Μετακινήσεις στην πόλη. - Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

2
Τµήµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
6.
Ευχαριστίες
7.
7.
7.
Άφιξη στη Θεσσαλονίκη!
Γνωριστείτε µε την πόλη
Να σας πω µια Ιστορία;
8.
8.
9.
12.
12.
14.
14.
15.
16.
18.
Οι πρώτες µου µέρες στη Θεσσαλονίκη
Πού µπορώ να µείνω τις πρώτες µέρες;
Ξενοδοχεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Μετακινήσεις στην πόλη
Μια “εικόνα” της πόλης
Και πώς θα µετακινηθώ;
Ενοικίαση Αυτοκινήτου
Εταιρίες Ενοικιάσεως Αυτοκινήτου
Για τις αγορές µου πού να ψάξω;
Φαγητό και ∆ιασκέδαση
20. Γνωριµία µε το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
22.
23.
24.
24.
Γραµµατείες Σχολών και Τµηµάτων
Αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια
∆ιοικητικοί και Κοινόχρηστοι χώροι
Επικοινωνία µε το τµήµα
3
25. Τµήµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
25.
25.
26.
29.
Το γνωστικό αντικείµενο του τµήµατος
Η αποστολή του τµήµατος
Περιγραφή του πτυχιούχου του τµήµατος
∆ιάρκεια σπουδών
29. Συγκοινωνία και Μετακινήσεις
29.
30.
30.
30.
31.
31.
32.
33.
33.
34.
Πώς θα φτάσω στη σχολή µου;
Κόµιστρο/Κόστος εισιτηρίου
Μετακινήσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη
Οδικώς
Με λεωφορείο (ΚΤΕΛ)
Με πλοίο (ΟΛΘ)
Ναυτιλιακές Εταιρίες
Με τρένο
Με αεροπλάνο
Τουριστικά Πρακτορεία και αγορές µέσω Internet
36. Να περιµένω κάποια βοήθεια από το Κράτος;
36.
37.
37.
38.
39.
Τι είναι η Φοιτητική Μέριµνα;
Σίτιση
Στέγαση
∆ικαιολογητικά στέγασης
Στεγαστικό Επίδοµα 1000 ευρώ
4
42. Έρευνα για σπίτι
42.
44.
45.
45.
46.
47.
Πού και πώς θα ψάξω για διαµέρισµα;
Έπιπλα που θα βρω;
Μεταφορικές Εταιρίες
Κατάλογος µεταφορικών εταιριών
Μεσιτικά
Συγκατοίκηση
48.
48.
48.
49.
Εγγραφή
Πότε θα γραφτώ στη σχολή;
Τι δικαιολογητικά χρειάζοµαι;
Ανανέωση Εγγραφών και προσωπικός κωδικός λογαριασµού
φοιτητή
Τι πρέπει να προσέξω κάνοντας την δήλωση των µαθηµάτων;
Τι να περιµένω από τη Γραµµατεία;
Για την Αναβολή Στράτευσης τι χρειάζεται;
Μπορώ να έχω Υγειονοµική Περίθαλψη;
50.
52.
53.
53.
54. Τι θα βρω µπροστά µου ξεκινώντας τα µαθήµατα;
54.
56.
57.
58.
59.
60.
Ποια είναι τα µαθήµατά µου;
Πρακτική Άσκηση
Πτυχιακή Εργασία
Πόσο διαρκούν τα µαθήµατα και η εξεταστική περίοδος.
Βιβλία και Σηµειώσεις πότε θα πάρω κι από πού;
Τι είναι τα Εργαστήρια, οι Θεωρίες και οι Ασκήσεις Πράξης και
πώς λειτουργούν;
61. Βιβλιοθήκη
Όλα για τη Βιβλιοθήκη
5
63. Προγράµµατα Ανταλλαγής Φοιτητών
63. Πρόγραµµα Erasmus
63. Πώς θα συµµετάσχετε;
64. Πρόγραµµα Leonardo Da Vinci
65. Πρόγραµµα Erasmus Mundus ECW για Γεωργία, Αρµενία και
Αζερµπαϊτζάν
66. Άλλα φοιτητικά
66.
67.
68.
69.
71.
71.
72.
74.
74.
76.
76.
77.
Μετεγγραφές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
Αντιστοιχίες Τµηµάτων για Μετεγγραφές
∆ιεθνής Φοιτητική Κάρτα ISIC
Κάρτα νέων < 26 ετών
Φοιτητικό ∆άνειο
Υποτροφίες και Μεταπτυχιακά
Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου
Φοιτητικό Internet ∆ίοδος
Φυσική Αγωγή και Αθλητισµός
Θεατρική Οµάδα ΑΤΕΙΘ
Φοιτητική Εβδοµάδα
Θεατρική και Αθλητική Πανεπιστηµιάδα
79. Ποιες υπηρεσίες θα ήταν καλό να ξέρω;
79.
Χρήσιµα τηλέφωνα / τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
6
Ευχαριστίες
Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων
εκφράζει τις ευχαριστίες του στην
φοιτήτρια Μαυροπούλου Κωνσταντίνα και
τον επόπτη αυτής Κεφαλά Μιχάλη για
την συγγραφή του οδηγού αυτού.
7
Τµήµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Άφιξη στη Θεσσαλονίκη...
Γνωριστείτε µε την πόλη!
Η Θεσσαλονίκη είναι σήµερα η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη του σύγχρονου
ελληνικού κράτους, η µεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας και πρωτεύουσα της
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε πληθυσµό 800.764 κατοίκους
(καταµέτρηση 2001).
Παρότι µεγάλη σε έκταση, στη Θεσσαλονίκη είναι εύκολο να
προσανατολιστείς, καθώς είναι χτισµένη µε ευρείες διαβάσεις πεζών
παράλληλα και κάθετα στον Θερµαϊκό. Η οδός Εγνατία, ρωµαϊκή εθνική οδός,
ξεκινά απ' την Πλατεία ∆ηµοκρατίας κι ενώνει την δυτική µε την ανατολική
Θεσσαλονίκη. Επί της οδού θα βρείτε τη Ροτόντα και την Αψίδα του
Γαλερίου, ή όπως την λέµε αλλιώς Καµάρα, που µαζί µε τον Λευκό Πύργο,
αποτελούν τα σύµβολα της πόλης, αλλά και τα κατεξοχήν σηµεία συνάντησης
των φοιτητών!
Να σας πω µια Ιστορία;
Η Θεσσαλονίκη ήταν αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου (όνοµα που προήλθε
µετά από επιτυχή έκβαση µάχης επί των Θεσσαλών). Ήταν παντρεµένη µε
τον Κάσσανδρο, και ήταν επίσης αυτός που ίδρυσε την πόλη το 315 π.Χ. Πριν
από αυτό, υπήρχε ένας πολύ µεγάλος οικισµός εδώ που ονοµάζονταν Θέρµες.
Λόγω της καίριας θέσης της και του λιµανιού της υπήρξε κοµβικό σηµείο
ανάπτυξης εµπορικών συναλλαγών και συνάντησης πολιτισµών.
Στη Θεσσαλονίκη είναι ορατά τα ίχνη των διαφόρων εποχών από τα
προϊστορικά χρόνια (αρχαιολογικός χώρος Τούµπας) έως και την Νεώτερη
εποχή.
Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες ιστορικές αναφορές, µπορείτε να βρείτε
στο Βικιπαίδεια Θεσσαλονίκη και για αξιοθέατα στο ∆ήµος Θεσσαλονίκης.
8
Οι πρώτες µου µέρες στη Θεσσαλονίκη!
Τις πρώτες µέρες που θα βρίσκεστε στην πόλη, θα χρειαστείτε φυσικά
κάπου να µείνετε. Το µόνο σίγουρο είναι πως στη Θεσσαλονίκη δε θα
δυσκολευτείτε να βρείτε κάποιο κατάλυµα, εφόσον είστε κατάλληλα
ενηµερωµένοι και ξέρετε πού να απευθυνθείτε. Γι' αυτό το λόγο
αναπτύσσουµε την παρακάτω ενότητα µε προτάσεις για µια πιο
εποικοδοµητική αναζήτηση.
Πού µπορώ να µείνω τις πρώτες µέρες;
Η Θεσσαλονίκη είναι µια πόλη τόσο εκπαιδευτικού όσο και τουριστικού
ενδιαφέροντος, οπότε φροντίζει να φιλοξενεί πολλούς επισκέπτες, όλες τις
εποχές του χρόνου. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία που θα σας εξυπηρετήσουν
µέχρι να βρείτε το δικό σας σπίτι. Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν
ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών και σε όλα τα επίπεδα τιµών και
υπηρεσιών. Προσφέρουµε ενδεικτικά παρακάτω µια λίστα µε µερικά
ξενοδοχεία Α', Β' και Γ' κατηγορίας µέσα στην πόλη, όλα σε σηµεία µε καλή
πρόσβαση σε µέσα µαζικής µεταφοράς.
Μπορείτε να ανατρέξετε οι ίδιοι και να κάνετε τη δική σας έρευνα στην
ιστοσελίδα Greek Travel Pages, ο οποίος αποτελεί µάλιστα ένα πολύ
χρήσιµο εργαλείο στο επάγγελµά µας.
Θα µπορούσατε επίσης για περισσότερες πληροφορίες να
επικοινωνήσετε µε την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης
Εγνατία 81Α, 546 35 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310-273993,
Fax: 2310-225904,
e-mail: [email protected]
9
Ξενοδοχεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
City & Central SPA Hotel cat A
Κοµνηνών 11 & Τσιµισκή 54624
Τηλ.:+30 2310 269421
Φαξ:+30 2310 274358
E mail: [email protected]
URL:http://www.cityhotel.gr
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Kinissi Palace Hotel cat A
Εγνατία 41 & Συγγρού 17, 54623
Τηλ.:+30 2310 508081-2
Φαξ: +30 2310 523904
E mail: [email protected]
URL: http://www.kinissipalace.gr
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Davitel Tobacco Hotel cat A
Αγίου ∆ηµητρίου 25, 54632
Τηλ.: +30 2310 515002
Φαξ: +30 2310 530711
E mail: [email protected]
URL: http://www.davitel.gr
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Olympia Hotel cat A
Ολύµπου 65 ∆ιοικητήριο 54631
Τηλ.: +30 2310 366466
Φαξ: +30 2310 2763
E mail: [email protected]
URL: http://www.hotelolympia.gr
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
10
Anatolia Hotel cat A
Λαγκαδά , 54629
Τηλ.: +30 2310 522422
Φαξ: +30 2310 512892
E mail: [email protected]
URL: http://www.anatoliahotels.gr
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Egnatia Hotel cat B
Αντιγονιδών 16 54630
Τηλ.: +30 2310 530675
Φαξ: +30 2310 531761
E mail: [email protected]
URL: http://www.egnatia-hotel.gr
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
El Greco Hotel cat B
Εγνατία 23 54630
Τηλ.: +30 2310 520620
Φαξ: +30 2310 520612
E mail: [email protected]
URL: http://www.hotelelgreco.gr
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Plaza Art Hotel cat B
Παγγαίου 5 Λαδάδικα 54625
Τηλ.: +30 2310 520120, 554456
Φαξ: +30 2310 502868
E mail: [email protected]
URL: http://www.hotelplaza.gr
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
11
Vergina Hotel cat B
Μοναστηρίου 19, 54627
Τηλ.: +30 2310 516021, 529395
Φαξ: +30 2310 529308
E mail: [email protected]
URL: http://www.vergina-hotel.gr
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Amalia Hotel cat C
Ερµού 33, 54624
Τηλ.: +30 2310 268321-5
Φαξ: +30 2310 233356
E mail: [email protected]
URL: http://www.hotelamalia.gr
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ariston Hotel cat C
Καραολή ∆ηµητρίου 5 54630
Τηλ.: +30 2310 519630, 539852
Φαξ: +30 2310 539852
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Tourist Hotel cat C
Μητροπόλεως 21, 54624
Τηλ.: +30 2310 270501
Φαξ: +30 2310 226865
E mail: [email protected]
URL: http://www.touristhotel.gr
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
12
Μετακινήσεις στην πόλη.
Μια “εικόνα” της πόλης!
Το Κέντρο της Θεσσαλονίκης θα µπορούσε να οριστεί από την Πλατεία
∆ηµοκρατίας στο δυτικό κοµµάτι της πόλης, µέχρι ανατολικά στο 3ο Σώµα
Στρατού και νότια από τη Λεωφόρο Νίκης, παραλιακά στον Θερµαϊκό µέχρι
βόρεια την οδό Ολυµπιάδος, στα σύνορα µε Άνω Πόλη.
Στη φωτογραφία επάνω είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου :
1)
2)
3)
4)
5)
Λευκός Πύργος
Πλατεία Αριστοτέλους
Επιβατικό Λιµάνι
Ρωµαϊκή Αγορά
Επταπύργιο (Ακρόπολη)
6) Ροτόντα
7) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
8) ∆ιεθνής Έκθεση
9) Καυταντζόγλειο Στάδιο
10)
Αρχαιολογικό Μουσείο
13
Οι πιο κεντρικές οδοί είναι η Λεωφόρος Νίκης, η
Μητροπόλεως, η Τσιµισκή, η Ερµού, η Εγνατία, η Αγίου
∆ηµητρίου, όλες παράλληλες µεταξύ τους, από νότια προς βόρεια. Και οι πιο
κεντρικές οδοί, κάθετες στις παραπάνω, είναι η Βενιζέλου, η Πλατεία
Αριστοτέλους, η Αγία Σοφίας, η Εθνικής Αµύνης, από δυτικά προς
ανατολικά.
Η Ανατολική Θεσσαλονίκη θα µπορούσε να οριστεί από την οδό Βασιλέως
Γεωργίου µέχρι τον ∆ήµο Καλαµαριάς και Πυλαίας. Μερικές κεντρικές οδοί
της ανατολικής Θεσσαλονίκης είναι η Βασιλίσσης Όλγας, Ανθέων, Μεγάλου
Αλεξάνδρου και ευρύτερες περιοχές όπως η Τούµπα, η Τριανδρία, η
Καλαµαριά.
Όσον αφορά στη ∆υτική Θεσσαλονίκη, θα µπορούσαµε να πούµε πως
ορίζεται απ' την κάθετη στο Θερµαϊκό οδό Λαγκαδά µέχρι τους
αυτοκινητόδροµους ΠΑΘΕ (οδικός άξονας Πατρών, Αθήνας, Θεσσαλονίκης)
και την Εγνατία Οδό.
14
Και πώς θα µετακινηθώ;
Οι µετακινήσεις δε θα σας δυσκολέψουν, καθώς µέχρι αργά
το βράδυ λειτουργούν λεωφορεία προς όλες τις κατευθύνσεις, σε όλη την
πόλη και µε µεγάλη συχνότητα, ειδικά στις παραπάνω κεντρικές οδούς.
Βέβαια, η πόλη ενδείκνυται και για περπάτηµα, εφόσον ο προορισµός σας δεν
είναι πολύ µακριά!
Στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα
δροµολόγια των αστικών λεωφορείων αναλυτικά, όπως επίσης µπορείτε να
πάρετε πληροφορίες από το τηλεφωνικό κέντρο του ΟΑΣΘ ,στο 185 (
λειτουργεί από τις 07:00 έως και 22:00).
Όσον αφορά στα ΤΑΞΙ, η ελάχιστη χρέωση στη Θεσσαλονίκη είναι 2,80€. Η
διαδροµή γι' αυτήν την χρέωση είναι µικρή. Για µια 10' λεπτη κούρσα θα
πληρώσετε περίπου 3€, κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
• Τη νύχτα θα πρέπει να γνωρίζετε πως το ταξίµετρο 'τρέχει' λίγο
παραπάνω, αφού η χρέωση για κούρσα µετά τις 12 θεωρείται διπλή.
Σταθµοί Ταξί:
Λευκός Πύργος:
Μακεδονία:
Μερσέντες Club:
Eurotaxi:
2310.214.900
2310.550.500
2310.525.000
2310.551.525
16
Ενοικίαση Αυτοκινήτου
Σε περίπτωση που θεωρήσετε πως θα σας εξυπηρετήσει
καλύτερα να έχετε το δικό σας µεταφορικό µέσο, θα
µπορούσατε να νοικιάσετε ένα αµάξι. Θα σας βοηθούσε ενδεχοµένως στις
µετακινήσεις σας προς την Σίνδο, όπου βρίσκεται η σχολή µας, όπως και
στην αναζήτηση διαµερίσµατος, στη µεταφορά επίπλων και γενικά των
αγορών σας. Το τι σας εξυπηρετεί καλύτερα βέβαια θα το κρίνετε εσείς.
Εµείς µπορούµε σ' αυτό το σηµείο να παραθέσουµε µερικές εταιρίες
ενοικιάσεως αυτοκινήτου, ώστε να συµβάλλουµε βοηθητικά στην έρευνά σας.
Εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτου
Drive S.A. Car Rental (H.Q.)
Atlas Car Rental
7,5ο Χιλ Εθνικής οδού
Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, 57001
Tηλ.: +30 2310 472600-8
Fax: +30 2310 478897
Κων/νου Καραµανλή 167, 54249
Tηλ: +30 2310 326022
Fax: +30 2310 325845
Prima Car Rental
Poseidon Car Rentals
9ο Χιλ Εθνικής οδού ΘεσσαλονίκηςΜουδανιών,
Tηλ.: +30 2310 478742
Fax: +30 2310 478743
Αγγελάκη 5, 54621
Tηλ: +30 2310 223222
Fax: +30 2310 239120
Budget Car Rental
Sfera Car Rental
Αγγελάκη 15, 54621
Tηλ: +30 2310 819990
Fax: +30 2310 819990
Επταπυργίου 24, 54626
Tηλ: +30 2310 628048
Fax: +30 2310 637644
17
Για τις αγορές µου που θα ψάξω;
Η Θεσσαλονίκη παρότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά µιας
µεγαλούπολης, δεν πάει να διατηρεί και τα χαρακτηριστικά της “γειτονιάς”.
Γεµάτη από µικρότερες και µεγαλύτερες γειτονιές λοιπόν, δε θα
δυσκολευτείτε καθόλου για να προµηθευτείτε τα είδη πρώτης ανάγκης που
θα χρειαστείτε. Σίγουρα ένα ή και περισσότερα σούπερ µάρκετ θα βρίσκονται
στη γειτονιά σας, όπως και ο κρεοπώλης και ο µανάβης της γειτονιάς. Όλα
θα τα βρείτε δίπλα σας!
Στις οδούς Εγνατία, Ερµού, Τσιµισκή, Μητροπόλεως και Νίκης, όλες
παράλληλες στη θάλασσα, θα βρείτε αµέτρητα µικρά, µεσαία και µεγάλα
καταστήµατα για της αγορές σας σε είδη ρουχισµού, οικιακού εξοπλισµού κτλ
και για όλες τις “τσέπες”!
Μια βόλτα στην παλαιότερη λαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης Καπάνι, στην
πλατεία Αριστοτέλους, είναι απαραίτητη για να πάρετε µια γεύση της τοπικής
κουλτούρας, των τοπικών προϊόντων και φυσικά του παζαριού! Αν πάλι
θέλετε επώνυµες µάρκες, µόνο µια βόλτα στις οδούς Τσιµισκή και Προξένου
Κοροµηλά είναι αρκετή.
Αν θέλετε να πάρετε µια ιδέα για το πού θα εντοπίσετε πιο γρήγορα και
συγκεκριµένα πράγµατα που ψάχνετε, ρίξτε µια µατιά στα παρακάτω :
• Στο κέντρο της πόλης στο Βαρδάρη υπάρχει µεγάλη αγορά µε µαγαζιά
και υπαίθρια καταστήµατα, µε είδη ταξιδιού, εκδροµικά είδη, διάφορα
είδη σπορ ένδυσης, σπορ ένδυσης, εκκλησιαστικά είδη κ.α.
• Στην οδό Φράγκων στο κέντρο συγκεντρώνονται καταστήµατα µε είδη
οικιακής χρήσης, πλαστικά είδη και χαρτικό υλικό.
• Εκτός από τις κεντρικές αγορές τροφίµων λειτουργούν έως αργά το
µεσηµέρι Super Market και αρτοποιεία µε διάφορα είδη άρτου και
αρτοσκευασµάτων. Ακόµη υπάρχουν καταστήµατα µε παραδοσιακά
γλυκά του κουταλιού, και άλλα γλυκά και σακχαρώδη.
18
• Στην οδό Μπαλάνου υπάρχουν καταστήµατα µε παραδοσιακά και
νηστίσιµα προϊόντα διατροφής, ζυµαρικά, γαλακτοκοµικά, κρεατικά,
πίτες κ.α.
• Μεγάλη αγορά ψιλικών, υφασµάτων, χαντρών και υλικών επιδιόρθωσης
ρούχων υπάρχει στην οδό Βενιζέλου, γνωστή σαν Στοά Καράσσο, όπου
λειτουργούν πολλά συστεγασµένα καταστήµατα και επίσης στοά
Μπεζεστενίου.
• Στις οδούς Ίωνος ∆ραγούµη, και στη γύρω περιοχή είναι
συγκεντρωµένα καταστήµατα µε είδη νεωτερισµού και λευκά είδη,
µεταξωτά κλπ.
• Φαρµακεία και καταστήµατα µε ορθοπεδικά είδη και είδη εγκυµοσύνης
λειτουργούν στο κέντρο, για τη διάθεση φαρµάκων και άλλων
προϊόντων υγιεινής και αισθητικής περιποίησης.
• Κοµµωτήρια και Ινστιτούτα Αισθητικής λειτουργούν στο κέντρο.
• Κορνιζοποιεία και καταστήµατα µε πίνακες ζωγραφικής, τυπογραφεία
και φωτοτυπεία λειτουργούν σε κεντρικές περιοχές.
• Στην οδό Εγνατία, Βενιζέλου υπάρχουν καταστήµατα ρουχισµού έθνικ.
• Παλαιοπωλεία είναι συγκεντρωµένα στην περιοχή Μπιτ Μπαζάρ και
στην οδό Βενιζέλου, όπως και στην πλατεία Βαρδαρίου.
*Προτείνουµε τη χρήση της σελίδας Google Maps, ώστε να βρείτε γρήγορα και
µε ακρίβεια τις τοποθεσίες.
19
Για διασκέδαση...
...οι προτάσεις στη Θεσσαλονίκη είναι πολλές και µε µεγάλη ποικιλία! Το
κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν κοιµάται ποτέ!
Θέατρα, σινεµά, µουσικές σκηνές, συναυλίες, εκθέσεις, πάρτι και φυσικά
καφετέριες και µπαράκια βρίσκονται σε αφθονία. Όλα τα γούστα θα
µπορούσαν να ικανοποιηθούν, σε µια πόλη όπου σφύζει από ζωντάνια και
δηµιουργικότητα.
Στην περιοχή Ροτόντα, πάνω απ' την Καµάρα, θα συναντήσετε σίγουρα
κάποιον συµφοιτητή σας να πίνει τον καφέ του, όπως και στη Λεωφόρο Νίκης
κάποιο βράδυ να πίνει το ποτό του. Πολυσύχναστα επίσης σηµεία για την
απογευµατινή ή βραδινή σας έξοδο, είναι η Πλατεία Αριστοτέλους, ο
πεζόδροµος Ικτίνου πάνω από την Τσιµισκή και φυσικά ο “Κόκκινος ∆ρόµος”
της Θεσσαλονίκης µέχρι τη δεκαετία '80, τα γνωστά Λαδάδικα.
(Προσοχή στις τιµές! Πολλές καφετέριες και µπαράκια έχουν τραγικά
υψηλές τιµές, που αγγίζουν τα όρια της αισχροκέρδειας. ∆είτε κάποιον
τιµοκατάλογο πριν επιλέξετε το καφέ που θα καθίσετε, για να µη βρεθείτε
προ εκπλήξεων.)
Και για φαγητό...
...η πόλη ενδείκνυται για τους...καλοφαγάδες! Ο
πολυπολιτισµικός χαρακτήρας της, της δίνει ένα
ιδιαίτερο γαστρονοµικό ενδιαφέρον. Η κουζίνα της
Θεσσαλονίκης είναι ξεχωριστή και εύκολα
αναγνωρίζει κανείς τις επιρροές της από την πολίτικη και µικρασιατική
κουζίνα, καθώς και από τους Εβραίους, οι οποίοι έχουν αναπτύξει µια
σπουδαία γαστρονοµική παράδοση εδώ.
20
Επιλογές για φαγητό θα βρείτε σε όλη την πόλη,απ' το
κέντρο µέχρι την Τούµπα και την Κρήνη. Στο κέντρο σε
περιοχές όπως Άθωνος, Μπιτ Μπαζάρ και Λαδάδικα, όπου σαν στοιχείο
κυριαρχεί η λαϊκή τέχνη, θα βρείτε οικονοµικές επιλογές για πολύ και καλό
φαγητό σ' ένα απ' τα δεκάδες εστιατόρια, ταβέρνες και ταβερνεία.
Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω λεπτοµέρειες για διασκέδαση και φαγητό στη
Θεσσαλονίκη στις σελίδες :
diaskedasi.gr
Περιοδικό City
είτε µπορείτε να προµηθευτείτε απ' τα περίπτερα το περιοδικό City.
21
Τµήµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Γνωριµία µε το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο 15ο
χιλιόµετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στην είσοδο σχεδόν
της βιοµηχανικής περιοχής Σίνδου. Το ΑΤΕΙ, το οποίο εν έτη 2010 έγινε 40
ετών, απλώνεται σε µια έκταση 1.600 στρεµµάτων και απασχολεί περίπου
430 µόνιµους εκπαιδευτικούς και 220 µόνιµους διοικητικούς υπαλλήλους.
Απαρτίζεται από πέντε Σχολές:
• Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας - Σ.∆.Ο.,
• Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας - Σ.Ε.Υ.Π.,
• Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας - Σ.ΤΕ.Γ.,
• Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών - Σ.Τ.ΕΦ. και
• Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής - Σ.ΤΕ.Τ.-∆.
Οι Σχολές αυτές αριθµούν σήµερα 21 Τµήµατα και ο αριθµός των
σπουδαστών φθάνει περίπου τις 18.000. Όσον αφορά στον αριθµό αυτό
κατέχει την τέταρτη θέση σε πλήθος σπουδαστών µεταξύ των ελληνικών
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αναλυτικά για τα
τµήµατα των σχολών:
H Σχολή ∆ιοίκησης Οικονοµίας περιλαµβάνει τα τµήµατα:
Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης
Εµπορίας και ∆ιαφήµισης
Λογιστικής
Τουριστικών Επιχειρήσεων
23
H Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας περιλαµβάνει τα τµήµατα:
Βρεφονηπιοκοµίας
Νοσηλευτικής
Μαιευτικής
Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
Φυσιοθεραπείας
Αισθητικής
H Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας περιλαµβάνει τα τµήµατα:
Φυτικής Παραγωγής
Ζωικής Παραγωγής
∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων
H Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών περιλαµβάνει τα τµήµατα:
Ηλεκτρονικής
Πληροφορικής
Αυτοµατισµού
Έργων Υποδοµής
Οχηµάτων
Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών
H Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων & ∆ιατροφής περιλαµβάνει τα τµήµατα:
Τεχνολογίας Τροφίµων
∆ιατροφής
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι.-Θ.
2. Σχολή ∆ιοίκησης & Οικονοµίας
3. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών
4. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων - ∆ιατροφής
5. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
6. Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας
6α,6β Τµήµα Αισθητικής, Φυσικοθεραπείας
6γ,6δ Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων,Νοσηλευτικής
6ε,6στ Τµήµα Μαιευτικής, Βρεφονηπιοκοµίας
25
Τµήµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
2α. Τµήµα Λογιστικής
2β. Τµήµα Τουριστικών
Επιχειρήσεων
5α.Τµήµα ∆ιοίκησης Γεωργικών
Εκµεταλλεύσεων
5β. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής
2γ. Τµήµα Εµπορίας & ∆ιαφήµισης
5γ. Τµήµα Ζωικής Παραγωγής
2δ. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας
3α. Τµήµα Πληροφορικής
5δ. Εργαστήριο Γεωργικών
Μηχανηµάτων
3β. Τµήµα Αυτοµατισµού
6α. Τµήµα Αισθητικής
3γ. Τµήµα Πολιτικών Έργων
Υποδοµής
6β. Τµήµα Φυσικοθεραπείας
3δ. Τµήµα Οχηµάτων
6γ. Τµήµα Τεχνολογίας Ιατρικών
εργαστηρίων
4α. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων
6δ. Τµήµα Νοσηλευτικής
4β. Τµήµα ∆ιατροφής
6ε. Τµήµα Μαιευτικής
6στ. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας
23.Αίθουσες Αγγλικών - Εργαστήρια 100. Αίθουσες ∆ιδασκαλίας 101 - 121
Αγγλικών
(100άρες)
24.Εργαστήρια Φυσικής - Χηµείας
200. Αίθουσες ∆ιδασκαλίας 201 221 (200άρες)
300. Αίθουσες ∆ιδασκαλίας 301 321 (300άρες)
26
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
7.Γραφείο ∆ιασύνδεσης
15. Αµφιθέατρο Γεώργιος Οικονόµου
8. Γραφείο Σωκράτης
16. Καινούργιο Αµφιθέατρο Σ.Ε.Υ.Π
9. Κεντρική Βιβλιοθήκη
17. Εστιατόριο Προσωπικού
10. Εστία Φοιτητών
11. Εστιατόριο - Φοιτητών
18. Γυµναστήριο - Κέντρο
∆ιαχείρισης ∆ικτύων
12. Κεντρικό Κυλικείο
19. Γήπεδο Αθλοπαιδιών
. Μεγάλο Αµφιθέατρο
20. Εκκλησία
14. Μικρό Αµφιθέατρο
21. Τεχνική Υπηρεσία
22. Ιατρείο Τ.Ε.Ι.-Θ.
Επικοινωνία µε το τµήµα
• Ταχυδροµική διεύθυνση:
• Τηλέφωνα:
Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης
• Γραµµατεία: 2310791184
Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων
• Προϊστάµενος: 2310791183
Τ.Θ. 141
• Φαξ: 2310791180, 2310797835
57400 Θεσσαλονίκη
• e-mail: [email protected]
Η γραµµατεία λειτουργεί από τις 8.00-14.00 και δέχεται τους φοιτητές
καθηµερινά από τις 10.00-.00 για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση από τη θυρίδα
που υπάρχει στη Γραµµατεία του Τµήµατος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτησή σας είναι το βιβλιάριο
σπουδών σας.
27
Τµήµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το γνωστικό αντικείµενο του τµήµατος
Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων
προσφέρει τη γνώση των οικονοµικών, κοινωνικών και φυσικών επιστηµών
µε εξειδίκευση :
• στη ∆ιοίκηση (Magement) όλων των λειτουργικών και παραγωγικών
τοµέων των τουριστικών επιχειρήσεων,
• στη διοίκηση των τουριστικών τοµέων ή υπηρεσιών των ιδιωτικών και
δηµόσιων φορέων και οργανισµών του κλάδου,
• στη διοίκηση των τουριστικών τοµέων ή υπηρεσιών άλλων κλάδων που
δραστηριοποιούνται στον τουρισµό (πχ. αεροπορικές εταιρείες,
ναυτιλιακές, σιδηροδροµικές, συνεδριακά κέντρα, εταιρείες
τροφοδοσίας και εκδηλώσεων).
Η αποστολή του τµήµατος
Το Τµήµα των Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή να προσφέρει
στους σπουδαστές του τη γνώση της τεχνολογίας και των επιστηµών που
εφαρµόζονται στον τοµέα του τουρισµού, µέσω της θεωρητικής και
εργαστηριακής διδασκαλίας, ώστε να τους παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για
την επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία τους.
28
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, το τµήµα επιδιώκει
επίσης:
• Την εφαρµογή νέων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών
µεθόδων διδασκαλίας, ώστε να καθιστά
ανταγωνιστικούς τους αποφοίτους του στο εθνικό και διεθνές
περιβάλλον.
• Την επικοινωνία του τµήµατος µε το οικονοµικό και κοινωνικό
περιβάλλον του και ιδιαίτερα µε τις µονάδες και φορείς του τουρισµού.
• Τη συνεργασία µε άλλα εκπαιδευτικά τµήµατα του εσωτερικού και
εξωτερικού για την ανταλλαγή σπουδαστών και τη δηµιουργία
µεταπτυχιακών σπουδών.
• Τη διαρκή αναδιαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών, ώστε να
προσαρµόζονται κατάλληλα οι απόφοιτοι στις σύγχρονες
επιχειρησιακές και κλαδικές ανάγκες.
• Την ταχεία προσαρµογή του στις µεταβαλλόµενες συνθήκες ώστε να
ανταποκρίνεται στους εκπαιδευτικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς
σκοπούς του.
Περιγραφή του πτυχιούχου του τµήµατος
Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ΄ αριθµ. 356 (Φ.Ε.Κ. 160/16-6-1989
τεύχος Α΄), που καθορίζει τα Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα και την
Επαγγελµατική Απασχόληση των Πτυχιούχων του Τµήµατος Τουριστικών
Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. (δίνεται το διάταγµα όπως ακριβώς δηµοσιεύτηκε
από το Υπουργείο Παιδείας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για την
ακριβή και απόλυτη κατανόηση των δικαιωµάτων αυτών) ισχύουν τα
παρακάτω:
29
1. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Τουριστικών
Επιχειρήσεων της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας
µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές
γνώσεις τους ασχολούνται επαγγελµατικά είτε
αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, στον ιδιωτικό ή
δηµόσιο τοµέα, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι µε τη µελέτη, έρευνα και
εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονοµία και
ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και
υπηρεσιών, καθώς επίσης µε την άσκηση διοίκησης στις διάφορες
τουριστικές µονάδες και τουριστικά γραφεία.
2. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλµατός τους, ασχολούνται µε τα
παρακάτω αντικείµενα και δραστηριότητες:
Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών µονάδων.
2.2 Προµήθεια τροφίµων, ποτών και εξοπλισµού.
2.3 Προγραµµατισµό επιχειρηµατικής δραστηριότητας τουριστικών
επιχειρήσεων.
2.4 Χρηµατοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
2.5 Τήρηση λογαριασµών πελατών (Main Courante).
2.6 Εποπτεία ορόφων.
2.7 Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών
επιχειρήσεων.
2.8 Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
2.9 ∆ιαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες,
κλπ.) µπαρ, κέντρων διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς
χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α΄.
2.10 Κατάρτιση προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων.
2.11 Οι πτυχιούχοι του τµήµατος ασκούν τις πιο πάνω αναφερόµενες
δραστηριότητες και όταν αυτές αφορούν σε ξενοδοχειακά επισιτιστικά,
κλπ. τµήµατα επιβατικών πλοίων κρουαζιερόπλοιων.
2.12 Παροχή Τουριστικών πληροφοριών.
2. Έκδοση εισιτηρίων.
2.14 Σχεδιασµός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.
2.15 Σχεδιασµός και εκτέλεση ταξιδιού.
30
2.16 Προγραµµατισµός και εκτέλεση µαζικής
διακίνησης ατόµων.
2.17 Καθοδήγηση ταξιδιωτικών οµάδων (Tour
Leaders).
2.18 Οι πτυχιούχοι του τµήµατος ασκούν τις δραστηριότητες των
παραγράφων 2.12, 2., 2.14, 2.15, 2.16 και 2.17 του παρόντος άρθρου
και όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά κλπ τµήµατα
αεροπορικών ναυτιλιακών, σιδηροδροµικών εταιριών τραπεζών κλπ
2.19 Άσκηση επαγγέλµατος υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακών
γραφείων.
2.20 Άσκηση επαγγέλµατος υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών
γραφείων.
2.21 Παροχή υπηρεσιών στη ∆/νση Επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ. και άλλες
διοικητικές και επιτελικές διευθύνσεις του.
2.22 Εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας για την ίδρυση - επέκταση
τουριστικών επιχειρήσεων.
3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι καλύπτουν όλο το φάσµα της ∆ιοικητικής
ιεραρχίας της σχετικής µε τους τοµείς της ειδικότητάς του.
4. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής
∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων
απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία
Επίσης µπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεµάτων της ειδικότητάς
τους
5. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων των Σχολών
∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τ.Ε.Ι. µε την απόκτηση του πτυχίου
τους ασκούν το επάγγελµα, είτε ως στελέχη µονάδων, είτε ως
αυτοαπασχολούµενοι, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών
δικαιωµάτων.
31
∆ιάρκεια σπουδών
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάµηνα (4έτη), εκ των οποίων τα 7 αφορούν τη
θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών, ενώ το τελευταίο
εξάµηνο αφορά την πρακτική τους άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό. Παρακάτω θα ασχοληθούµε αναλυτικά µε τα
µαθήµατα και τη διάρκεια τους.
Συγκοινωνία και Μετακινήσεις
Πώς θα φτάσω στην σχολή µου;
Εάν µένετε στη Θεσσαλονίκη και δεν έχετε
προσωπικό µέσο µετακίνησης, για να
πάτε στο ΑΤΕΙ θα χρησιµοποιήσετε τα
συγκοινωνιακά µέσα. Συγκεκριµένα, το
λεωφορείο που θα σας αφήσει ακριβώς µπροστά στην είσοδο του Ιδρύµατος
είναι το
νούµερο “52 ΑΤΕΙ” , στο οποίο θα επιβιβαστείτε απ' την αφετηρία του, που
είναι στον
σιδηροδροµικό σταθµό ΟΣΕ. Με το ίδιο λεωφορείο θα επιστρέψετε από το
ΑΤΕΙ
στον ΟΣΕ. ∆είτε εδώ το αναλυτικό δροµολόγιο του 52.
Το λεωφορείο µε το νούµερο 53 είναι τοπικό Σίνδου και θα σας
εξυπηρετήσει, εφόσον µένετε εκεί. Πατήστε εδώ για να δείτε το δροµολόγιο.
Για να φτάσετε από εκεί που µένετε στον ΟΣΕ είναι εύκολο, καθώς απ' τα
περισσότερα σηµεία της πόλης περνάνε λεωφορεία που κάνουν στάση ή και
τερµατίζουν εκεί. Για να βρείτε το αστικό που σας βολεύει βάση της
περιοχής που µένετε, µπορείτε :
32
να καλέσετε στο Πληροφοριακό Κέντρο του ΟΑΣΘ : 185 , όπου θα σας
δώσουν πληροφορίες για γραµµές, διαδροµές, στάσεις, δροµολόγια,
κόµιστρο,έλεγχο κοµίστρου, κλπ. (λειτουργεί από 07:00 έως και 22:00),
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ, για να κάνετε τη δική σας
αναζήτηση. Εδώ θα βρείτε τον κατάλογο µε όλα τα αστικά λεωφορεία της
Θεσσαλονίκης που περνούν απ' τον Νέο Σιδηροδροµικό Σταθµό (ΝΣΣ).
Κόµιστρο/ Κόστος του εισιτηρίου
Ένα απλό εισιτήριο κοστίζει ΟΛΟΚΛΗΡΟ 0,60€, ενώ το ΜΕΙΩΜΕΝΟ
0,30€. Με την εγγραφή σας στη σχολή θα αιτηθείτε και θα σας δοθεί άµεσα
το φοιτητικό σας ΠΑΣΟ, µε το οποίο θα µπορείτε να χρησιµοποιείτε τα
συγκοινωνιακά µέσα µε το ΜΕΙΩΜΕΝΟ εισιτήριο, εντός Θεσσαλονίκης, αλλά
και σε όλη την Ελλάδα (Αστική Συγκοινωνία, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ και στα πλοία
εσωτερικού τους χειµερινούς µήνες).
Μπορείτε ακόµα να εκδώσετε εισιτήριο 24 ωρών, εβδοµαδιαίο και
απεριορίστων διαδροµών. Για να ενηµερωθείτε για τον τιµοκατάλογο,
µπορείτε να καλέσετε το παραπάνω τηλεφωνικό κέντρο είτε πάλι να
ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ.
Μετακινήσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη
1. Οδικώς
Στη Θεσσαλονίκη µπορείτε να φτάσετε εύκολα και µε το αυτοκίνητό σας
µέσω των οδικών δικτύων. Αναλυτικά, τα οδικά δίκτυα που εξυπηρετούν για
να φθάσει κανείς Θεσσαλονίκη είναι τα εξής:
•
•
Αυτοκινητόδροµος Αθηνών - Λαµίας
Αυτοκινητόδροµος Λαµίας - Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2410.741.440
•
Εγνατία Οδός
34
2. Με λεωφορείο
Η Θεσσαλονίκη συνδέεται καθηµερινά µε τις περισσότερες πόλεις της
Ελλάδας µέσω του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και του σταθµού “Μακεδονία”.
Τουλάχιστον δέκα δροµολόγια καθηµερινά ταξιδεύουν µε κατεύθυνση την
Αθήνα και τον Πειραιά, όπως και για δροµολόγια εντός του νοµού
Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες αναλυτικά µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΤΕΛ
Θεσσαλονίκης όπως επίσης και στο τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310 510-835.
Η διεύθυνσή του Σταθµού Υπεραστικών Λεωφορείων Μακεδονία είναι :
Λαγκαδά 16
Θεσσαλονίκη
546 30
3. Με πλοίο
Σηµαντικό ρόλο στη δραστηριότητα του λιµανιού παίζει η εξυπηρέτηση των
ακτοπλοϊκών συνδέσεων της Θεσσαλονίκης και η εξυπηρέτηση
κρουαζιερόπλοιων. Οι ακτοπλοϊκές γραµµές λειτουργούν καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους, µε πολλαπλασιασµό των δροµολογίων κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες, εξυπηρετώντας τους εξής προορισµούς:
Νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου,
∆ωδεκάνησα και Σάµο,
Κυκλάδες και Κρήτη,
Βόρειες Σποράδες.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
ΟΛΘ, είτε να επικοινωνήσετε µε το Λιµεναρχείο Θεσσαλονίκης στο :
2310.531.505.
35
Ναυτιλιακές Εταιρίες
Για να ενηµερωθείτε για τα δροµολόγια των ναυτιλιακών εταιριών µπορείτε
να επικοινωνήσετε µε τις ίδιες τις εταιρίες (ενδεικτικά κάποιες εταιρίες που
εκτελούν δροµολόγια από και προς τη Θεσσαλονίκη) :
ANEK LINES
Ακτή Κονδύλη 22, 18545 Πειραιάς
Ώρες & Ηµέρες Λειτουργίας: 09:00-17:00, ∆ευτέραΠαρασκευή
Τηλ.: 210 41 97 470
URL: anek.gr
BLUE STAR FERRIES
Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3
11 7 45 Αθήνα
Τηλ.: 210 89 19 800
URL: bluestarferries.com
NEL LINES
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Άτιγγος 2, 18531, Πειραιάς
Tηλ.: 210 41 15 015
URL: nel.gr
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε κάποιο Τουριστικό Γραφείο που
εκδίδει ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Στο τέλος της ενότητας αυτής θα βρείτε µια
λίστα µε Πρακτορεία Ταξιδίων.
36
4. Με τρένο
Επίσης, µπορείτε να µετακινηθείτε από και προς τη Θεσσαλονίκη µε
καθηµερινά δροµολόγια από και προς όλη την Ελλάδα, µε τα τρένα του ΟΣΕ.
Μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΟΣΕ και να ενηµερωθείτε για
τα ∆ροµολόγια.
Για πληροφορίες δροµολογίων επίσης µπορείτε να καλέσετε το : 1110,
ενώ για να επικοινωνήσετε µε τον Σιδηροδροµικό Σταθµό Θεσσαλονίκης, θα
καλέσετε το : 2310.517.517
5. Με αεροπλάνο
O Κρατικός Αερολιµένας Θεσσαλονίκης Μακεδονία βρίσκεται 15 χλµ.
νοτιοανατολικά από την πόλη, κοντά στη Καλαµαριά και είναι το τέταρτο σε
κίνηση αεροδρόµιο της Ελλάδας. Συνδέεται αεροπορικώς µε τις περισσότερες
πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Στο αεροδρόµιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης µπορείτε να µεταβείτε
χρησιµοποιώντας τη λεωφορειακή γραµµή 78 που θα σας µεταφέρει µέχρι το
νέο σιδηροδροµικό σταθµό (ΟΣΕ) της πόλης. Τα δροµολόγια
πραγµατοποιούνται ανά 1 ώρα περίπου και η διάρκεια της µετάβασης ανάλογα
µε την κίνηση στην πόλη αντιστοιχεί σε περίπου 45 λεπτά.
Εκτός από το λεωφορείο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και ταξί. Στο
αεροδρόµιο µάλιστα υπάρχουν δύο σταθµοί συγκέντρωσης ταξί. Το κόστος
της µετάβασης είτε προς το αεροδρόµιο είτε προς το κέντρο της
Θεσσαλονίκης είναι περίπου -17 ευρώ.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε δροµολόγια θα µπορούσατε να
επικοινωνήσετε µε το τηλεφωνικό κέντρο στο : 2310 985000, 9851,
είτε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας µε τις αεροπορικές εταιρίες που
εκτελούν δροµολόγια εντός Ελλάδος :
37
AEGEAN AIRLINES
ATHENS AIRWAYS
Εντός Ελλάδος
Τηλ.: 801 11 20000
Από κινητό/εκτός Ελλάδος
Τηλ.: +30 210 6261000
URL : aegeanair
Εντός Ελλάδος
Τηλ.: 801 801 4000
Από κινητό/εκτός Ελλάδος
(+30) 210 6696 600
∆ευτ. - Παρ. 07:00 - 22:00
Σαβ. - Κυρ. 09:00 - 17:00
URL : athensairways
OLYMPIC AIR
Εντός Ελλάδος
Tηλ.: 801 801 0101
Από κινητό/εκτός Ελλάδος
Τηλ.: (+30) 210 3550 500
Καθηµερινά 08:00 – 20:00
URL : olympicair.com
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ (κατάλογος)
Ακτοπλοϊκά και Αεροπορικά
Ακτοπλοϊκά και Αεροπορικά
Aegean Thalassic Agency
Ίωνος ∆ραγούµη 1 & Κουντουριώτου
54625 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 500 800
Pantheon Travel
Βενιζέλου 4
54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 230 604, 220 026, 221
379
Polizas Travel
Ιασωνίδου 5
54635 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 270 760, 244 822
Golden Fleece
Αριστοτέλους 24, 4ος όροφος
54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 251 540
Αεροπορικά Εισιτήρια, Εκδροµές
Αεροπορικά Εισιτήρια, Εκδροµές
Superior Travel
Τσιµισκή 123
54621 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 280 750
Athos Hellas
Μητροπόλεως 26
54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 284300
Dayrise
Βενιζέλου 4
54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 222 4, 222 414
ROBISSA TRAVEL BUREAU
Τσιµισκή 0
54621 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 221 391
(∆έχεται την φοιτητική κάρτα ISIC –
βλέπε παρακάτω για λεπτοµέρειες.)
Αγορές µέσω Internet
Εφόσον διαθέτετε κάποια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε τις αγορές των εισιτηρίων σας µέσω Internet. Είναι ένας
πιο γρήγορος και οικονοµικός τρόπος, από άποψη χρηµάτων και χρόνου.
Οι εταιρίες µεταφορών, ιδίως οι αεροπορικές, έχουν συχνά στις ιστοσελίδες
τους ειδικές προσφορές για αγορές µέσω Internet, πράγµα που σε
Τουριστικά Γραφεία δε συµβαίνει.
Όταν λοιπόν προγραµµατίσετε το επόµενό σας ταξίδι, ρίξτε µια µατιά στις
ιστοσελίδες των ίδιων των εταιριών που θέλετε να ταξιδέψετε. Παραπάνω
έχουµε αναφέρει µεταξύ άλλων και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των
εταιριών.
Ένας άλλος τρόπος είναι να κοιτάξετε σε έµπιστα ηλεκτρονικά Πρακτορεία,
όπως για παράδειγµα στα : www.airtickets.gr , www.travelplanet24.gr.
39
Τµήµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Να περιµένω κάποια βοήθεια από το κράτος;
• Τι είναι η φοιτητική µέριµνα;
Θα αναρωτιέστε κι εσείς, όπως αναρωτιόµασταν κι εµείς ως πρωτοετείς τι
είναι επιτέλους η φοιτητική µέριµνα! Μπορεί να ακούγεται βαρύγδουπο, όµως
είναι πολύ απλό. Με λίγα λόγια, Φοιτητική Μέριµνα ονοµάζουµε όλα όσα
παρέχονται στους φοιτητές από το εκπαιδευτικό ίδρυµα, απ' το ΑΤΕΙ εν
προκειµένω, και φυσικά από το κράτος. Με άλλα λόγια, είναι το σύνολο των
φοιτητικών µας δικαιωµάτων.
Θα πρέπει κανείς να γνωρίζει µε σαφήνεια τα δικαιώµατά του αυτά, ώστε να
ξέρει πότε και τι µπορεί να διεκδικήσει και πότε και τι µπορεί να του δοθεί.
Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τις πληροφορίες για το κάθε κοµµάτι που
αποτελεί την Φοιτητική Μέριµνα.
Ονοµαστικά, µπορούµε να πούµε πως η Φ.Μ. αναφέρεται στα εξής ζητήµατα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Βιβλιοθήκη και λοιπές εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος
Συγγράµµατα, Βιβλία
Στέγαση
Σίτιση
Επιδόµατα
Περίθαλψη
Υποτροφίες
Μετεγγραφές
Προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS/SOCRATES
Πανεπιστηµιακά γραφεία διασύνδεσης
Επιτροπή Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
40
Τµήµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σίτιση
Σε ό,τι αφορά τη σίτιση, το Τ.Ε.Ι. παρέχει σε όλους τους φοιτητές, που δεν
έχουν ξεπεράσει το 12ο εξάµηνο σπουδών, µια κάρτα, µε την οποία
δικαιούνται δωρεάν διατροφή σε συγκεκριµένα εστιατόρια στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης ή στο εστιατόριο του ιδρύµατος.
Για να δικαιούστε σίτιση θα πρέπει να φροντίσετε να προµηθευτείτε την
κάρτα αυτή, ή αλλιώς το δελτίο σίτισης, καταθέτοντας στο γραφείο
σπουδαστικής µέριµνας (2310/791124) :
βεβαίωση σπουδών, την οποία προµηθεύεστε από τη γραµµατεία µετά
από αίτησή σας, και
µια φωτογραφία
Στέγαση
Όσον αφορά στη στέγαση των φοιτητών, διατίθενται δωµάτια στους φοιτητές
στην εστία εντός του χώρου του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. στη Σίνδο. ∆έχεται αιτήσεις από
τους νεοεισαγόµενους φοιτητές (πρώτου και δεύτερου εξαµήνου) 20
εργάσιµες µέρες µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Για τους
φοιτητές παλιών εξαµήνων από 15 Μάιου έως 15 Ιουνίου.
Στη Σπουδαστική Εστία Σίνδου (τηλ.: 2310/798871 και 799190), η οποία
λειτουργεί από το 1981, έχουν δυνατότητα να φιλοξενηθούν 216 σπουδαστές.
Πρέπει να πούµε ότι τα δωµάτια της εστίας είναι δίκλινα και οι τουαλέτες και
τα µπάνια είναι κοινόχρηστα, ενώ διαθέτει αναγνωστήριο - βιβλιοθήκη,
αίθουσα µουσικής και τηλεόρασης.
41
∆ικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Επικυρωµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος
Εφορίας της τρέχουσας χρονιάς . Αν δεν το έχετε λάβει
έως την ηµέρα της αίτησης, θα υποβάλετε επικυρωµένο αντίγραφο της
φορολογικής δήλωσης της τρέχουσας χρονιάς µαζί µε το περσινό
εκκαθαριστικό.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο όπου θα
φαίνεται η σύνθεση των µελών της οικογένειας.
3. Βεβαίωση σπουδών από την Σχολή ή επικυρωµένο αντίγραφο των
αποτελεσµάτων επιλογής που αναρτήθηκαν στο λύκειο αποφοίτησης ή
το µηχανογραφηµένο ατοµικό δελτίο επιτυχίας.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε προλάβει να προµηθευτείτε κάποιο
από τα παραπάνω δικαιολογητικά µπορείτε να καταθέσετε µε την αίτηση
απλώς την σελίδα της εφηµερίδας που γράφει το όνοµά σας και τη Σχολή
εισαγωγής και να φέρετε την βεβαίωση σπουδών µόλις κάνετε την εγγραφή
στη Σχολή.
4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ανεπικύρωτο.
5. ∆υο µικρές φωτογραφίες απλές.
6. Υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/86 όπου θα αναγράφεται “δεν έχω
σπίτι στη Θεσσαλονίκη ή στα περίχωρα αυτής και αν γίνει δεκτή η
αίτησή µου αποδέχοµαι πλήρως τους εσωτερικούς κανονισµούς
λειτουργίας της Σπουδαστικής Εστίας”.
Κατά περίπτωση, µπορείτε να προσκοµίσετε και επιπλέον δικαιολογητικά
όπως:
7. Βεβαίωση πολύτεκνων από το Σύλλογο Πολύτεκνων.
8. Βεβαίωση σπουδών από προστατευόµενα µέλη της οικογένειας, που
σπουδάζουν σε ανώτατες Σχολές.
9. Βεβαίωση στρατευµένου αδελφού.
10. Βεβαίωση αναπηρίας κατά νόµο, ανικανότητας προς εργασία, σοβαρού
ιατρικού προβλήµατος κτλ.
42
11.∆ιαζευκτήριο
12. Ληξιαρχική πράξη θανάτου, αν αυτό δεν προκύπτει από το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
13.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνετε, ότι πρέπει να λάβουµε
γνώση.
Ειδικά για τους οµογενείς :
Θα προσκοµίσετε και ταυτότητα οµογενούς από τον οικείο Σύλλογο οµογενών
Ειδικά για τους αλλοδαπούς φοιτητές:
•
•
•
•
•
• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.
Άδεια παραµονής.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Εκκαθαριστικό σηµείωµα οικογενειακού εισοδήµατος.
Βεβαίωση σπουδών από τη Γραµµατεία της Σχολής.
Βεβαίωση της πρεσβείας , ότι εγγυάται για την εξόφληση των
οικονοµικών υποχρεώσεων του οικοτρόφου και την τήρηση του νόµιµου
χρονικού ορίου παραµονής του στην Εστία.
Στεγαστικό Επίδοµα 1000 ευρώ
Το στεγαστικό επίδοµα των 1000 ευρώ δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας
στους φοιτητές που σπουδάζουν µακριά από τον τόπο κατοικίας τους και για
όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές τους, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας
του Τµήµατος. Συγκεκριµένα, µπορείτε να πάρετε αυτό το επίδοµα αν:
• µένετε σε σπίτι / δωµάτιο (ακόµα και αν συγκατοικείτε µε κάποιους
άλλους) µε ενοίκιο που βρίσκεται σε πόλη διαφορετική της κύριας
κατοικίας σας
43
• το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδηµα δεν είναι µεγαλύτερο από 30.000
ευρώ (προσαυξηµένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός)
και
• εσείς ή οι γονείς σας δεν είστε ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές κατοικιών ή
διαµερισµάτων που είναι µεγαλύτερα από 200 τ.µ. (εξαιρούνται οι
κατοικίες και τα διαµερίσµατα που βρίσκονται σε χωριά µικρότερα των
3000 κατοίκων) και
• έχετε εγγραφεί κανονικά στα µαθήµατα. Αν δεν είστε πρωτοετείς
φοιτητές, θα πρέπει να έχετε περάσει τα 1/2 των µαθηµάτων του
προηγούµενου έτους.
Σε κάθε περίπτωση, ζητήστε αναλυτικές πληροφορίες από την Εφορία
σας.
Αν έχετε αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, δικαιούστε όλοι αυτό
το επίδοµα. Αν σπουδάζετε στην ίδια πόλη, ένας/ µία από ’σας θα το
πάρει ολόκληρο και τα υπόλοιπα αδέλφια θα το πάρουν µειωµένο κατά
50%.
∆εν δικαιούστε αυτό το επίδοµα αν σπουδάζετε για την απόκτηση 2ου
πτυχίου.
44
Πότε και πώς θα πάρω το επίδοµα;
Μπορείτε να πάρετε αυθηµερόν το επίδοµα αυτό από την
Εφορία, αρκεί να καταθέσετε εκεί τα εξής δικαιολογητικά:
• Πιστοποιητικό από το Τµήµα που σπουδάζετε για την κατάσταση των
σπουδών σας.
• Μισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας στον τόπο φοίτησης.
• Επικυρωµένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της
φορολογίας εισοδήµατος.
• Επικυρωµένα αντίγραφα των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (Ε9).
45
Έρευνα για σπίτι
Είτε δεν ανήκετε στην κατηγορία των φοιτητών που
δικαιούνται στέγαση στην εστία του ΤΕΙ είτε δεν το επιθυµείτε, θα χρειαστεί
τότε να νοικιάσετε το δικό σας διαµέρισµα.
Οι περισσότεροι έχουµε περάσει απ' αυτή τη διαδικασία και γνωρίζουµε τη
δυσκολία που µπορεί να έχει η έρευνα και το στήσιµο της καινούριας σας
κατοικίας. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουµε όσο το δυνατό περισσότερο να
βοηθήσουµε τους πρωτοετείς µας.
Πώς θα ψάξω για διαµέρισµα;
Το καλό που έχει η Θεσσαλονίκη είναι πως, λόγω της ιδιότητας της ως
φοιτητούπολη, διαθέτει αµέτρητα µικρά και µεγάλα διαµερίσµατα προς
ενοικίαση.
Το κακό που έχει όµως είναι πως η ζήτηση για διαµερίσµατα είναι πολύ
µεγάλη κάθε χρόνο, λόγω της έλευσης των φοιτητών, οπότε και τα ενοίκια
είναι συνήθως υψηλά.
• Για µια γκαρσονιέρα, τα ενοίκια κυµαίνονται µεταξύ 250-350 ευρώ,
• για ένα δυάρι µεταξύ 350-450 ευρώ,
• για ένα τριάρι από 450 ευρώ και πάνω.
Φυσικά το ενοίκιο εξαρτάται απ' την περιοχή που βρίσκεται το σπίτι και απ'
την παλαιότητα του, καθώς στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλά παλιά
διαµερίσµατα και ελαφρώς ανακαινισµένα.
1. Ένας απλός και συµφέρων οικονοµικά τρόπος να ψάξετε για σπίτι είναι,
όπως λέµε οι φοιτητές, πόρτα-πόρτα! Εάν σας ενδιαφέρει να µείνετε
στη Θεσσαλονίκη, µπορείτε να κάνετε µια βόλτα από την Εγνατία µέχρι
την Ολυµπιάδος, όπως επίσης και στις κάθετες οδούς, από την Καµάρα
µέχρι τον ΟΣΕ, και θα βρείτε αµέτρητα αυτοκόλλητα στις εισόδους των
πολυκατοικιών και στις κολόνες της ∆ΕΗ.
46
2. Το ίδιο µπορείτε να κάνετε και στην περιοχή της Σίνδου, και µάλιστα
και µε λιγότερο περπάτηµα, µιας και το κέντρο της Σίνδου είναι πολύ
µικρότερο σε έκταση απ' αυτό της Θεσσαλονίκης.
3. Επίσης, αναζήτηση για κατοικία θα µπορούσατε να κάνετε και µέσω του
διαδικτύου. Υπάρχουν πολλές σελίδες µε µικρές αγγελίες, µε τιµές και
φωτογραφίες των διαµερισµάτων. ∆ίνουµε παρακάτω, στην ενότητα
των Μεσιτικών γραφείων, προτάσεις για ηλεκτρονική αναζήτηση.
4. Φυσικά, πάντα υπάρχει και η λύση των Μεσιτικών Γραφείων, όπου
βεβαίως θα πληρώσετε αµοιβή αλλά µόνο εφόσον σας βρουν σπίτι.
5. Μια άλλη µέθοδος αναζήτησης είναι µέσω εφηµερίδας. Κάθε βδοµάδα, ο
Αγγελιοφόρος και ο Αγγελιοχώρος προσφέρουν ένα έξτρα ένθετο µε
µικρές αγγελίες για κατοικίες και για πολλά άλλα, όπως και
µεταχειρισµένα έπιπλα αν σας ενδιαφέρει.
Και πού να ψάξω;
Εφόσον σπουδάζετε στη Σίνδο, δυτικά της Θεσσαλονίκης, καλύτερα θα ήταν
να µείνετε είτε κεντρικά ή δυτικά της πόλης είτε στη Σίνδο, ώστε η
πρόσβασή σας στο ΑΤΕΙΘ να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη.
Ασφαλώς και µπορείτε να µετακινηθείτε προς τη σχολή και απ' τα ανατολικά
µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Όµως θα πρέπει να λάβετε επίσης υπ' όψιν
σας το χρόνο που θα καταναλώνετε καθηµερινά για να φτάσετε στη σχολή.
Ο µέσος χρόνος που χρειάζεστε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης για
το ΑΤΕΙΘ είναι 50-60 λεπτά.
Οι πιο “φοιτητικές” περιοχές στην Θεσσαλονίκη είναι η περιοχή γύρω
απ' την Ροτόντα (ή αλλιώς Καµάρα), οι οδοί Φιλίππου, Ολύµπου, Αγίου
∆ηµητρίου, Ολυµπιάδος.
Λίγο πιο βόρεια βρίσκεται η Άνω Πόλη, η οποία ξεχωρίζει για την
γραφικότητά της και λόγω της βόρειας θέσης της έχει εντυπωσιακή
θέα την νότια Θεσσαλονίκη µέχρι τον Θερµαϊκό.
47
Έπιπλα πού θα βρω;
Έπιπλα οικονοµικά δεν είναι δύσκολο να βρείτε, µιας και σε κάθε γειτονιά θα
βρείτε κάποιο κατάστηµα που θα πουλάει φοιτητικά έπιπλα.
Η ζήτηση είναι µεγάλη, οπότε και τα καταστήµατα πολλά. Σ' αυτήν την
περίπτωση θα ήταν καλό να κάνετε µια έρευνα αγοράς πριν
πραγµατοποιήσετε τις αγορές σας.
Σε περιοχές όπως η Ροτόντα, η οδός Ολύµπου, Βενιζέλου θα βρείτε
καταστήµατα επίπλων.
Σε περίπτωση που διαθέτετε µεταφορικό µέσο, υπάρχει πάντα και η
οικονοµική λύση των καταστηµάτων ΙΚΕΑ, που βρίσκεται στα ανατολικά της
Θεσσαλονίκης, κοντά στο αεροδρόµιο.
ΙΚΕΑ
12ο χλµ. Θεσ/νίκης – Περαίας
57001 Πυλαία, Θεσ/νίκη
Γραµµή εξυπηρέτησης πελατών: 801 11 22 722
fax: 2310 475 150
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ευτέρα – Παρασκευή 10.00 – 21.00
Σάββατο 10.00 – 20.00
Μια ακόµα πιο οικονοµική λύση είναι να πάρετε µεταχειρισµένα έπιπλα.
Αγγελίες για µεταχειρισµένα θα βρείτε:
• Στις εισόδους και στους πίνακες ανακοινώσεων του ΑΤΕΙ, του
Αριστοτελείου και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, από φοιτητές
• Σε εφηµερίδες όπως Αγγελιοφόρος, Χρυσές Αγγελίες, από φοιτητές
και ιδιώτες.
47
Μεταφορικές Εταιρίες
Σε περίπτωση που θα χρειαστείτε κάποια µεταφορική εταιρία να σας
εξυπηρετήσει, είτε από άλλη πόλη προς τη Θεσσαλονίκη, είτε εντός
Θεσσαλονίκης για τη µεταφορά των επίπλων σας, παραθέτουµε παρακάτω
µια λίστα µε µεταφορικές εταιρίες.
• Προσοχή! Μην ξεχάσετε να τους πείτε πως είστε φοιτητές. Το πιο
πιθανό είναι πως θα σας κάνουν µια καλύτερη τιµή.
• Επίσης, καλό θα ήταν πριν συµφωνήσετε µε κάποια εταιρία για τη
µετακόµιση, να κάνετε µια έρευνα αγοράς, ώστε να κλείσετε την όσο το
δυνατό συµφέρουσα προσφορά.
Κατάλογος Μεταφορικών Εταιριών
Νικολέτσος Αριστείδης Γ.
Μεγ. Αλεξάνδρου 1 Φίλυρο Χορτιάτη, 57010 Θεσσαλονίκης
Βαγγέλης
Σιγής 15 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, 54636 Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310678471
Τηλ. 2310211580
Κιν. 6937377557 / 6930808373
Κιν. 6946168077
Χαλκίδης Γρηγόρης
Πρωτοµαγιάς 21 Εύοσµο - Ευόσµου,
56224 Θεσσαλονίκης
Τράµπας Νικόλαος
Κων/πόλεως 38 Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης, 54641 Θεσσαλονίκης
Κιν. 69727731
Τηλ. 2310818318
Κιν. 6973406666
Φορτοταξί
Πανελλαδικά
Τηλ: 6944537539, 6944542150,
6972014991
Καραµανλής Μπάµπης
3ης Σεπτεµβρίου 21 Εύοσµος,
56224 Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310770768
49
Συµβουλή: Πολλές µεταφορικές εταιρίες δεν δίνουν, όπως κατά τον
νόµο ορίζεται, απόκοµµα παραλαβής και παράδοσης. Να φαίνεται
δηλαδή γραπτώς τι τους παραδώσατε πριν και τι παραλάβατε µετά. Για
να µη βρεθείτε προ εκπλήξεων µε κάποια χαµένη κούτα, ζητήστε το
απόκοµµα αυτό. ∆εν είναι δική τους ευθύνη εάν χαθεί κάτι, εφόσον δεν
έχετε δηλώσει γραπτώς πως τους το έχετε δώσει!
Μεσιτικά γραφεία
Η λύση αναζήτησης κατοικίας µέσω µεσιτικών γραφείων, µπορεί να µη σας
γλιτώνει χρήµατα, όµως σίγουρα σας γλιτώνει πολύ πολύτιµο χρόνο και
ταλαιπωρία.
Σε όλη τη Θεσσαλονίκη, κυρίως στο κέντρο, θα βρείτε πολλά µεσιτικά και
µάλιστα, για κάθε περιοχή θα βρείτε και το αντίστοιχο γραφείο.
Εδώ δε µπορούµε βεβαίως να δώσουµε µια λίστα µε τα Μεσιτικά Γραφεία ανά
περιοχή, θα δώσουµε όµως µια βοηθητική λίστα µε γραφεία που βρίσκονται
στο κέντρο της πόλης και παραποµπές σε σελίδες στο Internet για να
κάνετε τη δική σας έρευνα.
Κτήµα Α.Ε.
Κωλέττη 36, Θεσσαλονίκη 54627
2310-566970
ΣΤΑΜΙΩΝ Α.Ε.Ε.
Καθολικών 2, Θεσσαλονίκη 54625
2310-531581
Αξίες Α.Ε.
Τσιµισκή 86, Θεσσαλονίκη 54622
2310-2482
Planet Properties
Μιχαήλ Καλού 14, Θεσσαλονίκη
54629
695-5600120
∆ανός Π. & Συνεργάτες Α.Ε.
Ι. ∆ραγούµη 3, Θεσσαλονίκη, 54625
2310-224781
Αξία Ακινήτων
Αλ. Σβώλου 31, Θεσσαλονίκη 54622
2310-270327
Στεφάνου Θωµάς
Μητροπόλεως 77 Θεσσαλονίκη,
54622
2310263065
∆υτικά Ακίνητα
Γιαννιτσών 31 Βαλκανικό Κέντρο
54627 Θεσσαλονίκη
2310517791
Χρήσιµες σελίδες στο Internet για να κάνετε την έρευνά σας για
γραφεία είναι:
Χρυσός Οδηγός
Spiti24
Το σπίτι µου
Αγγελιοφόρος
Συγκατοίκηση
Το πλέον χαρακτηριστικό της φοιτητικής ζωής!
Εφόσον θέλετε να συγκατοικήσετε, το καλύτερο που µπορείτε να κάνετε είναι
να κοιτάξετε στους πίνακες ανακοινώσεων και στην είσοδο του ΑΤΕΙ, του
Αριστοτελείου και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Εκεί βάζουν αγγελίες
φοιτητές που ψάχνουν συγκάτοικο.
Επίσης, θα βρείτε αγγελίες φυσικά και στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες
εφηµερίδων, σε φόρουµ στις σελίδες των πανεπιστηµίων, αλλά και σε τοπικές
εφηµερίδες, όπως ο Αγγελιοφόρος.
Και εφόσον έχετε τον χρόνο, µπορείτε φυσικά να τοιχοκολλήσετε εσείς την
αγγελία σας και να σας ψάξουν εσάς υποψήφιοι συγκάτοικοι.
51
Τµήµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Εγγραφή στη σχολή
Πότε θα γραφτώ στη σχολή;
Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών γίνονται τον Σεπτέµβριο και
συγκεκριµένα σε ηµεροµηνίες που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας . Οι
φοιτητές που έχουν περάσει το Εαρινό εξάµηνο µπορούν να εγγραφούν το
Σεπτέµβριο , αλλά και το τελευταίο δεκαήµερο του Ιανουαρίου.
Τις ακριβείς ηµεροµηνίες τις βρίσκει κανείς στην γραµµατεία ή στην
ιστοσελίδα του τµήµατός µας. Βγαίνει ανακοίνωση στην αρχή κάθε εξαµήνου.
Τι δικαιολογητικά χρειάζοµαι;
Για την εγγραφή σας στο τµήµα θα πρέπει να προσκοµίσετε στην γραµµατεία
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση εγγραφής, η οποία σας δίνεται από το Τµήµα.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνετε ότι δεν είστε εγγεγραµµένοι σε
άλλη Σχολή ή Τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (
επίσης δίνεται από το Τµήµα).
• Οκτώ (8) Φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας.
• Τίτλο απόλυσης, δηλαδή απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του
Λυκείου αποφοίτησης ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο ή
Φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
• Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας. Προσκοµίζετε επίσης και η
αστυνοµική ταυτότητα.
• Αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης, αφορά µόνο όσους πέτυχαν µε το
σύστηµα Ενιαίου Λυκείου.
52
• Ακτινογραφία θώρακα, από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο ή από το Ι.Κ.Α.
• Γνωµάτευση από Παθολόγο, επίσης από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο ή από
το Ι.Κ.Α ή από το ιατρείο του Α.Τ.Ε.Ι.
• Γνωµάτευση από ∆ερµατολόγο, επίσης από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο ή από
το Ι.Κ.Α.
Ανανέωση Εγγραφών και προσωπικός κωδικός λογαριασµού φοιτητή.
Σε κάθε εξάµηνο σπουδών όλοι οι φοιτητές του τµήµατος είναι υποχρωµένοι
να κάνουν ανανέωση της εγγραφής τους. Αυτή η διαδικασία ευτυχώς δεν
απαιτεί να προσκοµίζετε κάθε φορά τα παραπάνω δικαιολογητικά. Αυτά είναι
µόνο για την εγγραφή, πράγµα που γίνεται µόνο µια φορά. Ενώ η ανανέωση
γίνεται στην αρχή του κάθε εξαµήνου και µόνο µε το βιβλιάριο σπουδών σας.
Υποστηρίζουµε ανεπιφύλακτα και συνιστούµε τη χρησιµοποίηση της
ηλεκτρονικής δήλωσης µαθηµάτων µέσω Internet δεδοµένου ότι µε τον
τρόπο αυτό αποφεύγετε την πολύωρη αναµονή και ταλαιπωρία στην περίοδο
υποβολής δηλώσεων.
Για να µπορείτε να κάνετε την ανανέωση µ' αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει
πρώτα απ' όλα να αιτηθείτε στην γραµµατεία τον προσωπικό κωδικό
ενεργοποίησης λογαριασµού φοιτητή. Μαζί µε την αίτησή σας στην
γραµµατεία, θα πρέπει να έχετε µαζί σας την ταυτότητά σας και το Βιβλιάριο
Σπουδών. Μ' αυτόν τον τρόπο θα έχετε την δυνατότητα, όχι µόνο να κάνετε
ηλεκτρονική ανανέωση, αλλά και
1. να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία, που διατίθενται στη
σχολή,
2. στις βαθµολογίες σας,
3. να κάνετε αιτήσεις ηλεκτρονικά για έγγραφα/βεβαιώσεις που θέλετε να
λάβετε απ' την γραµµατεία
4. να έχετε πρόσβαση στην δήλωσή σας.
53
Όσον αφορά στην ηλεκτρονική σας δήλωση, το έγγραφο που
θα πρέπει να συµπληρώσετε θα το βρείτε στην κεντρική
σελίδα του Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων
http://www.tour.teithe.gr/
Η δήλωση µαθηµάτων γίνεται µε δική σας ευθύνη.
∆ηλώνετε τα µαθήµατα που επιθυµείτε και πρόκειται να παρακολουθήσετε
σε κάθε εξάµηνο.
Μάθηµα που δεν έχετε δηλώσει δεν µπορείτε να το παρακολουθήσετε και
κατά συνέπεια δεν µπορείτε να το δώσετε και στις εξετάσεις.
Επίσης, είτε κάνετε την δήλωση ηλεκτρονικά είτε στην γραµµατεία, φροντίστε
να κρατάτε αντίγραφο της δήλωσης µαθηµάτων που καταθέτετε. Σίγουρα θα
σας χρειαστεί κάποια στιγµή!
Τι πρέπει να προσέξω κάνοντας την δήλωση των µαθηµάτων;
Τα κυριότερα σηµεία στα οποία θα πρέπει να δώσετε προσοχή είναι:
• Το σύνολο των ∆ιδακτικών Μονάδων (∆..Μ.) που µπορείτε να
δηλώσετε είναι µέχρι 36 σε κάθε εξάµηνο
• Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο πτυχίο µπορούν να δηλώσουν µέχρι 42
διδακτικές µονάδες (∆.Μ). ∆ηλαδή από το 1ο έως το 7ο εξάµηνο µέχρι
36 (∆..Μ.), από το 8ο εξάµηνο και πλέον µέχρι 42 (∆.Μ).
• Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συµπλήρωση της δήλωσής σας ,
γιατί διαφέρει ο αριθµός των ωρών του κάθε µαθήµατος µε αυτό των
διδακτικών µονάδων ( ∆..Μ. ). Εµείς δηλώνουµε ∆ιδακτικές Μονάδες
και όχι αριθµό ωρών.
54
• Έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής σας
δήλωσης , για µέχρι δύο (2) το πολύ µαθήµατα και
ηµεροµηνίες που ορίζει η Γραµµατεία του Τµήµατος.
Σχετική ανακοίνωση βγαίνει στην γραµµατεία και στην ιστοσελίδα του
τµήµατος αµέσως µετά την λήξη των εγγραφών. Θα δείτε ανακοίνωση
“∆ιορθωτικές ∆ηλώσεις Μαθηµάτων”.
• Κάποια µαθήµατα θα προσέξετε πως έχουν ∆.Μ. για θεωρία και
εργαστήριο. Παρακάτω θα ασχοληθούµε αναλυτικά µε τα εργαστήρια,
όµως εδώ πρέπει να πούµε το πώς θα πρέπει να δηλωθεί αυτό το
µάθηµα. Είτε δηλώσετε την θεωρία και το εργαστήριο µαζί είτε όχι,
µετράτε τις ∆.Μ και των δύο. Το δηλώνετε δηλαδή σαν δύο διαφορετικά
µαθήµατα, όσον αφορά στις Μονάδες.
• ∆εν γίνεται να δηλωθεί µάθηµα που χαρακτηρίζεται εξαρτώµενο εάν
δεν έχετε περάσει το προαπαιτούµενο. Παρακάτω θα πούµε
αναλυτικότερα τι είναι εξαρτώµενο και τι προαπαιτούµενο µάθηµα.
• Στα µικτά µαθήµατα µπορείτε να δηλώσετε τη θεωρία ξεχωριστά από
το εργαστήριο (και το αντίθετο) ή να τα δηλώσετε και τα δύο µαζί.
• Οι ακριβείς ηµεροµηνίες ανανεώσεων των εγγραφών και έναρξης και
λήξης των µαθηµάτων κάθε διδακτικού έτους αναρτώνται στους
πίνακες ανακοινώσεων, καθώς και στην ιστοσελίδα του τµήµατος.
• Φροντίστε για τη δική σας διευκόλυνση να ακολουθείτε τα µαθήµατα του
εξαµήνου σας και µην επιλέγετε από τα επόµενα.
55
Τι να περιµένω από την γραµµατεία;
Με την εγγραφή σας, σας δίνεται από την Γραµµατεία του
τµήµατος:
Βεβαίωση Σπουδών, για κάθε νόµιµη χρήση. Το πρωτότυπο αυτό χαρτί
που θα σας δοθεί καλό θα ήταν να το φωτοτυπήσετε, ώστε για
οτιδήποτε σας χρειαστεί, να δώσετε µια απ' τις φωτοτυπίες. Για την
αυθεντικότητα των φωτοτυπιών αυτών θα πρέπει να τις επικυρώσετε
σε µια αστυνοµική αρχή ή σε κάποιο ΚΕΠ.
∆ελτίο Ειδικού Εισιτηρίου ή αλλιώς Φοιτητικό Πάσο, το οποίο σας
προσφέρει µειωµένες τιµές στα εισιτήρια όλων των Μέσων Μαζικής
Μετακίνησης (εκτός των Αεροπλάνων όλο τον χρόνο και των Πλοίων
µόνο τους θερινούς µήνες).
Πιστοποιητικό Στρατολογίας. Αυτό αφορά φυσικά τα αγόρια που δεν
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και χρειάζονται
να λάβουν Αναβολή Στράτευσης.
Το Βιβλιάριο Σπουδών, όπου αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός
Σπουδαστή και το χρησιµοποιείτε σε κάθε σας συναλλαγή µε την
γραµµατεία (πχ για αιτήσεις και βεβαιώσεις που θέλετε να λάβετε, για
τα βιβλία που θα λάβετε, για τις ανανεώσεις εγγραφών κα.)
56
Για την Αναβολή Στράτευσης τι χρειάζεται;
Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία αναβολής καθορίζονται
µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Το βασικό απαιτούµενο
δικαιολογητικό είναι µία αίτηση στο αρµόδιο στρατολογικό γραφείο, το
Πιστοποιητικό Στρατολογίας συγκεκριµένα που αναφέραµε αµέσως
παραπάνω. Το λαµβάνετε, όπως προαναφέρθηκε, µε την εγγραφή σας στο
τµήµα και το καταθέτετε στο Στρατολογικό Γραφείο.
Ως χρόνος υποβολής καθορίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο
ο ενδιαφερόµενος διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του.
Η αναβολή για λόγους σπουδών ισχύει µέχρι το 28ο έτος της ηλικίας σας,
ανεξάρτητα αν πρόκειται για προπτυχιακές ή µεταπτυχιακές σπουδές.
Χορήγηση αναβολής σπουδών παρέχεται για δυο έτη για όλες τις βαθµίδες
εκπαίδευσης για αυτούς που έχουν δυσλεξία.
Μπορώ να έχω Υγειονοµική Περίθαλψη;
Σε όλους τους φοιτητές του τµήµατος, οι οποίοι δεν έχουν ήδη κάποια
ασφάλεια, παρέχεται και ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη
δωρεάν. Παράλληλα λειτουργεί στο κεντρικό κτίριο το Ιατρείο του Ιδρύµατος
που λειτουργεί καθηµερινά από τις 8 πµ µέχρι τις 6 µµ µε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό.
Με την εγγραφή σας στη σχολή µπορείτε να πάρετε το Ατοµικό Βιβλιάριο
Υγειονοµικής Περίθαλψης καταθέτοντας στην γραµµατεία:
• Μια µικρή φωτογραφία και
• µια βεβαίωση διαγραφής από τον Ασφαλιστικό Φορέα των γονιών σας ή
µια υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρετε πως δεν έχετε άλλη ασφάλεια. Η
δήλωση αυτή είναι η Ν. 1599/89.
57
Το βιβλιάριο υγείας χρησιµοποιείται για την κάλυψη
ιατροφαρµακευτικών αναγκών και Νοσοκοµειακή περίθαλψη
σύµφωνα µε το Π.∆. 185/84 και περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ιατρική εξέταση
Νοσοκοµειακή περίθαλψη
Φαρµακευτική περίθαλψη
Παρακλινικές εξετάσεις
Επίδοµα τοκετού
Φυσιοθεραπείες
Οδοντιατρική περίθαλψη
Ορθοπεδικά είδη.
Τι θα βρω µπροστά µου ξεκινώντας τα µαθήµατα;
Ποια είναι τα µαθήµατά µου;
Τα µαθήµατα του τµήµατός µας µπορείτε να τα δείτε όλα αναλυτικά στην
ιστοσελίδα του τµήµατος tour.teithe, όπως και στην δήλωση των µαθηµάτων.
Αναλυτικότερα, τα µαθήµατά µας διακρίνονται σε:
• Μικτά, τα οποία αποτελούνται από τη θεωρία (Θ) και εργαστηριακές
ασκήσεις (Ε)
• Θεωρητικά, τα οποία αποτελούνται από θεωρία (Θ)
• Επιλογής Υποχρεωτικά, τα οποία θα τα συναντήσετε στο 5ο, στο 6ο
και στο 7ο εξάµηνο σπουδών. Στο 5ο και 6ο εξάµηνο θα πρέπει να
επιλέξετε ένα απ' τα 3 µαθήµατα και στο 7ο εξάµηνο 1 απ' τις 4 ξένες
γλώσσες.
58
• Προαιρετικά µαθήµατα χαρακτηρίζονται µε *. ∆εν
είναι υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου , και οι
διδακτικές µονάδες δεν υπολογίζονται στο σύνολο των
διδακτικών µονάδων (∆. .Μ.) της δήλωσης µαθηµάτων του κάθε
φοιτητή. ∆ιδάσκονται στην αγγλική γλώσσα και προορίζονται κυρίως για
τους ξένους φοιτητές που ανήκουν σε κάποιο πρόγραµµα ανταλλαγής.
Μπορείτε όµως φυσικά να τα παρακολουθήσετε κι εσείς.
• Προαπαιτούµενα Είναι τα µαθήµατα “αλυσίδας” όπως τα λέµε κοινά.
Όταν για παράδειγµα έχουµε ένα µάθηµα που λέγεται “Μάθηµα 1” και
ένα άλλο που λέγεται “Μάθηµα 2”, για να έχω το δικαίωµα να
παρακολουθήσω το “Μάθηµα 2”, θα πρέπει να έχω περάσει το
“Μάθηµα 1”. Αυτό το µάθηµα που πρέπει να περάσω πρώτα λέγεται
Προαπαιτούµενο, ενώ το “Μάθηµα 2” λέγεται Εξαρτώµενο, ακριβώς
επειδή η παρακολούθησή του εξαρτάται από την επιτυχία µου στο
πρώτο. Έτσι διαµορφώνεται ο παρακάτω πίνακας:
Προαπαιτούµενα
Εξαρτώµενα
014 Οργ & ∆ι Επισιτιστικών
Τµηµάτων 1
042 ∆ιοίκηση Υποδοχής 1
035 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
0 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
015 Αρχές Γενικής Λογιστικής
012 Μακροοικονοµική Θεωρία
022 Οργ & ∆ι Επισιτιστικών
Τµηµάτων 2
065 ∆ιοίκηση Υποδοχής 2
055 Τουριστικό Μάρκετινγκ
032 ∆ιοίκηση Πληρ/κών
Συστηµάτων
041 Λογιστική Τουρ. Επιχ/σεων
023 Μικροοικονοµική Θεωρία
59
Πρακτική Άσκηση
Πρακτική άσκηση είναι η εξάσκηση των φοιτητών σε
πραγµατικό περιβάλλον εργασίας, όπου έχει την δυνατότητα ο ασκούµενος
φοιτητής να εφαρµόσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των
σπουδών του.
∆ιαρκεί έξι µήνες και αµείβεται για την εργασία αυτή.
Για να έχετε το δικαίωµα να πραγµατοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση,
σύµφωνα µε τον κανονισµό του ΑΤΕΙΘ, θα πρέπει να βρίσκεστε στο 8ο
τυπικό εξάµηνο και να έχετε περάσει επιτυχώς τα 2/3 των µαθηµάτων. Στο
σύνολο των µαθηµάτων αυτών συµπεριλαµβάνονται ορισµένα µαθήµατα που
ονοµάζονται µαθήµατα ειδικότητας . Μαθήµατα ειδικότητας ονοµάζονται
επειδή εξειδικεύονται σ' έναν συγκεκριµένο τοµέα. Οι τοµείς που
ακολουθούµε είναι οι εξής δύο : τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά γραφεία.
Οπότε τα µαθήµατα ειδικότητας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
• Για τους φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία είναι
τα παρακάτω:
1. Τουριστική Ορολογία (Αγγλική ή Γερµανική ή Γαλλική ή Ιταλική)
2. Οργάνωση & ∆ιοίκηση Επισιτιστικών 2
3. ∆ιοίκηση Υποδοχής 2
4. Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στα Ξενοδοχεία
5. ∆ιοίκηση Τροφοδοσίας και Ειδικών Εκδηλώσεων
6. Επικοινωνία και ∆ηµόσιες Σχέσεις στον Τουρισµό
7. ∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων
60
• Για τους φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση σε
τουριστικά γραφεία είναι τα παρακάτω:
1. Τουριστική Ορολογία (Αγγλική ή Γερµανική ή Γαλλική ή
Ιταλική)
2. Προγραµµατισµός Ταξιδιού
3. ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
4. Τουριστικό Μάρκετινγκ
5. Ηλεκτρονικά Συστήµατα Κρατήσεων
6. Αεροπορικοί Ναύλοι & Έκδοση Εισιτηρίων
Πτυχιακή Εργασία
Πτυχιακή εργασία είναι η ανάλυση και η παρουσίαση ενός θέµατος, σχετικού
µε το αντικείµενο των σπουδών µας, µε βάση τις γνώσεις που έχουµε
αποκτήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής µας.
∆ικαίωµα για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας έχουν οι φοιτητές που
βρίσκονται στο έβδοµο τυπικό εξάµηνο σπουδών τους , και δεν οφείλουν
παραπάνω από 30 διδακτικές µονάδες (∆.Μ).
Τα θέµατα που δίνονται κάθε εξάµηνο απ' τους καθηγητές αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του τµήµατος ή λαµβάνονται κατόπιν συνεννόησης µε τον
καθηγητή σας.
61
Πόσο διαρκούν τα µαθήµατα και η εξεταστική
περίοδος;
Τα εξάµηνα, όπως ήδη θα γνωρίζετε, διακρίνονται σε Χειµερινό και σε
Εαρινό. Το Χειµερινό εξάµηνο είναι αυτό που ξεκινάει τον Σεπτέµβριο ενώ
το Εαρινό ξεκινάει τον Ιανουάριο.
Οι ακριβείς ηµεροµηνίες για τις εγγραφές, τις ανανεώσεις εγγραφών και την
έναρξη των µαθηµάτων ανακοινώνονται κάθε φορά από το ΑΤΕΙ.
Ενδεικτικά, µπορούµε να πούµε πως οι εγγραφές του χειµερινού εξαµήνου
ξεκινούν τέλη Σεπτέµβρη και έπειτα από µια εβδοµάδα ξεκινούν τα
µαθήµατα. Τα µαθήµατα ολοκληρώνονται µε την εξεταστική του Ιανουαρίου.
Εξεταστική περίοδο λέµε το διάστηµα στο οποίο εξεταζόµαστε στα µαθήµατα
που έχουµε παρακολουθήσει στο εξάµηνο που µόλις τέλειωσε.
∆ιαρκεί µια εβδοµάδα για τα εργαστηριακά µαθήµατα και δύο εβδοµάδες µετά
για τα θεωρητικά µαθήµατα. Μετά την, όπως την λέµε, “πρώτη εξεταστική”
ακολουθεί η δεύτερη εξεταστική. Σ' αυτή την δεύτερη εξεταστική περίοδο,
έχετε το δικαίωµα να εξεταστείτε ξανά στα µαθήµατα τα οποία δεν
καταφέρατε να διεκπεραιώσετε στην πρώτη εξεταστική. Η δεύτερη αυτή
ευκαιρία, διαρκεί ακριβώς όσο η πρώτη, δυο εβδοµάδες για τα θεωρητικά
µαθήµατα και µια για τα εργαστηριακά.
Εποµένως, στο σύνολό της η εξεταστική περίοδος διαρκεί 6 εβδοµάδες για
κάθε εξάµηνο.
62
Το εαρινό εξάµηνο ξεκινά αµέσως µετά την εξεταστική του
χειµερινού. Αρχές Μαρτίου γίνονται οι ανανεώσεις εγγραφών
και αµέσως µετά ξεκινούν τα µαθήµατα, τα οποία
ολοκληρώνονται µε την εξεταστική τον Ιούνιο. Τότε, πραγµατοποιείται ο
πρώτος κύκλος εξέτασης και ο δεύτερος, ο επαναληπτικός δηλαδή,
πραγµατοποιείται τον Σεπτέµβριο.
Σηµείωση: Μαθήµατα ∆ΕΝ γίνονται στις διακοπές των Χριστουγέννων (δυο
εβδοµάδες), στις διακοπές του Πάσχα (δυο εβδοµάδες), το καλοκαίρι
(Ιούλιο, Αύγουστο) και σε εθνικές εορτές και αργίες.
Βιβλία και Σηµειώσεις πότε θα πάρω κι από πού;
Τα βιβλία µας τα λαµβάνουµε κάθε εξάµηνο, µετά από σχετική ανακοίνωση
της σχολής µας, από επιλεγµένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης.
Κάθε εξάµηνο θα δείτε είτε στον πίνακα ανακοινώσεων στην γραµµατεία είτε
στην ιστοσελίδα του τµήµατος πως “Ξεκίνησε η ∆ιανοµή των Βιβλίων”.
Σας δίνονται αναλυτικά τα ονόµατα, οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των
βιβλιοπωλείων, απ' όπου θα προµηθευτείτε τα βιβλία σας. Εσείς απλά
πηγαίνετε µε το βιβλιάριο σπουδών σας και τα λαµβάνετε.
Προσοχή: ∆εν µπορείτε να λάβετε βιβλία για µαθήµατα τα οποία δεν έχετε
δηλώσει στην δήλωση των µαθηµάτων σας.
Σε κάποιες περιπτώσεις, την έκδοση των σηµειώσεων την αναλαµβάνει ο
διδάσκων καθηγητής, οπότε στην περίπτωση που δεν έχετε βιβλίο για
κάποιο µάθηµα, φροντίστε να πάρετε απ' τον καθηγητή σας τις σηµειώσεις
του µαθήµατος.
63
Τι είναι οι Θεωρίες, τα Εργαστήρια και οι Ασκήσεις
Πράξης και πως λειτουργούν;
Θα προσέξατε παραπάνω την διάκριση αυτή των µαθηµάτων.
Πιο συγκεκριµένα, οι Θεωρίες είναι τα µαθήµατα τα οποία παρέχουν τη
θεωρητική επιστηµονική εκπαίδευση στον φοιτητή και έχουν συνήθως τη
µορφή διάλεξης.
Τα Εργαστήρια έχουν στόχο την γνωριµία του φοιτητή µε τα σύγχρονα µέσα
και την τεχνολογία που χρησιµοποιούνται στις τουριστικές επιχειρήσεις. Μια
µορφή προσοµοίωσης του επαγγελµατικού περιβάλλοντος που θα
αντιµετωπίσουν όλοι οι απόφοιτοι του τµήµατος. Η παρακολούθηση των
µαθηµάτων αυτών είναι αυστηρά υποχρεωτική, µιας και ο επιτρεπόµενος
αριθµός (αδικαιολόγητων) απουσιών είναι 2.
Οι Ασκήσεις Πράξης εντάσσονται στα Θεωρητικά µαθήµατα. Έχουν στόχο
την εµπέδωση των θεωρητικών αρχών και την εφαρµογή τους σε διάφορες
συνθήκες και σε διάφορες περιπτώσεις.
Για τις ασκήσεις πράξης δεν απαιτείται τελική εξέταση. Ο σπουδαστής
βαθµολογείται από τον διδάσκοντα από τη συνολική του συµµετοχή στις
ασκήσεις πράξεις.
64
Τµήµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη
Η βιβλιοθήκη αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των σπουδών µας, της
διεύρυνσης της γνώσης και των ερευνών που πραγµατοποιούµε κατά τη
διάρκεια της φοίτησής µας.
Σήµερα στο κεντρικό κτήριο του ΑΤΕΙ στεγάζεται και η βιβλιοθήκη σε µια
έκταση περίπου 600 τ.µ.
Συνολικά διαθέτει 35.000 περίπου τίτλους βιβλίων, 326 τρέχοντες τίτλους
περιοδικών (77 ελληνικά και 249 ξενόγλωσσα περιοδικά), 190 γεωλογικούς
χάρτες της Ελλάδος, 600 ηλεκτρονικά βιβλία, οδηγούς εκµάθησης ξένων
γλωσσών, διδακτορικές διατριβές, όπως και πολύ ακόµα υλικό.
Η συλλογή της βιβλιοθήκης είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή οι χρήστες
µπορούν να εντοπίσουν µόνοι τους το υλικό στα ράφια.
Οι υπηρεσίες που σας προσφέρει η βιβλιοθήκη είναι ονοµαστικά:
• ∆ανεισµός
• ∆ιαδανεισµός, να δανειστείτε δηλαδή υλικό που δεν υπάρχει στην
συγκεκριµένη βιβλιοθήκη, αλλά από άλλες βιβλιοθήκες
• Πληροφοριακές Υπηρεσίες, να µπορείτε δηλαδή είτε µε προσωπική
επαφή στο Πληροφοριακό Τµήµα είτε εξ' αποστάσεως να λύσετε
απορίες που τυχόν να έχετε σχετικά µε την πληροφόρησή σας
• E-Μαθησιακό Περιβάλλον, όπου έχετε τη δυνατότητα παραλαβής και
παράδοσης εκπαιδευτικού υλικού σχετικού µε το µάθηµα.
65
• Προσβασιµότητα ΑΜΕΑ
• Φωτοτυπίες
• Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Θα βρείτε στη βιβλιοθήκη δεκατρείς
υπολογιστές και η χρήση τους είναι δωρεάν
• Ασύρµατο ∆ίκτυο, όπου το µόνο που πρέπει να κάνετε είναι να
επικοινωνήσετε µε τους Πληροφορικούς της Βιβλιοθήκης
• ΦΕΚ. Η βιβλιοθήκη έχοντας πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση του
Εθνικού Τυπογραφείου σας παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσετε
οποιοδήποτε Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) σας ενδιαφέρει.
Για περαιτέρω πληροφορίες για τους κανονισµούς της βιβλιοθήκης, για τον
δανεισµό και για ηλεκτρονικές υπηρεσίες µπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης πατώντας εδώ.
Ώρες Λειτουργίας
Οι ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. είναι:
• Κατά τους µήνες Σεπτέµβριο έως και Ιούνιο, ∆ευτέρα έως και
Παρασκευή 8.30– 17.00
• Κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ∆ευτέρα έως και Παρασκευή
8.30–14.00
Προσοχή:
• Η βιβλιοθήκη παραµένει κλειστή τις επίσηµες αργίες.
• Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης διακόπτονται 15 λεπτά πριν από τη λήξη
του ωραρίου, έτσι ώστε να πραγµατοποιείται οµαλά η διαδικασία
τερµατισµού λειτουργίας των µηχανηµάτων και ασφάλισης της
βιβλιοθήκης.
66
Τµήµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Προγράµµατα Ανταλλαγής Φοιτητών
Πρόγραµµα Έρασµος (Erasmus)
Το πρόγραµµα Erasmus δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή
να φοιτήσουν για ένα διάστηµα σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Οι σπουδές στο
εξωτερικό κυµαίνονται από 3 έως 12 µήνες και αναγνωρίζονται πλήρως από
το Πανεπιστήµιο προέλευσης.
Στους φοιτητές παρέχεται υποτροφία.
Το ύψος της µηνιαίας υποτροφίας για το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 θα
κυµανθεί από 300 έως 591 Ευρώ ανάλογα µε τη χώρα υποδοχής. Επιπλέον
χρηµατοδότηση προβλέπεται από το πρόγραµµα για τους Φοιτητές µε
Αναπηρία (ΦµεΑ).
Πώς µπορείτε να συµµετάσχετε;
Εφόσον σας ενδιαφέρει η συµµετοχή στο πρόγραµµα Έρασµος θα πρέπει να
επικοινωνήσετε µε τον υπεύθυνο του τµήµατός µας κ. Γεώργιο Κουρτέσα
(τηλ. 2310791210), ώστε να ενηµερωθείτε πλήρως για το πρόγραµµα.
Θα πρέπει να επιλέξετε το πανεπιστήµιο, άρα θα πρέπει να λάβετε
υπόψιν σας και τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα φοιτήσετε. Τα
µαθήµατα στην πλειοψηφία τους γίνονται στην αγγλική γλώσσα, όχι
όµως πάντα.
67
Επειδή η ζήτηση είναι κάθε χρόνο µεγάλη, φροντίστε
να κάνετε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες άµεσα,
ώστε και να καταφέρετε να συµµετάσχετε αλλά και να
µπορείτε να έχετε την επιλογή της χώρας εσείς.
Η εµπειρία είναι τόσο σε προσωπικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο
µοναδική! Η εκµάθηση µιας καινούριας ξένης γλώσσας, οι γνωριµίες µε
φοιτητές απ' όλο τον κόσµο, ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας του
προγράµµατος και η εκπαίδευση σε ευρωπαϊκά πανεπιστήµια σε
συνδυασµό µε την δυνατότητα υποτροφίας, καθιστά την φοιτητική αυτή
εµπειρία ανεπανάληπτη!
Πρόγραµµα Leonardo Da Vinci
Το πρόγραµµα Leonardo παρέχει τη δυνατότητα στα ιδρύµατα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να συνεργαστούν µε άλλα ιδρύµατα της Ευρώπης
καθώς επίσης και µε επιχειρήσεις, επιµελητήρια, κέντρα επαγγελµατικής
κατάρτισης κλπ. µε σκοπό κυρίως την επαγγελµατική κατάρτιση των
φοιτητών στο εξωτερικό.
Εφόσον σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο πρόγραµµα, για περαιτέρω
πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την ακαδηµαϊκή υπεύθυνη για
τους φοιτητές του Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων, που είναι η
επίκουρος Καθηγήτρια Κα. Τάνια Καπίκη (Κεντρικό κτίριο, Αίθουσα 117,
τηλ.:2310-791222 797835, Fax: 2310-797835, e-mail:
[email protected] ).
Η Κα. Τάνια Καπίκη είναι υπεύθυνη επίσης για προγράµµατα όχι µόνο
ευρωπαϊκά αλλά και για Η.Π.Α.. Φροντίστε να ενηµερωθείτε για όλες τις
επιλογές που έχετε πριν πάρετε την τελική σας απόφαση!
68
Πρόγραµµα Erasmus Mundus (ECW για Γεωργία,
Αρµενία και Αζερµπαϊτζάν)
Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος προβλέπεται η µετακίνηση φοιτητών
από το ΑΤΕΙΘ στο Αζερµπαϊτζάν, στην Αρµενία και στην Γεωργία, για
σπουδές ή πρακτική άσκηση ή εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά το Εαρινό
Εξάµηνο 2009/2010 (για 6 µήνες).
Οι οικονοµικές παροχές από το πρόγραµµα είναι ιδιαίτερα δελεαστικές
κάλυψη αεροπορικού εισιτηρίου,
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και
υποτροφία 1000 € τον µήνα
Για να ενηµερωθείτε περαιτέρω για το πρόγραµµα, µπορεί να σας ενηµερώσει
η Κα. Τάνια Καπίκη, η οποία είναι υπεύθυνη και για το πρόγραµµα Leonardo
Da Vinci. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Κα. Καπίκη έχουν δοθεί παραπάνω.
69
Άλλα φοιτητικά
Μετεγγραφές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει να γραφτείτε σε τµήµα Τουριστικών
Επιχειρήσεων άλλης πόλης της Ελλάδας θα πρέπει κατ' αρχάς να γνωρίζετε
τις προϋποθέσεις. Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η µετεγγραφή είναι
συνήθως οικονοµικοί, οπότε θα πρέπει να καταθέσετε, µεταξύ άλλων,
δικαιολογητικά εσόδων των γονιών σας.
Πιο συγκεκριµένα τα γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
1. Αίτηση του ενδιαφεροµένου.
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το Τµήµα.
4. Ατοµικό δελτίο επιτυχίας ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών.
5. Αντίγραφο του προγράµµατος σπουδών θεωρηµένο από τη Γραµµατεία
του Τµήµατος.
6. Έγγραφο δηµόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασµών οργανισµών κοινής
ωφελείας (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ), από το οποίο να προκύπτει ο τόπος µόνιµης
κατοικίας των γονέων ή βεβαίωση του Τµήµατος από την οποία προκύπτει
η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού ή της αδελφής στην
περίπτωση που υπάρχει αδελφός ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή
Τ.Ε.Ι. σε πόλη άλλη από αυτή της µόνιµης κατοικίας των γονέων.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφεροµένου για την ακρίβεια
του περιεχοµένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα
βεβαιώνεται ο τόπος µόνιµης κατοικίας των γονέων, αλλά και θα γίνεται
ιδιαίτερη µνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς
δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.
70
Κατά περίπτωση χρειάζονται παραπάνω δικαιολογητικά ή
και λιγότερα σε περιπτώσεις όπως τέκνα πολυτέκνων ή
ορφανά από έναν ή δύο γονείς.
Προτείνουµε, για περισσότερες λεπτοµέρειες, δικαιολογητικά, τρόπο
υποβολής κτλ, να διαβάσετε την εγκύκλιο µετεγγραφών, όπως αυτή ορίστηκε
από το Υπουργείο Παιδείας για το έτος 2009 – 2010.
Πατήστε εδώ για να µεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, απ' όπου
µπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο.
Όσον αφορά στις µετεγγραφές από το Εξωτερικό, σύµφωνα µε ανακοίνωση
του Υπουργείου Παιδείας :
“Από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 δεν επιτρέπονται µετεγγραφές
Ελλήνων Φοιτητών από Πανεπιστήµια του εξωτερικού σε Πανεπιστήµια του
εσωτερικού.
Από το αυτό ακαδηµαϊκό έτος καταργείται κάθε διάταξη νόµου ή διάταξη που
εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση νόµου, σχετική µε τα θέµατα των µετεγγραφών
αυτών.”
Αντιστοιχίες Τµηµάτων για Μετεγγραφές
Βάση του Υπουργείου Παιδείας, οι αντιστοιχίες του τµήµατος Τουριστικών
Επιχειρήσεων για µετεγγραφές είναι οι εξής :
Τµήµα Τουριστικών
Επιχειρήσεων
1. Τουριστικών Επιχ. Αθήνας
2. Τουριστικών Επιχ. Πάτρας
3. Τουριστικών Επιχ. Λάρισας
4. Τουριστικών Επιχ. Ηπείρου
(Ηγουµενίτσα)
5. Τουριστικών Επιχ. Κρήτης (Ηράκλειο)
6. Τουριστικών Επιχ. Πειραιά (Σπέτσες)
71
∆ιεθνής Φοιτητική Κάρτα ISIC
Η ISIC είναι η µόνη διεθνώς αναγνωρισµένη ταυτότητα που πιστοποιεί τη
φοιτητική ιδιότητα. Τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και χρησιµοποιείται
κάθε ακαδηµαϊκό έτος από περίπου 4,5 εκατοµµύρια φοιτητές σε 120 χώρες.
Παρέχει στους φοιτητές διάφορες εκπτώσεις και προνόµια παγκοσµίως.
Στην Ελλάδα εξουσιοδοτηµένη αρχή είναι η ISIChellas Robissa A.E., απ'
όπου και εκδίδεται για τους φοιτητές της Θεσσαλονίκης. Η ISIC δεν είναι
πιστωτική κάρτα.
Σας προσφέρει ειδικές τιµές και εκπτώσεις σε µουσεία , εκθέσεις , ταξίδια,
µετακινήσεις , διασκέδαση , φαγητό, ένδυση , άθληση, διαµονή και πολύ
περισσότερα στην Ελλάδα , στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσµο. Εσείς
θα πρέπει απλά να παρατηρήσετε στην είσοδο της εκάστοτε επιχείρησης και
να εντοπίσετε το ειδικό σήµα της ISIC.
Ενδεικτικά :
-2444 εκπτώσεις στις µετακινήσεις µε αεροπλάνα, πλοία, τρένα, λεωφορεία
-3165 εκπτώσεις στην είσοδο µουσείων και αρχαιολογικών χώρων
-3270 παροχές στον τοµέα της διασκέδασης
-1544 σε αθλητικές δραστηριότητες
-4171 σε επιχειρήσεις εστίασης
-2724 σε ξενώνες νέων και ξενοδοχεία
-19842 σε εµπορικά καταστήµατα
72
Επίσης επωφελείσαι από την ISIC κατά την διάρκεια των
σπουδών σου, σε προγράµµατα φοιτητικών ανταλλαγών
(Erasmus, Da Vinci κ.α ) και των διακοπών σου.
Για να την αποκτήσετε θα πρέπει να καταθέσετε κάποια δικαιολογητικά.
Αυτά είναι :
Πάσο ή Βιβλιάριο Σπουδών για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος
1 φωτογραφία
Αστυνοµική Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο
9€ ετήσια συνδροµή για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος
Για περισσότερες πληροφορίες και για την έκδοση της κάρτας µπορείτε είτε
να απευθυνθείτε είτε στο Robissa Travel (έχουν δοθεί παραπάνω στοιχεία
επικοινωνίας, στην λίστα των ταξιδιωτικών πρακτορείων) είτε να
πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του ISIC πατώντας εδώ.
Κάρτα νέων < 26 ετών
Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και το
Ινστιτούτο Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σε
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση της Κάρτας
Νέων (European Youth Card Association, EYCA),
προωθεί ένα εργαλείο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και πληροφόρησης των
νέων Ευρωπαίων πολιτών στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.
73
Την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων µπορούν να την έχουν όλοι οι
νέοι, ηλικίας - 30 ετών. Ισχύει για ένα χρόνο, στοιχίζει 15
ευρώ και µπορείς να την ανανεώνεις κάθε χρόνο µέχρι να
κλείσεις τα 30. Πρόκειται για εκπτωτική και όχι πιστωτική
ή χρεωστική κάρτα.
Κατάλογος εκπτώσεων
Ο κατάλογος είναι µεγάλος στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Απλά δείχνεις την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και έχεις ειδική
έκπτωση σε προϊόντα, εισιτήρια και υπηρεσίες όπως:
Πολιτισµός: κινηµατογράφοι, θέατρα, µουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις,
συναυλίες...
Καταστήµατα: ρούχων, οπτικά, κοµµωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής,
γυµναστήρια, κοσµηµατοπωλεία, βιβλιοπωλεία, ποδήλατα, είδη
σπιτιού/δώρων...
∆ιασκέδαση/Φαγητό: εστιατόρια, µπαρ, καφετέριες, κλαµπ..
Εκπαίδευση: φροντιστήρια ξένων γλωσσών, µέσης εκπαίδευσης, ΙΕΚ,
σεµινάρια πληροφορικής...
Τουρισµός: ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια,
κατασκηνώσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων...
Μπορείτε να βρείτε τις συγκεκριµένες εταιρίες και υπηρεσίες που σας
παρέχεται έκπτωση, όπως και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς πατώντας εδώ.
74
Φοιτητικό ∆άνειο
Τα δάνεια προς µαθητές, φοιτητές και σπουδαστές έχουν τα
ίδια χαρακτηριστικά µε τα κλασσικά καταναλωτικά δάνεια.
Παρόλα αυτά, προσφέρονται µε προνοµιακή τιµολόγηση από τις τράπεζες:
περίπου 2-3 ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερα από τα αντίστοιχα
καταναλωτικά δάνεια, ενώ ακόµα οι τράπεζες παρέχουν δωρεάν πιστωτικές
κάρτες, δωρεάν ασφάλιση, χαµηλές τιµές για την αποστολή εµβασµάτων στο
εξωτερικό, δυνατότητα υπεραναλήψεων κα.
Για τη λήψη κάποιου δανείου θα πρέπει να ενηµερωθείτε από τα
καταστήµατα των τραπεζών. Οι όροι του δανείου, ειδικά όσον αφορά στην
αποπληρωµή, είναι συνήθως δελεαστικοί. Όµως θα πρέπει να το σκεφτείτε
πολύ σοβαρά, γιατί συνήθως η αποπληρωµή είναι πολύ δύσκολη 1-2 χρόνια
µετά τη λήψη του δανείου, µιας και θα είστε ακόµη φοιτητές και τα έξοδά σας
θα είναι ίδια ή και περισσότερα ίσως.
Η καλύτερη ενδεχοµένως λύση για έναν φοιτητή που έχει οικονοµική ανάγκη
είναι να απευθύνεται στην φοιτητική µέριµνα, ώστε να του εξασφαλίσουν
στέγη και σίτιση.
Υποτροφίες και Μεταπτυχιακά
Υποτροφίες δίνονται από το Ι.Κ.Υ. (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών) σε
πρωτεύοντες στις γενικές εξετάσεις φοιτητές, καθώς και σε όσους
πρωτεύουν στη διάρκεια των σπουδών τους.
Η δυνατότητα µεταπτυχιακών σπουδών από το Τµήµα Τουριστικών
Επιχειρήσεων δεν υπάρχει ακόµη. Είναι όµως υπό ίδρυση ένα πρόγραµµα για
το τµήµα µας µε τίτλο «∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και
Οργανισµών».
Για την ενεργοποίηση του προγράµµατος θα ενηµερωθούµε είτε από σχετική
ανακοίνωση στην γραµµατεία του τµήµατος, είτε απ' τους εκπαιδευτικούς µας
είτε απ' την ιστοσελίδα του ΑΤΕΙΘ, στις ανακοινώσεις.
75
Κατά την ίδρυση του µεταπτυχιακού προγράµµατος, µπορούν
οι πτυχιούχοι του τµήµατος να διεκδικήσουν κάποια
υποτροφία, απ' το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Μπορείτε να ενηµερωθείτε απ' την ιστοσελίδα του ΙΚΥ,
πατώντας εδώ.
Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου
Οι φοιτητές του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τις
υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου.
Το Κ∆∆ ασχολείται µε τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την προσφορά
διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους χρήστες του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
και τους εξωτερικούς επισκέπτες και στεγάζεται στο παλιό κτίριο του
γυµναστηρίου του ΑΤΕΙΘ, απέναντι από το κτίριο του Τµήµατος
Πληροφορικής.
Παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
1) Υπηρεσία καταλόγου.
Η υπηρεσία αυτή είναι ένας µηχανισµός αποθήκευσης βασικών στοιχείων του
προσωπικού και των φοιτητών του ΑΤΕΙΘ.
Ένας ψηφιακός κατάλογος δηλαδή όπου µπορούµε να βρούµε τα στοιχεία
επικοινωνίας των παραπάνω, όπως επίσης µπορούµε να δώσουµε και τα δικά
µας στοιχεία επικοινωνίας, ώστε η αναζήτηση προσώπων του ΑΤΕΙΘ να
είναι πιο εύκολη.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του
Κ∆∆ πατώντας εδώ.
Για να εισάγετε στοιχεία στον κατάλογο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://ds.teithe.gr.
76
2) Τηλέφωνα VoIP.
Η υπηρεσία αυτή προσφέρει τηλεφωνία µέσω ψηφιακών
τηλεφώνων εντός του ΑΤΕΙΘ, αλλά και εκτός του
Ιδρύµατος σε κανονικά και ψηφιακά τηλέφωνα, αστικά και υπεραστικά µε την
προσθήκη ενός προθήµατος.
Περισσότερες πληροφορίες, όπως και οδηγίες χρήσης, θα βρείτε στην
ιστοσελίδα του Κ∆∆ πατώντας εδώ.
3) Αποµακρυσµένη Σύνδεση (Dial Up)
Η υπηρεσία dial-up παρέχει στα µέλη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. τη δυνατότητα σύνδεσης
στο διαδίκτυο από το σπίτι µέσω διαµορφωτών (dial-up modems) µε χρήση
PSTN ή ISDN γραµµών.
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε όλα τα µέλη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (φοιτητές,
διδακτικό προσωπικό) εφόσον έχουν αποκτήσει προσωπικό λογαριασµό
χρήστη από το Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου.
Αίτηση για λογαριασµό χρήστη στο Κ∆∆, όπως επίσης και εγχειρίδια για το
πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτές, θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://www.noc.teithe.gr/.
77
Φοιτητικό Internet ∆ίοδος
Η δράση ∆ίοδος διευκολύνει τους σπουδαστές και τα µέλη
του εκπαιδευτικού προσωπικού της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στην
απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µε
προνοµιακούς όρους, στο χαµηλότερο δυνατό κόστος.
∆ικαίωµα συµµετοχής στην προνοµιακή ευρυζωνική υπηρεσία της δράσης
∆ΙΟ∆ΟΣ έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ για χρονικό
διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών τους και µέχρι ένα
έτος πέραν του χρόνου αυτού.
Για να αιτηθείτε σύνδεση µέσω του ∆ίοδος, όπως και να δείτε τα αναλυτικά
βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε για να γίνετε δικαιούχοι των µειωµένων
τιµών που προσφέρει το πρόγραµµα, πατήστε εδώ για να µεταφερθείτε στην
ιστοσελίδα του ∆ίοδος.
Φυσική Αγωγή και Αθλητισµός
Στο κεντρικό κτήριο του ΑΤΕΙΘ, στον διάδροµο προς το ιατρείο, θα βρείτε
το γραφείο - περίπτερο που ασχολείται µε τις αθλητικές δραστηριότητες των
φοιτητών του Ιδρύµατος.
∆ίνουµε παρακάτω τον κατάλογο µε τις δραστηριότητες και τα στοιχεία
επικοινωνίας του εκπαιδευτικού που είναι υπεύθυνος για την εκάστοτε
οµάδα.
78
Α.Τ.Ε.Ι.Θ
Φυσική Αγωγή και Αθλητισµός
ΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ
Βόλεϋ
Οσγουρίδης ∆ηµήτριος
Παναγιωτίδης Νίκος
6942465174
6937101919
Μπάσκετ
Κυνηγόπουλος Γεώργιος
6974452807
Ποδόσφαιρο
Παπαθανασίου Ηλίας
6944502891
Κολύµβηση
Σκλαβούνος Κωνσταντίνος
6972839399
Ναυσιπλοΐα
Σκλαβούνος Κωνσταντίνος
6972839399
Πεζοπορία
Μουρατίδου Αθηνά
Ματζαράς Κων/νος
6972568695
6974810444
Ιππασία
Μουρατίδου Αθηνά
6972568695
Rafting & Κανό
Μουρατίδου Αθηνά
6972568695
Κατάδυση
Ματζαράς Κων/νος
6974810444
Σκοποβολή
Αλµπάνη Ιρίνα
69996742
Πολεµικές Τέχνες
Ματζαράς Κων/νος
6974810444
Σκι & Snowboard
Ματζαράς Κων/νος
6974810444
Τέννις
Ιωαννίδης Θεόδωρος
69448262
Τοξοβολία
Νασούλας Αλέξανδρος
6977405763
Badminton
Αυγέρης Κων/νος
6977473601
Μαθήµατα
Ναυαγοσωστών
Ματζαράς Κων/νος
6974810444
Ξιφασκία
Γούναρης Παύλος
6937464509
Παραδοσιακοί Χοροί
Μουρατίδου Αθηνά
6972568695
Σκάκι
Νασούλας Αλέξανδρος
6977405763
Γυµναστήριο
Αλεξανδρίδης Μπάµπης
Χατζηντίνου Βάσω
6974114215
6947703503
Ping-Pong
Νασούλας Αλέξανδρος
6977405763
79
Θεατρική Οµάδα ΑΤΕΙΘ
Το 2007 επαναλειτούργησε η θεατρική οµάδα του
ΑΤΕΙΘ ανεβάζοντας το έργο “η στρίγγλα που
έγινε αρνάκι” του Σαίξπηρ. Ακολούθησε η
“Λυσιστράτη” του Αριστοφάνη και φέτος (2010)
ανεβάζουν τον “Κατά Φαντασία Ασθενή” του
Μολιέρου, µε το οποίο συµµετέχουν µάλιστα στην
Φοιτητική Εβδοµάδα.
Οι πρόβες της οµάδας λαµβάνουν χώρα στο θέατρο “Φλέµιγκ” στην οδό
Φλέµιγκ στο Φάληρο.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στα παρακάτω στοιχεία:
Μιχάλης Σαλαµπάσης
E mail: [email protected]
Τηλ : 2310 791595
Φοιτητική Εβδοµάδα
Η Φοιτητική Εβδοµάδα είναι ένας θεσµός που καθιερώθηκε µέσω του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε τη δεκαετία του
΄50.
Θεωρείται ως η µεγάλη γιορτή του φοιτητικού κόσµου και δηλώνει την
ανάγκη της πανεπιστηµιακής κοινότητας για δηµιουργία και επικοινωνία.
Οι εκδηλώσεις, µε κύριο κορµό το θέατρο, τη µουσική και τον αθλητισµό,
εµπλουτίζονται κάθε χρόνο µε εκθέσεις φωτογραφίας, εικαστικών,
εκδηλώσεις λόγου και δράσεων µε άξονα την κοινωνική ευαισθητοποίηση σε
θέµατα αιχµής.
80
Οι φοιτητές κάθε σχολής των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ µπορούν να
συµµετάσχουν στο φεστιβάλ µε τη δική τους σύµπραξη,
όπως πχ συµβαίνει µε την συµµετοχή της Θεατρικής
Οµάδας του ΑΤΕΙΘ.
Για τους θεατές η είσοδος η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.
Και φυσικά η Φ.Ε. απευθύνεται σε όλους τους φίλους της τέχνης, όχι µόνο
στους φοιτητές.
Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και για να ενηµερωθείτε για το
πρόγραµµα του φεστιβάλ, µπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Φ.Ε.
http://www.fititikiweek.gr/.
Θεατρική και Αθλητική Πανεπιστηµιάδα
Θεατρική Πανεπιστηµιάδα
Το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών διοργάνωσε τον Μάιο του 2004
την πρώτη Πανελλήνια Πανεπιστηµιάδα Θεάτρου στις Σέρρες. Έκτοτε και
µετά από την επιτυχία του πρώτου αυτού εγχειρήµατος, διοργανώνουν κάθε
έτος θεατρικές συναντήσεις φοιτητικών θιάσων µε την συνεργασία της
εθνικής επιτροπής της UNESCO και του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.
Η θεατρική οµάδα του ΑΤΕΙΘ λαµβάνει µέρος στην Πανεπιστηµιάδα.
Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες επικοινωνόντας µε το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.
Σερρών:
Ορφέως 16 – 62122 – Σέρρες,
τηλ. 2321099770 – 2321099778,
fax. 2321099779,
email: [email protected]
81
Αθλητική Πανεπιστηµιάδα
Η Πανεπιστηµιάδα είναι µια διεθνής αθλητική διοργάνωση πολλών
αθληµάτων, που διοργανώνονται από τη ∆ιεθνή Πανεπιστηµιακή Οµοσπονδία
Αθλητισµού και στην οποία µετέχουν αθλητές που είναι φοιτητές ή
σπουδαστές ανωτάτων σχολών. Υπάρχει θερινή και χειµερινή διοργάνωση για
τα αντίστοιχα σπορ και διεξάγεται κάθε δυο χρόνια.
Η επόµενη Παγκόσµια Θερινή Πανεπιστηµιάδα θα διεξαχθεί στο Shenzhen
της Κίνας το 2011.
Μπορείτε να ενηµερωθείτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για
περαιτέρω πληροφορίες, µιας και η Αθλητική Πανεπιστηµιάδα εντάσσεται
στα πλαίσια της Φοιτητικής Μέριµνας. Πατήστε εδώ για να µεταβείτε στην
σελίδα.
82
Ποιες υπηρεσίες θα ήταν καλό να ξέρω;
Χρήσιµα τηλέφωνα / τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
Τηλέφωνα άµεσης ανάγκης
ΓΕΝΙΚΑ
ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
100
2310-229936
2310-553450-8, 2310-521861
2310-554106-9
ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α΄
2310-516665
ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Β΄
2310-428444
ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ΄
2310-550907
ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
2310-510829
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ
2310-554143, 2310-522652
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
2310-530530, 2310-522583
ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧ.
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΙΝ∆ΟΥ
ΙΚΑ-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
166
2310-798059
2310-261421
ΕΦΗΜΕΡ. & ∆ΙΑΝΥΚΤ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1434
ΕΦΗΜΕΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ
1434
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Λ.Π.Α
ΕΛΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑ
∆ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ & ΑΜΕΣΗ
2310-531534-5
2310-531530
199
2310-429701
(104) 2310-426386
2310-271888
156
2310-837500
149
2310-531504-7
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
ΟΣΕ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
Κ.Τ.Ε.Ο (ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΡΟΧΑΙΑ
2310-522716, 2310-522736, 2310-524544,
2310-534376, 2310-534381, 2310-547454,
2310-555995, 2310-547407
2310-517517, 2310-517518
2310-861611
167,18
2310-554871
2310-551118
ΤΡΟΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
2310-559934
ΤΡΟΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
∆ΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
2310-516665
ΤΡΟΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
2310-428444
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΤΑ)
2310-550901, 2310-550828
ΤΜΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
2310-550821, 2310-550750
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ
2310-218224
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΕΩΝ
2310-517084
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
2310-5273, 2310-5301
2310-434333, 2310-422164
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
2310-422628
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
2310-546746
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
2310-530716
ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ
2310-519300
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
2310-286970
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310-291111
ΒΛΑΒΕΣ ∆ΕΗ ∆υτ. Θεσ/νίκης
10501
ΒΛΑΒΕΣ∆ΕΗ Κεντρ. Θεσ/νίκης
10502
ΒΛΑΒΕΣ ∆ΕΗ Ανατ. Θεσ/νίκης
10503
ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ
ΒΛΑΒΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Ε.Υ.Α.Θ: ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
121, 2310-220399
2310-212231, 2310-207345
2310-300846
155
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
109
1037
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
2310-264321
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
2310-264321
ΤΕΛΩΝΕΙΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310-531222
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
2310-524259
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310-473212
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
2310-985000
2310-408411
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
2310-368666
GALAXY AIRWAYS
2310-552929
AEGEAN AIRLINES
2310-476470
AIR GREECE
2310-244250
AUSTRIAN AIRLINES
2310-239421
CRONUS
2310-870555
CROSSAIR
2310-471481
CYPRUS AIRWAYS
2310-272531, 2310-228352
LUFTHANSA
2310-323386, 2310-286256
MALEV
210-3274940
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΤΕΛ
ΑΘΗΝΩΝ
2310-595411, 2310-595421, 2310-595470
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2310-595424, 2310-595459
ΑΡΤΑΣ
2310-595406, 2310-595473
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2310-595418, 2310-595473
∆ΡΑΜΑΣ
2310-595420, 2310-595460
ΕΒΡΟΥ
2310-595439, 2310-595465
ΕΥΒΟΙΑΣ
2310-595448, 2310-595471
ΗΛΕΙΑΣ
2310-595419, 2310-595467
ΗΜΑΘΙΑΣ
2310-595432, 2310-595454
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2310-595433, 2310-595473
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2310-595442, 2310-595456
ΚΑΒΑΛΑΣ
2310-595422, 2310-595476
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
2310-595440, 2310-595457
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2310-595440, 2310-595457
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2310-595409, 2310-595473
ΚΙΛΚΙΣ
2310-595433, 2310-595472
ΚΟΖΑΝΗΣ
2310-595484, 2310-595477
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ"
2310-595444, 2310-595495, 2310-595466
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2310-595405, 2310-595460
ΛΑΡΙΣΑΣ
2310-595430, 2310-595475
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
2310-595433, 2310-595473
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2310-595424, 2310-595459
ΞΑΝΘΗΣ
2310-595423, 2310-595455
ΠΑΤΡΩΝ
2310-595425, 2310-595474
ΠΕΛΛΑΣ
2310-595435, 2310-595461
ΠΙΕΡΙΑΣ
2310-595428, 2310-595468
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
2310-595406, 2310-595473
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2310-595424, 2310-595459
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
2310-595419, 2310-595467
ΣΕΡΡΩΝ
2310-595446, 2310-595490
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2310-595405, 2310-595473
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2310-595418, 2310-595473
ΦΩΚΙ∆ΟΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
2310-595459
2310-924444, 2310-924445,
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΛΤΑ)
2310-224293
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (ΕΛΤΑ)
2310-263173, 2310-264208
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
2310-277457, 2310- 651402
ΤΗΛΕΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ
2310-240961, 2310-277457
ΥΠΟΥΡΓΕΙA
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
2310-264321
∆ΗΜΑΡΧΙΑ
∆ΗΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310-3752000 (30 γραµµές)
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
156
2310-4651, 2310-409609
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙA
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310-996000
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310-370100
ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗ
2310-551525
ΛΕΥΚOΣ ΠΥΡΓOΣ
2310-214900
ΜΑΚΕ∆OΝΙΑ
2310-550500
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡOΣ
2310-866866
ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ CLUB
2310-525000
ΩΜΕΓΑ
2310-511855