close

Enter

Log in using OpenID

7. razred

embedDownload
POVIJEST 7
DOMAĆE ZADAĆE
UDŽBENIK – ZBIRKA TEKSTOVA
ŠKOLSKA KNJIGA, AUTORI: IGOR STOJAKOVIĆ I KREŠIMIR ERDELJA
I. Nastavna cjelina: SVIJET I HRVATSKA U OSVIT MODERNOG DOBA
01. DZU: Europske države sredinom 18. stoljeća
02. DZU: Hrvatska u Habsburškoj Monarhiji;Tko vlada Banskom Hrvatskom
03. DZU: Nove ideje: prosvjetiteljstvo i liberalizam;prosvijećeni apsolutizam, društvene
okolnosti
04. DZU: Postanak i razvoj SAD-a
05. DZU: Europa i drugi kontinenti; Istraživanje i umjetnost;
svakodnevni život
06. DZZ: Prosvjetiteljske ideje u Ugarskoj
07. DZZ: Deklaracija neovisnosti
08. DZZ: Pokušaji mađarizacije u Hrvatskoj nakon smrti Josipa II.
II. Nastavna cjelina:OBLIKOVANJE MODERNOG DRUŠTVA - ZNANOST I
TEHNOLOGIJA, INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA
09. DZU: Proizvodnja u predindustrijsko doba, primjena i izum
parnog stroja,
10. DZU: Napredak znanosti; promjene u društvu
11. DZU: Druga industrijska revolucija
12. DZZ: Dolazak željeznice
13. DZZ: Razvoj prometa
14. DZZ: Posljedice prve industrijske revolucije:položaj radnika
3. Nastavna cjelina:EUROPA U PROMJENAMA: OD FRANCUSKE REVOLUCIJE DO
BEČKOG KONGRESA
15. DZU: Francuska uoči revolucije; skupština državnih staleža, početak revolucije
16. DZU: Ustav 1791;proglašenje Republike 1792, Jakobinski teror,
17. DZU: Dolazak Napoleona Bonaparte na vlast, Napoleonovi ratovi
18. DZU: Hrvatske zemlje pod francuskom vlašću;Francuska uprava u Hrvatskim zemljama
19. DZU:Napoleonov slom, Bečki kongres i Sveta alijansa, Značenje Francuske revolucije
20.DZZ: Treći stalež u Francuskoj:seljaci
21.DZZ: Napad na utvrdu Bastille
22.DZZ: Deklaracija o pravima čovjeka i građanina
23.DZZ: Napoleon u Rusiji
4. Nastavna cjelina:HRVATSKI NARODNI PREPOROD I POJAVA MODERNIH NACIJA
U EUROPI
24. DZU: Nacija i nacionalna svijest; «Stare nacije»: Engleska i Francuska;Nove nacije:
Italija i Njemačka; rađanje nacije Srbija i Grčka
25. DZU: Rađanje nacije u HM: Češka; hrvatski narodni preporod u Banskoj Hrvatskoj;
politički program preporoda
26. DZU: Kulturna djelatnost preporoditelja; politički život u doba preporoda.
27. DZU: Preporod u Dalmaciji i Istri;, Hrvati izvan Hrvatske; nacionalne manjine u
Hrvatskoj.
28. DZZ: Zagreb u prvoj polovici 19.st.
29. DZZ: Pokretanje novina na hrvatskom jeziku
30. DZZ: Prvi zastupnički govor na hrvatskome jeziku u Hrvatskom saboru
5. Nastavna cjelina:REVOLUCIJA 1848. U EUROPI I HRVATSKOJ
31. DZU: Političke ideje: kakve trebaju biti države i društvo;Revolucija u Francuskoj;
Revolucija u Njemačkoj,Revolucija u Italiji,
32.Revolucija u HM; promjene u Hrvatskoj 1848, revolucionarna zbivanja u Hr, Hrvatski
sabor 1848.godine
33. DZU: Hrvatsko-mađarski odnosi ;Nova revolucija u Beču i nastavak ugarskog rata,
revolucija i svakodnevni život, značenje revolucije
34. DZZ: Revolucija u Parizu
35. DZZ: Revolucija u Beču
36. DZZ: Zahtijevanja naroda
6. Nastavna cjelina:DRUŠTVO, KULTURA I PROMJENE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
U PRVOJ POLOVICI 19. ST
37. DZU: Feudalno društvo na zalasku; život u doba pare
38. DZU: Umjetnost – romantizam; hrvatske posebnosti,
39. DZU: Nacionalni osjećaji u svakodnevici, romantizam u Hrvatskoj
40. DZZ: Žene i djeca u proizvodnji
41. DZZ: Bijeda tkalaca u Njemačkoj
42. DZZ: Romantizam u slikarstvu
7. Nastavna cjelina:EUROPA NA VRHUNCU MOĆI
43. DZU: Francuska; Italija; Njemačka;
44. DZU: Habsburška Monarhija; Velika istočna kriza i Berlinski kongres
45. DZU: BiH pod vlašću AU,Modernizacija BiH;Pripojenje(aneksija) 1908. godine; Hrvati u
BiH
46. DZU: Rusija; Engleska
47.DZZ: Berlinski kongres o BiH
48.DZZ: Austro-ugarska uprava u BiH
8. Nastavna cjelina:HRVATSKA U SKLOPU HABSBURŠKE MONARHIJE U DRUGOJ
POLOVICI 19. I NA POČETKU 20. STOLJEĆA
49. DZU: Razdoblje novog apsolutizma(Neoapsolutizam); gospodarstvo Hrvatske u doba
neapsolutizma; slom neoapsolutizma;
50. DZU: Zasjedanje Hrvatskog sabora 1861., raspuštanje Sabora
51. DZU: Austro-ugarska nagodba(1867); Hrvatsko-ugarska nagodba (1868 godine); Riječka
krpica
52. DZU: Modernizacije Hrvatske za banovanja Ivana Mažuranića; sjedinjenje Vojne krajine
s Hrvatskom, izgradnja prometnica.
53. DZU: Karoly Khuen-Hedervary postaje hrvatskim banom, obilježja Khuenovog
banovanja
54. DZU: Odlazak bana Hedervarya; Stvaranje HPSS; Politički život u Dalmaciji i Istri. Novi
kurs, Gospodarske prilike
55.DZZ: Bachov apsolutizam-germanizacija
56.DZZ. Istra u drugoj polovici 19.st.
57.DZZ: Hrvatsko-ugarska nagodba
58. Dz: HRVATSKA KRONOLOGIJA – 7. razred
9. Nastavna cjelina:SVIJET U DOBA EUROPSKE DOMINACIJE U XIX. STOLJEĆU.
59. DZU: Istraživanja Zemlje; kolonijalizam
60. DZU: Borba Južnoameričkih kolonija za neovisnost; širenje SAD
61. DZU: Građanski rat u SAD-u; biti rob
62. DZZ: Kolonijalne sile dijele svijet
63. DZZ: SAD nakon stjecanja neovisnosti
64. DZZ: Požežanin u Africi
10. Nastavna cjelina:DRUŠTVO, KULTURA I PROMJENE U SVAKODNEVNOM
ŽIVOTU U DRUGOJ POLOVICI 19. I NA POČETKU DVADESTETOG STOLJEĆA
65. DZU: Gospodarstvo i društvo; Industrijsko doba u svakodnevnom životu; promet
66. DZU: Sport, glazba i film
67. DZU: Muškarci i žene: borba za pravo glasa žena; umjetnost
68. DZZ: Porast gradova
69. DZZ: Impresionizam
70. DZ: ISTAKNUTE OSOBE IZ HRVATSKE POVIJESTI – VII. RAZRED
71. DZ:KROZ POVIJEST S RAZUMIJEVANJEM – VII. RAZRED (DVA POJMA S
OBJAŠNJENJEM NA SVAKO SLOVO IZ IMENA I PREZIMENA)
11.Nastavna cjelina:SVJETSKE KRIZE I PRVI SVJETSKI RAT
72.DZU: Uzroci prvog svjetskog rata; političke krize potkraj 19 i početkom 20 stoljeća
73.DZU: Sarajevski atentat; prve ratne godine
74.DZU: Bojišta; velike bitke i novi načini ratovanja; nova oružja
75. DZU: SAD. Rusija; život u pozadini; kraj rata
76. DZU: Hrvatska u Prvome svjetskom ratu; Hrvatski odbor -> Jugoslavenski odbor;
Nesuglasice u odboru
77.DZZ: Rovovsko ratovanje
78.DZZ: Miroslav Krleža o Prvome svjetskom ratu
79.DZZ: Frano Supilo napušta Jugoslavenski odbor
80. DZ: HRVATSKA KRONOLOGIJA – VI.+VII. RAZRED
81. DZ: Značajne OSOBE IZ HRVATSKE POVIJESTI – VI.+VII. RAZRED
82. DZ: KROZ POVIJEST S RAZUMIJEVANJEM – šest (6) POJMOVA S
OBJAŠNJENJEM NA SVAKO SLOVO IZ IMENA I PREZIMENA(5+6+7 RAZRED)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content