close

Enter

Log in using OpenID

Askerlik Yönergesi

embedDownload
ASKERLİK İŞLEMLERİ
1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre; lisansüstü öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır.
Başvuruları
bulunmayan
öğrencilerin
sevk
tehir
işlemi
yapılmaz.
Kayıt tarihinde veya sevk tehiri talebi sırasında “BAKAYA” durumda olan öğrencilerin sevk tehiri yapılmaz.
Sevk tehirinin yapılabilmesi için öğrencilerin;

Askerlik Durum Belgesini (Askerlik Şubesi’nce düzenlenen belgenin aslını veya askerlik şubesince onaylanan
kopyasını)

BAKAYA durumları mahkemece sonuçlandırılmış ve “KOVUŞTURMAYA GEREK OLMADIĞINA” dair karar alınmış
durum belgesi aslı yada fotokopisini,

Askerlik Tehir Belgesini doldurmaları ve Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekir (Enstitü Belgeleri
Kısmında Askerlik Tehir Dilekçesini, ayrıca kesin kayıt sırasında askerlik durum belgesini verenlerin doldurmasına
gerek yoktur.)
Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi
Başkanlığı’na veya Askerlik Şubelerinin bağlı bulunduğu Askeralma Bölge Başkanlığı’na Enstitümüzce sevk tehiri teklifi
yapılır. Teklif yapılırken öğrencilerin yaş durumu (35 yaşın dolduğu yılın sonunu geçmemek üzere tehir işlemleri yapılabilir)
ve yönetmelik çerçevesinde programın azami süresi dikkate alınır. (Azami Süre Yüksek Lisans Programları için 6 yarı yıl,
Doktora
Programları
için
12
yarı
yıl.)
Öğrenciler tecil başvurularının sonucunu Öğrenci Otomasyon Sayfasından takip edebilirler. Lisansüstü öğrenimin, sevk tehir
süresi içerisinde bitmemesi durumunda öğrencilerin, daha önce yapılan sevk tehir süresinin bitimine 1 ay kala, ilgili
Askeralma Bölge Başkanlıklarına iletilmiş olacak şekilde sevk tehirinin uzatılması için:

Askerlik Tehir Dilekçesini sayfamızdan indirerek doldurmaları ve Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekir.

Sevk Tehiri Son Başvuru Tarihleri:Celp dönemlerine göre son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Son başvuru
tarihleri geçtikten sonraki 15 gün içinde başvuru yapanların, sevk tehir işlemlerini bizzat takip etmeleri gerekir.

Celp Dönemi Başvuru Tarihi
Nisan 15 Aralık – 10 Şubat
Ağustos 15 Nisan – 10 Haziran
Aralık 15 Ağustos – 10 Ekim
Yapılacak olan askere sevk tehir işlemi, öğrenci statüsü (süresi) içinde geçerlidir. Herhangi bir nedenle üniversite ile ilişik
kesilmesi durumunda (mezuniyet, kayıt sildirme, kayıt yenilememe, akademik başarısızlık, disiplin nedeni ile üniversiteden
uzaklaştırılma veya öğrencinin yazılı başvurusu üzerine) askere gitmek için sevk tehirinin iptali Enstitümüz tarafından en geç
15 gün içinde ilgili birime bildirilerek, sevk tehirinin iptali istenir. İzin alan (kayıt donduran) öğrencilerin sevk tehirleri iptal
edilmez. Ancak öğrencinin talep etmesi halinde sevk tehir işlemi uzatılarak gerçekleştirilir. Programda kayıtlı iken askere
gitmek isteyen öğrenciler sevk tehiri iptal işlemlerinin ardından Askerlik Şubelerinden alacakları “sevk evrakı” ve Enstitü
Müdürlüğüne hitaben yazacakları dilekçe ile (dilekçe örneği internet sayfamızda mevcuttur) başvuruda bulunarak askerlik
süresince kayıtlarının dondurulması talebinde bulunmalıdırlar. Aksi halde bu öğrencilerin askerlik süresinde kayıt yenileme
işlemlerini yapmadıkları için kayıtları silinir. Kayıt dondurarak askere gitmiş olan öğrenciler askerden döndükten (Tezkere
tarihinden) itibaren 1 ay içerisinde tekrar dilekçe ile Enstitümüze başvuruda bulunarak kayıtlarının açılması talebinde
bulunmalıdırlar. Lisansüstü öğrencilerden programdan ilişiği kesilenlere (akademik başarısızlık, kayıt yenilememe vb.)
tehirlerinin iptal eildiğine dair posta ile adreslerine bilgilendirme yapılır. Öğrenciler adres ve kimlik bilgilerindeki değişiklikleri
Enstitümüze bildirmekle yükümlüdürler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
20 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content