Τεύχος 3

.
................................................................................................................................
.
...............
.....................................................................................................................
...........................................................................................................
...........................
............................................................................................................
«Γράφω πότε ένιωσα χαρά στις διακοπές του Πάσχα.
Εξηγώ τι έγινε και χάρηκα. Ζωγραφίζω»
3
.
................................................................................................................................
.
...............
.....................................................................................................................
...........................................................................................................
Αγαπητοί γονείς,
Το Σχολείο μας με τα πρωτοπόρα προγράμματα που εφαρμόζει όπως
«Η ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης στα παιδιά», κάνει πράξη την ολιστική
προσέγγιση του μαθητή και της «γνώσης». Η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων,
γίνεται εδώ και δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να βελτιωθεί η
αυτοεικόνα και η συμπεριφορά των παιδιών προς όφελος τους, τόσο στον γνωστικό
όσο και στον ψυχοκοινωνικό τομέα. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά στη
βελτίωση της συμπεριφοράς, στην αύξηση της ακαδημαϊκής επίδοσης, στη μείωση
της βίας, στην αύξηση της αυτοεκτίμησης, στη μείωση των απουσιών.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που εφαρμόζεται από την πρώτη κιόλας μέρα
φοίτησης του παιδιού στο Σχολείο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της
συγκεκριμένης ομάδας-τάξης και εξελίσσεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της.
Ειδικότερα, η προσπάθειά μας είναι κάθε παιδί να αναπτύξει σε ένα πρωταρχικό
επίπεδο συναισθηματική επίγνωση και να γνωρίσει με βιωματικό τρόπο την
αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στις σκέψεις, τα συναισθήματά του και την
συμπεριφορά του. Να ασκηθεί στη φιλοσοφία του κύκλου της θετικής σκέψης:
«όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου τότε σκέφτεσαι και ενεργείς με θετικό
τρόπο».
Η συγκεκριμένη προσπάθεια, με ενδεικτικές εργασίες των παιδιών, είναι μέρος ενός
ευρύτερου εκδοτικού εγχειρήματος του Σχολείου, με σκοπό να μοιραστούμε με την
εκπαιδευτική κοινότητα δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.
Σας ευχαριστούμε όλους, γονείς, εκπαιδευτικούς και κυρίως τα παιδιά, που
προσπαθούν καθημερινά να κάνουν πράξη το παιδαγωγικό όραμα του Σχολείου:
χαρά και μάθηση, ωρίμανση και δημιουργία, σύμφωνα με το ρυθμό κάθε παιδιού
ώστε να νιώθει ότι μπορεί να τα καταφέρει όσο ψηλά κι αν είναι οι στόχοι του!
...........................
Με εκτίμηση
Νατάσσα Μπελίτσου
Ειδική Παιδαγωγός
Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών
............................................................................................................
«Δίνουμε παράδειγμα αρνητικής συμπεριφοράς που φέρνει
διακοπή στην επικοινωνία ή σύγκρουση στο σχολείο»
4
5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
3
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
Το πρόγραμμα ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης κατά το τελευταίο τρίμηνο
της σχολικής χρονιάς περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την καθημερινότητα
των παιδιών τη συγκεκριμένη περίοδο (π.χ. πώς βίωσαν τις διακοπές του Πάσχα)
αλλά και θέματα που αφορούν στον αναστοχασμό και στην αξιολόγηση των
γνώσεων και δεξιοτήτων που ανέπτυξαν όλη τη χρονιά (π.χ. έκαναν μόνα τους
μια συνέντευξη με τους γονείς τους εξηγώντας τη σημασία που είχε για τα ίδια
αυτή η διαδικασία).
Επίσης τα παιδιά εστίασαν στις διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων όπου
η εφαρμογή των δεξιοτήτων επικοινωνίας (ενεργητική ακρόαση, εντοπισμός
του προβλήματος, χρήση του «εγώ» μηνύματος, αναγνώριση της ψυχικής
κατάστασης του άλλου- ενσυναίσθηση, επίκληση για βοήθεια σε άλλο παιδί όταν
οι εμπλεκόμενοι δεν κατάφερναν να διευθετήσουν το ζήτημα κ.λ.π.) γινόταν με
αφορμή τη συζήτηση των παραπόνων στην τάξη.
Σε κάθε τάξη η διαδικασία εφαρμογής ήταν διαφορετική, προσαρμοσμένη στις
ιδιαιτερότητες των παιδιών. Χρησιμοποιήθηκαν το παιχνίδι ρόλων, η συζήτηση
και παιχνίδια που αναφέρονταν στην ανάπτυξη ικανότητας «ανάγνωσης της
ψυχικής κατάστασης» του συμμαθητή, στην έκφραση και μίμηση μη λεκτικά, των
συναισθημάτων του άλλου κ.λ.π.
Τα παιδιά επίσης κλήθηκαν να καταθέσουν απόψεις σχετικά με τις επιλογές που
έχουν στη συγκεκριμένη ηλικία στο Σχολείο και στο σπίτι, με κριτική σκέψη και
συναισθηματική νοημοσύνη.
7
Τέλος με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς έγινε μια προσπάθεια σε ατομικό
επίπεδο να καταγραφούν τα βιώματα του κάθε παιδιού σε ένα προσωπικό
λεύκωμα. Το λεύκωμα αυτό ως μια προσπάθεια να αποτυπωθούν όσες σκέψεις,
συναισθήματα, βιώματα είχαν τα παιδιά από τον διαφορετικό τρόπο λειτουργίας
του Σχολείου μας, αποτέλεσε το τελικό προϊόν εφαρμογής του προγράμματος
ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς κάθε παιδί εργάστηκε, ατομικά
ή σε ομάδα, για θέματα που το αφορούσαν άμεσα ή έμμεσα εφαρμόζοντας
δεξιότητες επικοινωνίας που διδάχτηκε (π.χ. γράφω για «το πιο αστείο πράγμα
που θυμάμαι να έγινε στην τάξη», «ποιο ήταν το καλύτερο μου μάθημα/δάσκαλος/
φίλος και γιατί», «γράφουν οι συμμαθητές μου για μένα», «τι θα πρότεινα στο
Γενικό Διευθυντή να αλλάξει του χρόνου για να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά
μου στο Σχολείο» κ.λ.π.).
Η εμπειρία μας από την εφαρμογή του προγράμματος την πρώτη χρονιά
λειτουργίας του Σχολείου μας επιτρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την
εξέλιξη της συγκεκριμένης προσπάθειας καθώς η ανταπόκριση των παιδιών
και των οικογενειών τους ήταν εξαιρετική. Ελπίζουμε ότι η φετινή εμπειρία
θα μας οδηγήσει του χρόνου στην εφαρμογή ενός προγράμματος ανάπτυξης
συναισθηματικής νοημοσύνης που θα επιτρέψει σε όλα τα παιδιά να καταφέρουν
να έχουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην κοινωνική και συναισθηματική τους
εξέλιξη.
Τα παιδιά χαίρονταν να συνεισφέρουν με δημιουργικές ιδέες στην θεματολογία
και στην προσέγγιση των θεμάτων που τα απασχολούσαν και γίνονταν αντικείμενο
συζήτησης και επεξεργασίας, ανέπτυξαν θετική διάθεση και κίνητρο να μάθουν
πώς να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να σκέφτονται με θετικό και
λειτουργικό τρόπο, να τροποποιούν την συμπεριφορά τους ώστε να μπορούν
ισότιμα να αλληλεπιδρούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν το τελευταίο τρίμηνο ήταν τα εξής:
1. Γράφω γιατί κατά την άποψή μου έρχομαι σε αυτό το σχολείο.
2. Συζητώ με την μητέρα και τον πατέρα μου για ποιο λόγο διάλεξαν αυτό το
σχολείο για μένα. Γράφω την άποψή τους.
3. Ρωτάω τη μητέρα μου σχετικά με τη σχέση της με τον αδερφό της όταν ήταν
8
μικρή για να μάθω περισσότερα για τη δική της οικογένεια.
4. Η αδικία στη ζωή μου.
5. Γράφω πότε ένιωσα χαρά και πότε στενοχώρια (ή άλλο αρνητικό
συναίσθημα) στις διακοπές του Πάσχα. Εξηγώ τι έγινε.
6. Εξηγώ για ποια πράγματα είμαι υπεύθυνος στο σχολείο.
7. Εξηγώ για ποια πράγματα είμαι υπεύθυνος στο σπίτι
8. Τι έγινε στο μάθημα χτες; Τι έμαθα.
9. Εξηγώ για ποια πράγματα μπορώ να έχω επιλογές.
10. Τι έγινε στο μάθημα χτες; Τι έμαθα.
11. Γράφω και εξηγώ τι έγινε στο μάθημα της κυρίας Κατερίνας. Ποιος
στενοχωρήθηκε και γιατί
12. Κρίνουμε τι ρόλο μπορεί να παίζει η απόρριψη, ο αρνητισμός, η βία, η
απαισιοδοξία και η γκρίνια: - στις ανθρώπινες σχέσεις, - στην αυτοεικόνα
μας. Δίνουμε παράδειγμα αρνητικής συμπεριφοράς που φέρνει διακοπή στην
επικοινωνία ή και σύγκρουση στο σχολείο.
13. Θετικές σκέψεις για τον εαυτό μου.
14. Δυσάρεστες σκέψεις για τον εαυτό μου.
15. Πότε αισθάνομαι ότι αξίζω. Εξηγώ τι σημαίνει αυτό για μένα.Στη συνέχεια
γράφω πότε η μαμά μου πιστεύει ότι αξίζει.
16. Πότε αισθάνομαι ότι «δεν αξίζω» εξηγώ τι σημαίνει αυτό για μένα. Στη
συνέχεια γράφω πότε ο πατέρας μου πιστεύει ότι δεν αξίζει.
17. Ρωτάω τους γονείς μου, πώς τα πήγαιναν στο σχολείο όταν ήταν μαθητές της
Β’ Δημοτικού.
18. Γράφω μια ζαβολιά που έκαναν στο σχολείο ή στο σπίτι όταν ήταν μικροί ο
μπαμπάς ή η μαμά
19. Φτιάχνω το δικό μου ερωτηματολόγιο προς τον πατέρα
ή την μητέρα μου ώστε να μάθω περισσότερα γι’ αυτούς
20. Γράφω πόσο ικανοποιημένος-η είμαι από αυτό το σχολείο
21. Πώς θα μπορούσε να είναι καλύτερη η μέρα μου στο σχολείο; Εξηγώ με
ποιον τρόπο θα μαθαίνω περισσότερα, πιο εύκολα και θα γίνω πιο ώριμος,
κοινωνικά και συναισθηματικά
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Γράφω γιατί κατά την άποψή μου έρχομαι σε αυτό το σχολείο
2-5-2011
•
Έρχομαι
σε αυτό το σχολείο για μερικά μαθήματα και επειδή
δεν είναι αυστηρό. Ε.Κ. Β΄ τάξη
Γιατί μαθαίνουμε πιο αργά και πιο καλά. Α. Φ. Β΄ τάξη
Γιατί μου αρέσει και είναι βολικό. Χ. Π. Β΄τάξη
Ήρθα σε αυτό το σχολείο γιατί μαθαίνω πιο εύκολα και
έκανα πολλούς φίλους. Μ. Κ. Β΄ τάξη
Έρχομαι σε αυτό το σχολείο για δύο λόγους. Πρώτα απ΄όλα τα μαθήματα
γίνονται με καλή διάθεση και δεύτερον οι δάσκαλοι συμπεριφέρονται πολύ
ευγενικά στα παιδιά. Σ. Π. Ε΄ τάξη
Πιστεύω ότι έρχομαι σχολείο να μάθω να διαβάζω, να γράφω, να σκέφτομαι
σωστά και λογικά και για να μάθω να συνεργάζομαι Α. Σ. Στ΄ τάξη
Έρχομαι στο σχολείο για να μη βρίζω, να μη χτυπάω τα άλλα παιδιά.
Π. Χ. Ε΄ τάξη
Έρχομαι σε αυτό το σχολείο επειδή μαθαίνω περισσότερα με ευκολότερο
τρόπο. Επίσης έρχομαι σε αυτό το σχολείο επειδή γίνονται μερικά μαθήματα
που δεν γίνονται σε άλλα σχολεία Κ. Μ. Γ΄ τάξη
Γιατί στο άλλο σχολείο από αυτά που μας λέγανε δεν καταλάβαινα τίποτα.
Κ. Σ. Γ΄ τάξη
•
Συζητώ με την μητέρα και τον πατέρα μου για ποιο λόγο
διάλεξαν αυτό το σχολείο για μένα. Γράφω την άποψή τους
31-5-2011
Εγώ το διάλεξα! Οι γονείς μου απλώς μου το σύστησαν. Πάντως έρχομαι
γιατί μου αρέσει! Β. Κ. Στ΄ τάξη
Μητέρα: Διάλεξα αυτό το σχολείο για το παιδί μου για πολλούς λόγους:
α) επειδή κάθε τάξη έχει λίγους μαθητές μέσα, β) γιατί η μάθηση είναι
πολύπλευρη και βιωματική και γιατί δίνονται δυνατότητες στο παιδί μου να
εκφραστεί, να γνωρίσει τον εαυτό του, να συνεργαστεί και να ολοκληρωθεί
ως άτομο. Μ. Χ. Ε΄ τάξη
•
•
•
•
•
•
•
Μητέρα: Το διάλεξα γιατί θέλω να δώσω στα παιδιά μου τα καλύτερα εφόδια
για τη ζωή τους δηλαδή να είναι ευτυχισμένα, χαρούμενα, δυνατά και ικανά να
κατακτήσουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους. Α. Φ. Β΄ τάξη
Μητέρα: Γιατί θέλω να αγαπάς το σχολείο. Σε αυτό το σχολείο μαθαίνεις
με παιχνίδια και με όμορφο τρόπο. Οι δάσκαλοι δε φωνάζουν και είναι λίγα
παιδιά. Ε. Κ. Β΄τάξη
Πατέρας: Γιατί είναι ένα σχολείο που δίνει σημασία στην προσωπικότητα
και στον ψυχικό κόσμο των παιδιών, κάνοντας τη ζωή τους πιο όμορφη.
Ε.Κ. Β΄ τάξη
Μητέρα: Το διάλεξα γιατί πιστεύω ότι θα είσαι χαρούμενος, θα βρεις τα
ταλέντα σου και θα μάθεις να σκέφτεσαι. Φ. Χ. Β΄ τάξη
Ο πατέρας διάλεξε αυτό το σχολείο για μένα για να ξυπνάω τα πρωινά και να
πηγαίνω με καλή διάθεση στο σχολείο. Σ. Π. Ε΄ τάξη
Δε διάλεξαν οι γονείς μου! Εγώ το διάλεξα γιατί μου άρεσαν οι
εγκαταστάσεις, τα παιδιά (χαρακτήρες) και οι δάσκαλοι. Επίσης μου άρεσε ότι
ήταν διαφορετικό από τα άλλα σχολεία δηλαδή δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου
δουλειά για το σπίτι και ότι τρώμε στο σχολείο κάτι που δεν έχω ξαναδεί.
Α. Σ. Στ’ τάξη
Η μητέρα διάλεξε αυτό το σχολείο γιατί ο τρόπος διδασκαλίας γίνεται έτσι
ώστε τα παιδιά να κατανοούν άμεσα τα μαθήματά τους ξεφεύγοντας από το
παπαγαλίστικο σύστημα. Κ. Σ. Γ΄ τάξη
Ο πατέρας διάλεξε αυτό το σχολείο γιατί πιστεύει ότι η επιλογή αυτού του
σχολείου βοηθά και μαθαίνει το παιδί να διαχειρίζεται καταστάσεις για να
επιλέγει ήρεμα τις αποφάσεις του. Κ. Σ. Γ΄ τάξη
Ο μπαμπάς μου διάλεξε αυτό το σχολείο γιατί θεωρεί ότι το πρόγραμμά του
είναι πολύ καλό επειδή η μάθηση γίνεται με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό.
Ο δάσκαλος δουλεύει λαμβάνοντας υπ΄ όψιν του τις ανάγκες κάθε μαθητή
ξεχωριστά. Μ. Κ. Β΄ τάξη
11
Ρωτάω τη μητέρα μου σχετικά με τη σχέση της
με τον αδερφό της όταν ήταν μικρή για να μάθω
περισσότερα για τη δική της οικογένεια | 12-5-2011
Ποιος είναι μεγαλύτερος; Πόσα χρόνια; Ο αδερφός μου, 4 χρόνια.
Ποιος ζήλευε ποιον; Γιατί; Κανένας.
Τι σε ενοχλούσε πολύ στον αδερφό σου; Με ενοχλούσε συνέχεια, μέχρι
να κλάψω και η μαμά μου έπαιρνε το μέρος του λέγοντας πώς είναι
μεγαλύτερος.
Η μητέρα ή ο πατέρας είχε μεγαλύτερη αδυναμία στον αδερφό σου; Γιατί;
Η μητέρα μου επειδή είχε αδυναμία στα αγόρια.
Θυμάσαι ένα χαρακτηριστικό περιστατικό με τον αδερφό σου; Κάποτε ένας
φίλος του αδερφού μου με χτύπησε με το αεροβόλο στο πόδι, αλλά
ο αδερφός μου, που θύμωσε, τον έδειρε και με υπερασπίστηκε. Κ. Μ. Γ’ τάξη
Ποιος είναι μεγαλύτερος; Πόσα χρόνια; Εγώ είμαι μεγαλύτερη, κατά τρία
χρόνια. Ποιος ζήλευε ποιον; Γιατί; Μάλλον εγώ τον ζήλευα ή καλύτερα
προσπαθούσα να τον κάνω να ενδιαφερθεί για μένα γιατί εκείνος αδιαφορούσε
και δεν μου έδινε σημασία.
Τι σε ενοχλούσε πολύ στον αδερφό σου; Με ενοχλούσε ότι θεωρούσε
τον εαυτό του το κέντρο του σύμπαντος, ότι αυτός είχε όλα τα προτερήματα και
εγώ ήμουν αόρατη.
Η μητέρα ή ο πατέρας είχε μεγαλύτερη αδυναμία στον αδερφό σου; Γιατί;
Οι γονείς μας, μας αγαπούσαν το ίδιο, οπότε δεν ένιωσα να μας ξεχωρίζουν, αλλά
πιστεύω ότι η συμπεριφορά του αδερφού μου τους στενοχωρεί και ότι έχουν
προσπαθήσει να την αλλάξουν όμως χωρίς επιτυχία.
Θυμάσαι ένα χαρακτηριστικό περιστατικό με τον αδερφό σου; Το περιστατικό
που θυμάμαι είναι όταν τον κάλεσαν στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Παίδων
και έκαναν ένα πάρτι για να τους τιμήσουν, πήρε μαζί του κάποιους φίλους και
φίλες του και σε εμένα δεν το ανέφερε καν, αλλά το έμαθα αργότερα, όταν μου
εξιστορούσε χωρίς να ντρέπεται πόσο ωραία πέρασαν. Α. Σ. Δ’ τάξη
12
Η αδικία στη ζωή μου | 1-4-2011
•
•
•
•
•
•
Στο πάρτυ μασκέ της Μαρίας εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος και αδίκησα την
καλύτερή μου φίλη τη Γεωργία και της είπα ότι η στολή μου είναι καλύτερη
από τη δικιά της αλλά στην πραγματικότητα ήταν όμορφη η στολή της. Από
τότε προσπαθώ να μην αδικώ τους φίλους μου και φίλες, γονείς, δασκάλους
και όσους με αγαπούν, με φροντίζουν και θέλουν το καλό μου. Ι. Π. Δ΄ τάξη
Όπως παίζαμε ποδόσφαιρο ο Πέτρος ήθελε να μου δώσει πάσα αλλά ο
Σέργιος ήθελε κι αυτός να την πάρει και όπως πάει να κλωτσήσει την μπάλα
με χτυπάει στο καλάμι. Εγώ πέφτω κάτω και ο Πέτρος θυμωμένος τον χτύπησε
με δύναμη στην πλάτη. Πιστεύω ότι το έκανε γιατί ζηλεύει. Ζηλεύει γιατί θέλει
να έχει μόνο αυτός την μπάλα, γιατί δεν ξέρει να παίζει καλά ποδόσφαιρο και
θέλει την μπάλα. Α. Σ. Στ΄ τάξη & Π. Π. Ε΄ τάξη
Μια μέρα στο σχολείο πήγα να πάρω μία γόμα από το κουτί με τις γόμες. Όταν
κάθησα στο θρανίο να σβήσω, μια συμμαθήτριά μου που καθόταν δίπλα μου,
μου την άρπαξε και είπε ότι ήταν δικιά της. Τότε εγώ το έγραψα στο κουτί των
παραπόνων. Σ. Π. Ε΄ τάξη
Γράφω πότε ένιωσα χαρά και πότε στενοχώρια στις διακοπές
του Πάσχα. Εξηγώ τι έγινε | 3-5-2011
Ένιωσα χαρά όταν κοιμήθηκα με τα ξαδερφάκια μου. Ένιωσα στενοχώρια
όταν έμαθα ότι η μαμά είχε χτυπήσει το πόδι της και είχε σπάσει το κόκαλο.
Α. Φ. Α΄ τάξη
Όταν πήγαμε στην Ανάσταση είδα τα πυροτεχνήματα και ένιωσα χαρά γιατί
είναι κάτι που βλέπω σπάνια. Όταν πήγαμε στο πανηγύρι δεν με πήγε η μαμά
στα παιχνίδια που ήθελα και ένιωσα λύπη. Μ. Η. Α΄ τάξη
Ένιωσα χαρά όταν πήγαμε με αυτοκίνητο στο Μετόχι και από εκεί πήραμε
θαλάσσιο ταξί για να περάσουμε απέναντι στην Ύδρα. Χάρηκα γιατί ο οδηγός
στο ταξί ήταν φίλος μου και με άφησε να οδηγήσω μέχρι την Ύδρα. Ένιωσα
στεναχώρια όταν ήμουν ξαπλωμένος στον καναπέ και έβλεπα τηλεόραση γιατί
έσβησε η φωτιά στο τζάκι και είχα παγώσει. Σ. Π. Ε΄ τάξη
13
.
................................................................................................................................
.
...............
.....................................................................................................................
...........................................................................................................
...........................
............................................................................................................
«Γράφω πότε ένιωσα χαρά και πότε στενοχώρια,
στις διακοπές του Πάσχα.Εξηγώ γιατί και ζωγραφίζω»
14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Χάρηκα
που πήγα με τα ξαδέλφια μου εκδρομή γιατί είχα παρέα για να παίξω.
Στενοχωρήθηκα γιατί φύγαμε νωρίς από τις διακοπές γιατί το μωρό μας είχε
λαρυγγίτιδα. Α. Δ. Α΄τάξη
Ένιωσα μόνο χαρά στις διακοπές μου όταν είχα πάει στα καρτ. Είχα κάτσει
με τον πατέρα μου και με τον θείο μου και αυτό με έκανε πολύ χαρούμενο.
Μ. Κ. Β΄τάξη
Δεν ένιωσα καμιά μέρα στενοχώρια. Ένιωσα χαρά όταν πήγα βόλτα τον σκύλο
της θείας μου που τον λένε Όσκαρ. Εγώ κρατούσα τον Όσκαρ και ο ξάδελφός
μου, το κανίς, την Κλεοπάτρα. Ένιωσα χαρά γιατί αγαπάω πολύ τον Όσκαρ.
Ε. Κ. Β΄τάξη
Εξηγώ για ποια πράγματα είμαι υπεύθυνος στο σχολείο
6-5-2011
•
•
•
•
Να μην ξεχνάω τα πράγματά μου, γιατί θα τα χάνω
Να μην χαζεύω, γιατί στο τέλος δε θα ξέρω τι κάνουμε.
Να τελειώνω γρήγορα τις εργασίες μου για να κάνω τις υπόλοιπες.
Να μην ξεχνάω τις εργασίες μου, γιατί δε θα μαθαίνω. Β. Μ. Β’ τάξη
Για τις εργασίες μου, γιατί αν με βοηθάνε οι γονείς μου δε θα μάθω τίποτα.
Για να αδειάζω το πιάτο μου όταν το έχω φάει, γιατί οι άλλοι δεν είναι
υπηρέτες για να μου μαζεύουν το πιάτο.
Για να φέρνω το καπέλο μου για τη γυμναστική, γιατί δεν είναι οι γονείς μου
υπεύθυνοι, εγώ είμαι. Α. Φ. Β’ τάξη
Να προσέχω στο μάθημα, να είμαι ευγενική και συνεπής στις εργασίες μου.
Να παραδέχομαι τα λάθη μου και να ζητάω συγνώμη. Μ. Π. Ε΄ τάξη
Να προσέχω στο μάθημα, γιατί όποτε θα έχουμε τεστ θα παίρνω 0.
Να κάνω τα μαθήματα μου, γιατί δε πρέπει να είμαι χαζός. Α. Π. Β’ τάξη
Εξηγώ για ποια πράγματα είμαι υπεύθυνος στο σπίτι
6-5-2011
•
•
•
•
•
Να καθαρίζω το δωμάτιο μου, γιατί δεν είναι της μαμάς το δωμάτιο.
Να προσέχω τα παιχνίδια μου γιατί αν δεν τα προσέχω θα είναι σπασμένα.
Να μην ανοίγω την πόρτα σε ξένους, γιατί αν δε με βλέπει η μαμά
θα με κλέψουν.
Να προσέχω τα ζώα μου, γιατί μπορεί να πεθάνουν. Α. Π. Β’ τάξη
15
•
•
•
•
•
•
Εξηγώ για ποια πράγματα μπορώ να έχω επιλογές
•
•
•
•
Να παίζω με τον αδερφό μου ή τους φίλους μου.
Να ακούω μουσική
Να πετάξω τα σκουπίδια.
Όταν μου λένε οι άλλοι «μη στενοχωριέσαι» εγώ δεν είμαι αναγκασμένη
να μην στενοχωριέμαι. Μ.Π. Ε΄τάξη
Τι έγινε στο μάθημα χτες; Τι έμαθα | 1-6-2011
...............
.
...........................
•
τες στην αρχή διαβάσαμε τα παράπονα των παιδιών. Μετά παίξαμε τρίλιζα,
Χ
εγώ έπαιξα με τον Ραφαήλ. Κανείς δεν κέρδισε, γιατί δεν ήθελα να παίξω.
Οι άλλες ομάδες παίξανε τρίλιζα. Έμαθα ότι εξοργίστηκα. Όταν εξοργίζομαι
μου περνάει αν φάω παγωτό. Χ. Π. Β’ τάξη
Χτες στην αρχή του μαθήματος της κυρίας Νατάσσας διαβάσαμε τα παράπονα,
αλλά ο Φίλιππος δεν ήταν μαζί μας γιατί είχε κάτι να γράψει. Μετά που ήρθε
ξεκινήσαμε την τρίλιζα. Στην ομάδα μου το σκορ βγήκε 1-1. Οι άλλες ομάδες
ήταν μια χαρά εκτός από την ομάδα του Χάρη και του Ραφαήλ, γιατί κατά
.
•
................................................................................................................................
•
•
...........................................................................................................
............................................................................................................
•
το σπίτι είμαι υπεύθυνος να κοιμάμαι, γιατί θα νυστάζω. Μ. Κ. Β’ τάξη
Σ
Να μαζεύω τα παιχνίδια μου για να μην πέφτω.
Να ξέρω να πηγαίνω μόνη στην τουαλέτα, γιατί έχω μεγαλώσει.
Β. Μ. Β’ τάξη
Να πάω μόνος μου τουαλέτα, γιατί είμαι υπεύθυνος για το σώμα μου.
Α. Π. Β΄τάξη
Να φορέσω ρούχα για να μη βγω στο δρόμο γυμνός. Σ. Μ. Β’ τάξη
Να μαζεύω το δωμάτιο μου, γιατί θα χαλάσουν και θα σπάσουν
τα παιχνίδια μου.
Να πλένω τα δόντια μου, γιατί θα βρωμίσουν τα δόντια μου. Α. Φ. Β’ τάξη
Να τακτοποιώ το δωμάτιό μου.
Να είμαι ευγενική με τους γονείς μου.
Να μην τσακώνομαι με τον αδερφό μου.
Να μαζεύω τα πράγματά μου και να τα τακτοποιώ
στο δωμάτιό μου.
Να πετάω τα σκουπίδια στον κάδο και όχι κάτω. Μ. Π. Ε΄τάξη
.....................................................................................................................
•
•
•
«Δίνουμε παράδειγμα αρνητικής συμπεριφοράς που φέρνει διακοπή
στην επικοινωνία ή και σύγκρουση, στο σχολείο»
16
17
•
...............
.
.
...........................
•
Στο μάθημα της κυρίας Κατερίνας ξεκινήσαμε το μάθημα κάνοντας ζέσταμα.
Τα αγόρια επειδή αυτές τις ασκήσεις τις θεωρούσαν κοριτσίστικες δεν τις έκαναν
και έκαναν βόλτα στο χώρο. Όταν κάναμε το χορευτικό από την προηγούμενη
φορά, ο Πέτρος με κλώτσαγε. Όταν το είπα στην κυρία και άλλαξε θέση τότε
κλώτσαγε τη Μαριλένα. Η Πηνελόπη άρχισε να κάνει τα δικά της και η κυρία
την έβαλε να κάτσει δίπλα της. Όταν ηρέμησε η Πηνελόπη η κυρία της είπε
να πάει στη θέση της.Η Πηνελόπη αρνήθηκε και έκανε ότι κάναμε (δίπλα στη
κυρία όχι στη θέση της). Η κυρία στενοχωρήθηκε γιατί για άλλη μια φορά δεν
καταφέραμε να κάνουμε ένα σωστό μάθημα. Πιστεύω ότι εμείς οι υπόλοιποι
έπρεπε να βοηθήσουμε περισσότερο. Σε αυτό έφταιγαν όλα τα αγόρια, εκτός
από το Σέργιο, έφταιγε όμως και η Πηνελόπη. Μ. Χ. Ε’ τάξη
Στην ώρα της κυρίας Κατερίνας, εγώ, ο Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος ο Χ. και
ο Παναγιώτης βαριόμασταν επειδή η κυρία έκανε μπαλέτο και εμάς δεν μας
άρεσε. Εγώ δεν έκανα αυτό που έλεγε η κυρία Κατερίνα, γιατί ντρεπόμουνα.
Δεν το είπα στη κυρία Κατερίνα και αδίκησα τον εαυτό μου και την κυρία
Κατερίνα, γιατί εκτέθηκα στην ομάδα και δεν έδωσα την ευκαιρία στην κυρία
Κατερίνα να με βοηθήσει. Π. Χ. Ε΄ τάξη
................................................................................................................................
Γράφω και εξηγώ τι έγινε στο μάθημα της κυρίας Κατερίνας.
Ποιος στενοχωρήθηκε και γιατί | 8-4-2011
............................................................................................................
•
...........................................................................................................
.....................................................................................................................
•
λάθος ο Χάρης έβαλε «Ο» αντί για «Χ» και ο Ραφαήλ συνέχισε να παίζει κι έτσι
τσακώθηκαν. Έμαθα ότι πρέπει να έχω γρήγορα αντανακλαστικά. Α. Π. Β’ τάξη
Χτες στην αρχή του μαθήματος, διαβάσαμε τα παράπονα, μετά χωριστήκαμε
σε ομάδες και παίξαμε τρίλιζα. Εγώ χωρίστηκα με το Μάρκο. Όταν τελείωσε
ο Φίλιππος να γράφει, ξεκινήσαμε. Νομίζω πως κέρδισα εγώ. Στην ομάδα του
Ραφαήλ και του Χάρη δεν κέρδισε κανείς γιατί δε μπόρεσαν να συνεργαστούν.
Έμαθα πως να συνεργάζεσαι είναι πολύ διασκεδαστικό.
Χτες στην αρχή του μαθήματος, διαβάσαμε τα παράπονα και τα λύσαμε. Μετά
παίξαμε έξι φορές τρίλιζα. Στην ομάδα μου ήμασταν εγώ και ο Αλέξης και
βγήκαμε ισοπαλία ένα-ένα. Η ομάδα του Χάρη και του Ραφαήλ δεν έπαιξαν
τρίλιζα, γιατί ο Χάρης αρνιόταν να παίξει όμως δεν ξέρω το λόγο. Έμαθα ότι
είναι καλύτερο να παίζεις σε ομάδες παρά μόνος σου, γιατί έχεις κάποιον να σε
βοηθάει όταν δυσκολεύεσαι. Α. Φ. Β’ τάξη
«Δίνουμε παράδειγμα αρνητικής συμπεριφοράς που φέρνει διακοπή
στην επικοινωνία ή και σύγκρουση, στο σχολείο»
18
19
•
•
•
•
•
Θετικές σκέψεις για τον εαυτό μου | 16-5-2011
•
...............
.
...........................
•
Έχω πολλούς φίλους γιατί τους αγαπάω. Είμαι καλή μαθήτρια γιατί προσπαθώ
να γίνω καλύτερη. Είμαι ευγενική και μιλάω όμορφα. Είμαι καλή μπαλαρίνα
γιατί δεν μου κάνει η κ. Αλεξάνδρα παρατήρηση. Ι. Π. Δ΄ τάξη
Είμαι καλή στα μαθηματικά. Είμαι πολύ καλή στο μπαλέτο. Είμαι καλή στο
τένις. Είμαι όμορφη. Κ. Μ. Γ΄ τάξη
Ξέρω να παίζω λίγο κιθάρα. Ξέρω να ζωγραφίζω πολύ καλά. Έχω μια καλή
συλλογή από φαγητά. Α. Χ. Ε’ τάξη
.
•
................................................................................................................................
•
Είναι
2 παιδιά που συζητάνε για ένα παιχνίδι, αλλά δεν μπορούν να βρουν
άκρη, θυμώνουν και πλακώνονται στο ξύλο. Μ. Χ. Ε΄ τάξη.
Να μην προσέχεις όταν μιλάει ο άλλος ή να ασχολείσαι με κάτι άλλο.
Π. Π. Ε΄ τάξη.
Είμαστε μια φορά στο σχολείο με τον Πέτρο. Τον ρώταγα κάτι και αυτός δεν
μου απαντούσε. Το έκανα αυτό δέκα φορές, τον κούνησα δυνατά και αυτός
νευρίασε και μου έριξε μια μπουνιά. Εγώ θύμωσα και του έριξα κι αυτουνού
μία μπουνιά. Μετά αρχίσαμε να μαλώνουμε. Μετά χτύπησε το κουδούνι
για διάλειμμα. Εμείς μετά, στο τρίτο διάλειμμα τα ξαναβρήκαμε και ύστερα
συνεχίσαμε να παίζουμε μαζί! Α. Σ. Στ΄ τάξη.
Η μαμά μου που μου λέει να πάω για μπάνιο αλλά εγώ είμαι αφοσιωμένη και
λέω «τι ωραία μουσική!». Δηλαδή δεν υπάρχει επικοινωνία. Μ. Π. Ε΄ τάξη.
Θα ήθελα να συνεργαστούμε στα μαθήματα και στα παιχνίδια. Δε θέλω να παίξω
μαζί σου γιατί είσαι ένας κουτός και δεν ξέρεις κανένα παιχνίδι (απόρριψη).
Δε με ξέρεις, γιατί έχεις αυτή τη γνώμη; Έλα να προσπαθήσουμε. Δε θέλω
να προσπαθήσω (αρνητισμός).
Κάτσε μόνη σου! Εγώ θα βρω άλλους φίλους (διακοπή επικοινωνίας).
Σ. Π. Ε’ τάξη.
...........................................................................................................
............................................................................................................
•
Κρίνουμε τι ρόλο μπορεί να παίζει η απόρριψη, ο αρνητισμός,
η βία, η απαισιοδοξία και η γκρίνια: - στις ανθρώπινες σχέσεις,
- στην αυτοεικόνα μας. Δίνουμε παράδειγμα αρνητικής
συμπεριφοράς που φέρνει διακοπή στην επικοινωνία
ή και σύγκρουση στο σχολείο | 25-5-2011
.....................................................................................................................
«Δίνουμε παράδειγμα αρνητικής συμπεριφοράς που φέρνει διακοπή
στην επικοινωνία ή και σύγκρουση, στο σχολείο»
20
21
•
•
•
•
•
•
Μια θετική σκέψη είναι ότι έχω εύκολα φίλους. Δεύτερη θετική σκέψη είναι
ότι βοηθάω τους φίλους μου σε πράγματα που θέλουν βοήθεια. Τρίτη θετική
σκέψη νιώθω χαρά όταν παίρνω καλούς βαθμούς και τα πάω καλά στο
σχολείο. Νιώθω ευτυχισμένη όταν έρχονται πράγματα που περιμένω και μου
αρέσουν. Μ. Μ. Ε΄τάξη
Είμαι πολύ καλός στα ντραμς! Είμαι φιλικός! Α. Σ. Στ’ τάξη
Οι άλλοι με αγαπάνε γι’ αυτό που είμαι! Έχω καλή συμπεριφορά γι’ αυτό με
κάνουν παρέα! Γράφω γρήγορα και είμαι καλή στη Γλώσσα! Ενδιαφέρομαι για
τους άλλους και είμαι συμπονετική! Μ. Π. Ε’ τάξη
Μπορώ να τα καταφέρω. Θα περάσω πολύ ωραία το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεται
πανικός. Υπάρχει πάντα θετική πλευρά! Β. Κ. Στ’ τάξη
Είμαι καλός. Είμαι έξυπνος. Είμαι καλός φίλος. Είμαι αστείος. Π. Π. Ε’ τάξη.
Νιώθω χαρά όταν βοηθάω κάποιον φίλο/η μου όταν έχει χτυπήσει. Νιώθω
περηφάνια όταν βλέπω στον δρόμο την ταμπέλα του σχολείου μου. Νιώθω
χαρά όταν παίρνω καλό βαθμό στα τεστ. Νιώθω χαρά όταν με τους φίλους
μου παίζουμε κυνηγητό στη γυμναστική ή και γελάμε. Μ. Π. Ε΄ τάξη
Δυσάρεστες σκέψεις για τον εαυτό μου | 16-5-2011
•
•
•
•
•
22
Δεν
συζητάω με τους γονείς μου, γιατί δεν νιώθω ότι έχω κάτι να πω. Δεν
συζητάω πολύ με τους φίλους μου, γιατί δεν έχω κάτι να πω. Μερικές φορές
θέλω να κάνω ένα αστείο, αλλά φέρομαι σαν χαζή, π.χ. μια μέρα, ήθελα να
κάνω τις φίλες μου να γελάσουν, αλλά έκανα χαζομάρες. Κ. Μ. Γ’ τάξη
Ότι μπορεί να σκοτωθεί κάποιος από την οικογένεια μου. Ότι κανένας δε
θα μου δίνει σημασία. Ότι μπορεί να μπούνε κλέφτες στον ύπνο μας μέσα
στο σπίτι και θα φοβηθώ. Ότι η οικογένεια μου δε με αγαπάει γιατί φέρομαι
περίεργα. Ι. Π. Δ’ τάξη
Δεν σκέφτομαι γρήγορα. Δεν τα καταφέρνω στο μάθημα. Δεν έχω αρκετά
λεφτά για να αγοράσω αυτό που θέλω. (π.χ. λάπτοπ). Δεν θα με είχε φίλο ο
Αλέξανδρος. Α. Χ. Ε’ τάξη
Όταν εκνευρίζομαι με τον εαυτό μου και λέω ότι δεν θα τα καταφέρω ενώ
τα ξέρω. Όταν αγχώνομαι και νομίζω ότι δεν ξέρω τίποτα, π.χ. σε ένα τεστ.
Μ. Χ. Ε΄ τάξη
Όταν γράφουμε τεστ και σκέφτομαι ότι δε μπορώ να κάνω τίποτα. Ότι δεν έχω
χώρο για να βάλω το κανό που θέλω να αγοράσω. Σ. Π. Ε’ τάξη
•
•
•
•
•
•
•
Δεν είμαι γρήγορη και γι’ αυτό κυνηγάω συχνά στο κυνηγητό! Αν δεν έχω
ωραία συμπεριφορά κανείς δε θα με κάνει παρέα! Δε θα τα καταφέρω στο τεστ
γιατί δεν είμαι καλή στα μαθηματικά! Αν συνεχίσω να νευριάζω τόσο εύκολα οι
άλλοι θα λένε κακά πράγματα για εμένα. Μ. Π. Ε’ τάξη
Όταν βαριέμαι. Όταν αγχώνομαι. Νιώθω βλάκας όταν δε μπορώ να κάνω κάτι
που κάνει η αδερφή μου. Π. Π. Ε’ τάξη
Θα πάω καλά στις αξιολογήσεις; Θα περάσω καλά στην κατασκήνωση;
Θα περάσω στο Πειραματικό Κηφισιάς; Θα μπορέσω να λύσω τις ασκήσεις
των μαθηματικών; Β. Κ. Στ’ τάξη
Πότε αισθάνομαι ότι αξίζω. Εξηγώ τι σημαίνει αυτό για μένα.
Στη συνέχεια γράφω πότε η μαμά μου πιστεύει ότι αξίζει
2-6-2011
Εγώ αισθάνομαι ότι αξίζω όταν οι φίλες μου μου εμπιστεύονται τα μυστικά τους.
Η μαμά νιώθει ότι αξίζει όταν βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της και όταν οι άλλοι
της δείχνουν πως την εκτιμούν. Κ. Μ. Γ’ τάξη
Όταν κάνω μπαλέτο κάποιες φορές αισθάνομαι ότι μπορώ να τα καταφέρω
δηλαδή στις κινήσεις και τότε νιώθω ότι αξίζω. Η μαμά πιστεύει ότι αξίζει σαν
άνθρωπος και σαν προσωπικότητα. Ι. Π. Δ΄ τάξη
Πότε αισθάνομαι ότι «δεν αξίζω» εξηγώ τι σημαίνει αυτό
για μένα. Στη συνέχεια γράφω πότε ο πατέρας μου πιστεύει
ότι δεν αξίζει | 6-6-2011
Κάποιες φορές αισθάνομαι ότι δεν αξίζω τίποτα και κάποιες φορές γίνεται
όταν με μαλώνουν στο σπίτι η μαμά ή ο μπαμπάς γιατί έχω κάνει κάτι που τους
ενοχλεί. Ι. Π. Δ’ τάξη
Εγώ αισθάνομαι ότι δεν αξίζω όταν οι φίλες μου ξέρουν κάτι και δεν μου το
λένε, γιατί νιώθω πως με αφήνουν έξω από την παρέα, διότι το μυστικό το
ξέρουν όλες εκτός από εμένα.
Μπαμπάς: Ποτέ! Κ. Μ. Γ’ τάξη
23
•
Αισθάνομαι ότι δεν αξίζω όταν οι φίλες μου λένε ότι είμαι η χειρότερη, δεν τους
βοηθάω σε πράγματα που χρειάζονται και όταν με βρίζουν. Δεν έχω αισθανθεί
ξανά ότι δεν αξίζω. Όταν μου λένε ότι δεν αξίζω νιώθω πολύ άσχημα.
Μπαμπάς: Ποτέ δεν νιώθω ότι δεν αξίζω! Κ. Σ. Γ’ τάξη
Ρωτάω τους γονείς μου, πώς τα πήγαιναν στο σχολείο
όταν ήταν μαθητές της Β’ Δημοτικού | 6-5-2011
•
Μαμά: Μου άρεσαν πολύ όλα τα μαθήματα και ειδικά η γλώσσα. Έδινα μεγάλη
προσοχή στην δασκάλα μου, την κυρία Χαρίκλεια, αφού ήθελα να παίρνω
καθημερινά ένα μπράβο από εκείνη. Η προσπάθεια μου ήταν να γίνομαι καλύτερη
μέρα με τη μέρα. Η Β’ Δημοτικού ήταν μια ευχάριστη εμπειρία για μένα.
Μπαμπάς: Όταν ήμουν στη Β’ Δημοτικού πήγαινα σχολείο στη χώρα που
γεννήθηκα, τη Νότιο Αφρική. Το πρωί σε αγγλικό και το μεσημέρι σε ελληνικό.
Ήμουν καλός μαθητής στα πιο πολλά μαθήματα, αλλά πιο πολύ μου άρεσαν
τα μαθηματικά. Όμως μου άρεσε γενικά το σχολείο γιατί ήταν μεγάλο, είχαμε
πολύ ωραίες τάξεις, γήπεδα και πισίνα. Τέλος ιδιαίτερα από τη Β’ Δημοτικού
έκανα φίλους και παρέες τις οποίες είχα μέχρι που ήρθα στην Ελλάδα στην Στ’
Δημοτικού. Σ. Μ. Β’ τάξη
• Μαμά: Μου άρεσε πολύ η τάξη Β’ Δημοτικού. Είχα μια πολύ καλή δασκάλα και
ήμουνα καλή μαθήτρια, γιατί με βοηθούσε πολύ.
• Μπαμπάς: Ήμουν πολύ καλός μαθητής, γιατί φοβόμουν μη φάω ξύλο με το χάρακα.
Φ. Χ. Β’ τάξη
• Μαμά: Στη Δευτέρα Δημοτικού ήμουνα καλή μαθήτρια και αγαπούσα το
σχολείο, γιατί ήμασταν λίγα παιδιά στη τάξη και είχαμε καλή δασκάλα.
• Μπαμπάς: Δεν ήμουνα ο καλύτερος μαθητής, αλλά ήμουνα καλός.
• Το καλύτερο μου μάθημα ήταν το διάλειμμα. Ε. Κ. Β’ τάξη
• Μαμά: Τα πήγαινα πολύ καλά γιατί μου άρεσε πολύ το σχολείο και μάθαινα
πολλά όμορφα πράγματα.
• Μπαμπάς: Τα πήγαινα πολύ καλά και ήμουν ο αρχηγός των παιδιών της τάξης.
Β. Μ. Β’ τάξη
• Μαμά: Έγραφα ωραίες εκθέσεις, αλλά έκανα ορθογραφικά λάθη. Στα
μαθηματικά ήμουν πολύ καλή εκτός από τις φορές που βιαζόμουν και έκανα
λάθη. Ζωγράφιζα πολύ ωραία.
• Μπαμπάς: Ήμουν πολύ καλός μαθητής και πολύ καλός στην αριθμητική.
24
Μπορούσα και έκανα πράξεις με το μυαλό χωρίς να γράφω, πάρα πολύ
δύσκολες για την ηλικία μου. Α. Φ. Β’ τάξη
• Μαμά: Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια και αγαπούσα πολύ την δασκάλα μου την
κυρία Βάγια, γιατί ήταν καλή και αγαπούσε τα παιδιά.
• Μπαμπάς: Ήμουν καλός και είχα πάρει επαίνους. Α. Π. Β’ τάξη
• Μαμά: Μου άρεσε να γράφω και να ζωγραφίζω πάρα πολύ.
Μπαμπάς: Ήμουν πολύ καλός μαθητής και αγαπούσα τη δασκάλα μου.
Χ. Π. Β’ τάξη
• Μαμά: Τα πήγαινα στο σχολείο υπέροχα. Ο δάσκαλος με βοήθησε να το
αγαπήσω. Η γνώση δεν θα γεράσει ποτέ μου έλεγε.
• Μπαμπάς: Τα πήγαινα πολύ καλά. Μου άρεσε που πήγαινα σχολείο.
Ρ. Κ. Β’ τάξη
•
•
•
•
•
•
Γράφω μια ζαβολιά που έκαναν στο σχολείο ή στο σπίτι
όταν ήταν μικροί ο μπαμπάς ή η μαμά | 15-5-2011
Μαμά: Στη Β’ Δημοτικού παίζαμε φλογέρα, όμως δεν ήξερα να διαβάζω τις
νότες μέχρι την Ε’ Δημοτικού κορόιδευα τη δασκάλα της μουσικής και της
έλεγα πώς τις ήξερα αλλά δεν τις ήξερα, ώσπου στο τέλος με κατάλαβε.
Μπαμπάς: Μαλώναμε με την αδερφή μου κρυφά από τη μητέρα μου και
πάντα καταλήγαμε κάποιος να ματώνει. Έκρυβα τα χαρτιά αλλά η μητέρα μου
πάντα τα έβρισκε. Α. Φ. Β’ τάξη
Μπαμπάς: Έβαλα στη θέση της ζάχαρης αλάτι και όταν έφτιαξε καφέ η μαμά
μου φώναζε, γιατί ήταν αλμυρός. Φ. Χ. Β’ τάξη
Μπαμπάς: Όταν ήμουν μικρός είχαμε μια εκδήλωση στο ωδείο και εγώ είχα
πει ψέματα ότι ήταν την Παρασκευή ενώ ήταν την Πέμπτη. Αυτό το είχα πει
γιατί δεν ήθελα να πάω. Όταν πήγαμε την Παρασκευή και δεν ήταν κανένας η
μαμά μου νευρίασε πάρα πολύ και από τότε έπαιρνε η ίδια για να μάθει πότε
είναι η εκδήλωση. Ε. Κ. Β’ τάξη
Μαμά: Μια φορά είχα πάρει για φαγητό τοστ στο σχολείο. Όταν έκανα μάθημα
πείνασα και έφαγα κρυφά μια μπουκιά τοστ. Όμως το τυρί τραβήχτηκε και με
είδε η δασκάλα. Χ. Π. Β’ τάξη
Μια μέρα που έβρεχε πολύ η μαμά μου και η καλύτερη της φίλη έκαναν
βόλτες στο προαύλιο με την ομπρέλα της μαμάς. Είχαν βραχεί εντελώς και οι
δάσκαλοι τους φώναζαν. Α. Π. Β’ τάξη
25
•
•
Όταν ήταν μικρός ο μπαμπάς μαζί με τον αδερφό του έκλεισαν με τούβλα την
εξώπορτα του σπιτιού της γιαγιάς τους. Η γιαγιά του δε μπορούσε να βγει έξω
και φώναζε βοήθεια! Ρ. Κ. Β’ τάξη
Μπαμπάς: Μια ζαβολιά που θυμάμαι ήταν ότι μερικές φορές δεν πήγαινα στο
ελληνικό σχολείο το μεσημέρι και καθόμουν στο αγγλικό σχολείο για να παίζω
μπάλα, πράγμα που οι γονείς μου δεν ήξεραν γιατί τους το κράταγα κρυφό! Βέβαια
πολύ γρήγορα το έμαθαν και για τιμωρία έχασα μερικά πράγματα που μου άρεσαν.
Σ. Μ. Β’ τάξη
Φτιάχνω το δικό μου ερωτηματολόγιο προς τον πατέρα
ή την μητέρα μου ώστε να μάθω περισσότερα γι’ αυτούς
Θα ήθελα να μάθω ποια ήταν η αγαπημένη τους ασχολία
Στον ελεύθερο σας χρόνο, τι κάνατε με τον μπαμπά σου;
- Φτιάχναμε βάρκες.
Πόσες βάρκες είχατε φτιάξει; Κάθε πόσα χρόνια φτιάχνατε;
- Είχαμε φτιάξει 5. Μία κάθε 2 χρόνια.
Οι βάρκες που φτιάχνατε από τι υλικό ήταν;
- Ήταν από ξύλο, γιατί ο πατέρας μου είχε ξυλουργείο.
Πού βρίσκατε τα σχέδια;
- Σε ειδικά τεχνικά περιοδικά.
Τι κάνατε όταν τελείωνε η κατασκευή;
- Βάζαμε μηχανή, την δοκιμάζαμε και την πουλούσαμε για να φτιάξουμε
μια καλύτερη και μεγαλύτερη.
Πόσα μέτρα ήταν οι βάρκες που φτιάχνατε;
- Από 4 έως 5,5 μέτρα. Σ. Π. Ε’ τάξη
Θα ήθελα να μάθω για τις σπουδές τους γιατί μου αρέσει να ξέρω τι επάγγελμα έχουν οι γονείς μου και πού, πότε και τι σπούδασαν
Πού σπουδάσατε;
Μαμά: Σπούδασα στο Μόναχο και στη Φρανκφούρτη.
Μπαμπάς: Σπούδασα την Αθήνα.
Πότε σπουδάσατε (ημερομηνία);
Μαμά: Σπούδασα από το 1984 έως το 1989.
Μπαμπάς: Σπούδασα από το 1979 έως το 1984.
26
Γιατί επιλέξατε αυτό το επάγγελμα;
Μαμά: Επέλεξα το επάγγελμα του ορθοδοντικού, επειδή κατάλαβα ότι δεν
μου ταιριάζει το επάγγελμα του οδοντίατρου.
Μπαμπάς: Επέλεξα αυτή τη σπουδή επειδή μου άρεσαν πολύ τα μαθηματικά
την εποχή εκείνη.
Τι σπουδάσατε;
Μαμά: Σπούδασα Οδοντιατρική (αφού εργαζόμουνα ως οδοντίατρος 2
χρόνια έκανα ειδικότητα στην ορθοδοντική μετά από άλλα 3 χρόνια). Έκανα
διδακτορικό στην Οδοντιατρική.
Μπαμπάς: Σπούδασα Μαθηματικά.
Γιατί σπουδάσατε;
Μαμά: Σπούδασα για να έχω πιο πολλές επιλογές σε ότι αφορά το
επάγγελμα και για να διευρύνω τον ορίζοντα μου.
Μπαμπάς: Σπούδασα γιατί ήταν συνήθεια εκείνη την εποχή να σπουδάζουν
όλοι.
Σας αρέσει σήμερα το επάγγελμα σας;
Μαμά: Μου αρέσει γιατί συνεργάζομαι πολύ με παιδιά και γιατί προσφέρω
ωραία χαμόγελα.
Μπαμπάς: Μου αρέσει γιατί ασχολούμαι με πολλά θέματα που αφορούν
τις τηλεπικοινωνίες και έχω πολλές εναλλαγές (ταξίδια, γνωριμίες με
ανθρώπους, καινοτομίες).
Οι γονείς μου πιστεύω πώς ένιωσαν ωραία! Ο μπαμπάς όταν του πήρα
συνέντευξη ήταν χαλαρός, ενώ αντιθέτως η μαμά ήταν σε ένταση (μαγείρευε,
κουνιόταν). Α. Σ. Στ’ τάξη
Θα ήθελα να μάθω για τη δουλειά της μητέρας μου γιατί με ενδιαφέρουν
πολύ τα επαγγέλματα και γιατί μου αρέσει να μου λέει πώς νιώθει στη
δουλειά και διάφορα άλλα πράγματα σχετικά με τη δουλειά και το τι
βιώνει κάθε μέρα
Γιατί διάλεξες αυτή τη δουλειά;
- Γιατί είμαι οργανωτική και μ’ αρέσει η δουλειά που κάνω.
Είσαι ευχαριστημένη από τη δουλειά σου;
- Πολύ γιατί το περιβάλλον που επικρατεί είναι φιλικό.
Υπάρχει κάποιο αρνητικό στη δουλειά σου;
- Υπάρχει και είναι ότι εργάζομαι πολλές ώρες.
27
Τι ώρα πηγαίνεις και τι ώρα γυρνάς;
- Πηγαίνω το πρωί στις 9 και γυρίζω σπίτι μου στις 8 το βράδυ.
Πρέπει να είσαι πολύ κουρασμένη όταν γυρνάς στο σπίτι, έτσι;
- Ναι, είμαι πολύ κουρασμένη.
Το σημαντικό όμως είναι ν’ αγαπάς αυτό που κάνεις, ε;
- Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα, στη δουλειά βέβαια. Το πιο σημαντικό
στη ζωή είναι η οικογένεια και η υγεία.
Η μαμά ένιωσε πολύ ωραία και άκουγε με προσοχή τις ερωτήσεις.
Β. Κ. Στ’ τάξη
Με ενδιαφέρει να μάθω: τι σκανταλιές έκανε η μαμά μου μικρή γιατί είμαι περίεργη να μάθω για τα παιδικά χρόνια της μαμάς μου
Ποια είναι η μεγαλύτερη σκανταλιά που έκανες ποτέ;
- Όταν ήμουν περίπου 10 χρονών, πετάγαμε με φυσοκάλαμα καρπούς από τις
αγγελικές στα αυτοκίνητα που περνούσαν. Δε προξενούσαμε ζημιές, αλλά ο
θόρυβος έμοιαζε με πέτρας.
Το μετάνιωσες;
- Βέβαια δεν είναι σωστό να τρομάζουμε τους άλλους χωρίς λόγο. Εξάλλου
θα μπορούσε να τρακάρει κάποιος από το φόβο του.
Σε έπιασε η μαμά σου
- Ευτυχώς όχι!!!
Σε τιμώρησαν;
- Όχι, αλλά είδα τι έπαθαν οι άλλοι.
Τι έπαθαν τα άλλα παιδιά που δεν σταμάτησαν και τους πιάσανε;
- Ένα φίλο μας τον έπιασε ένας κύριος και ήθελε να τον πάει στην αστυνομία.
Φοβήθηκε πάρα πολύ και έκλαιγε. Ευτυχώς όμως ο κύριος τον λυπήθηκε.
Το έχεις ξανακάνει;
- Όχι και ούτε πρόκειται!
Η μαμά μου πιστεύω πως ένιωσε χαρά, γιατί μίλησε για τα παιδικά της χρόνια,
αλλά δεν έκανε τίποτα ενώ μου μιλούσε απλά καθόταν δίπλα μου.
Μ. Π. Ε’ τάξη
28
Γράφω πόσο ικανοποιημένος-η είμαι από αυτό το σχολείο
14-5-2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ίμαι πολύ ικανοποιημένη από αυτό το σχολείο γιατί μου καλύπτει όλες τις
Ε
ανάγκες μου. Β. Κ. Στ΄ τάξη
Από το σχολείο μου είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη γιατί από την αρχή της
χρονιάς έχω βελτιωθεί πάρα πολύ και τα χρωστάω όλα στο σχολείο μου!
Μ. Π. Ε΄ τάξη
Από αυτό το σχολείο είμαι πολύ ικανοποιημένη επειδή δεν μαθαίνω μόνο
από τα βιβλία αλλά και από τη συζήτηση και από το παιδαγωγικό υλικό π.χ.
καλαμάκια. Κ. Μ. Γ΄ τάξη
Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη επειδή σε αυτό το σχολείο έτσι όπως μας τα
λένε τα καταλαβαίνω όλα! Κ. Σ. Γ΄ τάξη
Είμαι αρκετά ικανοποιημένη γιατί αισθάνομαι ότι είμαι κι εγώ καλή σε κάτι.
Ε. Κ. Β΄ τάξη
Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί έχει εστιατόριο που έχει ωραία φαγητά.
Φ. Χ. Β΄ τάξη
Πώς θα μπορούσε να είναι καλύτερη η μέρα μου στο σχολείο;
Εξηγώ με ποιον τρόπο θα μαθαίνω περισσότερα, πιο εύκολα
και θα γίνω πιο ώριμος, κοινωνικά και συναισθηματικά
27-5-2011
Να κάνουμε μαθήματα μέσω κομπιούτερ γιατί πιστεύω ότι είναι πιο ευχάριστο
παρά να γράφεις σε βιβλία. Κ. Σ. Γ΄ τάξη
Ήδη μου αρέσει πώς μαθαίνω. Β. Μ. Β΄ τάξη
Να κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα παιδαγωγικά παιχνίδια. Χ. Π. Β΄ τάξη
Καταρχάς δεν ξέρω για τους άλλους αλλά για μένα η μια μέρα είναι καλύτερη
από την άλλη. Κάθε δύο μέρες λέω «Σήμερα ήταν η καλύτερη μέρα στο
σχολείο!» αλλά μετά από δυο- τρεις μέρες ξαναλέω το ίδιο. Κάθε μέρα νιώθω
πως γίνομαι πιο ώριμος και κοινωνικά και συναισθηματικά. Επίσης κάθε μέρα
μαθαίνω κάτι παραπάνω. Γι΄ αυτό δεν είναι μία η καλύτερη μέρα αλλά όλες οι
μέρες! Α. Σ. Στ΄ τάξη
29
•
•
30
Η μέρα μου στο σχολείο θα ήταν καλύτερη αν έκανα ταε-κβο-ντο και
παιδαγωγικά παιχνίδια επειδή το τάε-κβο-ντο και τα παιδαγωγικά παιχνίδια
είναι την ίδια ώρα. Επίσης θα μάθαινα περισσότερα και πιο εύκολα αν στα
μαθήματα συμπληρώναμε πού και πού ένα θεατρικό με θέμα το μάθημα που
κάνουμε. Κ. Μ. Γ΄ τάξη
Θα ήθελα κάθε Τρίτη και Τετάρτη να τρώμε παγωτά και φράουλες.
Φ. Χ. Β΄ τάξη