close

Enter

Log in using OpenID

TAL M STRONG

embedDownload
KEMA BH d.o.o. Sarajevo,
Luansko polje 40,
71210 Ilida,
Bosna i Hercegovina
T: +387 (0)33 764 065, +387 (0)33 764 066
F: +387 (0)33 764 126
I: www.kema-on.net | E: [email protected]
Oznaka: TL_Strong
Revizija: November 2010
TEHNIČKI LIST
TAL M STRONG
Mineralni posip za oplemenjivanje betonskih podova
OPIS PROIZVODA
Suhi posip na bazi cementa, tvrdih minerala kvarca, korunda, silicijum karbida, mikroarmiranih vlakana i dodataka.
Područje upotrebe
Mineralni posip kojeg stavljamo na površinu industrijskih podova ili estriha, zbog poboljšanja otpornosti. Za proizvodnju
betonskih podova izloženih kombinovanim opterećenjima
Osobine proizvoda
Ugradnja na svježi beton
Otpornost na naftu, ulje, soli i deterdžente
Otpornost na udarce
Otpornost na niske temperature
Otpornost na elektrostatički naboj
Protuprašnost
Za visoke stope opterećenja
PODACI O PROIZVODU
Osnovni podaci
Izgled
sivi prah (u više varijanti boja)
Pakiranje
30 kg u plastificiranoj vreći/ 1260 kg (42 x 30 kg) na paleti
Skladištenje i rok trajanja
12 mjeseci od dana proizvodnje uz pravilno skladištenje u suhom prostoru i u
originalnoj, zatvorenoj, te neoštećenoj ambalaži. Datum proizvodnje otisnut je na
ambalaži.
Tehnički podaci
Hemijski sastav
cementno vezivna mineralna smjesa
Granulacija
Dmax: 2,5 mm
Zapremina
- u rasutom stanju: 1,75 kg/l
- u tvrdom stanju: 2,5 kg/l
Savojna čvrstoća nakon 3 dana
6,3 MPa
- Nakon 7 dana
6,6 MPa
- Nakon 28 dana
8,2 MPa
Tvrdoća na pritisak nakon 3 dana
56,4 MPa
- Nakon 7 dana
60,6 MPa
- Nakon 28 dana
70,2 MPa
UPUTA ZA UPOTREBU
Potrošnja
Podloga
Priprema podloge
Ugrađivanje
6 do 10,5 kg/m²
Odgovarajuća podloga je nosiva betonska ploča debljine barem 10 cm sa markom betona minimalno C25/30
Prije betoniranja nosive ploče potrebno je obaviti sve prethodne radove koji ovise o samom projektu (podložni beton,
hidroizolacija,….). Na pripremljenu podlogu namjestimo armaturu kako nalaže projekat. Između zidova (stubovi) i
betonske ploče namjestimo stiropor traku debljine 1 cm, koja potpuno odvaja betonsku ploču od zidova i time tvori reške u
prostoru. Na tako pripremljenu podlogu ugrađujemo nosivu betonsku ploču debljine najmanje 10 cm, te marke betona
najmanje C25/30. Vodocementni faktor betona treba da bude što manji. Prije ugradnje TAL M STRONG beton niveliramo
na visinu koja je propisana. Ako je moguće, upotrijebimo laserski nivelator koji nam omogućava tačnost.
Nakon niveliranja čekamo pogodan trenutak kada počinjemo sa posipanjem i zaglađivanjem. Vrijeme od početka ugradnje
betona do početka ugradnje posipa TAL M STRONG kod normalnih uslova je 2 do 3 sata (ovisno o betonu i vremenskim
uvjetima). Prvi korak, posipamo 3 do 4 kg mješavine TAL M STRONG na m², kao prvo posipanje. Površinu zaglađujemo
dok se TAL M STRONG potpuno ne utisne i veže vlagu iz podloge. Podlogu gladimo rotacijskim gleterom – helikopterom
za beton, dok se TAL M STRONG potpuno ne utisne u podlogu i veže vlagu iz nje. Sa posipanjem i glađenjem nastavimo
dok se na površini betona pojavljuje cementno mlijeko, odnosno dok ne potrošimo određenu količinu materijala po m². Na
teško dostupnim mjestima (u uglovima, uz zid..) TAL M STRONG gladimo ručno. Kod zaglađivanja postepeno
smanjujemo nagib lopatice gletera. Kod završnog obrađivanja stavimo lopatice gletera na minimum.
REZANJE PRIVIDNIH REŠAKA
Prividne reške urezujemo već u lagano osušeni beton (nakon 1 do 2 dana) do dubine 1/3 debljine betonske ploče.
Raspoređivanje reški ovisno je o tlocrtu površine prostora koju propisuje projekt (statičar). Poželjno je postići oblikstranica: 1 / 2
KEMA BH d.o.o. Sarajevo,
Luansko polje 40,
71210 Ilida,
Bosna i Hercegovina
T: +387 (0)33 764 065, +387 (0)33 764 066
F: +387 (0)33 764 126
I: www.kema-on.net | E: [email protected]
Oznaka: TL_Strong
Revizija: November 2010
Prividne reške urezujemo već u lagano osušeni beton (nakon 1 do 2 dana) do dubine 1/3 debljine betonske ploče.
Raspoređivanje reški ovisno je o tlocrtu površine prostora koju propisuje projekt (statičar). Poželjno je postići oblik
kvadrata, koji nisu veći od 25 m². Polja u obliku slova L su nepoželjna. Takva polja zbog konstrukcijskih posebnosti
očekuje veči pritisak na podne ploče (reške u osi stupova). Kod rezanja, iz reški očistimo prah (usišemo), nakon toga ih
zapunimo trajno elastičnim kitom.
Alat
Čišćenje alata
Površinu zaglađujemo rotacionim gleterom – helikopter za beton
Alat čistimo odmah nakon upotrebe dok je materijal koji smo nanosili još svjež. Suhi i tvrdi materijal na alatu možemo
ukloniti samo mehanički.
OGRANIČENJA
Temperatura podloge
+5°C min./ +25°C max.
Temperatura zraka
+5°C min./ +25°C max.
Temperatura materijala
+5°C min./ +25°C max.
Ostatak nestvrdnutog/nevezanog materijala potrebno je odstraniti u skladu sa zakonskim propisima.
Svi tehnički podaci u ovom tehničkom listu dati su na osnovu laboratorijskih istraživanja. Izmjereni podaci mogu odstupati, ovisno o uslovima
korištenja, na što ne možemo utjecati.
Upozoravamo da zbog specifičnih lokalnih propisa može doći do različitog ponašanja ugrađenog materijala, zavisno o državi primjene. Iz
navedenog razloga potrebno je koristiti tehnički list iste države.
DOKAZI
Norme/Standardi
SIST EN 13318:2002; SIST EN 13813:2003
PODACI O SIGURNOSTI
Nadražujuće, sadrži cement. Nadražuje oči, disajne organe i kožu. U dodiru s kožom može prouzrokovati preosjetljivost. Držati van dosega djece.
Spriječiti dodir sa kožom i očima. Ukoliko uđe u oči, dobro isprati s puno čiste vode i potražiti pomoć liječnika. Pri kontaktu s kožom, također isprati
vodom. Nositi zaštitne rukavice.
Ostale informacije o skladištenju, rukovanju i upotrebi mješavine nalaze se u sigurnosnom listu, uključujući sigurnosne, toksikološke i ekološke
podatke.Potrebno je obratiti pažnju na upozorenja koja se nalaze na ambalaži.
PRAVNA PODLOGA
Informacije, a posebno preporuke koje se odnose na upotrebu Keminih proizvoda, date su u najboljoj namjeri, te se temelje na našem dosadašnjem znanju i iskustvu
vezanom za proizvode, u slučaju da su pravilno skladišteni, da se njima ispravno postupa i da se upotrebljavaju u normalnim uslovima. U praksi su razlike u proizvodima,
podlogama i stvarnim uslovima na gradilištu takve, da iz gore navedenih informacija, preporuka ili nekih drugih savjeta ne možemo garantovati prodaju ili upotrebu pod
specijalnim uslovima, te ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost, što proizlazi iz propisanih zakona. Vlasnička prava trećih moraju se poštovati. Sve narudžbe podliježu
našim dosadašnjim uslovima prodaje i nabave. Potrošač bi uvijek trebao pregledati najnoviji tehnički list proizvoda, kopiju kojeg dostavljamo na zahtjev.
stranica: 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content