2548 Ταβουλαρίδη αδελφοί 1958 Απόκοµµα (σ. 2) Άρθρο του Χ

ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
1890
-
Έγγραφο,
φυλλάδιο, βιβλίο
(σ. 65)
Έγγραφα (σ. 3)
Έγγραφο (σ. 1)
Άρθρο του Χ. Μαυρικίδη
για το ξενοδοχείο Saint Moritz
στη Νέα Υόρκη
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, οµιλία
για την εµπορία των Γεωργικών
Συνεταιρισµών & των Ενώσεων
Βιογραφικά στοιχεία
Βιβλιοπωλείο Ε. Ταµπάκη
Οµιλία για την ιταλική επίθεση
στην Ελλάδα, Ε.Β.Ε. Αλεξάνδρειας,
ανάπτυξη τουρισµού
Βιογραφικά στοιχεία, µεταλλικά
κέρµατα, οικονοµία επί ∆ικτατορίας
Παγκάλου
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
2548
Ταβουλαρίδη αδελφοί
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
1036
Ταλαµπέκος Θ.
1954
Απόκοµµα (σ. 2)
2549
1026
Ταλιαδούρος Σπυρίδων
Ταµπάκης Εµµανουήλ
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
1041
Ταµπακόπουλος Άγις Π.
1940, 1952
Αποκόµµατα (σ. 6)
1025
Τανταλίδης ∆ηµήτριος Λ.
1926-8
1203
2550
Τανταλίδης Ηλίας
Τασσήκας Κυριάκος
2551
Ταστσόγλου Ισαάκ Κ.
1038
Τεγόπουλος Στέργιος Ι.
1950-9
1884
Τεργέστη
1950-1
1033
Τερζάκης Ιωάννης Ε.
1929, 1938,
1940-4, 1948
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Ξενοδόχοι
Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε. Σάµου
Πολιτικός, νοµοµαθής
Εκδότης
Νοµικός, πολιτικός
Πολιτικός
Λόγιος, ποιητής
Έµπορος, φιλικός
Ιατρός, γενικός διευθυντής
∆ηµόσιου Ψυχιατρείου
Αθηνών
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
πεπραγµένα Π.Ε.Β.Κ.,
Έγγραφο,
κλωστοϋφαντουργία, Σ.Κ.Υ.Π.,
Βιοµήχανος
αποκόµµατα (σ. 48)
επικήδειος λόγος του Σ. Τεγόπουλου
για τον Π. ∆ιαµαντίδη
Νοµικό καθεστώς & πολιτική
Έγγραφα (σ. 21)
κατάσταση Ελευθέρου Εδάφους
Τεργέστης
Ελληνική εριουργία, φόρος
κεφαλαίων, βιοµηχανία, Εταιρεία
Έγγραφα,
Ελληνικού Πυριτιδοποιείου &
Βιοµήχανος, πρόεδρος Σ.Ε.Β.
αποκόµµατα (σ. 47) Καλυκοποιείου, Σύνδεσµος
Ανωνύµων Εταιρειών, επικήδειος
λόγος του Ε. Ιατρίδη κ..α
ΦΑΚ.
1042
1497
1049
ΟΝΟΜΑ
Τερµεντζής Γεώργιος Κ.
Τερτίπης ∆ηµήτριος,
Τερτίπης Κωνσταντίνος
Τέστας Ιωσήφ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1958
Σηµειώµατα,
απόκοµµα (σ. 6)
Έκθεση Λαϊκής Τέχνης
στην Κηφισιά, βιβλιογραφικές
παραποµπές
Χηµικός, βιοµήχανος
-
Έγγραφα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικοί
-
Σηµείωµα (σ. 1)
1406
Τετενές Όθων Σ.,
Τετενές - Λέφας Όθων Κ.
1930, 1959
1027
Τζάκας Νικόλαος
-
1045
Τζανίδης Κ.
-
1001
Τζάννες Νικήτας
1960
2552
Τζαννετάκης Παναγιώτης Π.
1957
1031
Τζεβελέκης ∆ηµήτριος Π.
-
1023
Τζελέπης (ή Τσελέπης)
Γιαννακός
-
2553
Τζελεπής Νικόλαος,
Τζελεπή-Ράλλη Ζωή
-
1034
Τζίτζης Ισίδωρος
-
Βιβλιογραφική παραποµπή
Βιογραφικά στοιχεία, αναγγελία
Έγγραφα,
θανάτου Ο. Τετενέ, Ελληνικός
αποκόµµατα (σ. 12)
Εθνικός Οργανισµός
Εκδοτικός Οίκος Ν. Τζάκα &
Έγγραφο (σ. 2)
Σ. ∆ελαγραµµάτικα
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Έγγραφο,
Βιογραφικά στοιχεία, κληροδότηµα
αποκόµµατα (σ. 3) για το Τζάννειο Νοσοκοµείο
Έγγραφο,
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
απόκοµµα (σ. 2)
Πέτρου Τζαννετάκη
Οίκος ∆. Τζεβελέκη στη Λευκάδα,
Οίκος Ε. Τζεβελέκη & Σ. Αρταβάνη
Έγγραφα (σ. 3)
για εισαγωγικό & εξαγωγικό
εµπόριο
Βιογραφικά στοιχεία
Έγγραφα,
από τον Α. Μαρµαρινό, Ακτή
αποκόµµατα (σ. 6) Τζελέπη, άρθρο των Π. Παυλίδη Π. Σουρή για τοπωνύµια Πειραιώς
Βιοµήχανος
Επιχειρηµατίες
Εκδότης
Έµπορος
Έµπορος, ευεργέτης
Οικονοµολόγος, πολιτικός
Έµπορος, επιχειρηµατίας
Οικιστής Πειραιά
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιολόγος, κογχυλιολόγος
Απόκοµµα (σ. 2)
Υπόµνηµα της Πανελλήνιας
Ένωσης Εργοστασιαρχών
Τορνευτικής Ξύλου προς
τον Π. Παπαληγούρα για
αναπροσαρµογή δασµών
στα εισαγόµενα είδη
Βιοµήχανος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1216
Τζοβάνος Κωνσταντίνος
1958
Απόκοµµα
(σ. 4)
Εριουργία Κ. Τζοβάνου
Βιοµήχανος
2221
Τζουνάκος Παναγιώτης
1961
Αποκόµµατα (σ. 8)
∆ηµοσιογράφος, διευθυντής
εφ. Η Φωνή του Πειραιώς
2554
Τζώνης Αλέξανδρος
-
Έγγραφα (σ. 2)
Τιµητικές εκδηλώσεις για τη θητεία
του στο ναυτιλιακό ρεπορτάζ
Βιογραφικά στοιχεία του Α. και του
βιολόγου Κωνσταντίνου Α. Τζώνη
Βιογραφικά στοιχεία, θεσµός των
συνεταιρισµών, ελληνικοί
συνεταιρισµοί
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία,
σταφιδικό ζήτηµα
Υποδηµατοποιείο Θ. Τιµολέοντος
Βιοµήχανος
1815
Τζωρτζάκης Θεόδωρος
1932, 1957
1002
Τζωρτζόπουλος Κωνσταντίνος
1936
1030
Τιµολέων Θεοχάρης
-
1283
Τόγιας Κωνσταντίνος,
Τόγιας Ιωάννης Κ.
1958-60
1515
Τολµίδης Μιχαήλ
1887
1003
Τοµπάζης Ιάκωβος,
Τοµπάζης Γεώργιος Ι.,
Τοµπάζης Εµµανουήλ Ν.
1953-4, 1866,
1958, 1964-5
1480
Τοπάλης Κωνσταντίνος
-
2222
Τοπάλης Λεωνίδας
1960
Έγγραφο,
περιοδική έκδοση,
βιβλία (σ. 377)
Έγγραφο, έντυπα,
απόκοµµα (σ. 143)
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία, Ελληνική
Ατµοπλοΐα Κ. Τόγια, δικαστική
υπόθεση µεταξύ του εφοπλιστή
Απόκοµµα,
Ι. Τόγια και των Α. Βανδώρου,
έγγραφα (σ. 16)
Ι. Κουτσούκου, Ν. Φαρµακίδη και
Β. Πρωτοπαππά, αξιώσεις από
Ε.Τ.Ε., επιστολή του Ι. Τόγια προς
τον Κ. Βοβολίνη κ.ά.
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία οικογένειας
Τοµπάζη, ελληνικό εµπορικό
ναυτικό & ατµοπλοΐα, µελέτη του
Έγγραφα,
Μ. Γκιώνη για τους Υδραίους του
αποκόµµατα (σ. 50) ΄21, άρθρο του Σ. Παπαδόπουλου
για τους αδελφούς Τοµπάζη,
αναγγελία θανάτου της Ελισάβετ Α.
Τοµπάζη κ.ά.
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Απόκοµµα
Νεκρολογία
(σ. 1)
Αρχιτέκτονας
Σύµβουλος Α.Τ.Ε., υφηγητής
Συνεταιριστικής Οικονοµίας
Γεωπονικής Σχολής
Οικονοµολόγος, υποδιοικητής
Α.Τ.Ε.
α. Αγωνιστής
β. Εφοπλιστής
Αγωνιστής
Ναύαρχοι
Πολιτικός
Γιατρός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
1004
Τοσίτσας Θεόδωρος,
Τοσίτσας Μιχαήλ
2556
Τούντας Χρίστος
1912
Τουρκία
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
1857, 1865,
1867, 1871,
1957-8, 1960,
1963, 1965
-
Έγγραφα, βιβλίο,
αποκόµµατα,
περιοδικό,
εφηµερίδα (σ. 243)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία,
κληροδοτήµατα και διαθήκη
της Ελένης Μ. Τοσίτσα, Ελληνικό
Προξενείο Αλεξάνδρειας κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία
Έγγραφα (σ. 15)
Κατάσταση Ίµβρου & Τενέδου,
προβλήµατα Ελλήνων
Κωνσταντινούπολης, ρωσική
πολιτική, αναφορές
του Α. Κοντουµά προς
το υπουργείο Εξωτερικών κ.ά.
1945, 1951
1886
Τουρκοβασίλης Θεόδωρος
1951
Έγγραφα (σ. 18)
1814
Τουρνάκης Ιωάννης Ε.
1923-4
Έγγραφο,
περιοδικό, βιβλίο
(σ. 204)
-1005
Τρακάκης Γεώργιος Π.1
-
-
1925
Τρανός Κωνσταντίνος
1948-50
Έγγραφα (σ. 10)
1
Για τη βιογραφία του Γ. Τρακάκη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 535-546.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Ευεργέτες, επιχειρηµατίες
∆ικηγόρος, πολιτικός
Βιογραφικά στοιχεία, αλληλογραφία
του Α. Πολίτη µε τους Ι. Πολίτη και
∆ικηγόρος, πολιτικός
Θ. Τουρκοβασίλη, περιοδεία στις
Η.Π.Α.
Βιογραφικά στοιχεία, κριτική για
το αγγλικό οικονοµικό πρόγραµµα,
Οικονοµολόγος, καθηγητής
µελέτη για τη συγκέντρωση πλούτου
Α.Σ.Ο.Ε.Ε., πρόεδρος Ε.Ο.Τ.
& τις οικονοµικοκοινωνικές
συνέπειες
Νοµικός, οικονοµολόγος,
δηµοσιογράφος, διευθυντής
Ε.Τ.Ε.
Θανατικές εκτελέσεις στην Ελλάδα
∆ιπλωµάτης
και ανάλογες συζητήσεις Ο.Η.Ε.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2557
Τραυλός Ιωάννης
-
Βιογραφικά στοιχεία
Αρχιτέκτονας, αρχαιολόγος
1489
Τριανταφυλλάκος Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 2)
Έγγραφο
(σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
2558
Τριανταφυλλάκος Παναγιώτης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Νοµικός, καθηγητής Αστικού
∆ικαίου Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
1568,
2559
Τριανταφυλλάκος Τρύφων Α.
1959
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 27)
1006
Τριανταφύλλης Αθανάσιος Β.
1948, 1956
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 120)
1887
Τριανταφυλλίδης Γεώργιος
1950-1
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 74)
2560
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία, συζητήσεις
Βουλής για οικονοµικές ατασθαλίες
του Τ. Τριανταφυλλάκου
Βιογραφικά στοιχεία,
Αλληλογραφία των Ι. Πολίτη,
G. L. Terrel και Α. Τριανταφύλλη,
αναδιοργάνωση ∆ιοικήσεως
Εξωτερικού Εµπορίου, εξωτερικό
εµπόριο, αναγγελία θανάτου
Ι. Τριανταφύλλη
Αναφορές των Γ. Τριανταφυλλίδη,
Α. Λ. Κουντουριώτη, Ρ. Ραφαήλ
κ.ά. προς το υπουργείο Εξωτερικών,
σχέσεις Καθολικής Εκκλησίας µε
Ελληνική Κυβέρνηση, σχέσεις
Αιγύπτου µε Τουρκία & Μεγάλη
Βρετανία κ.ά.
Άρθρο για τα υδροηλεκτρικά έργα
Αχελώου
1007
Τριανταφυλλίδης Νικόλαος Ε.,
1927
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος Ε.
Έγγραφα,
απόκοµµα
(σ. 13)
Οµιλία του Α. Βλάγκαλη για
τη δράση του Ν. Τριανταφυλλίδη
α. ∆ιευθυντής Σ.Α.Π.
β. ∆ηµόσιος λειτουργός
-1008
Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης
Τ.2
-
-
-
Έµπορος, ευεργέτης
2260
Τριανταφυλλίδου Άννα
1957, 1968
Αποκόµµατα (σ. 4)
Σκιαγραφία από τον Τ. Θεοδωρίδη,
εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων
Εκπαιδευτικός, πρόεδρος του
Λυκείου Ελληνίδων
2
Για τη βιογραφία του Π. Τριανταφυλλίδη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 278-283.
Πολιτικός
Γενικός διευθυντής
υπουργείου Εµπορίου
∆ιπλωµάτης
Τµηµατάρχης ∆.Ε.Η.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογίες
Κ. Τριανταφυλλόπουλου, επιστολή
του ∆. Μάξιµου προς
τον Σ. Βενιζέλο, Ε.Τ.Ε.,
Κοινωνιολογική Εταιρεία,
µελέτες του Ιωάννη Κ.
Τριανταφυλλόπουλου,
4ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής &
Λατινικής Επιγραφικής, άρθρο του
Η. Βενέζη για τη δίκη Ναυπλίου κ.ά.
Κατάστηµα ανδρικών ειδών
Ο Κόσµος του Γ. Τριανταφύλλου
Προτοµή του Κ. Τριανταφύλλου στη
Σίφνο, άρθρο του Γ. ∆. Καρανικόλα
για τον Κ. Τριανταφύλλου &
την εφ. Ραµπαγάς
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
60
Τριανταφυλλόπουλος
Κωνσταντίνος ∆.
1908, 1944-7,
1959-66
Έγγραφα,
αποκόµµατα,
έντυπα
(σ. 245)
1029
Τριανταφύλλου Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
1893
Τριανταφύλλου Κλεάνθης
1964
Αποκόµµατα (σ. 4)
2223
Τριανταφύλλου Κλέων (Αττίκ)
1962
Απόκοµµα
(σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Συνθέτης
1044
Τριάντης Γεώργιος Ν.
1938
Έγγραφα (σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία, βιοµηχανικό
& εµπορικό κέντρο Πάτρας
Βιοµήχανος, πρόεδρος Ε.Β.Ε.
Πατρών
1516
Τριγγέτας ∆ηµήτριος
1887
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
1009
Τρικκαλινός Ιωάννης
-
Βιογραφικά στοιχεία
Φυσικός, ακαδηµαϊκός
1174
Τρικούπης Σπυρίδων Ι.
1884, 1958
Βιογραφικά στοιχεία, µελέτη
του ∆. Γιάκου
Λόγιος, πολιτικός
Βιογραφικά στοιχεία των πολιτικών
Σ. και Κ. Τρικούπη, εκστρατεία
στην Αλεξάνδρεια το 1825, Ιστορία
της Ελληνικής Επαναστάσεως
του Σ. Ι. Τρικούπη
Πολιτικός
1010
Τρικούπης Σπύρος Κ.
1857, 1958
Έγγραφο
(σ. 2)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφα,
βιβλίο
(σ. 269)
Έγγραφα, βιβλίο,
απόκοµµα (σ. 75)
Νοµοδιδάσκαλος, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ακαδηµαϊκός, πολιτικός,
διοικητής Ε.Τ.Ε.
Έµπορος
Ποιητής, δηµοσιογράφος,
εκδότης
ΦΑΚ.
1053
ΟΝΟΜΑ
Τρικούπης Χαρίλαος Σ.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1865, 1891,
1946, 1961-2,
1966
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Έγγραφα,
αποκόµµατα,
βιβλίο (σ. 109)
Νεκρολογία από Α. Παπαδιαµάντη,
βιογραφικά στοιχεία Χ. Τρικούπη
και Αικατερίνης Τρικούπη,
γεωργική πολιτική, ιστορήµατα για
Σ. Τρικούπη & Χ. Τρικούπη, µελέτη
του Π. Ι. Μαζαράκη για τους
Χ. Τρικούπη και Αλέξανδρο
Κουµουνδούρο κ.ά.
Πολιτικός
Τρίµης Γεώργιος (βλ. και
Παπαδηµητρίου Σόλων)
1946, 1948
1411
Τριποδάκης ∆ηµήτριος
1959
2561
1035
Τρίπου (οικογένεια)
Τρυπούσης Γεώργιος Σ.
-
Αποκόµµατα,
περιοδικές εκδόσεις ∆ιαπύλια τέλη
(σ. 111)
Κατάστηµα ανδρικών νεωτερισµών
Αποκόµµατα (σ. 4)
Au Bon Ton, Ολυµπιακό Στάδιο
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
1011
Τσαγγάρης Σπύρος Κ.
-
Έγγραφα (σ. 14)
Βιογραφικά στοιχεία, Βουλή
2224
Τσαγκάρης Αθανάσιος Π.
1961
Εφηµερίδα (σ. 8)
Τιµητικές εκδηλώσεις για το
κοινωφελές έργο του
Σιδηρέµπορος
2562
Τσαγκρής Βασίλειος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Αρχιτέκτονας, διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αθηναίων
1022
Τσακάκης Σπυρίδων
1963
Βιογραφικά στοιχεία, αλιευτική
οικονοµία, ελληνική ναυτιλία
Κρατικός λειτουργός
1012
Τσακαλώτος ∆ηµήτριος Ε.,
Τσακαλώτος Αθανάσιος
1914, 1919
1013
Τσακάλωφ Αθανάσιος Ν.
-
Έγγραφο,
αποκόµµατα (σ. 7)
Έγγραφα,
περιοδική έκδοση
(σ. 24)
Έγγραφα (σ. 6)
2563
Τσακόπουλος Αναστάσιος Π.
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
2225
Τσάκωνας Γ. Γ.
1960
Απόκοµµα (σ. 4)
809,
1877
Βιογραφικά στοιχεία, Ελληνική
Εταιρεία Φυσικών Επιστηµών
Βιογραφικά στοιχεία
Άρθρο για το ναό του Αγίου
Σώζοντος στα ∆ερβενάκια
Ελληνική παραγωγή γεωµήλων
∆ιευθυντής υπουργείου
Εργασίας
Αρχιτέκτονας
Χρηµατιστής
Οργανωτής του πρώτου
πρακτορείου εφηµερίδων,
πολιτικός
α. Φυσικοµαθηµατικός,
καθηγητής Ε.Μ.Π.
β. Χηµικός, ιατρός
Έµπορος, φιλικός
∆άσκαλος. ιστοριοδίφης
Χηµικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
1448
Τσαλαϊνός Θεόδωρος Κ.
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
1037
Τσαλαπάτας Σπυρίδων
1954
Αποκόµµατα
(σ. 10)
1040
Τσαλδάρης Παναγής Ε.,
Τσαλδάρης Κωνσταντίνος
1927, 1930,
1945-7, 1950,
1954
Έγγραφα,
φυλλάδιο, βιβλίο,
αποκόµµατα,
εφηµερίδα
(σ. 298)
2226
Τσάλτας Αναστάσιος
1961-2
2564
Τσαµαδός Αναστάσιος
-
1945
Τσαµαδός ∆ηµήτριος
-
2565
Τσαµαδός Νικόλαος
-
1048
Τσαµπηράς Γεώργιος Σ.
-
1014
Τσανακλής Νέστωρ
1960
Περιοδικά
(σ. 60)
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα
(σ. 4)
Έγγραφο (σ. 1)
Σηµείωµα
(σ. 1)
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 3)
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο για τους Θ. Τσαλαϊνό &
Επιχειρηµατίας, ευεργέτης
Κ. Γουλανδρή
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
ακτοπλοϊκές µεταφορές,
εργοδοτικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.,
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Βόλου
επαρχιακή βιοµηχανία, εµπορική
κίνηση λιµένος Βόλου
Έκθεση της Λίνας Π. Τσαλδάρη
(το γένος Σ. Λάµπρου) προς
το υπουργείο Εξωτερικών,
επιστολή του Κ. Τσαλδάρη προς
τον ∆. Μάξιµο, Συµβούλιο
Ασφαλείας, Επιτροπή Νοµικής &
Κοινωνικής Καταστάσεως
της Γυναίκας (Ο.Η.Ε.),
Πολιτικοί
Εκδοτική Τράπεζα, αρχές Λαϊκού
Κόµµατος, οικονοµική πολιτική,
µελέτη του ∆. Κ. Σβολόπουλου για
την πολιτική & την κοινοβουλευτική
ιστορία της Ελλάδας, ελληνική
οικονοµία, δηλώσεις για
τον Ν. Πλαστήρα κ.ά.
Ζητήµατα Αγροφυλακής
Εκδότης
Βιογραφικά στοιχεία
Πλοίαρχος, αγωνιστής
Σκιαγραφία
Πρόκριτος Ύδρας
Βιογραφικά στοιχεία
Υποστράτηγος, πολιτικός
Βιβλιογραφική παραποµπή
∆ιευθυντής Ενώσεως Ε.Β.Ε.
Βιογραφικά στοιχεία, αξιοποίηση
κτηµατικής περιουσίας στην
Αίγυπτο από τον Ν. Πιερράκο
Βιοµήχανος, ευεργέτης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1779
Τσαούσης ∆ηµήτριος Γ.
1945, 1947
Έγγραφα (σ. 34)
Επιστολή του Ελληνικού Συνδέσµου
Ηνωµένων Εθνών προς τον
Πρόεδρο Κυβέρνησης, επιστολή
∆ικηγόρος
του ∆. Τσαούση προς το υπουργείο
Εξωτερικών, Συνέδριο Ειρήνης,
επανορθώσεις
1299
Τσάτσης (;),
Σταµόπουλος (;)
1877
Έγγραφο (σ. 2)
Ελληνικά ατµοκίνητα υφαντήρια
Βιοµήχανοι
Βιογραφικά στοιχεία, κατασκευή
πλοίων,
Ελληνο-ιταλική Οικονοµική
Συνεργασία, χρηµατοδοτήσεις
βιοµηχανίας, εµπορική κρίση,
Εµπορικός Οίκος Ερµείον, σκοποί
ίδρυσης του Ο.Β.Α., Ε.Ο.Κ.,
Α.Ε. Ατµοπλοϊκών Γραµµών
Η Ελληνική, βιοµηχανίες
φωσφορικών λιπασµάτων και
χάλυβα, παραγωγή τσιµέντων,
εργοστάσιο Όλυµπος της Α.Γ.Ε.Τ.,
Σ.Ε.Β., βιογραφικά στοιχεία
του Η. Πουλόπουλου3 κ.ά.
α. Βιοµήχανος, πρόεδρος
Σ.Ε.Β.
β. Βιοµήχανος
γ. Έµπορος
1015
Τσάτσος Αλέξανδρος Γ.,
Τσάτσος Γεώργιος,
Τσάτσος Ιωάννης Κ.
1906, 194862, 1965
Περιοδικά, έντυπα,
αποκόµµατα,
έγγραφα (σ. 462)
1047
Τσεκούρας Χρήστος ∆.
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
2566
Τσελεµεντές Νικόλαος
Τσελέπης Γιαννακός βλ.
Τζελέπης Γιαννακός
1958
Απόκοµµα (σ. 1)
Νεκρολογία
∆ιευθυντής υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας
Μάγειρας, ζαχαροπλάστης
-
-
-
-
2567
Τσελεπής Νικόλαος
1958
Εφηµερίδα (σ. 4)
1046
Τσερώνης Κυριάκος ∆.
-
Σηµείωµα (σ. 1)
1023
3
Για τη βιογραφία του βιοµήχανου Η. Πουλόπουλου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 233-254.
Άρθρο για δωρεά του Ν. Τσελεπή
υπέρ του ∆ηµοτικού Σχολείου
∆ελβινακίου
Βιβλιογραφική παραποµπή
Επιχειρηµατίας
Έµπορος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1016
Τσιάκος Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
1778
Τσιγάντες Χριστόδουλος
-
Έγγραφο (σ. 6)
Βιογραφικά στοιχεία
∆ιοικητικό προσωπικό
∆ωδεκανήσου
Βιοµήχανος
Στρατιωτικός ∆ιοικητής
∆ωδεκανήσου
1918
Τσίγκος Αθανάσιος
1965
Αποκόµµατα
(σ. 22)
Νεκρολογίες
Ζωγράφος
2568
Τσιλήθρας Παναγιώτης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Καθηγητής
Φυσικοµαθηµατικών,
Φυτολογίας και Ζωολογίας
1017
Τσίλλερ Ερνέστος (Ziller Ernst)
1961
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 3)
1738
Τσιµάρας Μάριος Ν.
1958
Φυλλάδιο (σ. 16)
Βιογραφικά στοιχεία, σχέδιο
αξιοποίησης του Λυκαβηττού
Σκοποί & προβλήµατα
κοστολόγησης
2590
Τσιµπιδάρος Γεώργιος βλ.
Φτέρης Γεώργιος
1018
Τσιµπιδάρος Πότης Η.
1959
2555
Τσιµπίδης Βασίλειος
2569
Αρχιτέκτονας
Καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
-
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 9)
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
Τσιπούρας ∆ηµήτριος Ε.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2570
Τσιριγώτης Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1475
Τσιριµώκος Ιωάννης,
Τσιριµώκος Ηλίας Ι.
1963, 1965-6
Έγγραφα,
εφηµερίδα,
περιοδική έκδοση,
απόκοµµα (σ. 82)
Βιογραφικά στοιχεία, κυπριακό
ζήτηµα, πολιτική κατάσταση
Πολιτικοί
Καθηγητής Εµπορικού
∆ικαίου Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Τραπεζίτης, βιοµήχανος,
πολιτικός
Βιογραφικά στοιχεία, ∆.Ε.Θ.
1019
Τσιριντάνης Αλέξανδρος Ν.
1958-9, 1963
Έγγραφα, έντυπα,
απόκοµµα (σ. 48)
Βιογραφικά στοιχεία, εµπορικές
συναλλαγές, Ε.Ο.Κ., Ελληνική
Αντιπροσωπία της ∆ιεθνούς
Ενώσεως για την Προστασία
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
1020
Τσιρονίκος Έκτωρ
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Νοµοµαθής, δηµοσιογράφος,
πολιτικός
Πρόεδρος Α.Χ.Ε.Π.Α.
Αρχιτέκτονας, καθηγητής
Α.Σ.Κ.Τ.
Νοµικός, σύµβουλος
Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
1051
Τσιροπινάς Αντώνιος
1907, 1955,
1957
Αποκόµµατα
(σ. 14)
2571
Τσιτσάρας Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
1494
Τσιτσάρας ∆ηµήτριος Σ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
1043
Τσίτσης Γρηγόριος Α.
-
Έγγραφα (σ. 9)
2259
Τσιτσίλιας Παναγιώτης Κ.
1960
Εφηµερίδες (σ. 16)
1050
Τσιτσίνιας Ι.
-
2572
Τσοκόπουλος Αιµίλιος Γ.
1958
Σηµείωµα
(σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 1)
1032
Τσολάκη αδελφοί
-
Έγγραφο (σ. 1)
2227
Τσολάκογλου Γεώργιος
1941
Απόκοµµα (σ. 2)
1039
Τσοναΐτης Βλάσιος
1954
Απόκοµµα (σ. 2)
1021
Τσουδερός Εµµανουήλ Ι.
1938, 1941,
1945, 1947,
1956-7,
1962-4
Έγγραφα, έντυπο,
αποκόµµατα
(σ. 134)
1888
Τσουκαλάς Άγγελος Κ.
1945
Έγγραφα (σ. 5)
1028
Τσουκαλάς Πελοπίδας
-
Σηµείωµα
(σ. 1)
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Εθνικοί ευεργέτες, εκµετάλλευση
µεταλλείων Σύρου, Νεώριο &
Βιοµήχανος, εφοπλιστής,
Μηχανουργεία Σύρου, νεκρολογία
ευεργέτης
Α. Τσιροπινά, διαθήκη Α. Τσιροπινά
Γενικός γραµµατέας Τ.Τ.Τ.,
Βιογραφικά στοιχεία
νοµάρχης
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
Γραφείο Συνεννοήσεων
Νηµατουργείων Μακεδονίας,
Βιοµήχανος
βιοµηχανίες Έδεσσας
∆ηµιουργία λιµένος στο συνοικισµό
Πολιτικός
∆ιακόφτι Κυθήρων
Βιβλιογραφική παραποµπή
Αµπελουργός
Νεκρολογία
Εργοστάσιο οµβρελλών αδελφών
Τσολάκη
Ορκωµοσία κυβέρνησης
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
συνδροµές Ε.Β.Ε.
Βιογραφικά στοιχεία, ίδρυση πορεία Τ.Ε., ελληνική εξωτερική
πολιτική, πολιτικά γεγονότα,
νεκρολογίες Ε. Τσουδερού,
∆ηµοκρατικό Προοδευτικό Κόµµα
κ.ά.
Αποµάκρυνση παραγόντων Α.Τ.Ε.,
πρακτικά Συνεδρίασης Επιτροπής
Συντονισµού Ασφαλείας στην
Κέρκυρα
Τραπεζικός
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Βιοµήχανος
Βιοµήχανοι
Στρατηγός, πολιτικός
∆ιευθυντής Ε.Β.Ε. Κορίνθου
Οικονοµολόγος, πολιτικός,
διοικητής Τ.Ε.
∆ικηγόρος, πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2254
Τσουνάκος Κωνσταντίνος Θ.
-
Απόκοµµα
(σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Αρτοποιός, επιχειρηµατίας
2573
Τσούρνος Ιωάννης Α.
-
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
∆ιευθυντής Πρακτορείου
Εφηµερίδων Αθηναϊκού
Τύπου, πολιτικός
2574
Τσουτρέλλης Ευρυβιάδης
-
Βιογραφικά στοιχεία
Τραπεζικός
2575
Τσούχλος Νικόλαος
-
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
1052
Τσόχας Αναστάσιος Γ.
-
Βιογραφικά στοιχεία
Επιχειρηµατίας
2576
Τσόχας Γεώργιος
-
Βιογραφικά στοιχεία
∆ικηγόρος, πολιτικός
1359
Τσώτσης Γεώργιος Ν.
1868
Βιογραφικά στοιχεία
Εµποροπλοίαρχος
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία,
επικήδειος λόγος Χ. Ευαγγελάτου
α. Πολιτικός, τραπεζίτης
β. Εφοπλιστής, δήµαρχος
Βιογραφικά στοιχεία
Ιατρός
1024
1250
Τυπάλδος - Μπασιάς Αθανάσιος
Ε.,
Τυπάλδος Στυλιανός
Τυπάλδος - Πρετεντέρης
Χαράλαµπος
1957
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 13)
1887
Έγγραφα (σ. 5)
1715
Τυπάλδος Ιούλιος,
Τυπάλδος Γεώργιος Κ.
1860
Έγγραφα,
απόκοµµα
(σ. 27)
1420
Τυπάλδος Σπύρος
1959-62, 1964
Αποκόµµατα
(σ. 14)
2228
Τωµαδάκης Νικόλαος
1961
Απόκοµµα
(σ. 2)
Παρουσίαση βιβλίου
του Γ. Τυπάλδου, παρουσίαση
ποιηµάτων του Ι. Τυπάλδου
από τον Σ. Ζαµπέλιο
Ανάπτυξη της Ατµοπλοΐας Αιγαίου
των αδελφών Σ. Τυπάλδου,
συµβολή στον τουρισµό,
Α' Πανεφοπλιστικό Συνέδριο
Ελληνισµός του Λιβόρνου
α. Ποιητής
β. Συγγραφέας
Εφοπλιστής
Καθηγητής, διευθυντής Γ.Α.Κ.