close

Enter

Log in using OpenID

08-Općina Luka-zona Luka.xlsx

embedDownload
Općina Luka
Grad/Općina:
Općina Luka, od Zagreba udaljena tridesetak kilometara, jedna je od najmanjih u Zagrebačkoj
županiji. Unatoč tome zbog položaja na spoju Zagrebačke i Krapinsko‐zagorske županije iznimno je
pogodna za ulaganja i daljnji razvoj. Područje općine obuhvaća pet naselja koja nastanjuje
1.400 stanovnika. Uz obrtničke djelatnosti i poljoprivredu, posebno je razvijeno vinogradarstvo, u zadnje se vrijeme razvija i djelatnost logističko‐distributivnih centara.
Luka
Ime zone:
Namjena zone:
Veličina zone:
Struktura vlasništva:
Slobodno za ulagače:
Planska dokumentacija:
Prostorni smještaj:
Prometna povezanost(udaljenosti):
Općina:
Proizvodno ‐ poslovna
68 Ha
0%
Privatno:
7 Ha
Prostorni plan uređenja općine
Prilog 1.
Autocesta:
Željeznica:
Regionalna cesta:
Zračna luka:
Morska luka:
Uređeni deponij:
Odluka o osnivanju zone:
Podaci o izgrađenoj infrastrukturi u zoni:
Troškovi za poduzetnike:
13 km
0 km
0 km
38km
180 km
15 km
DA
Električna energija:
Vodoopskrba:
Kanalizacija:
Plin:
Telekomunikacija:
Prometnice u zoni:
Javna rasvjeta:
Izgrađeno
Izgrađeno
Izgrađeno
Izgrađeno
Izgrađeno
Izgrađeno
Izgrađeno
Komunalni doprinos:
Vodni doprinos:
Komunalna naknada:
25kn/m3
5.60 kn /m3
0,70 kn/m2 mjesečno
Cijena zemljišta (m2/EUR):
Izgrađenost zone (broj poduzetnika):
Broj zaposlenih:
5
1
100
Fotografije zone:
Prilog 2.
Dostupnost radne snage:
100%
Županija raspolaže sa velikim brojem raspoložive radne snage u svim sektorima. Velika prednost je blizina Grada Zagreba.
U pripremi
Olakčice JLS:
Kontakt:
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije:
Općina Luka:
Kontakt osoba:
Direktor: Zlatko Herček
Tel: 01/6556‐051
Fax: 01/6556‐053
Načelnik: Darko Kralj
Tel.: 01/ 3393‐560
Fax.: 01/3357‐678
Prilog 1.
08‐Općina Luka‐zona Luka.xlsx
Prilog 2.
08‐Općina Luka‐zona Luka.xlsx
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
530 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content