerge No:103/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC Engelliler Spor Federasyonu tarafından engelli
çocukların evlerinden alınıp spor yapmalarına imkan sağlamak amacına yönelik
olarak Çangar Motors Company Ltd.’den satın alınacak önergeye ekli proforma
faturada detayları belirtilen Ford Transit 430 ED Minibüs engelli aracının KDV hariç,
gümrük vergisi, fiyat istikrar fonu, rıhtım harcı ve diğer tüm fonlardan muaf
tutulmasına karar verdi.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)126-2014
EGE ÜNİVERSİTESİ’NDEN KKTC’NE GELECEK UZMANLARIN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:105/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi ile
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin birlikte yürüttüğü ve “KKTC’nde Arpa ve
Buğday’da Yabancı Otlara Oxalis (Ekşilice) En Uygun Savaşın Belirlenmesi Projesi”
çerçevesinde, bu yılki denemelerin kurulup ilk ilaçlama denemelerinin yapılması
amacı ile 26-30 Ocak 2014 tarihleri arasında KKTC’ne gelecek olan Prof. Dr. Yıldız
Nemli, Dr. Süleyman Gürdal Türkseven ve Prof. Dr. Ahmet Uludağ’ın İzmir-Ercanİzmir geliş-dönüş uçak biletleri, konaklama, iaşe-ibate giderlerinin Gıda, Tarım ve
Enerji Bakanlığı Bütçesi altında yer alan “Bitki Koruma ve Bitkisel Üretimi Geliştirme
Projesi” 10-02-04-2-1-1-3-03-2-6-03 kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)127-2014
FORTIGATE 300-C GÜVENLİK DUVARI EĞİTİMİ’NE KATILIM
(Önerge No:106/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ile EMI Technologies Ltd.
arasında imzalanan sözleşmeye istinaden ilgili firma tarafından 2-8 Şubat 2014
tarihlerinde İstanbul’da verilecek 7 gün süreli “Fortigate 300-c Güvenlik Duvarı Eğitimi”ne
katılacak olan Telekomünikasyon Dairesi personelinden I. Derece Bilgisayar
Programcısı Enis Elagöz ile Geçici Memur Umut Sonuç’un Ercan-İstanbul-Ercan gidişdönüş uçak biletleri ile otel konaklama giderleri anılan firma tarafından
karşılanacağından, mevzuat gereği harcırahlarının Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" 08-01-04-9-9-1-03-5-9-02
kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)130-2014
ESER EMİN ÖKTEM’İN “GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN
DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI”NDAN YARARLANDIRILMASI
(Önerge No:60/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde
öğrenimini sürdüren Eser Emin Öktem’in 2013-2014 Öğretim Yılında 45/1983 sayılı
Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi
Yasası’ndan yararlandırılması yönünde aşağıdaki kararı aldı:
1)
2)
3)
45/1983 sayılı “Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet
Tarafından Yetiştirilmesi Yasası” kapsamında, 2013-2014 Öğretim Yılında
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde öğrenimini sürdüren
Eser Emin Öktem’in belge sunmak kaydı ile 2013-2014 Öğretim Yılı II. Dönem
(Ocak-Ağustos) 8 aylık okul ücreti olan 4,200 TL’nın karşılanması;
a)
Belge sunmak kaydı ile konut kira bedelinin (8 ay x 1,200 TL)
karşılanması;
b)
İaşe giderlerinin karşılanması (8 ay x 1,175 TL);
c)
Bir adet Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesi
(500.- TL);
d)
Ders araç ve gereçlerinin temini ile şehir içi ulaşım giderleri için adı
geçene 6,600 TL katkı yapılması;
Yapılacak harcamaların Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Bütçesi altında yer alan “Eğitim Amaçlı
Diğer Transferler” 04-08-09-9-9-1-05-4-2-01 kaleminden karşılanması.
22.1.2014
DAĞITIM:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)131-2014
TC UYRUKLU MAHKUM DENİZ ERALICIOĞLU’NUN T.C. DEVLETİ’NE
GERİ VERİLMESİ
(Önerge No:108/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, geri verilme isteminde
bulunan ve geri verilme istemi Hukuk Dairesi’nce uygun görülen T.C. uyruklu
mahkum Deniz Eralıcıoğlu’nun 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme
İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası’nın 3’üncü maddesinin
kendisine verdiği yetkiye atfen, T.C. Devleti’ne geri verilmesine karar verdi.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)132-2014
LAPTA BELEDİYESİ VİDANJÖR ÜCRETİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:109/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Lapta Belediyesi Vidanjör Ücreti (Değişiklik)
Tüzüğü’nü onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)134-2014
Y(K-I)619-2013 SAYI VE 11.12.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:112/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Mutabakat Zaptı ve
Çalışmaları’na ilişkin Y(K-I)619-2013 sayı ve 11.12.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararının aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verdi.
“ Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve
Maden Dairesi Müdürlüğü ile TC MTA Genel Müdürlüğü arasında imzalanan
mutabakat zaptı uyarınca, 24-26 Ekim 2013 tarihlerinde Genel Müdür Yrd. Yusuf
Ziya Coşar ile Jeoloji Etütleri Daire Başkanı Dr. Erol Timur’dan oluşan MTA
heyetinin KKTC’ne yaptığı teknik ziyaret ve Jeoloji ve Maden Dairesi adına
çalışmaya katılan Dr. Mehmet Necdet, Tuğrul Akçalı, Salih Erşangil ve Hatice
Kaşer’den oluşan teknik elemanların 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’ya
yaptığı teknik ziyarete ait gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama masrafları ve
projenin yürütülmesinde gereksinim duyulan KDV dahil 40,000 TL’nın Çevre ve
Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları
ile Finanse edilmesi öngörülen “Su Sondajları Projesi” 13-04-06-3-0-01-3-06-59-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.”
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)147-2014
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NDA DÜZENLENECEK
ÇALIŞMA ZİYARETLERİNE KATILIM
(Önerge No:127/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile TC Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı arasında karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği çerçevesinde,
28-31 Ocak 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek “Gümrük Vergileri Tarife
Yasası ve Kıymet Kavramı” konulu çalışma ziyaretine katılacak I. Derece Gümrük
ve Rüsumat Memuru Cemal Gürsel Beyazbayram ve II. Derece Gümrük ve
Rüsumat Memuru Mehmet Tosun’un Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri;
28 Ocak – 1 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek “Riskli Yolcu Analizi
ve Kaçakçılıkla Mücadele” konulu çalışma ziyaretine katılacak II. Derece Gümrük ve
Rüsumat Memuru Salih K. Aşgar ve II. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru Hasan
Mertkan’ın Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ve 26-30 Ocak 2014
tarihlerinde Mersin ve İskenderun’da düzenlenecek “Akaryakıt ve LPG” konulu
çalışma ziyaretine katılacak Müfettiş Yardımcısı Ahmet Tamkan ve III. Derece
Gümrük ve Rüsumat Memuru Sinan Öztekin’in Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletleri ile tüm katılımcıların mevzuat gereği harcırahlarının, Maliye Bakanlığı
Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 06-01-01-1-2-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)148-2014
ANKARA KRİMİNAL POLİS LABORATUARLARI MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREVLİ
UZMAN ZAFER ÇAĞLAR’IN ŞAHADET VERMEK ÜZERE KKTC’NE GELMESİ
(Önerge No:128/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Girne Ağır Ceza
Mahkemesi’nde halen devam etmekte olan bir dava ile ilgili 21 – 23 Ocak 2014
tarihlerinde Mahkeme’de İddia Makamı tanığı olarak şahadet vermek üzere
KKTC’ne gelecek olan Ankara Kriminal Polis Laboratuarları Müdürlüğü’nde görevli
Uzman Zafer Çağlar’ın, yukarıdaki tarihlere bağlı olarak alınacak geliş-dönüş uçak
bileti ve konaklama masraflarının Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi altında yer
alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 15-00-03-3-9-1-03-6-1-02
kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)149-2014
TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU’NUN GÖREVLENDİRİLMESİ
(Önerge No:129/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 2014 yılının kurak geçmesi nedeniyle, Toprak Ürünleri
Kurumu’nun Arpa-Buğday Sapı Balası ile Yonca Kuru Ot Balası temini konusunda
32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası’nın 5(12) maddesi uyarınca
Toprak Ürünleri Kurumu’nun görevlendirilmesini onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)151-2014
BEYARMUDU BELEDİYESİ’NİN UZUN VADELİ BORÇLANMASI
(Önerge No:131/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Beyarmudu Belediyesi’nin, Beyarmudu Belediye Meclisi’nin
19.11.2013 tarih ve K-67-2013 sayılı kararı ve önergeye ekli Devlet Planlama
Örgütü’nün uygun görüşleri doğrultusunda, Avrupa Birliği Projesi olan “Güney
Mesarya Sosyal Tesisleri”nde kullanmak amacı ile Yakın Doğu Bank Ltd.’den
%13,65 faiz oranı ile 5 yıllık (60 ay vadeli) 750,000 TL borçlanmasını 51/1995 sayılı
Belediyeler Yasası’nın 24(2)(C) maddesi uyarınca onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)152-2014
2013-2014 YILI NARENCİYE İHRACAT TEŞVİK PRİMLERİ
(Önerge No:42/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, aşağıdaki kararı aldı:
1)
2013-2014 Narenciye Sezonu’nda Greyfruit, Yafa (Şamuti) Portakal, Valencia
Portakal, Washington Portakal, Limon ve King (Mandora) Mandalina ürününün
satışını mümkün kılabilmek amacıyla, ihracatı gerçekleştirecek ihracatçılara
ekli listedeki gibi ihracat teşvik primi ödenmesi;
2)
2013-2014 Narenciye Sezonu’nda ihracatı gerçekleştirilecek Greyfruit, Yafa
(Şamuti) Portakal, Valencia Portakal, Washington Portakal, Limon ve King
(Mandora) Mandalina için ekli listede öngörülen miktarda teşvik primi verilmesi,
teşvik primi işlemlerinin önergeye ekli “KKTC Narenciye İhracat Teşviklerine
İlişkin Uygulanan Usul ve Esaslara” uygun olarak Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi tarafından
yürütülmesi ve gerekli ödeneğin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Diğer Teşebbüslere” 10-01-04-2-1-2-05-1-1-90
kaleminden karşılanması.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2014
Y(K-I)58-2014 SAYI VE 8.1.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:134/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’na Atama
Yapılması’na ilişkin Y(K-I)58-2014 sayı ve 8.1.2014 tarihli kararın aşağıdaki şekilde tadil
edilmesine karar verdi.
“Bakanlar Kurulu, 18/1986 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın
5’inci maddesi uyarınca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı
Dr. Özkan Korun’un istifası ile boşalan Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler
Kurulu başkanlık görevine İsmail Arter’in, görev süresi dolmayan Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın
üyeliğinin devam etmesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri
Yaşar Özacar, Rüstem Akyön, Ata Samioğlu, Ali Korhan, Aslı Eroğlu ve
Dr. Nuri Gökşin’in istifaları ile boşalan üyeliklere aşağıda karşılarında isimleri belirtilen
kişilerin atanması hususlarının Sayın Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verdi.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dr. Özkan Korun (Başkan) (İstifa)
Yaşar Özacar (Üye) (İstifa)
Rüstem Akyön (Üye) (İstifa)
Ata Samioğlu (Üye) (İstifa)
Ali Korhan (Üye) (İstifa)
Aslı Eroğlu (Üye) (İstifa)
Dr. Nuri Gökşin (Üye) (İstifa)
Prof. Dr. Ahmet Aksoy (Üye) (İstifa)
Prof. Dr. Rıza Ayhan (Üye)
(3.1.2011’de atandı,
görevine devam etmektedir.)
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Yerine Atanması
Önerilen
Atanacağı
Görev
İsmail Arter
Dr. Mehmet Faydalı
Hayri Orçan
Ata Samioğlu
Doç. Dr. Hasan Alicik
Av. Saffet Mehmetalioğulları
Osman Pekineli
Prof. Dr. Hamza Kandur
Prof. Dr. Rıza Ayhan
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
KARAR NUMARASI: Y(K-I)154-2014
KAMULAŞTIRMA İHBARI (GEÇİTKÖY-YILMAZKÖY)
(Önerge No:111/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Borularla
İçme Suyu Getirilmesi Projesi içerisinde yer alan, Geçitköy Terfi İstasyonu
Arıtma Tesisi Lefkoşa arası isale hattı işinin uygulamaya konulması amacıyla,
Yılmazköy’de bulunan ve önergeye ekli listede verilen, P/H:XX15W1, D.S.İ
No:15, Ada No:162, Par. No: b, 1202m², 45dm² (Depo Yeri Yılmazköy)
parsellerin kamulaştırılması için 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası’nın
4’üncü maddesi uyarınca hazırlanıp ekte sunulan Kamulaştırma İhbarı’nı
onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)129-2014
2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU SİGORTA
(DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:107/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, 2000 Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel
Üretim Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)134-2014
Y(K-I)619-2013 SAYI VE 11.12.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:112/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Mutabakat Zaptı ve
Çalışmaları’na ilişkin Y(K-I)619-2013 sayı ve 11.12.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararının aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verdi.
“ Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve
Maden Dairesi Müdürlüğü ile TC MTA Genel Müdürlüğü arasında imzalanan
mutabakat zaptı uyarınca, 24-26 Ekim 2013 tarihlerinde Genel Müdür Yrd. Yusuf
Ziya Coşar ile Jeoloji Etütleri Daire Başkanı Dr. Erol Timur’dan oluşan MTA
heyetinin KKTC’ne yaptığı teknik ziyaret ve Jeoloji ve Maden Dairesi adına
çalışmaya katılan Dr. Mehmet Necdet, Tuğrul Akçalı, Salih Erşangil ve Hatice
Kaşer’den oluşan teknik elemanların 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’ya
yaptığı teknik ziyarete ait gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama masrafları ve
projenin yürütülmesinde gereksinim duyulan KDV dahil 40,000 TL’nın Çevre ve
Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları
ile Finanse edilmesi öngörülen “Su Sondajları Projesi” 13-04-06-3-0-01-3-06-59-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.”
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)151-2014
BEYARMUDU BELEDİYESİ’NİN UZUN VADELİ BORÇLANMASI
(Önerge No:131/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Beyarmudu Belediyesi’nin, Beyarmudu Belediye Meclisi’nin
19.11.2013 tarih ve K-67-2013 sayılı kararı ve önergeye ekli Devlet Planlama
Örgütü’nün uygun görüşleri doğrultusunda, Avrupa Birliği Projesi olan “Güney
Mesarya Sosyal Tesisleri”nde kullanmak amacı ile Yakın Doğu Bank Ltd.’den
%13,65 faiz oranı ile 5 yıllık (60 ay vadeli) 750,000 TL borçlanmasını 51/1995 sayılı
Belediyeler Yasası’nın 24(2)(C) maddesi uyarınca onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)152-2014
2013-2014 YILI NARENCİYE İHRACAT TEŞVİK PRİMLERİ
(Önerge No:42/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, aşağıdaki kararı aldı:
1)
2013-2014 Narenciye Sezonu’nda Greyfruit, Yafa (Şamuti) Portakal, Valencia
Portakal, Washington Portakal, Limon ve King (Mandora) Mandalina ürününün
satışını mümkün kılabilmek amacıyla, ihracatı gerçekleştirecek ihracatçılara
ekli listedeki gibi ihracat teşvik primi ödenmesi;
2)
2013-2014 Narenciye Sezonu’nda ihracatı gerçekleştirilecek Greyfruit, Yafa
(Şamuti) Portakal, Valencia Portakal, Washington Portakal, Limon ve King
(Mandora) Mandalina için ekli listede öngörülen miktarda teşvik primi verilmesi,
teşvik primi işlemlerinin önergeye ekli “KKTC Narenciye İhracat Teşviklerine
İlişkin Uygulanan Usul ve Esaslara” uygun olarak Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi tarafından
yürütülmesi ve gerekli ödeneğin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Diğer Teşebbüslere” 10-01-04-2-1-2-05-1-1-90
kaleminden karşılanması.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)128-2014
2014 SOSYAL YARDIMLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:133/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, 2014 Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü’nü
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)121-2014
2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ İÇİN KİŞİSEL İNDİRİM MİKTARININ SAPTANMASI
(Önerge No:97/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 12’nci maddesinin
(1)’inci fıkrası’nın verdiği yetkiye dayanarak, 2014 Vergilendirme Dönemi’ne
ait yıllık kişisel indirim miktarının 15,725.00 TL (On Beş Bin Yedi Yüz Yirmi Beş
Türk Lirası) olarak saptanmasına karar verdi.
22.1.2014
Sn. Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr. Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı (v)
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlığı (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)143-2014
ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN SAPTANMASI
(Önerge No:123/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ilişikteki kararının
en geç 7 gün içinde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanacak Asgari Ücret
olarak Resmi Gazete’de ilan edilmesine karar verdi.
22.1.2014
Sn. Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr. Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı (v)
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)103-2014
GULFFOOD GIDA VE İÇECEK FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:79/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, gıda ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması
misyonundan hareketle, KKTC’nde gıda alanında faaliyet gösteren firmaların
ürettikleri ürünlerinin tanıtımı, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile,
23-27 Şubat 2014 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek “Gulfood Gıda ve
İçecek Fuarı”na 21-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Sanayi Dairesi II. Derece
Sanayi Memuru Başar Taşlı’nın katılmasını; Ercan-İstanbul-Dubai-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak bileti bedeli, seyahat sigortası, vize harçları, konaklama masrafları
ve mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Tanıtma,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-02-04-1-1-1-03-6-2-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)109-2014
YURTDIŞI ZİYARET
(Önerge No:85/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları’nda temas ve incelemelerde bulunmak üzere,
14-16 Ocak 2014 tarihleri arasında Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecek
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dr. Ahmet Kaşif, Müsteşar Dr. Suat Yeldener ile
Basın ve Yayın İşleri Sorumlusu Feriha Nurluöz’ün 14.1.2014 tarihi gidiş,
16.1.2014 tarihi dönüş olmak üzere, Ercan-Ankara-Ercan parkurunda uçak biletleri,
anılan tarihler kapsamında otel konaklama, iaşe-ibate masrafları, mevzuat gereği
harcırahları ve doğabilecek tüm resmi giderlerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 08-01-04-9-9-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)122-2014
Siber (K-I)219-2013 SAYI VE 26.7.2013 TARİH VE
Y(K-I)198-2013 SAYI VE 9.10.2013 TARİHLİ KARARLARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:98/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Yurtdışında Görev Yapan Personelin Yurtdışı
Ek Ödenekleri’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Siber (K-I)219-2013 sayı
ve 26.7.2013 tarihli karar ve ku kararı tadil eden Y(K-I)198-2013 sayı ve 9.10.2013
tarihli kararın ekinde Abu Dhabi Temsilciliği’nde görev yapan I. Sekreter Buket
Kop’un kira katkısı ödeneğinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine ve
sözkonusu kararların bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
Yurtdışı Uygulama Birimi
Kira
ABU DHABİ TEMSİLCİLİĞİ
1’inci Sekreter Buket Kop
22.1.2014
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlığı (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
184.02 USD
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content