close

Enter

Log in using OpenID

BAROK - Barok se javlja kraljem 16. stoljeća za vrijeme

embedDownload
BAROK
- Barok se javlja kraljem 16. stoljeća za vrijeme protureformacije (katoličke obnove). Ime
barok dolazi od portugalske riječi barocco = biser nepravilna oblika i male vrijednosti.
Elementi baroka su pretjerana kićenost, barokni čovjek je podijeljen između želje za
uživanjem i prolaznosti života. U književnost se vraća religiozna tematika i prolaznost života
ostvarena preko ženske ljepote. Gomilaju se stilske figure, česta je upotreba končeta
(concetta) = figura pronalaženja sličnosti između pojava i predmeta koji su naizgled vrlo
različiti (uglavnom ostvarena pomoću usporedbe, metafore, personifikacije ili hiperbole) .
Dva najpoznatija barokna pjesnika su španjolski Luis de Gongora i talijanski Giambattista
Marino. Po njima su nazvane skupine pjesnika koji stvaraju po uzoru na njih: gongoristi i
marinisti. Gongora je također i glavni predstavnik kulteranizma (pjesničke škole koja
najviše pažnje pridodaje pjesničkoj formi). Marinizam također predstavlja prijelazno
razdoblje između renesanse i baroka, to je razdoblje koje teži neprirodnome načinu
izražavanja i naglašavanju detalja čime ruši renesansni sklad. Lope de Vega reformira
španjolsku komediju u stilu pučkog kazališta takozvane komedije plašta i mača (aktualna
tematika, dinamična radnja puna zapleta).
- Barokne pjesničke škole: gongorizam ili kulteranizam (Španjolska), eufuizam (Engleska),
precioznost (Francuska) i marinizam (Italija).
- Od književnih oblika prevladavaju religiozne poeme, povijesni epovi (Luid de Camoes:
Luzitanci; Torquato Tasso: Oslobođeni Jeruzalem; Ivan Gundulić: Osman) te nastaje
melodrama = književno djelo koje se izvodi uz pratnju glazbe (prethodnica operi).
- Hrvatski barok se odvija u 4 religiozna književna kruga: dubrovačko-dalmatinski, kajkavski,
slavonski i ozaljski krug. U dubrovačko-dalmatinskom krugu djelovali su Ivan Bunić Vučić,
Ignjat Đurđević koji je pisao pjesme i prevodio psalme, Ivan Gundulić (u mladosti je pisao
melodrame kojih se kasnije odriče te ih naziva porodom od tmine - Perzepina, Dijana,
Arijadna i Armida) i Junije Palmotić. U kajkavskom krugu nastaje Pavlinski zbornik i djela
Jurja Habdelića (Zercalo Mariansko). U slavonskom krugu je najpoznatiji Antun Kanižlić, a
u ozaljskom krugu djeluje Petar Zrinski (ep Opsada sigetska), Fran Krsto Frankopan (Jarne
bogati = nedovršen prijevod Moliereove drame Georges Dandin) i Ana Katarina Zrinska
(molitvenik Putni tovaruš).
„“
Važna djela
Luis de Gongora:
- glavni predstavnik kulteranizma (pjesničke škole koja najviše pažnje pridodaje pjesničkoj
formi)
- napisao je dvije poeme: Polifem i Galateja, Samoće
- po njemu kasnije stvaraju pjesnici koje nazivamo gongoristi
Skripte.in || Besplatne skripte za srednju školu
- „Nad grobom vojvotkinje od Lerme“
•
Petrarkin sonet
•
pjesma je nadgrobnica, govori o čovjekovu doživljaju smrti
•
po toj pjesmi Gongora je dobio nadimak anđeo mramornih krila
- „Pješčani sat“
•
lirska misaona pjesma
•
tema: prolaznost života
•
čitava pjesma je končeto (concetto)
- „Sat na zvoniku“
•
lirska misaona pjesma
•
tema: prolaznost života
•
čitava pjesma je končeto
Giambattista Marino:
- napisao je nekoliko zbirki lirskih pjesama: Pjesme, Lira, Gajde
- napisao je još i ep Adon u 20 pjevanja
- začetnik marinizma
- „Pjevač“
•
Petrarkin sonet
•
tema: natjecanje slavuja s jekom (oholost i hvalisavost)
•
barokni elementi: usporedba slavuja s prstima gitarista
- „Ljudski život“
•
Petrarkin sonet
•
tema: prolaznost života
•
pesimističan pogled na život
Pedro Calderon de la Barca:
Skripte.in || Besplatne skripte za srednju školu
- napisao je filozofske drame Život je san i U ovome životu sve je istina i sve je laž, povijesne
drame Ljubav poslije smrti i Raskol u Engleskoj, crkveno prikazanje Veliko kazalište ovoga
svijeta te tragediju Sudac zalamejski
- „Život je san“
•
filozofska drama
•
barokna misao o prolaznosti života
•
Princ Sigmund je utamničen jer je njegov otac povjerovao proročanstvu da će ga sin
svrgnuti s vlasti. Kako bi se uvjerio da je proročanstvo istinito, kralj uspava sina i
dovede ga na dvor. Sluge tada princu kažu kako je tamnica bila san te je on vladar.
Sigmund burno reagira pa ga kralj opet daje uspavati. Sigmund se budi zbunjen jer
više ne razlikuje san i stvarnost.
Torquato Tasso:
- napisao je pastirsku igru Aminta
- „Oslobođeni Jeruzalem“
•
vergilijanski ep
•
20 pjevanja u stancama
•
tema: sveti rat protiv nevjernika
•
tematika je bila aktualna zbog turske opasnosti
•
pokretači radnje su nebeske i paklene sile
•
ep započinje in medias res
•
česta upotreba končeta
•
čvrsta struktura bez brojnih epizoda i digresija
•
prikazana je ljubavna priča kršćanskog junaka Rinalda i poganske čarobnice Armide
Ivan Gundulić:
- napisao je poemu Ljubovnik sramežljiv, zbirka 7 psalama Pjesni pokorne kralja Davida,
religiozna pjesma Od veličanstva Božjih
- u mladosti je pisao melodrame kojih se kasnije odriče te ih naziva porodom od tmine Prozerpina ugrabljena, Dijana, Arijadna i Armida
Skripte.in || Besplatne skripte za srednju školu
- „Suze sina razmetnoga“
•
religiozna poema
•
osmeračke sestine
•
započinje invokacijom (zaziva Boga da pošalje Duha Svetoga odnosno nadahnuće)
•
končeta, razgranata metaforika, antiteze
•
3 pjevanja: Sagrješenje, Spoznanje i Skrušenje
•
tema uzeta iz Lukinog evanđelja o sinu koji se odmetnuo od oca, potrošio svo
naslijeđe na uživanja, a onda se vratio ocu koji ga prima natrag
- „Dubravka“
•
pastorala u 3 čina
•
osmerci i dvostruko rimovani dvanaesterci
•
mjesto radnje: idilična Dubrava
•
ideja: slavljenje slobodne Dubrovačke Republike
•
napisana po uzoru na Sanazzarovu Arcadiu; arkadijski elementi: pastirice ukrašavaju
glave vijencima, svi pjevaju, plešu kolo, ...
- „Osman“
•
ep u 20 pjevanja
•
naš najbolji barokni ep
•
tematika uzeta iz povijesti: Hoćimska bitka i smrt cara Osmana
•
umetnute barokne refleksije o prolaznosti života
•
započinje invokacijom (zaziva muze)
•
osmerački katreni
•
barokni stil (visoki i kićeni)
•
namjera: slavljenje kršćanstva
Skripte.in || Besplatne skripte za srednju školu
Ivan Bunić Vučić
- napisao je lirski kanconijer Plandovanja, religioznu poemu Mandalijena pokornica
- „Nemoj, nemoj, ma ljubice“
•
lirska misaona pjesma (iz zbirke Pladovanja)
•
tema: prolaznost života i poziv na ljubav
•
naglasak je na tuzi, barokna sjeta
- „Tvrđ je vil moja tvrdoga mramora“
•
lirska ljubavna pjesma
•
cijela pjesma je končeto
- „Prsi ima od leda vil moja gizdava“
•
lirska ljubavna pjesma
•
cijela pjesma je končeto
- „Slatka dušo mom životu“
•
lirska ljubavna pjesma
•
antiteza: u prvoj strofi ga uništava svojom ljepotom, a u ostalim strofama ga održava
na životu
- „Vrhu smrti“
•
duhovno-religiozna pjesma
Junije Palmotić:
- napisao je drame Atalanta, Armida i Pavlimir, ep Kristijada i satirični spjev Gomnaida
- „Pavlimir“
•
melodrama
•
tema: osnutak Dubrovnika
•
inspiracija: Kronika popa Dukljanina
•
Pavlimir, unuk prognanoga kralja, se vraća iz Rima u Dubrovnik na prijestolje. Uz
pomoć proroka Srđa se suprotstavlja paklenim silama te se uspijeva vratiti na
prijestolje. Utemeljuje slobodan Dubrovnik.
Skripte.in || Besplatne skripte za srednju školu
Ignjat Đurđević:
- napisao je zbirku Pjesni razlike, religiozne poeme Uzdasi Mandalijene pokornice i Saltijer
slovinski
- „Ljubovnik rasrčeni“
•
lirska ljubavna pjesma
•
barokni elementi: motiv oholosti, srama i pokajanja, žaljenje za svojim grješnim
ponašanjem u prošlosti
- „Suze Marunkove“
•
humoristična poema
•
osmerac
•
tema: nesretna ljubav mljetskoga seljaka Marunka prema seljanki Pavici
Fran Krsto Frankopan:
- napisao je zbirku lirskih pjesama Gartlic za čas kratiti, ciklus od 8 pjesama Dijačke junačke
te je preveo dio Moliereove komedije Jarne bogati
- „Napojnice pri stolu“
- viteška ljubavna pjesma
- epski deseterac
- „Človičstvo zove se prava lipota“
•
lirska ljubavna i domoljubna pjesma
•
barokna misao o prolaznosti života
•
petrarkistički duh
•
poanta je zadnjoj strofi da su ljudi dovoljno mudri da učine život i svijet ljepšim
- „Cvitja razmišlenje i žalosno prituženje“
•
lirska misaona pjesma
Skripte.in || Besplatne skripte za srednju školu
•
glavna misao: ljudski život je nesretan i prolazan (u stilu baroka)
•
osmerac
„Pavlinski zbornik“
•
kajkavski liturgijski zbornik i crkvene pjesme
•
oko 60 pjesama, većina na kajkavskom narječju, a manji dio na latinskome jeziku
•
najpoznatija pjesma In hoc ani circulo (U sve vrijeme godišta)
Ana Katarina Frankopan Zrinska:
- sastavila je molitvenik Putni tovaruš
- „Vsakomu onomu, ki štal bude ove knjižice“
•
lirska misaona pjesma
•
originalna pjesma koju je napisala, uvrštena u molitvenik Putni tovarup
•
pozivna na obraćenje od grijeha
•
barokni elementi: potreba čovjeka da se oslobodi grijeha i nađe vječno spasenje
Juraj Habdelić:
- napisao je zbirku moralističkih pouka Zercalo Marijansko
- „Pervi otca našega Adama greh“
•
knjiga koja govori o grijesima
•
Gizdost mlađeh ljudi je poučna propovijed
•
kajkavsko narječje
Antun Kanižlić:
- napisao je teološku raspravu Kamen pravi smutnje velike
- „Sveta Rožalija“
Skripte.in || Besplatne skripte za srednju školu
•
religiozna poema u 4 pjevanja
•
Obrađuje temu o svetici Rozaliji iz Palerma koja na dan zaruka odlučuje stupiti u red
augustinki. Zbor želje za pustinjačkim životom povukle se u špilju gdje živi
pokorničkim životom do smrti.
Skripte.in || Besplatne skripte za srednju školu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
37
File Size
77 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content