close

Enter

Log in using OpenID

267 nolu toplantı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

embedDownload
MAEÜ Yönetim Kurulu Kararları (Toplantı No 267)
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
1213-
1415-
Yer
Tarih
Saat
Yayınlayan
: Rektörlük Toplantı Salonu
: 08.09.2014
: 14.15
: MAE Rektörlük
Yayın Tarihi
:
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör. Ali KARAKAŞ'ın 19.09.2011
tarihinden itibaren İngiltere'nin Southampton Üniversitesi'nde bütünleşik doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı
Kanun'un 33. maddesi uyarınca görevlendirilmiş olup, söz konusu öğretim elemanının bütünleşik doktora eğitimine devam
edebilmesi için görevlendirilme süresinin 19.09.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle burslu olarak uzatılmasına ilişkin
teklif kabul edildi.
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan Uzman Gürkan GÖÇER'in, 4-6 Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli
Üniversitesi'nde düzenlenecek olan 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı'nda 2 adet sözlü bildiri sunmak üzere, 3-7 Eylül
2014 tarihlerinde Kocaeli İlinde yolluklu yevmiyeli olarak 2547 sayılı Kanun' un 39 maddesi uyarınca
görevlendirilebilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemiz Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programında teklifte belirtilen dersler için, Üniversitemiz Bucak Sağlık Yüksekokulunda
görevli Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat DEMİREL'in görevlendirilmesi talep edilmektedir. Üniversitemiz Bucak Sağlık
Yüksekokulunun Yönetim Kurulu henüz oluşturulamadığından, Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat DEMİREL'in
görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan EAIE Uluslararası Eğitim Fuarına
Üniversitemizin Erasmus ve Mevlana Koordinatörlüklerini temsilen katılmak üzere, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç.
Dr. Mehmet ÖZCAN'ın, 17-19 Eylül2014 tarihleri arasında 3 (üç) gün süreyle ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'nde
görevli Uzman Gülşah SAĞLAM AKTAŞ, Uzman Alp YANIK ve Uzman Mahmut YILDIZ'ın, 15-20Eylül 2014 tarihleri
arasında 6 (altı) gün süreyle masrafları Erasmus programından karşılanmak üzere (uçak yolluklu-yevmiyeli), 2547 sayılı
Kanun'un 39. maddesi uyarınca Çek Cumhuriyeti'nde görevlendirilmelerine ilişkin teklif kabul edildi.
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alınacak öğrencilerin ikinci öğrenim harç ücretlerine ilişkin teklif kabul
edildi.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Web sayfasında yayınlanan,
Üniversitemiz Bucak Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi (ÖYP) kadrosuna
atamaya hak kazanan Mehmet CİNOÇEVİ'nin, Bucak Sağlık Yüksekokulunda yönetim kurulu oluşturulamaması nedeniyle
2547 sayılı Kanun'un 33 maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile Bucak Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosuna Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atamasının yapılmasına ilişkin
teklif kabul edildi.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Abidin TEMİZER'in, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilim İnsanı, Destekleme Daire
Başkanlığınca yürütülmekte olan 22/19-Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Amerika Birleşik
Devletleri'nde bulunan The University of Texas Pan-American'da araştırma çalışmaları yapmak üzere, 2547 sayılı
Kanun'un 39. maddesi uyarınca 01 Ekim 2014-01 Eylül 2015 tarihleri arasında 11 (onbir) ay süreyle yolluksuz-yevmiyesiz
olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü Mekanik Anabilim Dalı araştırma kadrosuna atanan Arş. Gör. Kadir MERCAN’ın, Akdeniz Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine başlayabilmesi için, kadrosunun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına
İlişkin Usul ve Esasların 9/5 maddesi ve 2547 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi gereğince Akdeniz Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı araştırma kadrosuna atanan Arş. Gör. Mehmet ALPYÜRÜR’ün, İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine başlayabilmesi için, kadrosunun Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programına İlişkin Usul ve Esasların 9/5 maddesi ve 2547 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi gereğince İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
Mısır uyruklu İman El KASABİ'nin Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belegatı
Anabilim Dalı Okutman kadrosunda, 2547 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel
Kanunu'nun16 ncı maddesi uyarınca, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel olarak
çalıştırılması ve aylık brüt 3.700,00 TL ücret ödenmesine ilişkin teklif kabul edildi.
Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor
Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı öğrencilerinden 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında alınacak öğretim
ücretine ilişkin teklif kabul edildi.
Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı haftalık ders
görevlendirmeleri ve ders dağılım çizelgelerine ilişkin teklif kabul edildi.
Üniversitemiz "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu" ile "Veteriner Fakültesi Konferans Salonu" için;
Üniversite dışı kurum ve kuruluşlara, Akademik Birimlere, Araştırma Merkezlerine, öğrenci topluluklarına ve diğerlerine
(Vakıf, dernek, firma, kişi) 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak tahsis ücretlerine ilişkin teklif kabul edildi.
Üniversitemiz Yerleşkelerinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı içinde tanıtım yapmak amacıyla stant açmak, afiş asmak
isteyen firmalardan talep edilecek kira bedellerine ilişkin teklif kabul edildi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik
Yüksekokulu’nun dolu öğretim elemanı kadrolarının YÖKSİS veri tabanında bölüm ve anabilim dalı bazında dağıtımının
yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış olup, bu çalışmaya esas olmak üzere, öğretim elemanı kadrolarının YÖKSİS veri
tabanında bölüm ve anabilim dalı bazında görülmesi amacıyla Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik
Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarının teklifte belirtilen bölüm ve anabilim dallarına aktarılmasına ilişkin teklif kabul
edildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
55 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content