close

Enter

Log in using OpenID

8. kolovoz - hkc.com.au

embedDownload
HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR CANBERRA
CANBERRA--QUEANBEYAN
St Augustine’s Church FARRER ACT 2607; 262 Beasley Street
(PO Box 84: Farrer ACT 2607) Tel. 62862280; Fax 62869580
E-mail:[email protected]
PA S T O R A L N I L I S T
08 . 08. 2010. — 15. 08. 2010.
19. nedjelja kroz godinu - C
MISNE INTENCIJE (08.08.2010.—15.08.2010.)
08.08.2010. Farrer 10.30am
+Milka + Stipe Merđan p.n. Slavice Mamić s ob.
+Nikica +Jozo Škaro +Nine Pavlović +Jordan Zelić p.n. Kate Škaro
+Mijo ( Mile ) +Mara +Ilija Bonić +Terezija +Lucijan Gojo
p.n. Lidije Bonić i kćeri Silve i Vesne s ob.
15.08.2010. Farrer 10.30am ( VELIKA GOSPA ) Mlada nedjelja
+Mirko +John Ikić ++Ikić ++Zubčić p.n. Bepine Ikić
+Milan +Anka Prpić p.n. sinova Mile, Vinka i Marijana s ob.
Na nakanu za zdravlje obitelji p.n. Milice i Mladena Špralja
Pokoj vječni daruj im Gospodine! I svjetlost vječna neka im svijetli.
Počivali u miru Božijem. Amen!
LITURGIJSKI KALENDAR KROZ TJEDAN (Farrer
(Farrer))
PON
09.08.
Terezija Benedikta od Križa
UTO
10.08.
Lovro
SRI
11.08.
ČET
12.08.
6.30pm
Sv. Klara Asiška, Rufin
ZA STARIJE I BOLESNE
( n akon razgovor, kava ,čaj itd. )
Časoslov za puk Božji—
Ivana Franciska
PET
13.08.
Poncijan, papa, Hipolit
SUB
14.08.
Za MLADE I DJECU
(nema večernje
svete Mise)
NED
15.08.
10.30am
Hodočašće u Wollongong
20. nedjelja kroz godinu - Farrer 10.30am
VELIKA GOSPA ( Mlada nedjelja )
Prijevni psalam: (Ps 33)
Blago narodu koji Gospodin odabra
sebi za baštinu!
Pravednici, Gospodinu kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Blago narodu kojemu je Gospodin Bog,
narodu koji on odabra sebi za baštinu!
Evo, oko je Gospodnje nad onima
koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.
Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!
Liturgijska čitanja - Godina C
Prvo čitanje: (Mudr. 18, 6-9)
Čitanje Knjige Mudrosti
Noć ona bijaše unaprijed najavljena ocima našim da bi jasno znali kakvim su prisegama povjerovali, i
da budu dobre volje. Tako je tvoj narod očekivao spas pravednika i propast neprijatelja. Jer čime si
kaznio naše protivnike, time si proslavio nas, pozvavši nas k sebi. Tada su pobožna djeca pravednika
žrtve tajno prinijela i složno postavila zakon božanstven da sveti tvoji jednako snose i dobra i pogibelji.
I tad su zapjevali svete pjesme otaca.
Riječ Gospodnja
Drugo čitanje: (Heb 11, 1-2. 8-19)
Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo: Vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. Zbog nje stari primiše
svjedočanstvo. Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući
kamo ide. Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuĎini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom,
subaštinicima istog obećanja, jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog. Vjerom i Sara unatoč
svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. Zato od jednoga, i to obamrla, nasta
mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj. U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili
obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. Doista, koji tako
govore, jasno očituju da domovinu traže. Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno: Po Izaku će ti se
nazivati potomstvo! - uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u p redslici i ponovno zadobi.
Riječ Gospodnja
Evanđelje: (Lk 12, 35-40)
Čitanje svetog EvanĎelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: "Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi
slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca.
Blago onim slugama koje gospodar, kada doĎe, naĎe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi
ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa doĎe li o drugoj ili o trećoj straži i naĎe ih tako, blago
njima! A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi
budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi."
Riječ Gospodnja
ALELUJA:
Bdijte i budite pripravni jer u čas kad i ne
mislite Sin Čovječji dolazi!
ANĐEO GOSPODNJI ( ako se pjeva)
1. AnĎeo Gospodnji navijestio Mariji i ona je začela po Duhu Svetome.
2. Evo službenice Gospodinove i neka mi bude po riječi tvojoj.
3. Riječ je tijelom postala prebivala meĎu nama o Majko Marijo, o moli za nas
4. Moli za nas Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Nakon svake kitice (PONAVLJA SE): ZDRAVO MARIJO, JE ANĐEOSKI GLAS,
KAD ZADNJA URA BIJE DOĐI MAJKO PO NAS.
Kratko razmišljanje: Da sutra moram umrijeti
DA SUTRA MORAM UMRIJETI
Radostan sam što sa sobom ne vučem neriješene sukobe s drugima. Ali nemam nikakva
jamstva da neću upasti u bezizlaznu napetost s nekim čovjekom. Tada bi mi bilo važno u
posljednji dan svoga života učiniti ono što mogu da izmiren s tim čovjekom pođem u smrt.
Svakako osjećam da ne mogu objasniti sve nesporazume niti riješiti sve probleme s drugim
ljudima. Vjerujem da će sam Bog uzeti te probleme u svoje ruke, da će mojom smrću objasniti
nešto od onoga što je ostalo nejasno i da će poneki sukob jednostavno nestati. Ja mogu samo u
svom srcu stvarati mir i sve sukobe predati Bogu u ruke. Tamo gdje mogu nešto poduzeti, to ću i
učiniti. Ali neću živjeti pod prisilom da moram riješti sve sukobe. Umiranje me oslobađa i od prisile
da se moram pred svima opravdati. Ne moram svima još jednom reći da sam mislio dobro. Moja
će smrt također pokazati što je na meni bilo kruto i nepomirljivo. No, ona će svu uskoću i krutost
razbiti i preobraziti. Tako ću pred Boga moći staviti svoje sukobe i ljudima do kojih mi je stalo
signalizirati svoju pripravnost na pomirenje i oproštenje. Ali neću sama sebe zanijekati i izgubiti
samopoštovanje moleći i zaklinjući sve da prihvate moje oproštenje.
Želim umrijeti u slobodi, rasterećen i od pritisaka da sebe svima učinim razumljivim, da se pred
svima moram opravdavati, svima tumačiti što sam svojim postupcima i govorenjem mislio. Ne
moraju me svi shvatiti. Ne moram ostaviti neporočnu sliku. Dobro je ako ponešto ostane još
hrapavo i nesavršeno. Smrt je veliki preobrazitelj. Ona će dovršiti sve što ovdje ostavljam kao
neku krpariju. Složit će što je u meni bilo lomljivo, povezat će slomljeno i iz toga oblikovati sliku
koja o meni postoji od vječnosti.
Tako svoga posljednjeg dana neću biti ovisan o sudu ljudi, nego ću sebe u svojoj krhosti predati
Bogu i njemu prepustiti što će učiniti od moga života. Moj poziv više mi nije važan. Bitno mi je
jedino da utonem u Božju ljubav koja prašta i da ponesem sa sobom sve što me još opterećuje.
Pouzdajem se u to da moje pomireno srce može u smrti probiti i ispuniti mirom i ono nepomireno
u ljudima oko mene.
( A nselm Grun )
HVALA SVIM DOBROČINITELJIMAkoji na bilo koji način pomažu duhovni –materijalni rast naše misije Canberra.
Sv. Franjo Asiški
Crkvu očistile:
Non solum sibi vivere sed et aliis proficere.
Rozana Fužinato
Mario Cvitanović (grupa 8)
Crkvu čiste:
Cvita Bodružić
Marija Jozanović (grupa 1)
Darovi
18. nedjelja k.g. (crkvena) $ 285
CRKVA
KRUH SVETOG ANTE
Darovi:
Frane i Zorka Zelić (za orgulje) $ 100
Miro Delija KSA 100, Ana Vidović KSA 100, Mate Kraljević KSA 100
Ana Magdić 50, Kovač Joža i Juliška 150, Joso Topić 50
40. obljetnica misije
kip bl. Alojzija Stepinca
ŽUPNE OBAVIJESTI (08.08.2010.—15.08.2010.)
19. nedjelja - godina C
Sljedeća nedjelja Mlada nedjelja, slavimo zapovjednu svetkovinu VELIKU GOSPU.
Ponedjeljkom 6.30pm
Zbor “Sv. Cecilija” održava svoje probe pjevanja za redovita nedjeljna i druga liturgijska slavlja.
Fra Ivo Marković, svećenik - franjevac: Welcome to Canberra!
Vjeronauk za djecu, ministrante (dječji zbor) posebno krizmanike subota 10am (14.08.2010.)
Hodočašće u Wollongong– polazak 14.08.2010. 6.30am Farrer - O’Connor 7am.
Toga dana neće biti večernje svete Mise u našoj misiji.
———————
Svima onima koji se brinu za održavanje kuće, crkve i okoliša najljepša hvala i od Boga nagrada.
Preporučamo vašoj pozornosti pristigli tisak (Catholic Voice).
13.02.2011. (Farrer u 10.3am) 40. obljetnica naše misije.
Svetu misu će predvodit naš biskup Mark Coleridge, pod sv. Misom bit će blagoslov kipa bl. Stepinca
(1.40cm x 30cm). Kip bl. Alojzija Stepinca, troškovi transporta, postavljanje postolja, ugraviranje teksta,
travu promijeniti itd. -oko $ 45 000. Do sada smo skupili $ 1800.
Zajednica smo koja to želi, hoće, može pokazati ovoj biskupiji, drugim misija da smo složni, jaki,
znamo što želimo: hoćemo graditi Božje kraljevstvo već ovdje na zemlji kroz svece koje štujemo,
posebno bl. Stepinca...
29.08.2010. PIKNIK za našu misiju (Sav prihod ide za obljetnicu naše misije.)
(Sv. Augustin patron župe, ujedno slavi se, na tu nedjelju, Mučeništvo Ivana Krstitelja)
——————————————–
Danas, 8. kolovoza 2010 s početkom u 12.30 poslije podne doĎite na proslavu
Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti s ručkom (pečenje) u Hrvatskom domu u O'Connor.
Ulaz je $15.00 za odrasle, a djeca do 12.god. $5.00. Na ovaj poseban dan isto će biti besplatno "lucky door
prize" i na televizije će svirati najbolje domoljubne pjesama iz vremena Domovinskog rata.
Zbog malog broja članova na zadnje pečenje, klub apelira na članove i njihove prijatelje da doĎu u što većem broju i da pokažu da zajednica još ima želju imati redovito pečenje i da još uvijek želite proslaviti
važne spomendane i praznike kao na primjer Dan pobjede.
Web stranica www.hkc.com.au svih naših misija u Australiji! Otvorite i pogledajte!!!
Fra Miroslav Mandić: 0401 150 590
NAJVJERNIJA ODVJETNICE NA BRANIKU STOJ, ČUVAJ NAŠU SVETU VJERU I HRVATSKI DOM!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 811 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content