close

Enter

Log in using OpenID

16-Grad Velika Gorica

embedDownload
Grad Velika Gorica
Grad/Općina:
Grad Velika Gorica s gradom Zagrebom cini neprekinutugospodarsko‐urbanu cjelinu.
Velika Gorica je najveci grad Zagrebacke županije tetrgovacko i prometno središte Turopolja. Grad ima 59
naselja koja nastanjuje 63.000 stanovnika. U gradskomesredištu živi preko 30.000 stanovnika, po cemu je Velika
Gorica sedmi grad u Republici Hrvatskoj. Na njegovu jepodrucju smještena najveca zracna luka u državi.
Metaloprera ivacka, gra evinska i drvoprera ivackaindustrija te moderno obrtništvo temelji su današnjega
gospodarskog razvoja. U okolici grada razvija se poljoprivrednaproizvodnja, osobito je znacajno vocarstvo i povrtlarstvo.
Rakitovec
Ime zone:
Namjena zone:
Veličina zone:
Struktura vlasništva:
Slobodno za ulagače:
Planska dokumentacija:
Prostorni smještaj:
Prometna povezanost(udaljenosti):
Proizvodno ‐ poslovna
54 Ha
Privatno:
40%
20 Ha
PPU,UPU,DPU i Plan razvoja
Prilog 1.
Grad:
Autocesta:
Željeznica:
Regionalna cesta:
Zračna luka:
Morska luka:
Uređeni deponij:
Odluka o osnivanju zone:
Podaci o izgrađenoj infrastrukturi u zoni:
Troškovi za poduzetnike:
Cijena zemljišta (m2/EUR):
Izgrađenost zone (broj poduzetnika):
Broj zaposlenih:
Fotografije zone:
Dostupnost radne snage:
60%
16 km
2 km
0 km
10 km
150 km
5 km
DA
Električna energija:
Vodoopskrba:
Kanalizacija:
Plin:
Telekomunikacija:
Prometnice u zoni:
Javna rasvjeta:
Komunalni doprinos:
Vodni doprinos:
Komunalna naknada:
U izgradnji
Izgrađeno
U izgradnji
U izgradnji
Izgrađeno
U izgradnji
U izgradnji
20‐29 kn/m2
5.60 kn./m3
0.72‐1.41 kn/m2 mjesečno
30
4
60
Prilog 2.
Županija raspolaže sa velikim brojem raspoložive radne snage u svim sektorima. Velika prednost je blizina Grada Zagreba.
Olakčice JLS:
Kontakt:
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije:
Grad Velika Gorica:
Za gradnju proizvodnih pogona visina komunalnog doprinosa umanjit će se za 30 %,komunalna naknada u prvoj godini poslovanja umanjuje se za 100 %, u drugoj 50 %, u trećoj 20 % .
Kontakt osoba:
Direktor: Zlatko Herček
Tel: 01/6556‐051
Fax: 01/6556‐053
Đurđa Munđer Rožić
Tel: 01/6269‐946
Fax: Prilog 1.
16‐Grad Velika Gorica‐zona Rakitovec.xlsx
Prilog 2.
16‐Grad Velika Gorica‐zona Rakitovec.xlsx
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
538 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content