close

Enter

Log in using OpenID

Ostale vrste betona

embedDownload
Ostale vrste betona
Predavanje, 28.09.2012.
Vrste betona
z
z
z
Laki (do1900kg/m3)
Obič i (od 1900kg/m3 do 2500kg/m3)
Obični
Teški (od 2500kg/m3)
Komponente betona
z
z
z
z
Agregat (70-80% u ukupnoj masi betona)
Cement (10-20% u ukupnoj masi betona)
Voda
Aditivi
Vrste lakih betona
z
z
z
Lakoagregatni betoni
J d
Jednozrni-kaverozni
ik
ib
betoni
t i
Ćelijasti betoni
Osobine lakih betona
z
z
z
z
dobre
d
b termoizolacione
i l i
i zvukoizolacione
k i l i
osobine
bi
manje mehaničke otpornosti
izolacioni materijali sa γ≤800kg/m3
nosivi elementi i konstrukcije sa γ>800kg/m3
Lakoagregatni betoni
z
U zavisnosti od zapreminske mase:
c)
Termoizolacione (γ≤800kg/m3)
Konstrukcijsko-termoizolacione (γ=800-1300kg/m3)
Konstrukcijske (γ=1300-1900kg/m3)
z
Komponente lakoagregatnih betona:
a)
cement
voda
aditiv (eventualno)
tzv. laki agregat:
a)
b)
b)
c)
d)
¾
¾
neorganskog porijekla: lake stijene (plovućac i sl.), drobljena opeka,
ložišna zgura, granulisana zgura, keramzit, elektrofilterski pepeo, perlit,
vermikulit i dr.
organskog porijekla: drvena vuna
vuna, strugotina od drveta
drveta, drvena vlakna
vlakna,
sitnež od pluta i dr.
Lakoagregatni betoni
z
Osobine lakoagregatnih betona sa agregatom neorganskog porijekla:
⇒
veće zapreminske mase
veće čvrstoće betona (od 33 do 40MPa ako se koristi pijesak)
pogoršanje
p
g
j izolacionih osobina
⇒
⇒
Lakoagregatni betoni
z
Lakoagregatni betoni sa agregatom organskog porijekla:
⇒
prije upotrebe potrebno biloški stabilizovati postupcima tzv. hemijske
mineralizacije, radi spriječavanja bubrenja i truljenja
⇒
Durisol: cement, voda, strugotina, drvena vlakna i dr. stolarski otpaci
⇒
⇒
za γ=1500kg/m3, čvrstoća od 25MPa, λ=0,40W/m°C
za γ od 400 do 800kg/m3, čvrstoće od 1-3MPa, λ=0,10-0,25W/m°C
Primjena: izrada različitih ploča i blokova
⇒
Tarolit i heraklit: drvena vuna, cement, voda
⇒
⇒
za γ=350-450kg/m3, λ=0,25-0,30W/m°C
Primjena: izrada različitih ploča i blokova
⇒
Bli di strugotina, kaustični magnezit (MgO), rastvor MgCl2 (30%)
Blindit:
⇒
⇒
MgO:strugotina=1:(3-6)
Primjena: izrada podloga za podove (debljine cca 3cm)
⇒
K il lit strugotina,
Ksilolit:
t
ti
kaustični
k
tič i magnezit
it (M
(MgO),
O) rastvor
t
MgCl
M Cl2, boja
b j
⇒
Primjena: izrada završnih slojeva kod podova: dva sloja (debljine 1,52cm)
⇒
Jednozrni-kaverozni
Jednozrni
kaverozni betoni
z
a)
b)
Komponente ovakvih betona su:
Jedna frakcija agregata (8-16 ili 16-31,5mm)
Cementna kaša ili cementni malter
⇒
Vodocementnim faktorom obezbijediti kvalitetno “sljepljivanje”zrna
agregata, bez popunjavanja praznih prostora između zrna:
1)
velik v/c faktor: vezivna supstanca će se slijevati niz zrna agregata, u donjoj zoni
elementa popuniti će se sav prostor između zrna agregata
nizak v/c faktor: vezivna supstanca ne obavija u potpunosti sva zrna agregata
2)
⇒
⇒
Običan agregat (riječni ili drobljeni), γ=1600-1800kg/m3, čvrstoće
od 10MPa, λ=0,55-0,80W/m°C
K
Keramzit
it (ekspandirana
( k
di
glina),
li ) γ=500-700kg/m
500 700k / 3, bolja
b lj
termoizolacione osobine
Ćelijasti betoni
⇒
poroznu strukturu očvrslog betona ostvarujemo dodavanjem određenih
sredstava u mješavinu svježeg betona
imaju veliku poroznost (od 60-80%)
⇒
γ=300-1200kg/m3 (najniža u području građevinskih materijala)
z
U ovu vrstu
t b
betona
t
ubrajamo:
b j
a)
Gas-betone:
⇒
dolazi do hemijske reakcije oslobađanja vodonika, pod čijim uticajem dolazi do
stvaranja
t
j mjehurića
j h ić ((pora)) u masii materijala
t ij l
⇒
Siporeks: kvarcni pijesak, cement, voda, prah od aluminijuma
Itong: kvarcni pijesak, hidratisani kreč, manje količine cementa, voda,
⇒
⇒
aluminijumski prah,
prah elektrofilterski pepeo
b)
Pijeno-betone:
⇒
ćelijasta struktura se stvara mehaničkim putem (mješanjem, bućkanjem i sl.), vodi
se dodaju emulzije organskog porijekla (saponini ili smjese smolnih sapuna) koje
stvaraju pijenu, pa se nakon toga dodaju cement i agregat
Teški betoni
⇒
⇒
Služe kao konstruktivni (nosivi) materijal i kao biološka zaštita od
radioaktivnih zračenja (netronskog i gama zračenja)
Zaštitne osobine su funkcija:
⇒
⇒
⇒
zapreminske mase
količine vezane vode:
Velike zapreminske mase se ostvaruju upotrebom teških agregata:
⇒
barit: prirodni stijenski materijal sa oko 90%BaSO4, γ=4500kg/m3, betoni sa
γ=3600kg/m3
⇒
⇒
⇒
⇒
rude gvožđa magnetit, hematit i limonit: γ=4000-5000kg/m3, betoni sa γ=34003600kg/m3
otpaci od gvožđa i čelika ili specijalno izrađene kuglice od gvožđa ili čelika:
γ=7000kg/m3, betoni sa γ=6000kg/m3
Umjerene količine cementa 300-350kg/m3, v/c=0,35-0,50
Čvrstoća pri pritisku od 40MPa, zatezna čvrstoća 1-3MPa
HVALA NA PAŽNJI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
207 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content