ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Κοινωνική Ψυχολογία

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝTEIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Κλινική Ψυχολογία
Πώς ένα ουδέτερο ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει συναίσθημα φόβου ή
ντροπής και να εξαλειφθεί με βάση την κλασική θεωρία του
συμπεριφορισμού. Ύστερα με τους ίδιους όρους, να αναφέρετε με βάση
την ψυχαναλυτική και την προσωποκεντρική προσέγγιση το ίδιο
φαινόμενο.
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Κοινωνική Ψυχολογία
Κατά τη γνώμη σας το γενετικό μοντέλο κοινωνικής επιρροής μπορεί να
επιφέρει πολιτική αλλαγή; Αν ναι, να αναφέρετε εμπειρικά ένα
παράδειγμα νεοελληνικής ή ευρωπαϊκής ιστορίας και να τεκμηριώσετε
επιστημονικά με έρευνα την κοινωνική επιρροή.
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία και έρευνα
Να αναφέρετε τα τρία διαφορετικά είδη ομάδων ελέγχου, τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Η
Σ
α
Α
ι
ρ
Β
ή
τ
Σ
τ ισ
Ο
Ρ
Π
Πα
ν
ο
ρ
Φ
ά
κ
α
ι
μ
η
τ
σ
ι
π
νε