close

Enter

Log in using OpenID

20 Nisan 2014 SAYI 33

embedDownload
14-20 Nisan 2014
SAYI: 33
GÜNDEM
 Suudi Arabistan-Katar Gerginliği ve Suriye
 Libya Başbakanı Tini’nin İstifası
 III. IPCC – Hükümetlerarası İklim Değişikliği Berlin Paneli
Raporu Açıklandı
 Etiyopya’nın Değişen Sudan Politikası
 Ortadoğu Güncesi
Editör: Dr. Seyfi Kılıç - [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
 Suudi Arabistan-Katar Gerginliği ve Suriye
Suudi Arabistan-Katar ilişkilerinde sorunlu bir dönem yaşanmaktadır. İki ülke arasında
Arap Baharı başladığından bu yana süren soğuk savaş Mart ayı başında iyice su yüzüne
çıkmış ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Müslüman Kardeşleri
desteklediği, İslamcılarla müttefik olduğu ve Körfez İşbirliği Konseyi güvenlik
anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Katar’dan büyükelçilerini çekmiştir. Sorunun
temelinde Mısır ile birlikte Suriye’de iki ülkenin farklı grupları destekliyor olması
yatmaktadır. Suriye’de her iki ülke Esad karşıtı cephede yer alsa da farklı muhalif grupları
desteklemektedir. Ayrıca Suriye Ulusal Koalisyonu’nu kontrol altına alma çabası
çerçevesinde kendilerine yakın isimleri başa geçirmeye çalışmaktadırlar. Suudi Arabistan
yönetimi, kısa süre önce 8 örgütü resmi olarak “terör örgütleri listesine aldığını
açıklamıştır. Bu örgütler arasında Suriye’de rejime karşı savaşan El Kaide bağlantılı Irak
ve Şam İslam Devleti ile Nusra Cephesi’nin yanı sıra Müslüman Kardeşler Hareketi de
bulunmaktadır. Buna karşılık Katar hem Mısır hem de Suriye’de Müslüman Kardeşler
Hareketi’ni desteklemektedir. Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yeniden yapılandırılması
çerçevesinde yapılan değişiklikler Suudi Arabistan-Katar rekabetini açıkça yansıtmaktadır.
Kararın arkasındaki güçlerden Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Ahmet Carba ve
sürgündeki Suriye hükümeti Savunma Bakanı Mustafa Talas Suudi Arabistan’a yakın
isimlerdir. Aynı şekilde yeni yapının karar organı içindeki askeri liderlerin önemli bir
kısmı yine Suudi Arabistan tarafından desteklenmektedir. Buna karşılık ÖSO’daki lider ve
karar organındaki değişimlere itiraz eden gruplar Katar’a yakındır.
Oytun Orhan, Araştırmacı, ORSAM, [email protected]
 Libya Başbakanı Tini’nin İstifası
Libya eski Başbakanı Ali Zeydan'ın görevden alınmasının ardından başbakanlık görevine
başlayan Abdullah El Tini, ailesinin yaşadığı eve yapılan silahlı saldırının ardından
Başbakanlık resmi web sitesinde yayınlanan mektupla istifa edeceğini duyurdu. Libya
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
2
Milli Genel Kongre'nin başbakanlık görevi için yeni bir isim belirlemesini beklediğini
belirten Tini, bu nedenle henüz resmi istifasını meclise sunmuş değil. Tini’nin henüz
Başbakanlık görevini üstlenmesinin üstünden iki hafta geçmemişken istifa kararı alması,
güvenlik ve istikrar konusunda mevcut merkezi yönetimin başarısızlığını bir kez daha teyit
etmiş oldu. Libya’da bugün ülkedeki kaotik durumdan etkilenmekten kurtulamıyor. Eski
Başbakan Zeydan’da daha önce milis güçlerce Trablus’ta kaçırılmış ve ardından serbest
bırakılmıştı. Öte yandan son üç yılda yabancı misyonlara yönelik saldırılar rutin haberlere
dönüşmüş durumda. Kısa bir süre önce kaçırılan Ürdün büyükelçisinden hala haber
alınabilmiş değil. İstikrarsızlığın inkar edilemez boyutlara ulaştığı ülkede merkezi
yönetimin aldığı tedbirlerin bu güne kadar yetersiz kalması, mevcut durumun gün geçtikçe
daha da kritik bir hal almasına ve krizin derinleşmesine neden oluyor. Öte yandan
Libya’daki mevcut durum, hem komşu ülkeleri hem de uluslararası aktörleri artan bir
şekilde tedirgin ediyor. Libya’daki istikrarsızlığın komşu ülkelere yayılması, Mali’deki
gelişmelerden ötürü ihtimal olmaktan çıkmış bir süredir yoğun bir şekilde tartışılan bir
gündem maddesi haline dönüşmüştür. Öte yandan istikrarsızlığın petrol arz güvenliğini
tehdit etmesi Batılı aktörlerin Libya’daki gelişmelere yönelik ilgisini arttırmış durumda.
Libya’da istikrarsızlığın kendi sınırlarını aşarak daha fazla bölgesel ve küresel boyutlar
kazanması, Libya’da devam eden güç mücadelesini daha da karmaşık hale getirecektir.
Nebahat Tanrıverdi O Yaşar, Araştrma Asistanı, ORSAM, [email protected]
 III. IPCC - Hükümetlerarası İklim Değişikliği Berlin Paneli Raporu Açıklandı
23 Eylül 2014 tarihinde New York’da yapılacak “iklim değişikliği zirvesine” bir hazırlık
süreci olan bu toplantılar sonucunda iklim değişimine ilişkin raporlar yayımlanmıştır.
Eylül 2013’de yayınlanan raporda tartışmasız bir biçimde iklim değişiminde insan rolünün
büyük etkilerine yer verilirken, Mart ayında yayınlanan II. Raporda küresel ısınma,
ekstrem hava koşullarının gıda üretimine etkisi ve sonucu ortaya çıkacak çatışma ve göçler
vurgulanmıştır. 13 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan Berlin’de yapılan toplantı sonuçlarını
içeren III. raporda ise gıda fiyatlarının 2050 yılına kadar dünya genelinde yüzde 58
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
3
oranında artacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, raporda fosil yakıtlar nedeniyle ortaya çıkan
küresel emisyonlar 2000-2010 yılları arasında diğer 10 yıllık dönemlere göre ene yüksek
değerlere ulaşmıştır. Söz konusu emisyonların oranı yüzde 40-70 oranlarına düşmezse
dünyanın ısınması durmayacaktır. Yoğun kömür kullanımı ve artan nüfusla birlikte
yükselen enerji ihtiyacı karbon emisyonlarının artmasında önemli nedenlerdir. Bu süreçte,
enerji sağlamada temiz enerji kaynaklarına yönelmesi, hatta temiz enerji kullanımının üç
katına çıkarılmasının iklim değişiminin yıkıcı etkilerini ortadan kaldıracağı vurgulanmıştır.
Günümüzde fosil kaynaklar enerji üretiminin yüzde 80’inde kullanılmaktadır. İklim
değişiminin etkilerini en az indirmek için bu oranın yüzde 30’lara düşürülmesi
gerekmektedir. Raporda ortaya çıkan bir diğer unsur ise yenilenebilir kaynak olan rüzgar
ve güneş enerjisinin artık ön plana çıkarılmasıdır. Fakat bu enerji kaynaklarının
kullanılabilmesi için her yıl büyük miktarlarda yatırımlar yapılması gerekmekte, bir
maliyet sorunu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, bu rapor sonucunda devletlere 2015 yılında
küresel, kapsamlı ve yasal bir iklim anlaşması hususunda çalışmalarını hızlandırmaları
gerekliliği dile getirilmiştir.
4
Dr. Tuğba Evrim Maden, Araştırmacı, ORSAM, [email protected]
 Etiyopya’nın Değişen Sudan Politikası
Nil nehri sularından faydalanmaya ilişkin uzun zamandır devam eden tartışmalarda Mısır
ve Sudan geleneksel olarak müttefik olmakla birlikte, bu müttefiklik ilişkisi Etiyopya’nın
inşa etmeye başladığı Büyük Rönesans barajı ile ortadan kalmıştır. Mısır’ın şiddetle karşı
çıkmasına rağmen Etiyopya söz konusu barajın inşaatında ilerleme sağlamaya devam
etmektedir. Esas olarak Hidroelektrik üretme amaçlı olan bu barajdan herhangi bir sulama
öngörülmemekle birlikte, Mısır kendisinse ulaşacak su miktarında azalmaya neden
olacağını ileri sürerek barajın inşasını engellemeye çalışmaktadır. Daha önceki dönemlerde
Mısır ile Sudan aralarında yaptıkları 1959 Andlaşması ile havzadaki diğer ülkelere karşı
Nil nehri sularından faydalanma konusunda ortak bir tutum sergileme kararı almışlardır.
Soğuk savaş yıllarının etkili olduğu o dönemde Etiyopya ve Sudan karşılıklı olarak
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
birbirlerinin ülkesinde çıkan isyan ve huzursuzlukları desteklemişlerdir. Ancak ilişkilerin
Rönesans barajı ile farklı bir yola girmesinden sonra Etiyopya, Sudan’ın içişlerinde yapıcı
bir rol üstlenmeye başlamıştır. Sudan’ın bölünmesinin sancıları halen devam etmektedir.
Etiyopya, Güney Sudan ile arasındaki tartışmalı bölgelere ilişkin sorunlar başta olmak
üzere Sudan sınırları içinde kalan Afrika kökenliler ile Hartum yönetimi arasında da
arabuluculuk rolü üstlenmeye başlamış ve uyuşmazlıkların en azından çatışmaya
dönüşmesini engelleme açısından başarılı olmuş görünmektedir.
Dr. Seyfi Kılıç, Araştırmacı, ORSAM Su Programı, [email protected]
 Ortadoğu Güncesi
09 Nisan 2014: Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ile
Suriye Kızılayı'nın Halep'te muhaliflerin denetimindeki bölgeye yardım götürmesinden
dolayı Suriye Ordusu ile Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güçler arasında geçici ateşkes ilan
edildiği bildirildi.
09 Nisan 2014: Suriye'de Beşşar Esad'a bağlı ordu birliklerinin çeşitli kentlerde
muhaliflere yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 3'ü çocuk 50 kişinin öldüğü
bildirildi.
09 Nisan 2014: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da sebze halinde düzenlenen bombalı
saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi de yaralandı.
09 Nisan 2014: Suriye'deki 4 Kürt partisinin kendini feshederek kurduğu Suriye Kürdistan
Demokrat Partisi’nin genel başkanlığına Suud Mele’nin seçildiği bildirildi.
09 Nisan 2014: BM, İran’ın BM Büyükelçiliği için gösterdiği adayın ABD'ye girişi
meselesinin tamamen iki ülke arasındaki karşılıklı bir konu olduğunu bildirdi.
09 Nisan 2014: Irak Petrol Bakanı Luaibi, Irak'tan Ceyhan'a petrol sevkiyatının teknik
sorunlar nedeniyle durduğunu, sorunun çözümüyle bir hafta içerisinde ihracatın yeniden
başlayabileceğini söyledi.
09 Nisan 2014: Kudüs'te yaklaşık 50 kişilik Yahudi yerleşimci grubu ve bir istihbarat
subayı zorla Mescid-i Aksa'ya girdi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
5
09 Nisan 2014: Suriye'nin Lazkiye kentine bağlı Keseb kasabası ve çevresinde kontrolün
muhaliflerin eline geçmesinin ardından rejim kuvvetlerinin saldırılarını arttırdığı bildirildi.
09 Nisan 2014: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yaklaşık 10 aydır
girilemeyen Halep'in doğusuna yardım malzemesi ulaştırdı.
09 Nisan 2014: Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Genel
Sekreteri Bedir Camus, 15 Mart 2011'de başlayan devrimden bu yana Esad güçlerinin
saldırılarında 3 bin 614 kız çocuğu ile 9 bin 321 kadın öldüğünü açıkladı.
09 Nisan 2014: Suriye İnsan Hakları Örgütü, rejimin muhaliflerin kontrolünde bulunan
çeşitli kentlere yönelik ablukası nedeniyle 299 kişi açlıktan öldüğünü bildirdi.
09 Nisan 2014: İsrail-Filistin barış müzakerelerinin "başarısızlığından" İsrail'i sorumlu
tutan Arap Birliği Dışişleri Bakanları, ABD'ye müzakerelerin yeniden başlatılması
çağrısında bulundu
09 Nisan 2014: Humus'ta bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 25 kişi öldü, 107
kişi yaralandı.
09 Nisan 2014: Mısır’da faaliyet gösteren Ensar Beyt el-Makdis örgütünün de ABD terör
örgütleri listesine dahil edildiği bildirildi.
09 Nisan 2014: Arap Baharı döneminde Tunus ve Mısır meydanlarında protest tarzdaki
şarkıları dillerden düşmeyen sanatçı Emel Mathlouthi, "Hayalim onlara güç ve umut
vermekti. Başardığımı düşünüyorum" dedi.
09 Nisan 2014: Lübnan makamlarının, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi iki
kişiyi Mısır'a teslim ettiği bildirildi. İhvan üyesi iki kişinin, "Mısır'ın talebi ve iki ülke
arasındaki anlaşmalar gereği" Mısır'a teslim edildiği belirtildi.
10 Nisan 2014: İsrail'in, ülkenin güneyindeki Negev çölündeki el-Arakib köyünde
Filistinlilere ait 10 evi, diğer bölgelerde de 8 evi yıktığı bildirildi.
10 Nisan 2014: IŞİD terör örgütünün Deyru'z Zor kentinde Cafra petrol sahasında infaz
ettiği 30 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.
10 Nisan 2014: Mısır'da askeri darbenin ardından çıkan olaylarda kızını kaybeden Biltaci,
tutuklu oğlunu da aylar sonra ilk kez demir kafesin ardından görebilecek. Mısır'da, farklı
davalardan yargılanmasına devam edilen Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
6
Muhammed el-Biltaci, tutuklu oğlu Enes'i aylar sonra ilk defa demir kafesin ardından
görebilecek.
10 Nisan 2014: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'ndan, tüm siyasi parti
temsilcilerinin ortak imzasıyla yayınlanan ortak bildiride, Mısır'da verilen idam
kararlarının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Öncelikle idam kararlarının infazının derhal
durdurulmasını talep ediyoruz. Bilahere idam kararları ve insan hakları ihlalleri tüm
sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
10 Nisan 2014: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Mısır'da 528 kişinin
idama mahkum edilmesini derin endişeyle karşıladığını bildirdi.
10 Nisan 2014: Mübarek'in "göstericileri öldürmeye teşvik" suçlamasıyla yargılandığı
duruşma, 26 Nisan’a ertelendi.
10
Nisan
2014:
Afganistan'ın
batısında
bulunan
Herat
vilayetindeki
ABD
Başkonsolosluğu'na yönelik intihar saldırısı düzenlemek isteyen bir kişinin, kamyonete
yerleştirilen yaklaşık 2 ton patlayıcıyla yakalandığı bildirildi.
10 Nisan 2014: Irak'ın kuzeyindeki Diyala'ya bağlı Bakuba'da meydana gelen patlama ile
ardından çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetti.
10 Nisan 2014: Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu tarafından yapılan
ortak açıklamada, Mısır’da 528 kişiye verilen idam cezalarına tepki gösterilerek karardan
derin endişe duyulduğu bildirildi.
10 Nisan 2014: İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin de aralarında bulunduğu 15
kişinin "göstericileri şiddete teşvik" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, 23
Nisan'a ertelendi
10 Nisan 2014: Mısır'da 528 kişi hakkında verilen idam kararları yurt genelinde protesto
edildi.
11 Nisan 2014: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Suriye’den terör gruplarının ve kaçakçıların
geçişini önlemek için sınıra hendek kazmaya başladı
11 Nisan 2014: BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar
Koordinatörü Valerie Amos, Suriye'de sivillere karşı saldırıları "savaş suçu" olarak
nitelendirdi.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
7
11 Nisan 2014: Mısır'ın İskenderiye kentinde "Asıl yıkım darbedir" adı altında düzenlenen
darbe karşıtı gösteride, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
11 Nisan 2014: ÖSO'ya bağlı birliklerin Halep'te rejim güçlerinin kullandığı imdat
yollarını keserek 11 askeri öldürdüğü ve 2 tankı ele geçirdiği bildirildi.
11 Nisan 2014: Filistin'in, savaş ve silahlı çatışma hukukunu düzenleyen Cenevre
Sözleşmeleri'ne resmen taraf olduğu bildirildi.
11 Nisan 2014: Mısır'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde 73 kişi
gözaltına alındı.
12 Nisan 2014: Suriye'de rejime bağlı güçlerin muhaliflere ağır silahlarla düzenlediği
operasyonlarda 4'ü çocuk 45 kişinin öldüğü bildirildi.
12 Nisan 2014: Mısır'ın başkenti Kahire’nin güneyinde darbe karşıtı gösterilere polisin
müdahalesi sırasında karnından vurulan bir çocuk öldü.
12 Nisan 2014: İhvan, Bakanlar Kurulu'nun teşkilatı terör örgütü ilan etmesine karşılık,
"İhvan'ın terörle hiçbir ilgisi olmadığı herkes tarafından biliniyor" değerlendirmesinde
bulundu.
8
12 Nisan 2014: Mısır'da gözaltına alınan darbe karşıtlarına yönelik mart ayında 270'den
fazla işkence, 27 cinsel taciz ve 3 tecavüz vakasının meydana geldiği bildirildi.
12 Nisan 2014: Mısır'da darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi, İhvan
yöneticileri ve İttihadiye olayları sırasında görev yapan 14 kişinin yargılandığı dava
ertelendi.
12 Nisan 2014: Suriye'nin Halep kentine bağlı Hrytan beldesinde, rejime bağlı güçlerin
"Varil" ve "Vakum" bombalarıyla saldırısı sonucu 10 kişinin öldüğü belirtildi.
12 Nisan 2014: Suriye'nin Hama kentinden gelen 4 yaralı, bölgede kimyasal silah
kullanılmış olabileceği şüphesi üzerine Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda
KBRN ekiplerince kontrolden geçirildi.
13 Nisan 2014: Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, 2011'deki devrim
sürecinde "göstericileri öldürmek ve yaralamakla" suçlandığı davada müebbet hapis
cezasına çarptırıldı.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
13 Nisan 2014: Suriye İnsan Hakları Örgütü, Esed'e bağlı ordu güçlerinin çeşitli kentlerde
muhaliflere yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 67 kişinin öldüğünü
açıkladı.
13 Nisan 2014: Irak’ın Kerkük kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 15
kişinin yaralandığı bildirildi.
13 Nisan 2014: İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın avlusunda Filistinlilere plastik
mermi ve gözyaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi.
13 Nisan 2014: Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş cumhurbaşkanı
Mursi'nin yargılandığı, kamuoyunda "İttihadiye olayları" olarak bilinen davanın duruşması
başladı.
13 Nisan 2014: Muhammed Mursi'nin kızı Şeyma'nın "duruşmalarda mahkeme salonuna
getirilen kişinin babası olmadığı" iddiası, sosyal medyada geniş yankı buldu.
13 Nisan 2014: Mısır'da, Savunma Bakanlığından istifa eden Abdulfettah es-Sisi'nin
cumhurbaşkanlığı adaylığı üniversite öğrencilerince protesto edildi.
13 Nisan 2014: Libya'da Milli Genel Kongre (MGK) tarafından bir hafta içinde yeni
hükümeti kurmakla görevlendirilen geçici Başbakan Abdullah es-Sini'nin görevinden affını
istediği bildirildi.
13 Nisan 2014: Suriye'de orduya ait savaş uçağının, başkent Şam'da pazar yerine
düzenlediği hava saldırısında 20 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı bildirildi.
13 Nisan 2014: İsrail ordusuna ait zırhlı araç destekli buldozerlerin, Gazze'nin
güneyindeki Han Yunus bölgesine girdiği bildirildi.
14 Nisan 2014: Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş cumhurbaşkanı Mursi
ile 14 sanığın yargılandığı "İttihadiye olayları" davasının duruşması başladı.
14 Nisan 2014: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Musul vilayeti arasında petrol
rafineri tesisi anlaşması imzalandığı bildirildi.
14 Nisan 2014: Lübnan'da yayın yapan El Menar televizyonu, Şam'ın Malule kasabasında
rejim güçleriyle muhalifler arasında çıkan çatışmada 3 çalışanının öldüğünü duyurdu.
14 Nisan 2014: Mısır'da darbe kaşıtları, güvenlik güçlerinin Rabiatul Adeviyye
Meydanı'na yaptığı müdahaleyi, 8 ay sonra aynı meydanda protesto etti.
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
9
14 Nisan 2014: İsrail donanmasına ait botlar, Filistinli balıkçılara ateş açtı. Gazze'nin
güneyindeki ev ve tarım arazilerinin bulunduğu bölge ağır silahlarla tarandı.
15 Nisan 2014: Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı ordu güçlerinin, muhaliflere ağır silahlarla
düzenlediği operasyonlarda 3'ü çocuk, 8'i kadın üzere 63 kişinin öldüğü bildirildi.
15 Nisan 2014: Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Trablus Büyükelçisi'nin iki korumasıyla birlikte
kaçırıldığını açıkladı.
15 Nisan 2014: Esed rejimine bağlı birlikler, Lazkiye kentine bağlı Keseb kasabası ve
Bayırbucak Türkmen bölgesine saldırılarını yeniden artırdı.
15 Nisan 2014: El-Enbar'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 24
IŞİD üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
15
Nisan
2014:
Mısır'da,
Müslüman
Kardeşler
Teşkilatı
(İhvan)
üyelerinin
cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması yasaklandı.
15 Nisan 2014: ÖSO'nun Halep'te Kuveyris Askeri Havaalanına düzenlediği saldırıda, 30
rejim askerinin öldüğü bildirildi.
Hazırlayan: Firuze Yağmur Gökler, ORSAM, Araştrma Asistanı, [email protected]
www.orsam.org.tr
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 [email protected]
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content