close

Enter

Log in using OpenID

Adolescenti i pijenje alkohola

embedDownload
Adolescenti i pijenje alkohola
Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”
Marina Kuzman, Marija Posavec
Zagreb, 2014.
Adolescenti i alkohol




Pijenje adolescenata je izazov javnog zdravstva u
zemljama širom svijeta
Općenito je prihvaćeno da su mladi rizični za određena
ponašanja u vezi s pijenjem alkohola
Puno se raspravlja o tome kada i kako mladi započinju
piti i što utječe na načine pijenja alkohola
Društveno i kulturno okruženje je odlučujući čimbenik
(za oblikovanju normi i ponašanja, očekivanja od pijenja,
kao i same navike pijenja)
Adolescenti i alkohol


Niti svi mladi piju, niti svi mladi piju tako da uzrokuju
štetne i nepoželjne posljedice…..
…ali rizično pijenje (frekvencija, količina, način) kao i
općenita sklonost rizicima adolescenata mogu značiti
veću mogućnost štetnih posljedica
Društvene okolnosti
U većini zemalja zapadne kulture pijenje alkohola je
među mladima relativno uobičajena pojava
Inicijacija u nekim (osobito zemljama mediteranske
kulture) zbiva se ranije, tipično u obiteljskom
okruženju
U tim zemljama će mladi vjerojatnije piti ranije pa i
više, ali je manje vjerojatno da će piti ekscesivno i
ekstremno rizično od mladih u sjevernoeuropskim
zemljama
Ostali potencijalno poticajni čimbenici

Obiteljski utjecaj i pijenje alkohola u obitelji

Obiteljska struktura

Vršnjaci i prijatelji

Provođenje slobodnog vremena

Objektivno – različit ritam sazrijevanja moždanih
struktura odgovornih za emocije, motivaciju i
kontrolu impulsa i ponašanja…..
Zdravstvene posljedice
Neželjene posljedice, iako različite od onih u odrasle
populacije, mogu i neposredno i dugoročno ugrožavati
zdravlje adolescenata


Mozak u razvoju osjetljiviji je na utjecaj alkohola
nego mozak odrasle osobe, te ekscesna uporaba
može djelovati na razvoj nekih moždanih dijelova
uključujući hipokampus koji je odgovoran za učenje i
pamćenje
Uporaba alkohola povezana je s ozljedama,
prometnim nesrećama te sukobima i tučnjavama, kao
i s rizičnim i neopreznim seksualnim ponašanjem
Zašto mladi piju
Mladi ne piju da bi se osjećali loše, da bi im bilo zlo ili da bi
doživjeli prometnu nezgodu
Mladi piju...
...jer se to mora probati, jer piju i drugi, da bi se osjećali
dobro, jer se kad piju ne srame pred drugima, jer je to
“cool”, jer ne žele biti različiti od drugih, jer im je piće
dobro, jer vole piti, da zaborave probleme, da skupe
hrabrost, da im ne bude dosadno….
Hrvatska i pijenje alkohola
Turkey
Macedonia
Iceland
Malta
Norway
Sweden
Cyprus
Italy
Netherlands
Greece
Switzerland
Bulgaria
Belgium
Finland
EU
United Kingdom
France
Croatia
Luxembourg
Denmark
Germany
Ireland
Austria
Lithuania
Montenegro
Spain
Portugal
Poland
Estonia
Hungary
Slovakia
Slovenia
Romania
Czech Republic
Total consumption
3,64
6,84
7,93
8,01
8,3
8,85
9,53
9,59
9,73
10,55
10,76
11,45
12
12,27
12,45
12,52
12,7
12,76
12,76
12,86
12,87
12,87
13
13,02
13,02
13,07
13,43
13,6
14,05
14,15
14,59
15,31
16,3
16,61
Unrecorded
0,7
1
1,2
2,5
1
1,5
2
0,7
2,3
0,4
1
1,8
2,5
0,4
1
2,4
0,4
1
2,9
0,4
4,7
0,5
1,6
3
2
3
3
3
1,4
1,7
0,5
2,2
1,7
1,6
Prema najnovijoj procjeni
za zemlje EU, zemlje
kandidate i Norvešku i
Švicarsku (2011. godina)
ukupna potrošnja čistog
alkohola po stanovniku je
u Hrvatskoj 12,76 litara
(EU prosjek 12,45 litara)
SDR, chronic liver disease and cirrhosis, all ages per 100000, Last available
Republic of Moldova 2010
Kyrgyzstan 2009
Romania 2010
Turkmenistan 1998
Uzbekistan 2005
CARK 2005
Hungary 2009
CIS 2005
Kazakhstan 2003
Ukraine 2004
Tajikistan 2005
Eur-B+C 2009
Lithuania 2009
EU members since 2004 or 2007 2010
Slovenia 2009
Slovakia 2009
Croatia 2010
Armenia 2003
Estonia 2010
Finland 2010
European Region 2010
Latvia 2009
Bosnia and Herzegovina 1991
Georgia 2009
Poland 2009
Czech Republic 2010
Bulgaria 2010
Belarus 2001
Denmark 2006
Austria 2010
EU 2010
Germany 2010
Azerbaijan 2007
United Kingdom 2009
Portugal 2009
France 2008
Eur-A 2010
EU members before May 2004 2009
Luxembourg 2009
Serbia 2009
Belgium 2006
Italy 2008
Spain 2009
Ireland 2009
Switzerland 2007
TFYR Macedonia 2003
Greece 2009
Sweden 2010
Cyprus 2009
Israel 2009
Malta 2010
Netherlands 2010
Norway 2010
Iceland 2009
San Marino 2005
Montenegro 2009
Albania 2004
0
SSS od ciroze jetre u Europi
2008/2009. godina
Hrvatska visoko u
Europi po smrtnosti
od ciroze jetre,
osobito u muškaraca,
u kojih je ciroza
jetre među deset
najčešćih uzroka
umiranja
50
100
150
Hrvatski adolescenti i pijenje alkohola
Neke činjenice o pijenju mladih
Preko 90% mladih je u dobi od 15 godina probalo alkohol
Alkohol je prvo sredstvo koje potencijalno može uzrokovati
ovisnost s kojim mladi dolaze u doticaj
Udio onih koji izjavljuju da su pili 40 puta i više se
kontinuirano povećava
Hrvatski adolescenti piju više od prosjeka europskih
zemalja
Pijenje alkohola u posljednjih 12 mjeseci
90
85
80
75
70
65
Hrvatska
60
ESPAD prosjek
55
50
1995
1999
2003
2007
2011
Prije 12
godina
Hrvatska je
bila daleko
ispod
europskog
prosjeka po
pijenju
adolescenata
U Europi
pijenje
stagnira
Od 2007.
godini je
Hrvatska
iznad prosjeka
ESPAD
zemalja
Pet ili više pića za redom u
posljednjih 30 dana
Najviše ekscesivog pijenja u Danskoj,
na Malti i u Hrvatskoj, a najmanje na
Islandu, u SAD, Albaniji, Portugalu...
Hrvatska na trećem mjestu (59%
dječaka i 48% djevojčica)
U porastu kontinuirano
Pije se u svim krajevima
(regijama) Hrvatske
I dječaci i
djevojčice na jugu
Hrvatske piju nešto
manje od vršnjaka u
drugim krajevima
Dostupnost alkohola
Lako/vrlo lako dostupno (%)
Zagreb
Hrvatska
Pivo
85
83
Vino
80
82
Žestoka pića
71
70
Sva pića su dostupna bez obzira na zakonske propise
Rizična ponašanja u vožnji (studenti prve godine
studija)
%
Rizična ponašanja u vožnji i sudjelovanje u prometnim nezgodama u posljednjih godinu dana
40
35
35
32
30
Mladići
29
Djevojke
25
20
16
15
13
12
12
10
9
10
8
6
6
5
5
3
2
0
Vožnja pod utjecajem
Vožnja s vozačem pod utjecajem
kao suputnik
kao vozač
druge droge
marihuane
alkohola
druge droge
marihuane
alkohola
0
Sudjelovanje u prometnoj
nezgodi
Kako djelovati?

Uvijek se čini da je edukacija osnovna i presudna….
….ali







Reklamiranje
Dostupnost mjesta i vremena
Dostupnost cijena
Nepridržavanje zakona o dobi (prodaje i posluživanja)
Općenita tolerantnost
Nepoznavanje i nesprječavaje posljedica u okruženju u kojem
se pije (posluživanje pijanih, vožnja…)
Nedovoljna informiranost o odgovornom pijenju….
Kako djelovati?

Što je odgovornost države

Što je uloga obitelji

Postići društvenu atmosferu koja obeshrabruje nekontrolirano
i prekomjerno pijenje

Današnji adolescenti će oblikovati nova (ili barem mudrija)
pravila
Ponekad treba
pobijediti
samog sebe
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
938 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content