close

Enter

Log in using OpenID

Seminarski i Diplomski radovi. Seminarski i Diplomski rad.

embedDownload
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
SADRŽAJ
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
1. UVOD………………………………………………………………………………..........1
n
i
m
.se
2. UVODNI DIO SATA…………………………………………………………..………...2
e
s
.
w
2.1. Trajanje i ciljevi uvodnog dijela sata………………………………………….2
w
w
w
ww
2.2. Organizacija i uloga nastavnika……………………………………………….2
2.3. Zadaci uvodnog dijela sata………………………………………….…………2
3. ELEMENTARNE IGRE………………………………………………………….……..3
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
3.1. Trkačke igre……………………………………………………………………....4
3.1.1. Nañi sebi partnera…………...………………………………….……4
k
s
r
ina
3.1.2. Putovanja…………………………………...…………………….…..5
3.2. Grupne igre…………………………………………………..…………...….....6
e
s
.
w
3.2.2. Promjena gnijezda……………………………………….…………...8
ww
ww
3.3. Hvatalice……………………………………………………………..…………9
3.3.1. Hvatalice u paru……………………………….……………………..9
3.3.1.1. Lovi trećega……………………………………..…………….9
s
r
.
d
a
r
i
k
kir
m
e
s
w.
3.2.1. Pretrčavanje igrališta……………………………………………...…6
s
r
.
ad
3.3.1.2. Hvatanje u lancu……………….………………………….10
r
i
k
s
ar
3.3.1.3. Trčanje ispod mosta…………………………………..…..10
3.3.1.4. Hvatanje udvoje…………………………………………....11
n
i
m
.se
3.3.1.5. Čuvaj se ponora………………………………..…….……..11
w
w
w
3.3.2. Hvatalice u grupi………………………..…………………………...12
e
s
.
w
ww
3.3.2.1. Lisica u kokošinjcu…………………………….....................12
3.3.2.2. Lov na šešir………………………………………..................12
3.3.2.3. Sine, gdje si?............................................................................13
s
r
.
d
a
s
r
.
d
kira
4. ZAKLJUČAK……………………………………………………………..........................14
5. LITERATURA…………………………………………………………………...……...15
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
2
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
ki r
w
w
w
1.UVOD
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
U svakodnevnoj pedagoškoj praksi sat tjelesnog odgoja najčešće predviña četiri faze
n
i
m
.se
koje označavaju tzv. vremensku strukturu sata, sa odgovarajućim sadržajima, kineziološke
e
s
.
w
aktivnosti uz optimalnu, svrsishodnu i efikasnu stručnu organiziranost samog sata. Takva
w
w
w
klasična struktura nastavnog sata sadrži: uvodni dio sata, pripremni dio sata, glavni dio sata i
ww
završni dio sata.
Uvodni dio časa ima zadatak da zagrije organizam, angažuje pri tome sve dijelove
tijela. U ovome dijelu treba podstaći rad unutrašnjih organa, povećati pokretljivost zglobova i
s
r
.
d
a
s
r
.
d
ira
mišića, stvoriti prijatno raspoloženje i interesovanje za dalji rad i zbivanja. Djeca treba da
rade u pokretu i sva odjednom, a kretanje treba da bude što življe. Uvoñenje učenika u kretnu
k
s
r
ina
aktivnost vrši se primjenom različitih sadržaja (prirodni oblici kretanja, elementarne igre).
Pod elementarnim igrama podrazumjevaju se jednostavne igre koje u jednostavnim
m
e
s
w.
e
s
.
w
oblicima primjenjujemo na razne načine u različitim uvjetima, sa ili bez pomagala. One su
ww
ww
sadržajem i pravilima igre jednostavne, lako primjenjljive, i prikladne za različite otvorene i
zatvorene prostore. U njima su prisutni osnovni, prirodni oblici kretanja u jednostavnim i
složenim situacijama. Mnoge elementarne igre omogućavaju pun razvoj pažnje, pamćenje,
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
mašte i mišljenja, a time jačaju i voljne kvalitete djetetaU ogri nse djeca privikavaju na
pobjede ali i na poraze. Elementarne igre se najčešće primjenjuju u uvodnom i završnom
r
i
k
s
ar
dijelu sata.
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
3
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
2. UVODNI DIO SATA
r
i
k
s
ar
2.1. Trajanje i ciljevi uvodnog dijela sata
s
r
.
ad
Uvodni dio sata traje od 3-5 min. odnosno 8-10% od ukupnog vremena predviñenog
n
i
m
.se
za sat tjelesnog odgoja.
e
s
.
w
Cilj ovog dijela sata je da se adekvatnom i pravilnom primjenom i dobrom
w
w
w
ww
organizacijom-postepenim povećanjem fiziološkog opterećenja, utiče na rast i razvoj učenika,
osigura normalno stanje aparata za kretanje, formira i koordinira kretanje, te da se stiču
moralne i karakterne osobine ličnosti.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
Fiziološke promjene koje nastaju tokom zagrijavanja su:
k
s
r
ina
- povećana tjelesna temperatura ( 1-2°C), ovisno o osobnoj termoregulaciji obično se javlja
znojenje
m
e
s
w.
nastanak energije
ww
ww
- smanjenje mišićne viskoznosti, bolja prokrvljenost mišića pospješuje njegovu elastičnost
poboljšana živčana provodljivost – brzina prijenosa živčanih impulsa.
Osim toga primjenom vježbi zagrijavanja smanjiva se mogućnost povrede te se osoba
s
r
.
d
a
r
i
k
kir
e
s
.
w
- povećan protok krvi kroz aktivne mišiće, a time opskrba mišića kisikom koji je potreban za
psihološki priprema za veće napore u glavnom dijelu sata
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
2.2. Organizacija i uloga nastavnika
n
i
m
.se
U uvodnom dijelu sata svi učenici rade istovremeno isti zadatak. Najčešće vježbaju
w
w
w
e
s
.
w
kao jedna radna cjelina-jedna radna grupa (frontalni rad), a kod elementarnih igara mogu se
ww
podjeliti u grupe, ali se i tada radi isti zadatak (vježba).
Uloga nastavnika u ovom dijelu sata je da ukoliko je primjenjena igra usmjerava rad
djece, održava rad, prati i insistira na poštovanju pravila igre, vodi računa o doziranju
s
r
.
d
a
s
r
.
d
kira
opterećenja, o pravilima smjenjivanja rada i odgoja.
s
r
a
in
2.3. Zadaci uvodnog dijela sata
Antropoške zadaće uvodnog dijela sata jesu: primjenom dinamičkih kretanja staviti u
m
e
s
w.
e
s
.
ww
pokret sve dijelove tijela i pripremiti organizam za povećane napore na satu.
ww
Obrazovne zadaće. Primjenom raznovrsnih sredstava, odnosna sadržaja, upoznati i
w
savladati jednostavne igre, ponoviti i usavršavati elemente iz pojedinih nastavnih cjelina i na
taj način utjecati na podizanje motoričkih znanja i postignuća.
s
r
.
d
a
r
i
k
4
k
s
r
na
s
r
.
irad
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content