close

Enter

Log in using OpenID

Uvodno predavanje

embedDownload
OSNOVE TEHNOLOGIJE
BETONA
Uvodno predavanje, 17.10.2014.
Doc.dr. Merima Šahinagić-Isović
Asis. Marko Ćećez
SADRŽAJ PREDMETA









Komponente betona: Cement, Agregat, Voda i Aditivi
Osobine svježeg betona
Osobine očvrslog betona
Reološka svojstva očvrslog betona i trajnost
Projektovanje sastava betona
Proizvodnja, transport, ugradnja i njegovanje betona
Specijalne vrste i tehnologije ugrađivanja betona
Kontrola kvalitete betona i Tehnički propisi za betonske
konstrukcije
Projekat betona
POPIS LITERATURE



M. Muravljov: Osnove teorije i tehnologije
betona. GK, Beograd, 2010.
P. Krstulović: Svojstva i tehnologija betona.
Sveučilišna knjiga. Split, 2000.
M. Muravljov, Dimitrije Zakić: Tehnologija
betona: Zbirka rešenih zadataka. Građevinski
fakultet, Beograd, 2003.
NAČIN POLAGANJA ISPITA



Prezentacije studenata će se vršiti prema zadatim
grupama u predviđenim terminima za određenu oblast i
bodovati pojedinačno do maksimalno 20 bodova, i to 0,
5, 10, 15 i 20 bodova.
Grupe studenata utvrditi će se naknadno.
Poslije prezentacije studenata održati će se kontrolni rad
sa max tri pitanja iz prezentovane oblasti koji će se
bodovati sa max 3 boda.
NAČIN POLAGANJA ISPITA


Pismeni i usmeni dio ispita
Ispit se polaže u vidu dva kolokvija. Sastoji se od:



Zadaci iz planiranih predmetnih jedinica, maksimalno 2
zadatka, trajanje 90 minuta (2 školska sata) – max. broj
bodova 50
Teorijska pitanja iz planiranih predmetnih jedinica, maksimalno
3 pitanja, trajanje 90 minuta (2 školska sata) – max. broj
bodova 25
Ukupna konačna ocjena dobija se samo ako
student zadovolji oba kolokvija!
NAČIN POLAGANJA ISPITA

Tabelarni prikaz bodovanja (max broj bodova)
I kolokvij
II kolokvij
Kontrolni
rad
Prezentacije
Teorija
25 b
25 b
3x10=30 b
20 b (0÷20)
100
A
Zadaci
50 b
50 b
-
-
100
B
Konačna ocjena:
Ukupno
A+B
=C
2
NAČIN POLAGANJA ISPITA




Ako student ne položi oba kolokvija, ispit polaže
integralno u terminima predviđenim za ispitne rokove
Student koji osvoji 0 bodova iz seminarskog rada,
nema pravo polagati integralni ispit.
Integralni ispit sastoji se također od pismenog i
usmenog dijela ispita koji se polaže nakon
zadovoljenog pismenog dijela ispita
Ispit se sastoji od:


Zadaci iz planiranih predmetnih jedinica, maksimalno 3
zadatka, trajanje 2:15 sata (3 školska sata) – max broj bodova
100
Teorijska pitanja iz planiranih predmetnih jedinica, maksimalno
10 pitanja, trajanje 2:15 sata (3 školska sata) – max broj
bodova 50
NAČIN POLAGANJA ISPITA


Ukupna (konačna) ocjena se formira kao
artimetička sredina između bodova
ostvarenih iz zadataka i teorije
Teorija i zadaci se boduju prema
slijedećem:





55-65 bodova
65-75 bodova
75-85 bodova
85-95 bodova
95-100 bodova
- šest (6),
- sedam (7),
- osam (8),
- devet (9),
- deset (10).
NAČIN POLAGANJA ISPITA

Sadržaj I kolokvija :




Komponente betona: Cement, Agregat, Voda i
Aditivi
Osobine svježeg betona
Osobine očvrslog betona
Reološka svojstva očvrslog betona i trajnost
NAČIN POLAGANJA ISPITA

Sadržaj II kolokvija :





Projektovanje sastava betona
Proizvodnja, transport, ugradnja i njegovanje
betona
Specijalne vrste i tehnologije ugrađivanja
betona
Kontrola kvalitete betona i Tehnički propisi za
betonske konstrukcije
Projekat betona
PRIKAZ RASPOREDA NASTAVE I
KOLOKVIJA
Sedmica
1.
2.
3.
Datum
17.10.2014.
31.10.2014.
07.11. 2014.
4.
5.
6.
14.11. 2014.
21.11. 2014.
28.11. 2014.
7.
8.
9.
05.12. 2014.
12.12. 2014.
19.12. 2014.
10.
26.12. 2014.
11.
09.01. 2015.
12.
16.01. 2015
U ispitnom roku
Nastavna jedinica
Uvod
Komponente betona: Cement
Komponente betona: Agregat, Voda
i Aditivi
Osobine svježeg betona
Osobine očvrslog betona
Reološka svojstva očvrslog betona i
trajnost
I KOLOKVIJ
Projektovanje sastava betona
Proizvodnja, transport, ugradnja i
njegovanje betona
Specijalne vrste i tehnologije
ugrađivanja betona
Kontrola kvalitete betona i Tehnički
propisi za betonske konstrukcije
Projekat betona, Posjeta gradilištu
II KOLOKVIJ
SRETNO!
"Niko na svijetu nije jači od čovjeka koji zna."
Japanska poslovica
"Ono što mi znamo je samo jedna kap - što ne znamo je okean."
Isaac Newton
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
384 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content