close

Enter

Log in using OpenID

09-Marija Gorica-zona Kraj Donji.xlsx

embedDownload
Općina Marija Gorica
Grad/Općina:
Općina Marija Gorica zapadnim dijelom proteže se uz granicu s Republikom Slovenijom. Od Zagreba je udaljena tridesetak kilometara. Obuhvaća 10 naselja koja nastanjuje 2.500 stanovnika. Granični prijelaz prema Sloveniji, željeznicka pruga, kvalitetna regionalna cesta te blizina autoceste cine ovo područje atraktivnim za nove investicije. Pretežito poljoprivrednu i obrtnićku orijentaciju općina nastoji ojačati poticajnim mjerama, osobito za nove ulagače.
Kraj Donji
Ime zone:
Namjena zone:
Veličina zone:
Struktura vlasništva:
Slobodno za ulagače:
Planska dokumentacija:
Prostorni smještaj:
Prometna povezanost(udaljenosti):
Poduzetnička zona
10,2Ha
Općina:
Privatno:
10%
90%
10,2Ha
Urbanistički plan uređenja donesen 2011. godine
Prilog 1.
Autocesta:
Željeznica:
Regionalna cesta:
Zračna luka:
Morska luka:
Uređeni deponij:
Odluka o osnivanju zone:
Podaci o izgrađenoj infrastrukturi u zoni:
Troškovi za poduzetnike:
Cijena zemljišta (m2/EUR):
Izgrađenost zone (broj poduzetnika):
Broj zaposlenih:
Fotografije zone:
Dostupnost radne snage:
11km
13km
0 km
40km
195km
9km
DA
Električna energija:
Vodoopskrba:
Kanalizacija:
Plin:
Telekomunikacija:
Prometnice u zoni:
Javna rasvjeta:
U izgradnji
U izgradnji
U izgradnji
U izgradnji
U izgradnji
Izgrađeno
U izgradnji
Komunalni doprinos:
Vodni doprinos:
Komunalna naknada:
30 Kn/m3
5,60Kn
0,30Kn/m2 mjesečno
10Eur
0
0
Prilog 2.
Županija raspolaže sa velikim brojem raspoložive radne snage u svim sektorima. Velika prednost je blizina Grada Zagreba.
Olakčice JLS:
Kontakt:
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije:
Općina Marija Gorica
U pripremi Kontakt osoba:
Direktor: Zlatko Herček
Tel: 01/6556‐051
Fax: 01/6556‐053
Načelnica: Marica Jančić
Tel:01/3395‐868
Fax: 01/3396‐655
Prilog 1.
Prilog 1.
Prilog 2.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
636 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content