close

Enter

Log in using OpenID

(PPP) u žena oboljelih od raka: preliminarni rezultati

embedDownload
Psihoterapija pokretom i plesom (PPP)
kod ţena s karcinomom: preliminarni rezultati
Sanela Janković Marušić &
www.memotus.hr
.
Maja Boban
•Rak - značajan zdravstveni problem stanovništva
Hrvatske
•Drugi najvažniji uzrok smrti - odmah iza srčanožilnih bolesti (HZJZ, Registar za rak).
•Pet najčešćih sijela raka u žena: dojka (26%),
kolon (8%), traheja, bronhi i pluća (7%), tijelo
maternice (7%) i jajnik, jajovod i adneksa (5%).
•U Hrvatskoj je 2010. godine od raka umrlo 13 482
osoba, 7 751 muškaraca i 5 731 žena (godišnje
900 žena u RH umre od raka dojke).
RAK – utjecaj na:
•Slika tijela
•Samopoštovanje
•Emocije
•Društveni odnosi
•Duhovnost
Psihoterapija pokretom i plesom (PPP)
•Kreativna terapija
•Psihoterapijsko korištenje pokreta
zbog poboljšanja emocionalne,
kognitivne, tjelesne, i socijalne
integracije individue
•Pokret i ostali neverbalni znakovi
odražavaju unutarnje obrasce
razmišljanja i osjećaja
•Intervencije u području tjelesnog
izražavanja rezultiraju zdravim
promjenama u psihi
•Tijelo i um - nerazdvojivi dio jedne
cjeline, a stanje jednog djeluje na
drugo
PPP u psiho-onkologiji odraslih
•Psihosocijalna potpora
•Aktivacija Body-Mind veze
•Poboljšanje kvalitete života
Područja djelovanja PPP-a i ciljevi
SOCIJALNO
PSIHIČKO
TJELESNO
Kako PPP djeluje na sliku tijela?
•Pomicanje fokusa s oboljelog dijela tijela na cijelo
tijelo
•Osvještavanje tjelesnih senzacija (kinestetička
svijest)
•Redefinicija slike tijela biranim kreativnim
aktivnostima
•Osnaživanje tijela ugodnom tjelesnom aktivnošću
•Uspostavljanje kontrole nad tijelom
•Izražavanje emocija putem pokreta i smanjivanje
negativnih raspoloženja
Korištene tehnike
•Bartenieff Fundamentals
•Zrcaljenje
•Chace kružna formacija
•Labanova analiza pokreta
•Strukturirana i
slobodna improvizacija
u pokretu
•Metafore u pokretu
Struktura radionice:
•1. faza: provjera i strukturirane vježbe
•2. faza: faza iskustva
•3. faza: teme i uvidi kroz kreativne aktivnosti
•4. faza: razgovor, zatvaranje
CILJ ISTRAŽIVANJA
Ispitati djelotvornost radionica psihoterapije
pokretom i plesom u žena oboljelih od raka
PROBLEMI ISTRAŢIVANJA
Utvrditi razlike:
• izmeĎu pred-testiranja i post-testiranja u tretiranoj skupini
ispitanika
•izmeĎu pred-testiranja i post-testiranja u netretiranoj skupini
ispitanika
•u pred-testiranju izmeĎu tretirane i netretirane skupine
ispitanika
•u post-testiranju izmeĎu tretirane i netretirane skupine
ispitanika
HIPOTEZE
• Postoji statistički značajna razlika izmeĎu predtestiranja i post-testiranja u tretiranoj skupini
ispitanika
• Ne postoji statistički značajna razlika izmeĎu
pred-testiranja i post-testiranja u netretiranoj
skupini ispitanika
• Ne postoji statistički značajna razlika u predtestiranju izmeĎu tretirane i netretirane skupine
ispitanika
• Postoji statistički značajna razlika u posttestiranju izmeĎu tretirane i netretirane skupine
ispitanika
METODA
1. Ispitanici
• Eksperimentalna skupina (N=17)
• Prosječna dob ispitanica eksperimentalne skupine je M =
60
• većina ispitanika ima srednju stručnu spremu (35%) te je u
braku (59%)
• Rak dojke (88, 2%)
• Kontrolna skupina (N= 6)
• Prosječna dob kontrolne skupine ispitanika je M = 51
• većina ispitanica ima srednju stručnu spremu (50%) te je u
braku (67%)
• Druge vrste malignog oboljenja (66,6 %)
2. Mjerni instrumenti
•
•
Opći upitnik
Serlin Kinaesthetic Imagery Profile SKIP Part I
TIJELO
Izjava
1
Slušam svoje tijelo
2
Osjećam se bliskom sa svojim tijelom
3
Poštujem svoje tijelo
4
Sviđa mi se moje tijelo
5
Moje tijelo je fleksibilno
Ocjena:
1 2
3
4
5
3
4
5
EMOCIJE
1
1
Osjećam se punom nade
2
Osjećam se puteno (čulno)
3
Osjećam se relaksirano
4
Osjećam se depresivno
5
Pokret mi pomaže doći u dodir sa svojim vlastitim osjećajima
2
DUHOVNOST
1
Osjećam se povezano s ostalim članovima grupe
2
Osjećam unutarnji mir
3
Osjećam se osnaženo
4
Cijenim ono što imam u životu
5
Osjećam da imam svoj centar
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
SAMOPOŠTOVANJE I BRIGA ZA SEBE
1
Osjećam sposobnost samoiscijeljenja
2
Živim svoj život na svoj vlastiti način
3
Nježna sam prema sebi
4
Osjećam snažnu vezu između tijela, uma i duha
5
Vjerujem intuiciji svoga tijela
3. NACRT ISTRAŢIVANJA
O1
T
O2
---------------------------O1
O2
4. NAČIN PROVOĐENJA ISTRAŢIVANJA
•
•
•
•
14 radionica PPP
SKIP upitnik samoprocjene (prije i poslije ciklusa PPP intervencije)
Opservacija pokreta
VoĎenje dnevnika opažanja
5. METODE ANALIZE PODATAKA
• Frekvencijska analiza
• Shapiro-Wilk test
a) Wilcoxonov test ekvivalentnih parova (za zavisne uzorke) - kako
bismo testirali razliku izmeĎu prvog i drugog mjerenja unutar iste skupine ispitanika
b) Mann-Whitney U-test (za nezavisne uzorke) - kako bismo ispitali razlike
izmeĎu tretirane i netretirane skupine
REZULTATI
Slika 1. Razlika između pred-testiranja i post-testiranja u tretiranoj
skupini ispitanika
SIBOS
Z =-2,018
p< 0,05
Z =-3,184
p< 0,05
Z=-2,512
p<0,05
Z=-1,367
p>0,05
Z=-2,701
p<0,05
Slika 2. Razlika između pred-testiranja i post-testiranja u
netretiranoj skupini ispitanika
UKUPNO
Z=-0,135
p>0,05
Z=-0,271
p>0,05
Z=-0,420
p>0,05
Z=-0,135
p>0,05
Z=-0,314
p>0,05
Slika 3. Utvrđivanje razlika u pred-testiranju između
tretirane i netretirane skupine ispitanika
Z=-0,701
p>0,05
Z= 0,386
p>0,05
Z=-0,845
p>0,05
Z=-0,772
p>0,05
Z=-0,385
p>0,05
Slika 4. Utvrđivanje razlika u post-testiranju između tretirane i
netretirane skupine ispitanika
UKUPNO
Z=-0,632
p>0,05
Z=-0,877
p>0,05
Z=-1,368
p>0,05
Z=-0,245
p>0,05
Z=-0,070
p>0,05
ZAKLJUČAK
•Postoji statistički značajna razlika izmeĎu predtestiranja i post-testiranja u tretiranoj skupini
ispitanika
•Ne postoji statistički značajna razlika izmeĎu predtestiranja i post-testiranja u netretiranoj skupini
ispitanika
•Ne postoje statistički značajne razlike u fazi predtestiranju izmeĎu tretirane i netretirane skupine
ispitanika
•Ne postoji statistički značajna razlika u posttestiranju izmeĎu tretirane i netretirane skupine
ispitanika
NEDOSTACI ISTRAŽIVANJA
•Neujednačene skupine ispitanika
•Mali broj ispitanika
•Nepostojanje metrijskih karakteristika SKIP-Part 1
upitnika (niti priručnika)
•Nekorištenje SKIP-Part 2 upitnika
•Nedostatak financijskih sredstava za adekvatno
provoĎenje i dovršavanje projekta
LITERATURA
•Bartenieff, I. i Lewis, D. (1980). Body Movement: Coping with the
Environment. New York: Gordon and Breach.
•Dibbell-Hope, S. (1989). Moving Toward Health: A study of the use of
dance-movement therapy int he psychological adaptation to breast cancer.
(Doctoral dissertation, California School of Professional Psychology)
•Goodwill, S. W. (2005) An Introduction to Medical Dance/Movement
Therapy Health Care in Motion. London: Jessica Kingsley Publisher.
•HZJZ, Registar za rak preuzeto 04.10.2013. s:
http://www.hzjz.hr/rak/novo.htm
•Mannheim, E. i Weiss, J. (2006). Dance/Movement Therapy with Cancer
Inpatients: evaluation of process and outcome parametars. U: Koch, S.C. i
Bräuninger, I. (ur.). Advances in dance/movement therapy. Theoretical
perspectives and empirical findings, str: 61-72.
Hvala na paţnji!
[email protected]
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
706 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content