close

Enter

Log in using OpenID

21. studeni - hkc.com.au

embedDownload
HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR CANBERRA
CANBERRA--QUEANBEYAN
St Augustine’s Church FARRER ACT 2607; 262 Beasley Street
(PO Box 84: Farrer ACT 2607) Tel. 62862280; Fax 62869580
E-mail:[email protected]
PA S T O R A L N I L I S T
21 . 11. 2010. - 28. 11. 2010.
34. nedjelja kroz godinu - C
MISNE INTENCIJE (21.11.2010.—28.11.2010.)
21.11.2010. Farrer 10.30am
( KRIST KRALJ ) Dan sjećanja na žrtve Vukovara
+branitelji Domovinskoga rata ( Vukovar, Škabrnja, Voćin )
+Ika Rogić p.n. supruga Miro, Katica i djeca
+Ivan + Milka Movre +Mijo Brozić +Ika Rogić p.n. Mije i Katice Brozić
25.11.2010. Farrer 6.30pm
+Kata Jurjević p.n. djece s obitelji
27.11.2010. Farrer 6.30pm
+Slavko Milin p.n. njegove obitelji
+Anto Šuker p.n. Sina Petra i obitelji
28.11.2010. Farrer 10.30am
KRIZMA biskup Marck Coleridge
Pro populo ( za puk Božji )
KRIST KRALJ
LITURGIJSKI KALENDAR KROZ TJEDAN (Farrer
(Farrer))
Pokoj vječni daruj im Gospodine!
I svjetlost vječna neka im svijetli.
Počivali u miru Božijem. Amen!
Prijevni psalam: Ps 122 Ponavlja se: (antifona)
PON
22.11.
Cecilija
Hajdemo radosno u dom
Gospodnji!
UTO
23.11.
Klement I
Molitva Svetoj Ceciliji
SRI
24.11.
Andrija Dung Lac
ČET
25.11.
6.30pm
ZA STARIJE I BOLESNE
( n akon razgovor, kava ,čaj itd. )
Katarina
Časoslov za puk Božji—
PET
26.11.
SUB
27.11.
6.30pm
Za MLADE I DJECU
NED
28.11.
10.30am
1. nedjelja došašća - Farrer 10.30 am
KRIZMA biskup Mark Coleridge
Sveta Cecilijo,
koja si svojim životom i mučeništvom pjevala
hvale Gospodnje i koju Crkva časti kao
zaštitinicu glazbe i pjevanja,
pomozi nam svjedočiti,
našim glasom i zvukom naših instrumenata,
onu radost srca koja nam dolazi od vršenja
Božje volje i iz ispravnog življenja našeg
kršćanskog ideala. Pomozi nam dostojno
animirati svetu Liturgiju iz koje izvire život
Crkve, svjesni važnosti naše službe.
Darujemo ti napore i radosti našeg rada, da bi
ih ti položila u ruke Djevice Marije, kao
skladnu pjesmu ljubavi za njenog Sina Isusa.
Liturgijska čitanja - godina C
Čitači: Rozana Fuţinato i Clementina Krajšek
Prvo čitanje: (2 Sam 5,1-3)
Čitanje Druge Knjige o Makabejcima
U one dane: DoĎoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: “Evo, mi smo od tvoje kosti i od
tvoga mesa. Već prije, dok još Šaul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin
ti reče: „Ti ćeš pasti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom!‟” Tako doĎoše sve starješine izraelske
kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom; i pomazaše Davida za
kralja nad Izraelom.
Riječ Gospodnja.
Drugo čitanje: (Kol 1,12-20)
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo; Zahvaljujemo Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas
izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje,
otpuštenje grijeha. On je slika Boga nevidljivoga, prvoroĎenac svakog stvorenja. Ta u njemu
je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva,
bilo vrhovništva, bilo vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega i sve stoji
u njemu. On je glava tijela, Crkve; on je početak, prvoroĎenac od mrtvih, da u svemu bude
prvak. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu i po njemu - uspostavivši mir krvlju
kriţa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.
Riječ Gospodnja.
ALELUJA:
Blagoslovljen Onaj koji dolazi u Ime Gospodnje;
blagoslovljeno kraljevstvo oca našega
Davida koje dolazi!
Evanđelje: (Lk 23,35-43)
Čitanje svetog EvanĎelja po Luki
U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: “Druge je spasio, neka spasi
sam sebe ako je on Krist Boţji, Izabranik!” Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga
octom govoreći: “Ako si ti kralj ţidovski, spasi sam sebe!” A bijaše i natpis ponad njega:
“Ovo je kralj ţidovski.” Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrĎivao: “Nisi li ti Krist?
Spasi sebe i nas!” A drugi ovoga prekoravaše: “ Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod
istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zasluţili, a on - on ništa
opako ne učini.” Onda reče: “Isuse, sjeti me se kad doĎeš u kraljevstvo svoje.” A on će
mu: “Zaista ti kaţem: danas ćeš biti sa mnom u raju!”
Riječ Gospodnja.
Kratko razmišljanje - Sv. Cecilija, zaštitnica glazbe
SVETA CECILIJA, djevica i mučenica
Sveta Cecilija je jedna od najznačajnijih figura ranoga kršćanstva. Srednjovjekovni pisac
Jakov da Voragine u svom djelu Flos sanctorum u imenu Cecilije gleda nebeske ljiljane Coeli lilia. Pa ipak, kritički povjesničari u vezi života svete Cecilije stavljaju mnoge
poteškoće, dakako ne moralne prirode, već što je legenda, a što stvarnost? Unatoč tome,
kod obnove kalendara spomendan je sv. Cecilije ostao i to kao obvezatan. Hagiografi kažu
da bi bez nje, koju glazbenici štuju kao svoju zaštitnicu, naš kalendar ostao siromašniji. Sto
se tiče sv. Cecilije, sigurne su i rječite barem dvije činjenice: prva je naziv bazilike Sv.
Cecilije, koji je veoma star; datira sigurno iz vremena prije Milanskoga edikta, dakle, prije
313. godine. Blagdan se svetice slavio u njezinoj bazilici u Trastevereu - rimskoj četvrti već godine 545.
Druga je činjenica takoĎer veoma značajna, a ta je da je bila pokopana u Kalistovim
katakombama i to na počasnom mjestu, uz takozvanu "Kriptu papa". Kasnije je njezino
tijelo papa Paskal I., koji je bio veoma pobožan prema svetici, dao prenijeti u kriptu
bazilike u Trastavereu.
Koncem XVI. stoljeća sarkofag je sv. Cecilije ponovno otvoren, a tijelo pronaĎeno u još
dosta očuvanu stanju, obučeno u odjeću od svile i zlata. Tada je slavni kipar Maderna
isklesao poznati svetičin kip u mramoru koji je vjerna reprodukcija - kako se pripovijeda pogleda i položaja tijela svete mučenice. Kopija toga kipa nalazi se još i danas u Kalistovim
katakombama, podsjećajući tako da je svetičino tijelo najprije ondje počivalo. U
legendarnom opisu mučeništva sv. Cecilije, koji je nastao dosta kasno, ona se uzvisuje i
slavi kao najsavršeniji uzor kršćanske žene koja je iz ljubavi prema Kristu ispovijedala
djevičanstvo i podnijela mučeništvo.
Legenda kaže da je Cecilija bila plemenita roda, bogata, da je svaki dan išla na misu, koju
je u katakombama pokraj Apijeve ceste služio papa Urban. Putem su je čekali brojni
siromasi, prema kojima je uvijek bila milostiva i darežljiva srca. Kad su je dali za zaručnicu
Valerijanu, na dan zaruka, "dok su odzvanjali glazbeni instrumenti, ona je u srcu pjevala
samo Gospodinu". Odatle je došlo i do toga da su je kasnije glazbenici izabrali za
zaštitnicu. Prije nje se slavio zaštitnik glazbe sv. Ivan Krstitelj čiji je otac Zaharija kod
njegova roĎenja zapjevao svoj kantik "Benedictus".
Kad je Cecilija, prema legendi, postala Valerijanova žena, rekla mu je prve noći: "Neka me
ne dotakne nijedna profana ruka jer mene štiti anĎeo. Ako me budeš poštivao, on će te
ljubiti, kao što ljubi i mene." Valerijan se tada pokorio Cecilijinu savjetu, dao poučiti u vjeri
i krstiti od pape Urbana te je onda skupa s Cecilijom i svojim bratom Tiburcijem podnio
mučeništvo. Iako baš u takvu obliku, izvještaj je samo pobožna legenda, to ipak postoje
povijesne osobe i to mučenici Valerijan i Tiburcije koji su pokopani u Pretestatovim
katakombama.
Prema legendarnom opisu muke Cecilija je bila osuĎena na smrt i to tako da joj se odrubi
glava. Krvniku to nije uspjelo učiniti ni s tri udarca. Cecilija je tada zamolila da prije smrti
smije još vidjeti papu Urbana. U očekivanju toga posjeta kroz tri dana je nastavila
ispovijedanjem kršćanske vjere. Ne mogavši je više ispovijedati riječima, izrazila je prstima
svoju vjeru u jedinoga trojstvenoga Boga. I upravo ju je u tom položaju i ovjekovječio
slavni majstor Maderna.
Web stranica www.hkc.com.au naših misija posebno Canberra - Queanbeyan. OTVORITE I POGLEDAJTE!
HVALA SVIM DOBROČINITELJIMAkoji na bilo koji način pomažu duhovni –materijalni rast naše misije Canberra.
Sv. Franjo Asiški
Crkvu očistili:
Kata Pavletić i
Ljubica Rajić (grupa 7)
CRKVA
Non solum sibi vivere sed et aliis proficere.
Crkvu čiste:
Darovi
33. nedjelja k.g. (crkvena) $
Rozana Fuţinato i
Mario Cvitanović (grupa 8)
245
Adţić (Kuzma i Lucija) 200, Blaţ i Jerka Vrkić 200, Mate i Anka Vučak 200,
40. obljetnica misije Obitelj
Ivan i Danica (sinovi) Domitrović 500, Krešo i Vinka Pavković 250
kip bl. Alojzija Stepinca Anto i Zdenka Kelava-Lagoya 300 Vlado Bilobrk 200 Ante Cvitanović 100
Križ ( raspelo )
Radili:
Andrija i Manda Postaj 50, Frane i Zorka Zelić 100
Veselko Soldo, Ante Cvitanović
ŢUPNE OBAVIJESTI (21.11.2010.—28.11.2010.)
34. nedjelja kroz godinu - C
Zbor “Sv. Cecilija”
proba pjevanja
ponedjeljkom
6.30pm
12.02.2011.
( Farrer 10.30am)
Sljedeće nedjelje u našoj misiji bit će
KRIZMA koju će obaviti nadbiskup
Canberre Mark Coleridge.
Postavili smo video nadzor ţupne kuće i
crkve. Zahvaljujem obitelji Kovač
(Danijelu Kovač) i mladim obiteljima koji su
financirali ovaj projekat.
Sredinom mjeseca prosinca u našu misiju
dolazi svima vama dobro poznati fratar (koji
ovdje ima i svoju rodbinu) fra Stipan Šešelja.
40. obljetnica misije
Biskup Mark Coleridge,
blagoslov kipa
bl. Alojzija Stepinca
(1.40cm x 30cm).
Kip , troškovi transporta,
postavljanje postolja,
ugraviranje teksta,
umjetna trava, monografija
misije, križ s raspelom itd.
Skupili $ 48 726
Sv. Cecilija, zaštitnica glazbe! Našem
crkvenom zboru ČESTITAMO!
Vjeronauk
za djecu, ministrante,
posebno
KRIZMANIKE
27. 11. 2010.
(subota) 10 am
Leopolda Ana
MELEK
0417 867 315
Bolesnici: Miljenko Milin
Odbor Hrvatske Etničke Škole (HEŠ) organizira prodaju
staklenih anĎela za Božićnu jelku, od kojih će cijeli prihod
ići za kupnju novih udžbenika i riječnika svakom
učeniku. Ovaj božićni nakit će se prodavati poslije Mise od
5. 12. 2010. Paket košta $ 15.
GLAS KONCILA ubuduće elektronska pošta
(godišnja pretplata 300 kuna)
25. obljetnica MISIJA:
Danas, 21.11.2010.
Blacktown (25 obljetnica)
Idemo na proslave,
doći će i oni nama!
Fra Miroslav Mandić 0401 150 590
———–—————Sjednica pastoralnog vijeća, petak (26. 11. 2010.) 6pm
———————————————
Petak, 26. studeni 2010. (18 sati)
Hrvatski Dom O’Connor:
Dobro poznati Hrvat iz Sydney-a,
g-din Fabijan Lovoković
predstavit će svoju knjigu
―HRVATSKE ZAJEDNICE U AUSTRALIJI‖.
G-din Lovoković će biti dostupan za pitanja i odgovore u
vezi svoje knjige. Welcome!!!!
NAJVJERNIJA ODVJETNICE NA BRANIKU STOJ, ČUVAJ NAŠU SVETU VJERU I HRVATSKI DOM!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 745 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content