close

Enter

Log in using OpenID

CLOUD EXCHANGE MAIL

embedDownload
CLOUD EXCHANGE MAIL
Upute za korisnika
KONFIGURACIJA E-POŠTE NA
WINDOWS PHONE 8 UREĐAJIMA
VER 1.0 (siječanj 2014.)
CLOUD EXCHANGE MAIL
Upute za korisnika
Postavke računa za Microsoft Exchange E-poštu
Vaš Windows 8 telefonski uređaj ima ugrađenu aplikaciju za e-poštu putem koje pristupate usluzi.
Potrebno je postaviti pristup na uslugu čiji je postupak opisan u koracima u nastavku:
1. korak
Uključite svoj Windows 8 telefonski uređaj, za popis aplikacija pritisnite strelicu, a zatim odaberite Postavke
(Settings).
1
CLOUD EXCHANGE MAIL
Upute za korisnika
2. korak
Na zaslonu s postavkama odaberite e-pošta + računi.
3. korak
Na zaslonu e-pošta + računi odaberite dodaj račun.
2
CLOUD EXCHANGE MAIL
Upute za korisnika
4. korak
Na zaslonu dodaj račun odaberite Outlook.
Na svojem Windows 8 telefonskom uređaju možete imati više Microsoft Outlook računa.
Kako biste sinkronizirali druge Outlook račune sa svojim Windows telefonskim uređajem, slijedite ove upute za svaki
račun.
5. korak
Na zaslonu Outlook odaberite kućicu Email address (Adresa e-pošte), zatim unesite adresu e-pošte koju želite
sinkronizirati sa svojim Windows telefonskim uređajem.
Adresom e-pošte smatra se ona koju ste dobili prilikom kreiranja svojeg korisničkog računa od svojeg administratora
usluge ili na adresu e-pošte koja je navedena u vašim kontaktima.
Adresa mora biti u ovom formatu: [email protected] ili [email protected]
3
CLOUD EXCHANGE MAIL
Upute za korisnika
U polju Lozinka upišite svoju lozinku, zatim pritisnite Prijava.
Uređaj će započeti provjeru vaših postavki te će se ponovno pojaviti Outlook zaslon s više polja.
7. korak
Dodirnite polje Korisničko ime, korisničko ime je ono koje ste dobili od svojeg administratora. Ponovno upišite svoju
adresu e-pošte. Koristite potpunu adresu e-pošte koju ste upisali u 5. koraku
8. korak
Dodirnite polje prijava.
Uređaj nastavlja provjeru podataka računa.
Ako primite poruku Verify Certificate (Potvrda provjere), pritisnite Accept (Prihvaćam).
9. korak
Dodirnite gumb napredno.
4
CLOUD EXCHANGE MAIL
Upute za korisnika
10. korak
U polje Domena upišite: tcloud.local
Dodirnite polje Poslužitelj, a zatim upišite URL mobilnog uređaja za regiju svoje kompanije. Nemojte uključiti prefiks
https:// kod unosa URL zapisa za mobilni uređaj: exchange.telekomcloud.hr
11. korak
Označite kućicu za sve vrste podataka koje želite sinkronizirati, a zatim pritisnite Finish (Završi).
Uređaj će započeti komunikaciju s uslugom.
12. korak
Dodirnite polje prijava.
Uređaj započinje provjeravati nove informacije.
Ako primate poruku Verify Certificate (Potvrda provjere), pritisnite Accept (Prihvaćam).
5
CLOUD EXCHANGE MAIL
Upute za korisnika
Ovime ste uspješno završili konfiguraciju e-pošte na svojem Windows uređaju te možete započeti s korištenjem
usluge.
13. korak
Upravo konfigurirani račun e-pošte možete vidjeti u popisu računa e-pošte.
Postavke/E-pošta + računi
Ikona novog računa bit će dodana na glavni ekran putem koje možete pristupati svojim porukama.
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
389 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content