close

Enter

Log in using OpenID

(TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)

embedDownload
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
01.12.2014/217-1
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40)
HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 27)’DE DEĞİŞİKLİK YAPAN
36 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI
ÖZET
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe
: Standardı (TMS 40) Hakkında 36 Sıra No.lu Tebliğ Yayımlanarak
27 Sıra No.lu Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından hazırlanan “Yatırım Amaçlı
Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ
(Sıra No: 27)”, 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve
TMS 40 yürürlüğe konulmuştu.
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanan ve
12/11/2014 tarih ve 29173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yatırım Amaçlı
Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ
(Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 36)” ile TMS 40’da
bazı değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu değişiklikler karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmiştir.
27 NO.LU TEBLİĞDEKİ DÜZENLEME
36 NO.LU TEBLİĞDEKİ
DÜZENLEME
(a) Tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve
varlıklar (bakınız: TMS 41 Tarımsal 26111 sayılı Resmî Gazete’de
Faaliyetler); ve
yayımlanan
Yatırım
Amaçlı
Gayrimenkullere İlişkin Türkiye
Muhasebe Standardı (TMS 40)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’in
ekinde
yer
alan
Türkiye
Muhasebe Standardı (TMS 40)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Standardının;
a) 4 üncü paragrafının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
TMS 40’NIN SON HALİ
(a) Tarımsal faaliyetlere ilişkin
canlı varlıklar (bakınız: TMS 41
Tarımsal Faaliyetler ve TMS 16
Maddi Duran Varlıklar) ve
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
01.12.2014/217-2
“(a) Tarımsal faaliyetlere ilişkin
canlı varlıklar (bakınız: TMS 41
Tarımsal Faaliyetler ve TMS 16
Maddi Duran Varlıklar) ve”
7. …….Sahibi tarafından kullanılan
gayrimenkullere "TMS 16 Maddi
Duran Varlıklar" Standardı uygulanır.
b) 7 nci paragrafının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
7.
……Sahibi
tarafından
“Sahibi tarafından kullanılan
kullanılan
gayrimenkullere
gayrimenkullere
TMS
16
TMS 16 uygulanır.
uygulanır.”
Değişiklik yapan 36 Sıra No.lu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemlerinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğ bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.
Saygılarımızla…
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA
01.12.2014/217-3
Resmî Gazete
Sayı : 29173
TEBLİĞ
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE
STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 27)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 36)
MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım
Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ
(Sıra No: 27)’in ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller Standardının;
a) 4 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) Tarımsal faaliyetlere ilşkin canlı varlıklar (bakınız: TMS 41 Tarımsal
Faaliyetler ve TMS 16 Maddi Duran Varlıklar) ve”
b) 7 nci paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullere TMS 16 uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
640 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content