close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Güz Dönemi Final Sınav Programı

embedDownload
HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 – 2015 EĞİTİM –
ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV ÇİZELGESİ
SIN.
Tarih
29.12.
2014
30.12.
2014
31.12.
2014
05.01.
2015
06.01.
2015
07.01.
2015
08.01.
2015
08.01.
2015
09.01.
2015
12.01.
2015
13.01.
2015
14.01.
2015
15.01.
2015
ODY-1
Saat
09.00
10.00
09.00
10.00
09.00
10.00
09.00
10.00
09.00
10.00
09.00
10.00
09.00
10.00
10.00
11.00
09.00
10.00
09.00
10.00
09.00
10.00
09.00
10.00
09.00
10.00
TDS-1
Dersin Adı S.Yeri
İşitme ve
Ölç.30,83
T.Termino
83,72
Ody-1
Psikoloji
84,83
Fizik
85,82
Mikrobiyo.
72,83
Ody-1
Ody-1
Ders.Adı
Hastalık Bil.
83,82
T.Termin.
83,77
İlk Yardım
(**)80
Psikoloji
84,78
Tds-1
Tds-2
T.Doküm.
71,84
TGT-1
S.Yer Dersin Adı
i
Tds-1 R.Fiziği
37
Tds-1 T.Termino
83,78
Tds-2 R.Sağ. ve
Kor.17
Tds-1 Histoloji
65,82
Mikrobi.-1
72,78
Tds-1
Anatomi
73,81
Anatomi
76,78
Fizyoloji
54,77
Mesleki
Teknol.77
Ody-1
Anatomi
74,78
Ody-1
Tds-1
Tgt-1
Tds-2
Tds-1
Tds-1
Fizyoloji
54,81
Matematik
77,82
L.Alet. Ba.
Kul. 77
S.
Yeri
Ads-1
Meslek
Etiği 90
Alet Bak.
K.Steri.90
Mikrobiyo
72,81
Anatomi
75
Farmakolo
38
H.Tedav.K
.Sis.87,71
Fizyoloji
54,83
Radyoloji
87
Diş Anato.
86
Konserva.
Diş Ted.91
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Ads-1
Ane-1
Ane-1
Tlt-1
Tds-1
Tds-2
Anes ve Re
Giriş 2,4,5
Fizyoloji
54,82
Ane-1
Ane-1
Tlt-1
Tlt-1
K.Anestezi
Rea. 3,5,7
Röntgen Te Tgt-1
22
İAY-1
ADS-1
Sınav
Dersin
Yeri
Adı
Ane-1 D.Bilimler
84,78
Tds-2 T.Termino
83
Tds-2
Tds-2
Mikrobiyo.
72,82
Anatomi
73
Anatomi
74,82
M. Etiği
1,77
Fizyoloji
54,78
R.Anatomi
23,83
ANE-1
Sınav Dersin Adı
Yeri
Tds-2 D.Bilimleri
84,81
Tlt-1 T.Termino
83
Tds-2
Tgt-1
Tds-1
Ody-1
Matematik
77,78
On Parm.
84
Bil.Tekno
Kul.78
TLT-1
Sınav Dersin Adı
Yeri
Tgt-1 T.Biyo.Ge.
66,67,68,69
Tgt-1 T.Termino
83,80
Tds-1 G.Tıbbi
Mik.72,81
Tgt-1 Kimya
52,81
Tgt-1 Fizik
85,83
Ane-1
Tds-1
Ads-1
Ads-1
Diş H.
Fakül.
Ads-1
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Not:Sınavlar belirtilen gün, saat ve yer dışında yapılamaz.
(*) :Bu sınav aynı gün saat 14.00’de 2. Sınıflarla birlikte yapılacak. ENF-1
(**) : Bu sınavlar aynı gün saat 14.00’de 2. Sınıflarla birlikte yapılacak. AHH-1,TDS-1
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL AKADEMİK TAKVİM
15 EYLÜL 2014 –27 ARALIK 2014
I. YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
10 KASIM 2014– 15 KASIM 2014
ARA SINAVLAR
29 ARALIK 2014-16 OCAK 2015
I.YARIYIL FİNAL SINAVLARI
26 OCAK 2015-30 OCAK 2015
BÜTÜNLEME SINAVLARI
04 ŞUBAT 2015-06 ŞUBAT 2015
TEK DERS SINAVLARI
RYT-1
Dersin
Sınav
Dersin Adı
Adı
Yeri
D.Bilimleri İay-1 T.Biyoloji Ge
84
66,67,68,69
T.Termino İay-1 T.Termino
83,81
83,82
R.Sağ. ve
Kor.17,84
B.Eğitimi
İay
Kalıp Odası
ve V.G. 70
Ve Ak.Bil.36
Fizik
85,84
Acil H. Ba İay-1 T.Onkoloji
80
34
Anatomi
İay-1 Radyobiyoloji
75,83
64
Anatomi
76
M. Etiği
Tds-1 M. Etiği
1,78
1,81
Fizyoloji
İay
Fizyoloji
54,84
54,72
Acil Yar.
İay-1 R.Anatomi
Kur. 81
23
Ambula S. İay
Simülasyon T.
Eği.81
34
R.İnceleme ve
K.Rad. 24
ENF-1
Sınav
Dersin
Yeri
Adı
Ryt-1 S.İşl. Yöne
(*)71
Ryt-1 T.Termino
83,84
Tds-1 Bil.Tek Ve
Kul.78
Ryt-1 Uy.Poliso.
19
Tds-1 Fizik
85
Ryt-1
AHH-1
Sın.
Yeri
Tds1
Enf1
Enf1
Ryt-1
Ryt-1
Tds-2
Ryt-1
Ryt-1
Anatomi
74
M. Etiği
1,82
Fizyoloji
54
Noroloji
20
Elektroens.
1,27
T.Mikrobi.
72
T.Term
83
İlk Yardım
(**)81
S.
Ye.
Ahh1
Tds2
Ane2
Anatomi
75,84
Ahh1
M. Etiği
1,83
Fizyolo
54,80
Tds2
Tds1
Tds2
Ryt-1
Ryt-1
Dersin Adı
Tds2
Tds2
Tds1
Enf1
Enf1
Cer.Has.
Ahh
Bil. 8
Ame.Tekno Ahh
6,5
Doç.Dr. Demet ÜNALAN
Müdür
HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV ÇİZELGESİ
SIN.
ODY-2
TDS-2
Sınav
Yeri
Sağ İşl.Yön Ody-1
71,77
Bil.Tek Ve Tds-1
Kul. 78,77
İlk Yardım Ody-1
81,77
Dersin Adı Sınav
Yeri
Sağ İş.Yön. Tds-2
71,84
Bil.Tek Ve Tds-2
Kul.78,81
14.00
15.00
14.00
15.00
14.00
15.00
14.00
15.00
Konuşma
Gel. 32,81
Biyoistatis.
18,82
Hast. Bilgi
Sist.78,84
M.Yabancı
Dil.82,78
On Parmak
Y.Tek..84
Tds-2
09.01. 14.00
2015 15.00
ODY İleri
T. Yön.
33,78
ODY
Uygul.
31,78
Ody-1
Konuşma
Sanatı
53,83
T.Dokümmantasyon
71
Tds-2
İşitme Cih.
31,78
A.Çocuk
Psiko.
71,84
Ody-1
Yaz.Tekn.
84,83
Sekreterlik
Teknik.
84,81
Tds-2
Tarih
Saat
29.12.
2014
30.12.
2014
31.12.
2014
14.00
15.00
14.00
15.00
14.00
15.00
05.01.
2015
06.01.
2015
07.01.
2015
08.01.
2015
12.01. 14.00
2015 15.00
13.01.
2015
14.01.
2015
14.00
15.00
14.00
15.00
15.01. 14.00
2015 15.00
Dersin Adı
TGT-2
M.Yabancı
Dil.82,77
Ody-1
Ody-1
Ody-1
Ody-1
TLT-2
ANE-2
Dersin
Adı
Sağ İş.Y
.71,83
Bil.Tek Ve
Kul, 78
İlk Yard.
81,78
S.
Yer
Tgt2
Tgt2
Tgt2
Dersin Adı
S. Dersin Adı Sınav
Dersin Adı
Yer
Yeri
Sağ İşl. Yön. Tla- Sağ İşl.
Ane-1 Uyg.Ağız Diş
71,82
2
Yön. 71,81
Cene Has .89
Bil.Tek Ve
TlaUyg.Protetik
Kul. 78,82
2
Diş Ted. 86
İlk Yardım Ane-1 İlk Yardım
80,82
80,84
Sınav
Yeri
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Ads-2
Hastalık
Bil. 83
Tds
-1
Biyoistatis.
18,84
Tla- Hastalık
Tds-1
2
Bilgi. 83,78
M.Yaba.Di
.82
Rad.Onkolojisi 35
Tds
-2
Tgt2
M.Yabancı
Dil.82,81
K.Biyokim.
83
Tla- M.Yabancı
1
Dil.82,72
Tds
-1
Uyg.
Ortodonti 93
Uyg.Diş Has
Tedavi. 91
Ane-1 M.Yabancı
Dil.82
Uyg. Oral
Diag. ve R.87
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Tds-1
Nükleer
Tıp
15,81
Tgt- Nükleer Tıp
2
15,82
Uyg.
Pedodonti
92
Uyg.Aneste Ane-1 Muayahane
zi ve Rean.
Yöntemi
6,,8,9,10,
88
11,12,13,14
Uyg. Kor. Diş
Hek.91
Uyg.
Periontoloji
88
Uy.Res.Diş
T.ve Endo.
95,94
Diş H.
Fakül.
Tds-2
Tds-2
Tds-2
Tds-2
Tds-2
İAY-2
ADS-2
K.Sitoloji
28,83
Röntgen
Tekniği
26
Patoloji
28,81
Tgt- T.Cih.Elektir
2
. Güv.
77,83
Tds
-1
Tlt2
Tds
-1
Tds
-1
Not: Sınavlar belirtilen gün, saat ve yer dışında yapılamaz.
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL AKADEMİK TAKVİM
15 EYLÜL 2014 –27 ARALIK 2014
I. YARIYIL (GÜZ YARIYILI)
10 KASIM 2014– 15 KASIM 2014
ARA SINAVLAR
29 ARALIK 2014-16 OCAK 2015
I.YARIYIL FİNAL SINAVLARI
26 OCAK 2015-30 OCAK 2015
BÜTÜNLEME SINAVLARI
04 ŞUBAT 2015-06 ŞUBAT 2015
TEK DERS SINAVLARI
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Diş H.
Fakül.
Dersin Adı
Sağ
İşl.Yön.71,80
Bil.Tek Ve
Kul. 78,83
RYT-2
Sınav Dersin Adı Sınav Dersin Adı
Yeri
Yeri
İay-1 Sağ İşl.
Tds-1
Yön. 71,78
İay-1 Bil.Tek Ve Ryt-1 Elektroensa.
Kul. 78,84
1,27
Tıb. Doku.
İlk Yardım
Ve Ar. 71
80,83
Acil Hasta
Bak. 80
İay-1
M.Yabancı
Dil.82,83
Acil Yardım
ve Kur. 29
İay-1
Ambulans Ser
Eği.
81
ENF-2
İay-1
İay-1
Beden Eğitimi İay-1
70
Radyobiyo
Loji 79
T.Görüntüleme 24
M.Yabancı
Dil. 82,84
Sist.Onkoloji 64
Ryt-1
Nükleer
Tıp
15
Tümör
Biyo. Ve
Gen. 34,82
Tds-1
Patoloji
28
Kli. Eğitim
Uyg
36
Tds-1
Ryt-1
Ryt-1
Ryt-1
AHH-2
Sınav
Yeri
Enf-1
Tds-1
M.Yabancı
Dil.82,80
U.Polisomnografi
19,82
Tıp.Elektron
77
Tds-1
Farmakoloji
39
Enf-1
EMG-1
21
Uyarılma
Potansiyel.
16,78
Enf-1
Dersin Adı
Sağ İşl.
Yön. 71
Bil.Tek Ve
Kul. 78,80
Sterilizas.
Ve Dezen
25
Anesteziye
Giriş 4
S.
Yeri
Tds1
Tds1
Ahh2
Ahh2
M.Yabancı
Dil.82
Tds1
Cerrahi
Uyg.
8
Ahh2
T.Cih.Elekt
ir. Güv.
77
Tds1
Enf-1
Enf-1
Enf-1
Diş H.
Fakül.
Doç.Dr. Demet ÜNALAN
Müdür
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
416 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content