close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Genel Seçimleri İle İlgili Yasaklar

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-E.12037
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı
Konu
*BE84LC49*
Pin: 83831
:75718882-215.99:2015 Yılı Genel Seçimleri İle İlgili
Yasaklar
DOSYA
07 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Seçimleri
takvimine göre seçimlerin başlangıç tarihi 10 Mart 2015 Cuma, seçim propagandası ve yasaklarının
başlangıç tarihi ise 28 Mayıs 2015 Perşembe günü olarak belirlendiğinden, seçimin ve seçim
propagandasının başlangıç tarihlerinden itibaren kanunen yasak olan konular hakkında Yüksek Seçim
Kurulu (YSK) 236 nolu kararı ile seçim yasaklarını belirlemiş ve anılan karar 03 Mart 2015 tarihli ve
29284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Bundan önce olduğu gibi bu seçim sürecinde de her kademedeki personelimizin sorumluluk ve görev
anlayışı içerisinde, her türlü siyasi görüş ve düşüncenin dışında kalarak, Başkanlığımızın
tarafsızlığına gölge düşürecek veya tarafsızlığı hususunda şüphe uyandırabilecek her türlü söz ve
hareketten kaçınacaklarına olan inancımızı belirtmekle birlikte, aşağıdaki hususların bir kez daha
hatırlatılmasında yarar görülmektedir:
A- SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN (10.03.2015)
1- Müftülük hizmet binalarında, cami ve Kur'an kurslarında, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) ait
bina ve tesislerde, her ne ad altında olursa olsun hiç bir seçim çalışması, propagandası ve kapalı yer
toplantısı yapılmaması, parti ve seçim büroları açılmaması ya da afiş veya bayraklarla süslenmemesi
konusunda ilgili dernek ve vakıf yöneticileri veya kiracılar uyarılacak, ibadethanelerin
müştemilatında bu tür faaliyetlerin sergilenmesi önlenerek cami ve Kur'an kurslarının toplum
nezdindeki saygın konumu muhafaza edilecektir.
2- Toplumu dini konularda aydınlatma faaliyetleri ifa edilirken her zaman olduğu gibi bundan
böyle de yetkisiz ve sorumsuz kişilere vaaz ettirilmeyecek, vaaz ve hutbelerde dini ve milli
bütünlüğümüzü pekiştirici konulara ağırlık verilecektir. Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin
lehine veya aleyhine olabilecek konuşmalardan, yanlış anlama ve yorumlara sebebiyet verebilecek
davranışlardan sakınılacaktır.
3- 298 sayılı Kanun'un 62'inci maddesinde sayılanlarla, kamuya yararlı dernekler ve bunlarda
görev almış bulunan memur ve hizmetliler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinde
tarafsız kalmaya özen gösterecek, bu kapsamda olanlar siyasi partilere veya adaylara her ne nam ve
ad ile olursa olsun bağış ve yardımlarda bulunmayacaktır.
4- Hiç bir siyasi faaliyete iştirak edilmeyecek, Kurumumuza, Türkiye Diyanet Vakfı'na ait hiç bir
araç ve gereç bu amaçla kullanılmayacak veya kullandırılmayacaktır. Kurumumuzda ve Türkiye
Diyanet Vakfı'nda çalışanlar seçimlerde el ilanı dağıtmayacaktır. Yine seçime katılan siyasi partiler
ve bağımsız adayların kendilerini tanıtıcı nitelikteki broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş, ses
ve görüntü içeren CD/DVD, hediye ve eşantiyon gibi materyaller de kurum ve kuruluşlarda aracı
kılınmak suretiyle dağıtılmayacaktır.
5- Basınla ilişkilerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 15. maddesi ile Başkanlığımızca
yayınlanan 2007 no'lu Genelgenin "Basın-yayın organları ile ilişkiler" bölümünde belirtilen
hükümlere kesinlikle riayet edilecektir.
6- Sosyal medya araçları facebook, twitter vb. yollarla herhangi bir siyasi parti, kişi veya kimsenin
lehine ve aleyhine olabilecek paylaşım, beğenme ve yorumlarda bulunulmayacaktır.
Doğrulamak İçin:https://belgedogrulama.diyanet.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE84LC49
Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Mazhar TÜRKCAN
E-Posta: [email protected] Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr
Tel: (312) 295 73 68 Faks: (312) 284 60 36
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
*BE84LC49*
Pin: 83831
B. SEÇİM PROPAGANDASININ BAŞLANGICI OLAN 28 MAYIS 2015 TARİHİNDEN
İTİBAREN OY VERME GÜNÜNÜ TAKİB EDEN GÜNE KADAR OLAN SÜRE İÇİNDE:
1- Yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla açılış ve temel atma dahil törenler tertiplenmeyecek,
konuşma yapılmayacak, demeç verilmeyecek ve bu iş ve hizmetler hakkında hiçbir vasıtayla yayın
yapılmayacaktır.
2- Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları
gezilere hiçbir personelimiz katılmayacaktır. Ayrıca, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama ile
törenler yapılmayacaktır.
3- Bu süre içinde denetimler sıklaştırılacak ve bu denetimlere müftüler de bizzat katılacaktır.
4- Bu talimat İl Müftülüklerince İlçe Müftülüklerine en kısa sürede ulaştırılacak ve yapılacak
toplantılarda imza karşılığı görevlilere tebliğ edilecektir. Yukarıda belirtilen hususlara ve
Başkanlığımızın bu güne kadar titizlikle koruduğu "bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında
kalmak suretiyle ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek" görev yapma anlayışına
gölge düşürecek her türlü hal ve hareketten kaçınılması hususunda gereken hassasiyetin
gösterilmesini, bu konularda bütün personelin bir kere daha uyarılmasını önemle rica ederim.
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
DAĞITIM :
81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü, Dini Yüksek
İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüğüne)
Din Hizmetleri Müşavirlik/Ataşeliklerine
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne
Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı Genel Müdürlüğüne
19/03/2015 V.H.K.İ.
19/03/2015 Şb.Müd.
19/03/2015 D.Bşk.
19/03/2015 Din Hiz.Gn.Müd.
20/03/2015 Bşk.Yrd.
: M.TÜRKCAN
: O.Z.ŞENER
: S.ÇELEBİ
: Doç. Dr. Y.YİĞİT
: Prof. Dr. M.E.ÖZAFŞAR
Doğrulamak İçin:https://belgedogrulama.diyanet.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE84LC49
Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Mazhar TÜRKCAN
E-Posta: [email protected] Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr
Tel: (312) 295 73 68 Faks: (312) 284 60 36
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content