close

Enter

Log in using OpenID

2007 eğitim – öğretim yılı güz dönemi ara sına

embedDownload
HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 – 2015 EĞİTİM –
ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV ÇİZELGESİ
SIN.
Tarih
10.11.
2014
10.11.
2014
10.11.
2014
11.11.
2014
11.11.
2014
12.11.
2014
12.11.
2014
13.11.
2014
13.11.
2014
13.11.
2014
14.11.
2014
14.11.
2014
14.11.
2014
ODY-1
Saat
09.00
10.00
10.00
11.00
11.00
12.00
10.00
11.00
11.00
12.00
09.00
10.00
11.00
12.00
09.00
10.00
10.00
11.00
11.00
12.00
09.00
10.00
10.00
11.00
11.00
12.00
TDS-1
Dersin Adı S.Yeri
İşitme ve
Ölç.30,77
Mikrobiyo.
72,83
Psikoloji
84,83
Fizik
85,82
T.Termino
83,71
Mesleki
Teknol.77
Ody-1
Tds-2
Ody-1
Ders.Adı
Hastalık Bil.
83,82
T.Doküm.
71,84
İlk Yardım
(**)80
Psikoloji
84,78
Tds-1
Ody-1
Ody-1
T.Termin.
83,77
On Parm.
84
Bil.Tekno
Kul.78
Matematik
77,84
Anatomi
76,77
Fizyoloji
54,77
Ody-1
Ody-1
Anatomi
74,78
TGT-1
TLT-1
ANE-1
S.Yer Dersin Adı Sınav Dersin Adı Sınav Dersin Adı
i
Yeri
Yeri
Tds-1 R.Fiziği
Tgt-1 T.Biyo.Ge. Tds-2 D.Bilimleri
37
66,67,68,69
84,81
Tds-1
Mikrobiyo.
72,82
Tds-2 R.Sağ. ve
Tds-1 G.Tıbbi
Tds-2
Kor.17
Mik.72,81
Tds-1 Histoloji
Tgt-1 Kimya
Tds-65,77
52,81
2
Mikrobi.-1 Tgt-1 Fizik
Tds-2
72,78
85,83
Tds-1 T.Termino Tgt-1 T.Termino Tlt-1 T.Termino
83,78
83,80
83
Tds-1
L.Alet. Ba. Tlt-1 K.Anestezi
Kul. 77
Rea. 3,5,7
Tds-1
Tds-1
Tds-1
M. Etiği
1,77
R.Anatomi
23,83
Röntgen Te
22
Anatomi
73,81
Fizyoloji
54,78
Ane-1
Ane-1
Tds-1
Tds-2
Matematik
77,82
Tlt-1
Tgt-1
Tgt-1
Tgt-1
Anatomi
74,82
Fizyoloji
54,81
Tlt-1
Tds-2
Anes ve Re
Giriş 2,4,5
Anatomi
69
Fizyoloji
54,82
İAY-1
ADS-1
Sınav
Dersin
Yeri
Adı
Ane-1 D.Bilimler
84,78
Ane-1 Mikrobiyo
72,81
Ane-1
Ane-1
Ane-1
Meslek
Etiği 90
Alet Bak.
K.Steri.90
T.Termino
83
Diş Anato.
86
Konserva.
Diş Ted.91
H.Tedav.K
.Sis.87,71
Radyoloji
87
Farmakolo
38
Anatomi
75
Fizyoloji
54,83
S.
Yeri
Ads-1
Ads-1
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Tds-1
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Ads-1
Ads-1
Ads-1
RYT-1
Dersin
Sınav
Dersin Adı
Adı
Yeri
D.Bilimleri İay-1 T.Biyoloji Ge
84
66,67,68,69
Acil H. Ba İay-1 T.Onkoloji
80
34
R.Sağ. ve
Kor.17,77
Kalıp Odası
Ve Ak.Bil.36
Fizik
85,84
T.Termino İay-1 T.Termino
83,81
83,82
Ambula S. İay
Simülasyon T.
Eği.81
34
R.İnceleme ve
K.Rad. 2
M. Etiği
Tds-1 M. Etiği
1,78
1,81
Acil Yar.
İay-1 R.Anatomi
Kur. 81
23
B.Eğitimi
İay
Radyobiyoloji
ve V.G. 70
64
Anatomi
İay-1
Anatomi
75,83
76
Fizyoloji
İay
Fizyoloji
54,84
54,71
ENF-1
Sınav
Yeri
Ryt-1
Dersin
Adı
Ryt-1
S.İşl. Yöne
(*)71
Bil.Tek Ve
Kul.78
Uy.Poliso.
19
Fizik
85
T.Termino
83,84
Elektroens.
1,27
Tds-1
Ryt-1
Tds-1
Ryt-1
Ryt-1
AHH-1
Sın. Dersin Adı
Yeri
T.Mikrobi.
72
Tds1
Enf- İlk Yardım
1
(**)81
Tds2
Tds2
Enf1
Ryt-1
Ryt-1
Tds-2
M. Etiği
1,82
Noroloji
20
Tds2
Enf1
Ryt-1
Ryt-1
Ryt-1
Anatomi
74
Fizyoloji
54
Tds2
Enf1
T.Term
83
S.
Ye.
Ahh1
Ane2
Tds2
Ame.Tekno Ahh
6,5
M. Etiği
Tds1,83
2
Cer.Has.
Bil. 8
Anatomi
75,84
Fizyolo
54,80
Not:Sınavlar belirtilen gün, saat ve yer dışında yapılamaz.
Prof. Dr. Mahmut ARGÜN
(*) :Bu sınav aynı gün saat 13.00’de 2. Sınıflarla birlikte yapılacak. ENF-1
Müdür
(**) : Bu sınavlar aynı gün saat 15.00’de 2. Sınıflarla birlikte yapılacak. ADS-1, AHH-1,TDS-1
Uzaktan Eğitim: Türkçe, İngilizce-1 ve Atatürk İlkeleri dersleri ara sınavları 15 Kasım 2014 Cumartesi günü
saat 10.00 da yapılacak.
Ahh
Ahh1
Ahh1
HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV ÇİZELGESİ
SIN.
ODY-2
TDS-2
Sınav
Yeri
Sağ İşl.Yön Ody-1
71,77
Bil.Tek Ve Tds-1
Kul. 78,77
İlk Yardım Tds-1
81,77
Dersin Adı Sınav
Yeri
Sağ İş.Yön. Tds-2
71,84
Bil.Tek Ve Tds-2
Kul.78,81
14.00
15.00
15.00
16.00
14.00
15.00
15.00
16.00
Konuşma
Gel. 32,81
Biyoistatis.
18,82
Hast. Bilgi
Sist.78,84
M.Yabancı
Dil.82,78
On Parmak
Y.Tek..84
Tds-2
13.11. 14.00
2014 15.00
ODY İleri
T. Yön.
33,84
ODY
Uygul.
31,78
Konuşma
Sanatı
53,83
T.Dokümmantasyon
71,84
Tds-2
Yaz.Tekn.
84,83
Sekreterlik
Teknik.
84,81
Tds-2
Tarih
Saat
10.11.
2014
10.11.
2014
10.11.
2014
13.00
14.00
14.00
15.00
15.00
16.00
11.11.
2014
11.11.
2014
12.11.
2014
12.11.
2014
13.11. 15.00
2014 16.00
14.11.
2014
14.11.
2014
13.00
14.00
14.00
15.00
14.11. 15.00
2014 16.00
Dersin Adı
TGT-2
M.Yabancı
Dil.82,77
Ody-1
Ody-1
Ody-1
Ody-1
İşitme Cih. Ody-1
31,78
A.Çocuk
Ody-1
Psiko.61,62
63,96,97,98
TLT-2
ANE-2
Dersin
Adı
Sağ İş.Y
.71,83
Bil.Tek Ve
Kul, 78
İlk Yard.
81,78
S.
Yer
Tgt2
Tgt2
Tgt2
Dersin Adı
S. Dersin Adı Sınav
Dersin Adı
Yer
Yeri
Sağ İşl. Yön. Tla- Sağ İşl.
Ane-1 Uyg.Ağız Diş
71,82
2
Yön. 71,81
Cene Has .89
Bil.Tek Ve
TlaUyg.Protetik
Kul. 78,82
2
Diş Ted. 86
İlk Yardım Ane-1 İlk Yardım
80,82
80,84
Sınav
Yeri
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Ads-2
Hastalık
Bil. 83
Tds
-1
Biyoistatis.
18,84
Tla- Hastalık
Tds-1
2
Bilgi. 83,77
M.Yaba.Di
.82,80
Rad.Onkolojisi 35
Tgt2
Tgt2
M.Yabancı
Dil.82,81
K.Biyokim.
83
Tla- M.Yabancı
1
Dil.82,71
Tds
-1
Uyg.
Ortodonti 93
Uyg.Diş Has
Tedavi. 91
Ane-1 M.Yabancı
Dil.82
Uyg. Oral
Diag. ve R.87
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Tds-1
Nükleer
Tıp
15,81
Tgt- Nükleer Tıp
2
15,82
Uyg.
Pedodonti
92
Uyg.Aneste Ane-1 Muayahane
zi ve Rean.
Yöntemi
6,,8,9,10,
88
11,12,13,14
Uyg. Kor. Diş
Hek.91
Uyg.
Periontoloji
88
Uy.Res.Diş
T.ve Endo.
95,94
Diş H.
Fakül.
Tds-2
Tds-2
Tds-2
Tds-2
Tds-2
İAY-2
ADS-2
K.Sitoloji
28,83
Röntgen
Tekniği
26
Patoloji
28,81
Tgt- T.Cih.Elektir
2
. Güv.
77,83
Tds
-1
Tlt2
Tds
-1
Tds
-1
Not: Sınavlar belirtilen gün, saat ve yer dışında yapılamaz.
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL AKADEMİK TAKVİM
15 EYLÜL 2014 –27 ARALIK 2014
I. YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
10 KASIM 2014– 15 KASIM 2014
ARA SINAVLAR
29 ARALIK 2014-16 OCAK 2015
I.YARIYIL FİNAL SINAVLARI
26 OCAK 2015-30 OCAK 2015
BÜTÜNLEME SINAVLARI
04 ŞUBAT 2015-06 ŞUBAT 2015
TEK DERS SINAVLARI
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Dersin Adı
Sağ
İşl.Yön.71,80
Bil.Tek Ve
Kul. 78,83
RYT-2
Sınav Dersin Adı Sınav Dersin Adı
Yeri
Yeri
İay-1 Sağ İşl.
Tds-1
Yön. 71,78
İay-1 Bil.Tek Ve Ryt-1 Elektroensa.
Kul. 78,84
1,27
Tıb. Doku.
İlk Yardım
Ve Ar. 71
80,83
Acil Hasta
Bak. 80
İay-1
M.Yabancı
Dil.82,83
Acil Yardım
ve Kur. 29
İay-1
Ambulans Ser
Eği.
81
ENF-2
İay-1
İay-1
Beden Eğitimi İay-1
70
Radyobiyo
Loji 79
T.Görüntüleme 24
M.Yabancı
Dil. 82,84
Sist.Onkoloji 64
Ryt-1
Nükleer
Tıp
15
Tümör
Biyo. Ve
Gen. 34,82
Tds-1
Patoloji
28
Kli. Eğitim
Uyg
36
Tds-1
Ryt-1
Ryt-1
Ryt-1
AHH-2
Sınav
Yeri
Enf-1
Tds-1
M.Yabancı
Dil.82
U.Polisomnografi
19,82
Tıp.Elektron
77
Tds-1
Farmakoloji
39
Enf-1
EMG-1
21
Uyarılma
Potansiyel.
16,78
Enf-1
Dersin Adı
Sağ İşl.
Yön. 71
Bil.Tek Ve
Kul. 78,80
Sterilizas.
Ve Dezen
25
Anesteziye
Giriş 4
S.
Yeri
Tds1
Tds1
Ahh2
Ahh2
M.Yabancı
Dil.82
Tds1
Cerrahi
Uyg.
8
Ahh2
T.Cih.Elekt
ir. Güv.
77
Tds1
Enf-1
Enf-1
Enf-1
Diş H.
Fakül.
Prof. Dr. Mahmut ARGÜN
Müdür
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
418 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content