close

Enter

Log in using OpenID

5. Klimatske promjene i javno zdravlje u Crnoj Gori

embedDownload
Klimatske promjene i javno zdravlje u
Crnoj Gori
Druga nacionalna komunikacija Crne Gore
prema UNFCCC
Podgorica 20.02.2014
dr Borko Bajić
Klimatske promjene i zdravlje
• Klimatske promjene su na kompleksan način vezane sa ljudskim
zdravljem.
• Postoje dirketni uticaji, kao što su efekti toplotnog stresa i ekstremni
vremenski događaji, koji su direktno uzrokovani izlaganjem ljudi rizičnim
meteorološkim uslovima i mogu rezultirati povećanim morbiditetom ili
moralitetom.
• Indirektni uticaji kao što su bolesti posredovane vektorima, vodom,
hranom, alergenima iz vazduha, podrazumjevaju posredno djelovanje
klimatskih faktora u životnoj sredini.
• Prema podacima SZO od pothranjenosti na godišnjem nivou umre 3.5
milliona, od dijareje 2.2 miliona, od malarije 900,000 dok ekstremni
vremenski događaji odnesu čak 60,000 ljudskih života godišnje.
• SZO procjenjuje da su klimatske promjene koje su se desile od 1970
godine uzrokovale preko 140,000 prekomjernih smrtnih ishoda na
godišnjem nivou.
Klimatske promjene i zdravlje
• Javno zdravlje jeste i biće pod uticajem klimatskih promjena.
• Glavno povećanje oboljevanja se očekuju kroz dalje uticaje ektremnih
vremenskih prilika na zdravlje, ometanje i dodatni pritisak na
zdravstvene službe, promjena distribucije zaraznih bolesti, promjene u
kvalitetu vazduha, kvaliteta i bebzbednosti vode i hrane; posljedice po
zdravlje zbog gubitka kapaciteta i smanjene radne sprosobnosti.
Promjene u
prosječnim
klimatskim
uslovima
KLIMATSKE
PROMJENE
Povećana
varijabilnost
vremenskih prilika
Promjene u
frekvenci i
intenzitetu
ekstremnih
vremenskih
događaja
Primarni uticaji na životnu
sredinu, socijalni uticaiji i
podstičući efekti
Topljenje glečera;
Porast nivoa mora;
Poremećene površinske vode
(smanjena dostupnost svježe
vode);
Smanjeni prinosi hrane (promjene u
cijeni i dostupnosti hrane);
Oštećenje i promjena ekosistema;
Promjene u mikrobiološkoj ekologiji;
Turizam i rekreacija;
Gubitak svojine;
Oštećenja infrastrukture (povećan
rizik od fizičkog povređivanja);
Konflikti i raseljenja.
Uticaji na zdravlje
•
•
•
•
•
•
Smrti
Povrede
Zarazne bolesti
Ishrana i razvoj djece
Mentalno zdravlje
Bolesti kardiorespiratornog sistema
• Uticaj na radnu
sposobnost
Adaptirano prema
McMichael, 2013
Međunarodni okvir za klimatske promjene i
zdravlje
• Rezolucija Svjetske zdravstvene skupštine (WHA) 61.19 o klimatskim
promjenama i zdravlju poziva zemlje članice:
• da razviju zdravstvene mjere i integrišu ih u planove za adaptaciju na
klimatske promjene;
• da ojačaju kapaciteta zdravstenog sistema;
• da promovišu efektivno angažovanje zdravstvenog sektora i njegovu saradnju
sa svim povezanim sektorima;
• da obezbjede jasna uputstva za planiranje i ulaganja.
• SZO Evropski region preduzima aktivnosti vezano za klimatske promjene i
zdravlje još od 1989 godine, a petom ministarskom konferencijom u
Parmi 2010 godine, ministri zdravlja i zaštite životne sredine zemalja
Evropskog regiona SZO su se obavezali da će štititi zdravlje i
blagostanje populacije u nastupajućim promjenama klime, a takođe
su podržali i Evropski regionalni okvir za akciju koji je usmjeren na
zaštitu zdravlja u klimatskim promjenama.
Međunarodni okvir i Prvi nacionalni
izvještaj CG prema UNFCCC
• Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim
promjenama (UNFCCC) rativikovana 2006. godine;
• ..uzeti u obzir klimatske promjene u relevantnim regulativama i
aktivnostima, primjeniti odgovarajuće metode kako bi se minimizirali
štetni efekti na javno zdravlje u mjerama koje se preduzimaju za
ublažavanje ili adaptaciju na klimatske promjene...
• Kjoto protokol ratifikovan 2007. godine;
• Prvi nacionalni izvještaj Crne Gore prema UNFCCC izrađen
2010.godine:
• prepoznao na osnovu klimatoloških scenarija moguće direktne
i indirektne uticaje na zdravlje;
• Identifikovao neophodne mjere adaptacije u odnosu na
klimatske promjene:
• ...izrada nacionalnih akcionih planova, stretegija za prevenciju
uticaja klimatskih promjena na zdravlje, njihovo ublažavanje,
prilagođavanje novim uslovima, posebno za ekstremne vrucine.
Ranjivost i adaptacija na klimatske promjene u
sektoru javnog zdravlja okviru druge nacionalne
komunikacije CG prema UNFCCC
• U sklopu II nacionalne komunikacije su preduzete
aktivnosti na obuci i uspostavljanju sistema
biometeorološke prognoze u organizaciji UNDP među
relevantnim institucijama:
• Zavod za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP);
• Institut za javno zdravlje(IJZCG);
• Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).
• Zašto biometeorološka prognoza?
• Zato što je to jedna od mjera adaptacije na vremenske i
klimatske događaje.
Ranjivost i adaptacija na klimatske promjene u sektoru
javnog zdravlja okviru druge nacionalne komunikacije
CG prema UNFCCC
• Biometeorološka prognoza predstavlja informaciju o
povoljnom ili nepovoljnom uticaju vremenskih prilika na
ljude, posebno na hronične bolesnike
• Povoljnost biometeorološke faze za hronične bolesnike
(klasifikacija vremenskih faza);
• Očekivane meteoropatske reakcije;
• Opreznost i opasnost usled termičkih uslova-efektivna
temperatura (toplotni talasi i talasi hladnoće);
• Upozorenje na očekivani visok UV indeks;
• Procijena koncentracije jona u atmosferi.
Anketa kojom se beleže biometeorološke reakcije
МЕТЕОROPATSKE REAKCIJE I BOLESTI KOJE REAGUJU NA VREMENSKU SITUACIJU
POL: M Ž
Mjesec:
Godište:
Odlično se osjećam
Sinoć nesanica
Pospanost
Umoran sam
Nedostaje mi energije
Osjećam malaksalost
Neraspoložen sam
Razdražljiv sam
Nervozan sam
Slaba koncentracija
Dekoncentrisan dok vozim
Potišten sam
Glavobolja (bez lijeka)
Jaka glavobolja (lijek)
Osjećam vrtoglavicu
Jako visoki pritisak
Jako nizak pritisak
Napad angine pektoris
Poremećaji u radu srca
Asmatični napad
Napad čira na želucu
Napad čira na 12-pal.crijevu
Reumatski bolovi
Bol u vratu
Bol u leđima
Bolovi u kostima
Bolovi u zglobovima
Bol u venama
Bol na mjestima preloma
Bol u starim ranama
Nemir u nogama (mravinjanje)
Broj:
1 2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Okt
Potencijalni mehanizam sistema bioprognoze
Anketa sa
Anketa
sa
meteoropatskim
reakcijama
meteoropatskim
Biometeorološka
prognoza
reakcijama
Indeks
zagrijevanja
Indeks zagrijevanja
Arhiva ZHMS
Arhiva IZJCG
Savjet
ljekara
Savjeti
ljekara
Arhiva ZHMP
Lista bolesti
Lista bolesti
anketa
+
Analiza povoljnosti
biometeoroloških
faza za svaku
bolest sa liste
Analiza povoljnosti
biometeoroloških faza za
svaku bolest sa liste
• NEDOSTACI: adekvatni regulatorni okvir, materijalni i ljudski resursi
• NAPOMENA: sistem bioprognoze nije zaživio, ali su prikupljeni vrijedni podaci,
analizirani postojeći nedostaci i preduslovi za eventulano uspostavljanje sistema
biometeorološke prognoze u Crnoj Gori u nastupajućem periodu.
•ostvarena saradnja koja je bila značajan podsticaj ka preduzimanju aktivnosti u odnosu
klimatskih promjena i zdravlja.
Saradnjom ka zajedničkom cilju - Javna kampanja o uticaju
klimatskih promjena /toplotnih talasa na zdravlje 2013
• Institut za javno zdravlje Crne Gore u saradnji sa GIZ , Crvenim krstom i
ZHMS i ostalim partnerima sproveo javnu kampanju o uticaju klimatskih
promjena /toplotnih talasa na zdravlje gradjana/ Crne Gore.
• Izrađeno je pet vrsta preporuka koje su u formi brošura i postera
distribuirani po javno-zdravstvenim ustanovama, preko štampanih medija
kao i na ostale načine kako bi se postigao što bolji obuhvat stanovništva.
• Paralelno sa aktivnostima Instituta, GIZ je podržao Crveni Krst u emitovanju
promotivnog spota “Adaptiraj se!” na najgledanijim TV stanicama u Crnoj
Gori, dijeljene promotivnog materijala -flajera i postera instituta u svim
lokalnim ograncima Crvenog Krsta na teritoriji naše zemlje, na promotivnim
punktovima u Podgorici, Budvi i Baru, kao i po najposjećenijim plažama u
ovim gradovima.
Saradnjom ka zajedničkom cilju
• Kampanja je podržana kroz GIZ-ov regionalni projekat: Adaptacije na
klimatske promjene na Zapadnom Balkanu, koji ima za cilj podršku pet
zemalja regiona (Albaniju, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju) u
jačanju kapaciteta lokalnih institucija za adaptacije na klimatske
promjene, posebno u oblasti upravljanja poplavama i sušama kao i u
oblasti integracije programa adaptacije na klimatske promjene u
urbanom planiranju i razvoju.
• Dvogodišnji sporazum o saradnji za 2012/2013 godinu Ministarstva
zdravlja i SZO je predvideo aktivnosti usmjerene na jačanje javnozdravstvenog sektora u cilju prevencije negativnih efekata klimatskih
promjena na zdravlje u CG.
• Institut za Javno Zdravlje Crne Gore dobio je podršku Ministarstva
zdravlja i Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore da uz
saradnju sa GIZ i SZO, kao i ostalim partnerima i zainteresovanim
stranama preduzme aktivnosti na izradi Strategije za adaptaciju na
klimatske promjena za sektor javnog zdravlja i Akcioni plan za toplotne
talase.
Javno zdravstveni pristup razvoju strategije
1. Stvoriti viziju
6.Evaluacija i diseminacija
Saradnja sa
partnerima
i zainteresovanim
stranama
2. Definisati i opisati prirodu
problema
3. Identifikovati efektivne
intervencije
5.Kreirati
Akcioni plan
4. Prioritizirati i
oblikovati
strategiju
HVALA NA PAŽNJI !
HVALA NA PAŽNJI !
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
422 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content