close

Enter

Log in using OpenID

celal bayar üniversitesi sürekli eğitim uygulama ve

embedDownload
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
HIZLI OKUMA EĞİTİMİ
HIZLI OKUMA NEDİR
Yanlış okuma alışkanlıklarının düzeltilmesiyle gözün okuma hızı artar. Dakikada yaklaşık 200 - 250
kelime okuruz. Halbuki beyne üç kelime birden yollayabilsek hız da anlama da artar. Bunun açıklaması
da şudur; göz okumaz, sadece fotoğraf gibi çeker, beyne yollar, beyin onu anlamlandırır. Kelimeler
arasındaki zaman boşluklarını beyin farklı şeylerle doldurur. Örneğin, üç kelime bir arada giderse
anlama daha hızlı ve berrak olur.
Bir resme, bir karikatüre bakarız ama bir yazıyı okuruz. Aslında ikisi arasında bir fark yoktur. Gözümüz
şekilleri görür, beyin de değerlendirir. Ancak okumayı öğrenmeye başladığımızdan beri edindiğimiz ve
hemen herkeste bulunduğu için farkına varamadığımız bazı alışkanlıklar nedeni ile okuma hızımız,
insanın sahip olduğu kapasiteye göre hayli yavaştır.
İnsanlar sadece göz ve beyin arasında olması gereken okuma işleminin arasına bazı lüzumsuz
alışkanlıklar katarlar. Kimi duyulacak şekilde sesli okur, kiminin okurken dudakları kıpırdar, kimileri ise
yazıyı içinden kelime kelime okur.
Bütün bu kötü alışkanlıklar okuma süresince ekstra bir güç sarf ettirdiğinden okurken çabucak
yorulmaya da sebep olurlar. Halbuki okuma sırasında ağız, dil, dudak, damak ve gırtlak gibi organların
çalışmalarına hiç gerek yoktur.
Yavaş okumamızın birinci nedeni gözümüzün görme alanını iyi kullanmamamız yani okurken her
kelimeye tek tek bakmamızdır. Bu şekilde normal bir satırı okumak için gözümüzü 8-12 kere hareket
ettirmemiz gerekir. Halbuki gözümüzün bir bakışında birden fazla kelimeyi görebildiğimizden aynı
uzunluktaki bir kelimeyi 2-3 göz harekeli ile okumamız mümkündür.
Günümüzün baş döndürücü temposunda yavaş okuyarak zaman kaybetme lüksümüz yoktur, örneğin
400 sayfalık bir kitapta yaklaşık 96 bin kelime vardır. Bu kitabı dakikada 150 kelime okuyan bir kişi 10
saatte, 500 kelime okuyan 3 saatte, bin kelime okuyabilen ise l,5 saatte bitirebilir. Basit fakat disiplinli
bir eğitimle kazanılacak zaman muazzamdır.
Okumamızı yavaşlatan en önemli psikolojik etken ise hızlı okursak anlayamayacağımızı
zannetmemizdir. Etrafındakilerden sürekli 'tane tane oku' veya 'yüksek sesle oku' direktiflerini alan
bir çocuğun bu alışkanlığı zamanla kökleşmiş hale gelir.
Hızlı okuma teknikleri ise paragraf okumak, sütun okumak, çapraz okumak gibi çeşitlidir. Bunların
içinde anlama bakımından sütun okuma en etkin olanıdır. Bu teknikte 3-4 kelimelik dar bir sütunu
okuyorsanız, sütunun ortasından bir doğru boyunca sözleri aşağıya doğru kaydırmak yeterlidir.
Devamlı bir çalışma sonunda sütunu tamamıyla anladığınızı göreceksiniz.
Daha geniş sütunlarda da yine aynı şekilde ancak her satırda kelimeleri birer atlayarak yani 4-5
kelimelik bir satırda ikinci ve dördüncü kelimeleri okuyarak sütunu taramak yeterli olmaktadır. Gözler
diğer kelimelerin resimlerini çekecek ve beyne ileteceklerdir.
Çok fazla kişisel yetenek gerektirmeyen hızlı okuma tekniği ile okumak, konsantrasyonun yanında
kültüre ve sürekli egzersiz yapmaya da bağlıdır. Tüm bu koşulları sağlayanlar rahatlıkla dakikada bin
kelime okuma seviyesine çıkabilmektedirler.
Amerika'da. Hızlı okumada kullanılan bir teknik geliştirildi: Photo Reading, fotoğraf-vari okuyuş. Sol ve
sağ beyin ayrımına dayanıyor. Sol beyin her şevi parçalara ayırır. Sağ beyin ise önce tümü görür ve
sezişe dayanır. Bu yöntemde sağ beyni devreye sokup solu bir süre dışarıda bırakmak için çeşitli
teknikler geliştirmişler. Ama tam bir anlama için sol beynin de devreye girmesi gerekir. Bizim
tekniğimiz bu ikisini sağlıyor.
NİÇİN HIZLI OKUMA?
Yaşadığımız yüzyıl bir bilgi çağıdır. Bilgi daha hızlı çoğalmakta, bizler ise dakikada 150 kelime ila 300
kelime arasında okuyabilmekteyiz. Oysaki günümüzün aydınları, dakikada ortalama 500 kelime
okumamız gerektiğini belirtmektedir.
Zihin olarak okuma hızımızı sınırlandıran bizleriz. Günlük gazeteler, e-postalar, kitaplar, ödevler, iş
yazışmaları vb. dökümanların daha hızlı okunması yaşam kalitenizin artmasına olanak sağlayacaktır.
Ayrıca, sınavlara hazırlanan öğrenciler hızlı okuma teknikleri ile daha hızlı okuyup, daha hızlı
anlayarak, sınavlardaki başarılarını artırabilirler. Unutmayın ki, beynimizle gözlerimiz arasında ışık
hızında bir iletişim kurulmaktadır. Işık 300.000 km/s hızla ilerlerken, ses 312 km/s ilerler. Beynimiz
çok hızlı okuma yeteneğine sahiptir, önemli olan onu eğitmektir.
NASIL GERÇEKLEŞİR, KİMLER YAPABİLİR?
Tabi ki gözleri ve beyni sağlıklı olan herkes hızlı okuma tekniklerini öğrenebilir. Hızlı Okuma becerisi
özel bir yetenek değil, geliştirilebilir bir teknik bilgidir. Bilgiyi beceriye dönüştürmenin yolları da
öğrenilebilir.
Vücudumuzda bulunan kaslar elbette gözlerimizde de mevcuttur. Öncelikle göz kaslarını geliştirip,
daha sonra hızı artırmak ve konsantrasyon teknikleri ile de anlama oranını üst seviyelere çıkartmaktır.
Anlayarak hızlı okumanın asıl püf noktası görme alanımızın genişletilmesidir. Yavaş okuyucular sadece
2cm'lik bir alanı görerek okurlar. Bunun anlamı okuyucunun metni kelime kelime okumasıdır. Hızlı
okuyucu ise görme alanını genişleterek aynı anda ikişer veya üçer kelime gruplarını görerek
okuyabilir. Bu kelime grupları üçer, dörder kelime olarak da artabilir.
ALTIN ORAN HIZLI OKUMA
Hızlı Okuma eğitiminde yeni bir sistem başlıyor." KOÇLUK UYGULAMALARIYLA HIZLI OKUMA" olarak
adlandırılacak bu sistemde; eğitime katılan danışanlara okuma hızının artırılması çalışmaları yanı sıra
temel koçluk çalışmaları uygulanarak, yaşamsal becerilerinde de olumlu gelişmeler sağlanıyor. 4
aşamada uygulanan çalışma kendini tanı çalışmaları ile başlıyor, yaşamsal becerileri etkileyen hatalı
inançların ortadan kaldırılması, başarı engellerinin belirlenmesi, farkındalığın artırılması, Okuma ve
anlama hızının geliştirilmesi, hafızanın güçlendirilmesi çalışmaları ile sona erdiriliyor.
Eğitimde özel olarak hazırlanan Altın Oran Hızlı Okuma Bilgisayar programı kullanılmakta ve bu
program eğitim alanlara ücretsiz olarak verilmektedir. Program 32 egzersiz ve 4 testten oluşmaktadır.
Program ile gözün görme alanının genişletilmesi, görme kalitesinin artırılması, göz çevikliği ve göz
ritminin artırılması, blok okuma alışkanlığının kazandırılması sağlanmaktadır.
ALTIN ORAN HIZLI OKUMA EĞİTİM SÜRECİ (12-16 Ders saati)
Bu eğitim kapsamında katılımcıların aşağıdaki yetkinlikleri kazanması hedeflenmektedir;






Hızlı Okuma Eğitimine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme;
Bir ihtiyaç ve sorunu tespit ederek ortaya koyabilme ve soruna ilişkin mevcut durum
analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi yapabilme;
Temel düzeyde Hızlı Okuma kavram ve uygulama becerilerini etkin olarak
uygulayabilme;
Hızlı Okumaya yönelik metotları kullanabilme;
Hızlı Okuma felsefesini kavrayıp meslek ve özel yaşamlarında pratik olarak
uygulayabilme;
Değişim ve dönüşüm dinamiklerini harekete geçirebilme becerilerini uygulayabilme
“HIZLI OKUMA” EĞİTİM PROGRAMI
Tanışma, Eğitimin Amacı ve Hedefleri
Hızlı Okuma Nedir? En hızlı bilgi alma yolu Nedir?
Katılımcının başlangıç okuma hızı ve Anlama Oranı Nedir?
Kendini tanıma ve tanımlama (Öğrenme Modeli, Dominant beyin Lobu, Çoklu Zeka, SWOT)
Hedef belirleme ve hedef koyma
Göz Egzersizleri (Göz kaslarını esnetme, görüş alanı geliştirme)
Hızlı Okuma Engelleri
Okuma esnasında gözümüz nasıl çalışır?
Göz Egzersizi (Geniş alanı görme- Takistaskop)
Beynimiz nasıl çalışır?
Göz egzersizleri (Göz kaslarını esnetme, Geniş alanı görme, Takistaskop)
Göz egzersizi (Satır takip – Anlamsız metinlerde hız ölçümlü satır takip uygulaması)
Ön Okuma teknikleri Nelerdir? Nasıl yapılır? (Göz gezdirme testi)
Ön okuma uygulamaları (Göz atma-Göz gezdirme)
Göz egzersizleri (Göz kaslarını esnetme, Geniş alanı görme, Takistaskop)
Manzara resimleri çalışması- Üç boyutlu resim çalışması
Yazma Okuma süreci
Metin ve Paragraf yapısı
Göz Egzersizleri (Göze ritim kazandırma çalışmaları- Anlamsız metinlerde hız ölçümlü ritim
tutma)
Konsantrasyon Nedir? Nasıl sağlanır?
Kaygı ve olumsuz ruh halleriyle ile baş edebilmek
Göz egzersizleri (Göz kaslarını esnetme, Geniş alanı görme, Takistaskop)
Esnek Okuma Nedir? Nasıl yapılır?
Göz egzersizleri (Göz kaslarını esnetme, Geniş alanı görme, Takistaskop, Ritim tutma)
Esnek okuma Uygulamaları
Öğrenmeye yönelik okuma nasıl yapılır?
Göz Egzersizleri (Göze ritim kazandırma çalışmaları, Metin üzerinde ölçümlü uygulama)
Okuma Uygulamaları (Sorulu metinler üzerinde ölçümlü okuma)
Göz egzersizleri (Göz kaslarını esnetme, Geniş alanı görme, Takistaskop, Ritim tutma)
Esnek okuma Uygulamaları
Öğrenmeye yönelik Okuma uygulamaları
Zihin Haritası Nedir? Nasıl Yapılır?
Okuma Uygulamaları (Sorulu metinler üzerinde ölçümlü okuma)
EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ:Yeterli sayı sağlandığında açılacaktır( 20 kişi)
KATILIMCI BAŞINA ÜCRET: 150 TL
Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine %20 indirim.
Celal Bayar Üniversitesi personeline, eş ve çocuklarına %20 indirim.
Şehit ailesi ve engellilere %20 indirim.
CBUSEM & ALTIN ORAN ANLAYARAK HIZLI OKUMA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
354 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content