close

Enter

Log in using OpenID

6. razred

embedDownload
POVIJEST 6
DOMAĆE ZADAĆE
UDŽBENIK – ZBIRKA TEKSTOVA
DOMAĆE ZADAĆE
ŠKOLSKA KNJIGA – AUTORI: ŽELJKO BRDAL – MARGITA MADUNIĆ
I. Nastavna cjelina: Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda
01. DZU: Franačka država
02. DZU: Bizant
03. DZU: Crkva i širenje kršćanstva
04. DZZ: Dolazak barbara
05. DZZ: kultura u vremenu Karla Velikoga
06. DZZ: benediktinci
II. Nastavna cjelina: Feudalno društvo
07. DZU: Nastanak feudalnog društva
08. DZU: Život na srednjovjekovnom selu
09. DZU: Seniori i vazali; Gradovi i život građana; Položaj žene i djece
10. DZZ: Feudalni posjed
11. DZZ: život na selu
III. Nastavna cjelina: Uspon Hrvatske u ranome srednjem vijeku
12. DZ: DRVO ZNANJA 15 SASTAV NAJRANIJA POVIJEST HRVATA
13. DZU: Doseljenje i pokrštavanje Hrvata
14. DZU: Hrvatske KNEŽEVINE U IX. STOLJEĆU
15. DZU: HRVATSKO KRALJEVSTVO U X. I XI. STOLJEĆU
16. DZU: ARHITEKTURA, DOBA PREDROMANIKE; Glagoljička tradicija
17. DZZ: Dolazak Hrvata
18: DZZ: pokrštavanje Hrvata
19. DZZ:smrt kralja Zvonimira
IV. Nastavna cjelina: Europa i islamski svijet – dodiri i suprotnosti
20. DZU: Arapski poluotok,Muhamed- osnivač nove vjere
21. DZU:Život Arapa muslimana u srednjem vijeku; Širenje Islama, Arapska kultura
22. DZU: Križarski ratovi
23. DZZ: arapski trgovci
24. DZZ: arapska kultura
25. DZZ:Križari u Hrvatskoj
V. Nastavna cjelina: Uzlet srednjovjekovne Europe 11-14 stoljeće
26. DZU: Napredak u poljodjelstvu; Nova tehnologija
27. DZU: Doba dvoraca
28. DZU: Žene u srednjem vijeku
29. DZU: Razvoj gradova
30. DZU: Rast važnosti obrazovanja;Procvat graditeljstva
31. DZU: Opasnosti i strahovi ljudi u srednjem vijeku
32. DZZ: život u dvorcu
33 DZZ: viteški turnir
34 DZZ: srednjovjekovni grad,
VI. Nastavna cjelina: Hrvatska u doba Arpadovića i Anžuvinaca
35. DZU: Dinastija Arpadovića u Hrvatskoj; Tatarske provale
36. DZU: Velikaški rodovi u Hrvatskoj
37. DZU: Dubrovnik; Razvoj dalmatinskih Komuna
38. DZU: Istra; Srednjovjekovna Bosna
39. DZU: Kultura u Hrvatskoj od 12. do 15. stoljeća
40. DZZ: Koloman Arpadović u Dalmaciji
41. DZZ: Tatari u Hrvatskoj
42. DZZ: Stilovi gradnje
VII. Nastavna cjelina: Humanizam i renesansa
43. DZU: Humanizam – novi ideal čovjeka
44. DZU: Renesansa – novi stil u umjetnosti
45. DZU: Znanost u doba humanizma; Humanizam i renesansa na tlu Hrvatske
46. DZZ: slavni slikar, kipar i arhitekt Michelangelo
47. DZZ:Leonardo-ideal renesansnog čovjeka
48. DZZ:čovjek u središtu interesa umjetnika
VIII. Nastavna cjelina: Velika geografska otkrića
49. DZU: Put oko svijeta – zašto i kako?
50. DZU: TRAGOVIMA VELIKIH ISTRAŽIVAČA [Marko Polo; Otkriće pomorskog puta
za Indiju; Otkriće novoga kontinenta-Amerike; Prvo putovanje oko Zemlje;]
51. DZU: Konkvistadori Otkriće Sjeverne Amerike; svijet poslije velikih otkrića]
52. DZZ: Istraživači na novom kontinentu
53. DZZ: Konkvistadori i indijanci
54. DZZ: Užas uništenja domorodačkih kultura
IX. Nastavna cjelina: Osmansko Carstvo prema Hrvatskoj i Europi
55. DZU:Postanak Osmanskog Carstva; Prodor Osmanlija u Europu
56. DZU: Hrvatska i Ugarska pod osmanskim napadima
57. DZU: Sabor u Cetinu i osmansko osvajanje hrvatske
58. DZU: Život na osvojenim područjima
59. DZU: Ustroj Vojne krajine;Vlaški statuti; Slabljenje osmanske moći
60. DZZ: Krbavska bitka
61. DZZ: Cehovi kontroliraju proizvodnju
62. DZZ: Osiromašenje kraljevstva
X. Nastavna cjelina: Reformacija i katolička obnova
63. DZU: Uzroci reformacije;Reformacija;Širenje reformacije
64. DZU: Katolička obnova; vjerski ratovi
65. DZZ: Protestantizam
66. DZZ: Isusovci
XI. Nastavna cjelina: Hrvatska u ranome novom vijeku (16. – 18. stoljeće)
67. DZU: Zrinsko-frankopanski otpor
68. DZU: Oslobađanje Slavonije, Like i Krbave 1693-1699
69. DZU: Mletačka vlast u Dalmaciji; Istra; Dubrovačka Republika
70. DZU: Barok u Hrvatskoj
71. DZZ: zrinsko-frankopanski otpor
72. DZZ: hrvatsko plemstvo
73. DZZ: dolazak kave-preko Turske u Europu
74. DZZ: Europa u 18. stoljeću
75. DZ: KROZ POVIJEST S RAZUMIJEVANJEM - VI. RAZRED (DVA (2) POJMA S
OBJAŠNJENJEM NA SVAKO SLOVO IZ IMENA I PREZIMENA)
76. DZ: HRVATSKA KRONOLOGIJA – VI. RAZRED
77. DZ: Značajne OSOBE IZ HRVATSKE POVIJESTI – VI. RAZRED
XII. Nastavna cjelina: Europa u doba baroka
78. DZU: Više hrane, Nov način proizvodnje
79. DZU: Rast gradova
80. DZU: Apsolutistička monarhija; parlamentarna monarhija
81. DZU: Znanost i umjetnost ranoga novog vijeka
82. DZZ: higijena i čistoća u novome vijeku
83. DZZ: O gradnji versaillesa
84. DZZ: Barokna UMJETNOST - kićeni stil
85. DZ: KROZ POVIJEST S RAZUMIJEVANJEM – ČETIRI (4) POJMA S
OBJAŠNJENJEM NA SVAKO SLOVO IZ IMENA I PREZIMENA(5+6 RAZRED)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
60
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content