close

Enter

Log in using OpenID

1. Naziv projekta: 2. Vremenski period implementacije 3

embedDownload
CPRC PROJECT INFO
1. Naziv projekta:
Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i
Herecgovini i izrada nove Strategije i Akcionog plana
2. Vremenski period implementacije
Juli 2011-April 2012.
3. Prostor implementacije1
Bosna i Hercegovina
4. Finansijer(i)
Vlada Velike Britanije posredstvom Foreign & Commonwealth Office
5. Partneri u projektu2
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
6. Cilj(evi) projekta
Cilj projekta je razvijanje efikasnih politika suprotstavljanja
trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini korištenjem najboljih praksi i
sveobuhvatnog procesa konsultacija među ključnim akterima u
ovom području.
1
2
općina, grad, kanton, entitet, država, regionalno, univerzalno
domaći, inostrani, ključni, povezani i sl.
strana 1 od 3
CPRC PROJECT INFO
CPRC PROJECT INFO
7. Ključne aktivnosti:
A. Održavanje sastanaka sa ključnim akterima u borbi protiv trgovine
ljudima u Bosni i Hercegovini;
B. Provođenje uredskog istraživanja o stepenu provođenja Državnog
akcionog plana (2008-2012);
C. Provođenje polu-struktuiranih intevrjua sa ekspertima i
menadžmentom agencija za provođenje zakona;
D. Ekspertne procjene stručnjaka na strateškom nivou koji su radili na
pripremi Državnog akcionog plana (2008-2012);
E. Provođenje sekundarnih analiza dostupnih izvještaja i rezultata
istraživanja o fenomenu trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini;
F. Provođenje intervjua sa ekspertima koji su odabrani da učestvuju u
izradi prijedloga nove Strategije i Akcionog plana suprotstavljanja
trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini;
G. Izrada izvještaja o provedenom istraživanju skupa sa listom preporuka
za izradu novih strateških dokumenata iz oblasti suprotstavljanja trgovini
ljudima;
H. Izrada radnog materijala nove Strategije i Akcionog plana
suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini;
I. Organiziranje i održavanje radionice na kojoj će se razmatrati
predloženi strateški dokumenti uz puno učešće relevantnih aktera iz
vladinih institucija (Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice BiH, Državna agencija za istrage u zaštitu BiH SIPA,
Regulatorna agencija za komunikacije RAK, Federalno tužilaštvo),
organizacija civilnog društva (Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS)
i međunarodnih organizacija (Međunarodni centar za arzvoj migracionih
politika ICMPD);
J. Javna prezentacija i rasprava o predloženim i nadograđenim starteškim
dokumentima iz oblasti suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i
Herecgovini;
K. Promocija nove Strategije i Akcionog plana suprotstavljanja trgovini
ljudima u Bosni i Herecgovini (2013-2015) općoj i stručnoj javnosti na
posebno organiziranim skupovima, sastancima regionalnih monitoring
timova i konferencijama.
strana 2 od 3
CPRC PROJECT INFO
CPRC PROJECT INFO
8. Ostvareni rezultati
Nakon sveobuhvatnog procesa evaluacije efikansosti prethodnog
strateškog perioda te izrade prijedloga Strategije i Akcionog plana
suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini (2013-2015),
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je ove strateške dokumente i
usvojilo 26.03.2013 godine, te im time dalo obavezujući pravno-politički
značaj.
9. PR materijali
www.cprc.ba
strana 3 od 3
CPRC PROJECT INFO
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
186 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content