close

Enter

Log in using OpenID

ÇABA Projesi Kapsamında 7 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak 12

embedDownload
ÇABA Projesi Kapsamında 7 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak 12. Sınıflar Sınavının Dersler Bazındaki Kazanım Listesi
TEST
FİZİK
s KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
1 Basınç Özkütle
2 Kütle Merkezi Denge
3 Tork
4 Denge
5 Hareket
6 Bağıl Hız
7 Dinamik
8 Yaylarda Denge
9 Yıldızlar
10 Yatay Atış
11 Dairesel Hareket
12 Genel Çekim
13 Enerji
14 Momentum
15 Elektriksel İş
16 Sığaçlar
17 Elektrik Devresi
18 Yüklü Parçacıkların Manyetik Alandaki H.
19 Akımın Manyetik Etkisi
20 Alternatif Akım
21 Aydınlanma
22 Optik Kırılma
23 Su Dalgalarında Girişim
24 Atom Altı Parçacıklar
25 Fotoelektrik Olay
26 Enerji Düzeyleri
27 Genleşme
28 Optik Sistem
29 Radyoaktivite
30 İndüksiyon Akımı
TEST
KİMYA
BİYOLOJİ
s KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
1 Atomun Kuantum Modeli
2 Atomun Kuantum Modeli
3 Işığın Dalga ve Tanecik Özelliği
4 Kimyasal Hesaplamalar
5 Lewis Yapısı
6 Lewis Yapısı
7 Hibritleşme
8 Entalpi Değişimi
9 Gazların Özellikleri
10 Çözünürlük
11 Sistemler
12 İstemlilik
13 Entalpi Değişimi
14 Bağ Enerjileri
15 Tepkime hıZı
16 Kimyasal Denge
17 Organik Bileşiklerin Adlandırılması
18 Asitler ve Bazlar
19 Kompleksler
20 Asidik Redoks
21 Elektroliz
22 Yükseltgenme Basamağı
23 Temel Tanecikler
24 Organik Bileşiklerin Formülleri
25 Yükseltgenme Basamağı
26 Sigma ve Pi Bağı
27 Reaksiyon Mekanizmaları
28 İzomerlik
29 Orto Para Yönlendirici
30 Organik Asitlerin Kuvveti
1 Canlılarda Davranış
2 Kalıtım
3 Protein Sentezi
4 Hayvanlarda Dolaşım Sistemi
5 İnsanda Üreme Sistemi
6 İnsanda Dolaşım Sistemi
7 İnsanda Sindirim Sistemi
8 İnsanda Endokrin Sistem
9 Üreme‐Gelişme
10 Duyu Organları‐Kulak
11 Duyu Organları‐Göz
12 İnsanda Sinir Sistemi
13 Bitkilerde Taşıma
14 İnsanda Boşaltım Sistemi
15 Hayvanlarda Solunum Sistemi
16 İnsanda Solunum Sistemi
17 Fotosentez
18 Protein Sentezi
19 İnsanda Destek Ve Hareket Sistemi
20 Hücresel Solunum
21 Üreme‐Gelişme
22 İnsanda Sindirim Sistemi
23 Hayvanlarda Dolaşım Sistemi
24 Bitkilerde Hareket
25 Komünite Ekolojisi
26 Popülasyon Ekolojisi
27 Evrim
28 İnsanda Dolaşım Sistemi
29 Hayvanlarda Boşaltım Sistemi
30 Kalıtım
TEST
TARİH
s KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
1 Tarih Bilimi
2 Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3 İlk Türk Devletleri
4 İlk Türk Devletleri
5 İlk Türk Devletleri
6 İslam Tarihi ve Uygarlığı
7 Türk İslam Devletleri
8 Türk İslam Devletleri
9 Türkiye Tarihi
10 Türkiye Tarihi
11 Beylikten Devlete
12 Beylikten Devlete
13 Dünya Gücü Osmanlı Devleti
14 Dünya Gücü Osmanlı Devleti
15 Dünya Gücü Osmanlı Devleti
16 Dünya Gücü Osmanlı Devleti
17 Dünya Gücü Osmanlı Devleti
18 Dünya Gücü Osmanlı Devleti
19 Arayış Yılları
20 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
21 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
22 En Uzun Yüzyıl
23 En Uzun Yüzyıl
24 En Uzun Yüzyıl
25 En Uzun Yüzyıl
26 Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
27 Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
28 Kurtuluş Savaşındaki Cepheler
29 Türk İnkılabı
30 Türk İnkılabı
31 Türk İnkılabı
32 Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
33 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
34 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
35 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
36 İkinci Dünya Savaşı
37 İkinci Dünya Savaşı
38 Soğuk Savaş Dönemi
39 Soğuk Savaş Dönemi
40 Yumuşama Dönemi
41 Yumuşama Dönemi
42 Yumuşama Dönemi
43 Küreselleşen Dünya
44 Küreselleşen Dünya
TEST
s KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
LYS 3
COĞRAFYA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Medeniyetlerin Merkezi Türkiye
Çevre ve Toplum
İç Kuvvetler
Mekansal Bir Sentez :Türkiye
Ekosistem ve Madde Döngüsü
Çevre ve Toplum
Doğal Afetler
Dış Kuvvetler
Mekansal Bir Sentez :Türkiye
İklim Bilgisi‐Nem
Çevre ve Toplum
Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci
İklim Bilgisi‐Atmosfer
Çevre ve Toplum
Dünyada Nüfusun Dağılışı
Dış Kuvvetler
Ekonomik Faaliyetlerin Dağılışı
Nüfus Politikaları
Türkiye'de Ekonomi Politikaları
Küresel Ortam:Bölgeler ve Ülkeler‐Kültür
Küresel Ortam:Bölgeler ve Ülkeler‐
Küresel Ortam :Bölgeler ve Ülkeler
Ekosistem ve Madde Döngüsü
Mekansal Bir Sentez :Türkiye
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yaşadığım Yerden Ülkeme
KüreselOrtam:Bölgeler ve Ülkeler
Türkiye'nin Bölgesel kalkınma Projeleri
Mekansal Bir Sentez :Türkiye‐İklim
Çevre ve Toplum :Doğal kaynak Kullanımı
Tarihsel Süreçte şehirler
Ekonomik Faaliyet Türleri
Mekansal Bir Sentez :Türkiye
Çevre ve Toplum Bölgeler ve Ülkeler
Mekansal Bir Sentez : Türkiye‐Tarım
Çevre ve Toplum
Yerküre'nin Şekli ve hareketleri
Harita Bilgisi
LYS 4
LYS MAT
A SORU NO KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
üstel denklem
köklü denklem
çarpanlara ayırma
denklemler
üstel denklem
denklem sistemi
sadeleştirme
eşitsizlik
çarpansal(faktöriyel) denklem
aralarında asal sayılar
küme cebri
işlem özellikleri
modüler denklem sistemi
polinomlarda çarpma
ters fonksiyon
ters bağıntı
polinomlarda bölme
polinom eşitliği
idd'de kökler farkı
analitik düzlemde dönüşümler
tekrarlı sıralama
trigonometrik denklem
trigonometrik denklem
dik üçgende trigonometri
trigonometri
karmaşık sayılar
karmaşık sayılar
karmaşık sayıların kökü
logaritma fonksiyonu
logaritma özellikleri
üstel denklem
diziller
diziller
matrislerle işlemler
matrislerle işlemler
matrislerle işlemler
trigonometrik limit
süreklilik
fonksiyonlarda limit
fonksiyonlarda limit
fonksiyonlarda türev
türev uygulaması
türev uygulaması
bölümün türevi
45
46
47
48
49
50
belirsiz integral
belirsiz integral
belirli integral
belirli integral
integral ve alan hesabı
integral ve hacım hesabı
LYS GEO
A SORU NO KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
1
üçgende açı
2
benzer üçgenler
3
benzer üçgenler ve alan
4
bir dörtgenin ağırlık merkezi
5
deltoid
6
düzgün altıgen
7
fraktal geometri
8
üçgenin elemanları
9
benzer üçgenler
10
ikizkenar yamuk
11
çemberde açı
12
teğet çemberler
13
karenin iç teğet çemberi
14
noktanın çembere göre kuvveti
15
dairenin alanı
16
vektörel çarpım ve paralelkenarda alan
17
uzayda doğrusal bağımsız üç vektör
18
analitik uzayda doğru ve düzlem
19
eğik silindirin hacmi
20
dönel cismlerin hacmi
21
pramit ve prizmada hacım
22
analitik düzlemde alan
23
analitikdüzlemde çember,kuvvet fonksnu
24
analitik geometri(elips)
25
hiperbol
26
vektöre alan bağıntısı
27
vektörel iç çarpımın geometrik anlamı
28
üçgen çizimi
29
analitik uzayda küre ve düzlem
30
katı cisimlerin alanı
LYS EDEB
A SORU NO KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
Sözcük anlam
1
Sözcük anlam
2
Sözcük anlam
3
Ses olayları
4
Paragraf
5
Sözcük türleri
6
Paragraf
7
Yazım kuralları
8
Sözcük türleri
9
Paragraf
10
Cümlede anlam
11
Anlatım Bozukluğu
12
Şiir bilgisi
13
Cümle bilgisi
14
Şiir bilgisi
15
Edebi dönem
16
Söz sanatı
17
Nazım türü
18
Şiir geleneği
19
Edebi dönem
20
Nazım biçimi
21
Geçiş dönemi ilk ürünler
22
Edebi dönem
23
Şiir bilgisi
24
Söz sanatı
25
Şiir türleri
26
Söz sanatı
27
Uyak türü
28
Şiir bilgisi
29
Metin türü
30
Sunum
31
İlk islami ürünler
32
Edebi dönem
33
Şiir bilgisi
34
Edebi dönem
35
Edebi söylem
36
Edebi dönem
37
Sanatçı-­‐yapıt eşleştirmesi
38
Edebi dönem
39
Edebi dönem
40
Edebi dönem
41
Edebi dönem
42
Edebi akım
43
Edebi tür
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Sanatçı-­‐yapıt eşleştirmesi
Sanatçı-­‐dönem eşleştirmesi
Sanat geleneği
Edebi dönem
Edebi gelenek
Edebi dönem
Edebi gelenek
Edebi tür
Şiir bilgisi
Edebi gelenek
Edebi gelenek
Edebi gelenek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
198 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content