close

Enter

Log in using OpenID

14. studeni - hkc.com.au

embedDownload
HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR CANBERRA
CANBERRA--QUEANBEYAN
St Augustine’s Church FARRER ACT 2607; 262 Beasley Street
(PO Box 84: Farrer ACT 2607) Tel. 62862280; Fax 62869580
E-mail:[email protected]
PA S T O R A L N I L I S T
14 . 11. 2010. — 21. 11. 2010.
33. nedjelja kroz godinu - C
MISNE INTENCIJE (14.11.2010.—21.11.2010.)
14.11.2010. Farrer 10.30am Sv. Nikola Tavelić
+Kata Franković ( godišnjica smrti ) p.n. sina Ivica Frankoivić ( Kelava )
+Mara Čondrić p.n. Slavice Mamić
+ Petar Vujica p.n. obitelji Vujica
18.11.2010. Farrer 06.30pm
+Krune +Milka +Neven Žilić p.n. Šime i Marka Žilić s ob.
21.11.2010. Farrer 10.30am
( Sv. Cecilija) Dan sjećanja na žrtve Vukovara
+branitelji Domovinskoga rata ( Vukovar, Škabrnja, Voćin )
+Ika Rogić p.n. supruga Miro, Katica i djeca
+Ivan + Milka Movre +Mijo Brozić +Ika Rogić p.n. Mije i Katice Brozić
Sv. Nikola Tavelić,
prvi hrvatski svetac
(1340.–1391.)
LITURGIJSKI KALENDAR KROZ TJEDAN (Farrer
(Farrer))
PON
15.11.
Ivan Duns Škot
UTO
16.11.
POSVETA LATERANSKE BAZILIKE
SRI
17.11.
ĈET
18.11.
6.30pm
PET
19.11.
Leon Veliki, papa
ZA STARIJE I BOLESNE
( n akon razgovor, kava ,čaj itd. )
Časoslov za puk Božji—
Martin Tourski
Kristijan
SUB
20.11.
6.30pm
Za MLADE I DJECU
NED
21.11.
10.30am
33. nedjelja kroz godinu - Farrer 10.30 am
Sv. Cecilija, zaštitnica glazbe
Pokoj vječni daruj im Gospodine!
I svjetlost vječna neka im svijetli.
Počivali u miru Božijem. Amen!
Prijevni psalam: Ps 98 Ponavlja se: (antifona)
Gospodin dolazi suditi
pucima po pravici.
Molitva Blaženom
Alojziju Stepincu
Mučeniče sveti Kristov ,
utječem se Tebi , sada
moli za svakog Hrvata da
nas nikad zlo ne savlada.
Zagovaraj nas pred
Bogom da bi uvijek vjerni
bili
Svetoj
vjeri
pradjedova i meĎusobno
se ljubili.
Čuvaj našu rodnu grudu ,
djecu, stare i sve mlade.
I Hrvate u tuĎini da se
vrate domovini.
Blaženiče Alojzije budi
uzor cijeloj Crkvi i svjetlo
koje uvijek svjetli da ga
tama ne zamjeni.
Liturgijska čitanja - godina C
Čitači: Milica Špralja i Ljudevit Šešelja
Prvo čitanje: (Mal 3,19-20)
Čitanje Knjige Proroka Malahije
Evo Dan dolazi poput peći uţaren; oholi i zlikovci bit će kao strnjika: dan koji se bliţi spalit će
ih - govori Gospodin nad Vojskama - neće im ostati ni korijena ni granĉice. A vama koji se
Imena moga bojite sunce pravde će ogranuti sa zdravljem u zrakama.
Rijeĉ je Gospodnja
Rijeĉ Gospodnja.
Drugo čitanje: (2 Sol 3,7-12)
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo meĊu vama, nismo ţivjeli
neuredno: niĉiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne
bismo opteretili koga od vas. Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor
koji ćete nasljedovati. Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neće da radi,
neka i ne jede! A ĉujemo da neki od vas ţive neuredno: ništa ne rade, nego dangube.
Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj
kruh jedu.
Rijeĉ Gospodnja.
Uspravite se i podignite glave jer se
približuje vaše otkupljenje.
ALELUJA:
Evanđelje: (Lk 21,5-19)
Čitanje svetog EvanĎelja po Luki
U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi,
reĉe: "Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu
nerazvaljen." Upitaše ga: "Uĉitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?" A on
reĉe: "Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: 'Ja sam' i: 'Vrijeme
se pribliţilo!' Ne idite za njima. A kad ĉujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba
da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak." Tada im kaza: "Narod će ustati protiv
naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti;
bit će strahota i velikih znakova s neba." "No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti
vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena
mojega. Zadesit će vas to radi svjedoĉenja." "Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati
obranu! Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan
vaš protivnik. A predavat će vas ĉak i vaši roditelji i braća, roĊaci i prijatelji. Neke će od vas i
ubiti." "Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom
ćete se postojanošću spasiti."
Rijeĉ Gospodnja.
Kratko razmišljanje - Ako ti je stalo do crkve
AKO TI JE STALO DO CRKVE
Ako ti je stalo do Crkve ne raspredaj odveć o njoj.
I ne pitaj koliko je u njoj baštine vječnosti, a koliko
naplavina vremena.
Ne pitaj pamti li ona, živi li doslovce,
Isusov Govor na gori.
Ne pitaj je li joj većma stalo do hramova od mramora
ili do hramova Duha Svetoga, do srca ljudskoga.
Ne pitaj koliko je u njoj obiteljskog duha,
obiteljske skrbi.
Ne pitaj čemu počasti koje si njezini službenici međusobno iskazuju,
koje je značenje počasnih naslova kojima se oslovljavaju.
Ne pitaj je li joj bliže ulagivati se moćnicima ovoga svijeta
ili zauzimati se za najmanje.
Ne pitaj je li dostojna iskazanog joj povjerenja,
je li vjerna svomu poslanju.
Ne pitaj je li zauzeta djeliteljica milosti ili se zapleće o ispraznosti.
Ne pitaj ide li ususret svijetu kojemu je upućena.
Budi ti Crkva koja ide ususret. I ne odustaj od Crkve svoje,
ne dijeli se od nje.
Budi ti onaj po kojemu će Evanđelje prolaziti svijetom.
Budi ti čovjek obiteljskog mentaliteta. Budi ti svima poslužitelj.
Budi ti onaj koji će održavati Božju prisutnost, Božju malenost.
Budi ti kruh koji se lomi i razdaje. Budi ti žarke i postojane vjere.
Budi ti blaga i ponizna srca.
Ti, ti učini sve što je do tebe, da Isus, kad ponovno dođe,
nađe vjere, nađe srce ljudsko, srce bratsko, na zemlji.
Osvježimo vjeru riječima naših krizmanika koji pišu svome biskupu....
Dear Archbishop Mark,
Your Excellency,
My name is Frano Blažević. I was born in Brisbane, Australia. I grew up within a Croatian Catholic
family. My family has immigrated to Australia in 1993. My family in Australia is small. It has only
four members; my parents, my brother and myself. Everyone else lives overseas. I am very interested in sport and sport competitions. I like to play sports, especially soccer. But I like to play basket
ball, tennis and European handball, as well.
So far I have been competing in soccer and handball matches.
Currently I am attending high school at Amaroo and I am in grade 9. I have not yet decided what to
study after year 12, but I am good at Maths and Sports.
I was baptised in Brisbane in 1966 and I had my First Holy Communion in 2006 also in Brisbane in
Croatian Catholic Church.
I am very happy that I can confirm my faith and am looking forward to receive the sacrament of
Confirmation. Frano Blažević
Web stranica www.hkc.com.au naših misija posebno Canberra - Queanbeyan. OTVORITE I POGLEDAJTE!
HVALA SVIM DOBROČINITELJIMAkoji na bilo koji način pomažu duhovni –materijalni rast naše misije Canberra.
Sv. Franjo Asiški
Crkvu očistili:
Non solum sibi vivere sed et aliis proficere.
Drina Pavković
Davorka Pivac (grupa 6)
Crkvu čiste:
Darovi
CRKVA
40. obljetnica misije
kip bl. Alojzija Stepinca
Križ (raspelo)
Radili:
Kata Pavletić
Ljubica Rajić (grupa 7)
32. nedjelja k.g. (crkvena) $ 245 Mijo i Katica Brozić (crkva) 50 $
Mijo i Katica Brozić 100, Hrvatsko društvo ŢENA Canberra Queanbeyan 1200
Obitelj Josip Pešek 400, Martin i ĐurĊa Golubić 100, Vlade i Jagoda Frkić 200
Šime i Stoša Vrkić 150
Ruža Luketić 100, Marija i Ante Jozanović 100, Mijo i Marija Pavlović 50
Veselko Soldo, Ante Cvitanović,
Ivica Tomičić, Slavko Črep, M.K. i dr.
ŢUPNE OBAVIJESTI (07.11.2010.—14.11.2010.)
33. nedjelja kroz godinu - C
Zbor ―Sv. Cecilija‖
proba pjevanja
ponedjeljkom
6.30pm
12.02.2011.
( Farrer 10.30am)
40. obljetnica misije
Biskup Mark Coleridge,
blagoslov kipa
bl. Alojzija Stepinca
(1.40cm x 30cm).
Kip , troškovi transporta,
postavljanje postolja,
ugraviranje teksta,
umjetna trava, monografija
misije, križ s raspelom itd.
Skupili $ 47 276
Prošli tjedan naša misija je ugostila 2
biskupa: Poţeški biskup msgr. Antun
Škvorĉević i biskup franjevac msgr. Gerard
Anton Zerdin iz Perua.
TakoĊer, našu misiju je posjetio i provincijal
Hrvatske franjevaĉke provincije sv. Ćirila i
Metoda fra Ţeljko Ţeljeznak.
Hvala vam na vašim darovima, koje ste dali,
posebno za sveuĉilište u Peruu.
Vaš dar za potrebne (3 mjeseca) 250 $
Propovjedi vlč. Dražena Radigovića možete
naručiti kod Ljube Vranka (0408 685 005)
Vjeronauk
za djecu, ministrante,
posebno
KRIZMANIKE
20. 11. 2010.
(subota) 10 am
Leopolda Ana
MELEK
0417 867 315
Bolesnici: Olga Till
Prošli tjedan smo imali piknik, uistinu je bilo lijepo...Svima vama koji
ste na bilo koji način doprinijeli molitvom, radom, kolačima,
darovima od srca HVALA, Nebeski Otac će nas nagraditi za sve ono
što činimo dobro jedno drugima.
Hvala ličiocima (painters): Toni Krajcer, Mijo Malešić, Josip Belavić, Željko Vučković, Mirko Vondruš, Milan Plovanić, Frane Jurjević, Valent– harmonikaš
Zornice, akobogda od Adventa 7am
GLAS KONCILA ubuduće elektronska pošta
(godišnja pretplata 300 kuna)
Catholic Voice, novi broj!!!!
————————————————
Knjiga Bože Vukušića “Hrvatsko revolucionarno bratstvo
– Rat prije rata” u Australiji... - Srijeda, 17. studenoga
2010. u 19.30 sati, u Hrvatskom klubu Deakin u Canberri.
......................
25. obljetnica MISIJA:
Predstavljanje
knjige
održat će se sredinom ovoga mjeDanas, 14.11.2010.
seca, studenoga 2010. u sklopu tribina – predavanja koja
St. Johns Park (25 obljetnica)
će imati prof. dr. sc. Josip Jurčević pod nazivom
21.11.2010.
„Hrvatstvo u duhu Domovinskog rata“. Istom prilikom bit
Blacktown (25 obljetnica)
će predstavljene i njegove dvije knjige: „Bleiburg – jugoIdemo na proslave, doći će i oni nama!
slavenski poratni zločini nad Hrvatima“ i „Odnos RepubFra Miroslav Mandić 0401 150 590 like Hrvatske prema Bosni i Hercegovini 1990. – 1995.“.
NAJVJERNIJA ODVJETNICE NA BRANIKU STOJ, ČUVAJ NAŠU SVETU VJERU I HRVATSKI DOM!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 845 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content