Εταιρικό Έντυπο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Global Trust είναι μια καταξιωμένη εταιρία στο
χώρο των χρηματιστηριακών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Κεντρική δραστηριότητα της είναι η διαχείριση πλούτου (wealth
management) και η επενδυτική διαμεσολάβηση.
Ξεκίνησε το 1988 και σήμερα αποτελεί μια από τις
πιο δυναμικές εταιρίες ανεξάρτητων οικονομικών
συμβούλων και διαχείρισης περιουσίας με εμπειρία
και εξειδίκευση στις Διεθνείς αγορές.
Αποστολή μας είναι η παροχή κορυφαίας ποιότητας
επενδυτικών υπηρεσιών και λύσεων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς επενδυτές που θα δημιουργούν υπεραξία στα κεφάλαια των πελατών μας.
Οι άξονες στους οποίους κινούμαστε και ακολουθούμε πιστά είναι η ανεξάρτητη συμβουλευτική
που παρέχουμε, η αξιοπιστία, η εμπειρία και η εξειδίκευση των στελεχών μας και η ακεραιότητα μας
ως προς τη διαφάνεια.
I
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΙΙ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το τμήμα παροχής επενδυτικών συμβουλών της Global Trust με την υποστήριξη των συνεργαζόμενων τραπεζών και χρηματοοικονομικών οργανισμών διαμορφώνει το επενδυτικό προφίλ και
τις ανάγκες του κάθε επενδυτή και παρακολουθεί στενά το χαρτοφυλάκιο κάθε πελάτη.
Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα των επενδυτικών προϊόντων (ομόλογα, μετοχές,
αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα κ.τ.λ.) τόσο για την ελληνική όσο και για τις διεθνείς αγορές.
Παράλληλα οι πελάτες μας ενημερώνονται συνεχώς για την πορεία των επενδύσεων τους, την
εικόνα της αγοράς και για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.
•
•
•
•
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσίας
Έρευνα και Φορολογικός Σχεδιασμός (Tax Planning)
Υπηρεσίες λήψης-διαβίβασης & εκτέλεσης εντολών
Λογαριασμοί Συναλλάγματος
III
ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ
Η Global Trust έχει εμπλουτίσει την οργάνωσή της με μια ομάδα ικανών, αποτελεσματικών και εξειδικευμένων στελεχών με πολυετή εμπειρία στο χώρο. Οι άνθρωποί μας είναι η σημαντικότερη επένδυσή
μας και πάνω σε αυτή την αρχή θεμελιώνουμε μακρόχρονες και σταθερές συνεργασίες για εμάς και τους
πελάτες μας. Το μοντέλο που ακολουθούμε βασίζεται στην ομαδική εργασία και την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση της γνώσης και της εξειδίκευσης των στελεχών μας στη λήψη αποφάσεων και στην παροχή
συμβουλών.
ΙV
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. της Global Trust. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το
1966. Σπούδασε οικονομικά στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου
Αθηνών με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και τη Διοίκηση
Επιχειρήσεων. Ασχολείται από το 1988 επαγγελματικά ως σύμβουλος επενδύσεων στο ελληνικό και τα διεθνή Χρηματιστήρια. Διετέλεσε μέλος διοίκησης σε πολλές εταιρίες όπως στην
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Αναπτυξιακή Εταιρία
Γέργερης Α.Ε. («Ρούβας»), ΕΛΒΙΠΕ PLAZA Α.Ε., DONUTHOUSE
Α.Ε.. Είναι ιδρυτής, βασικός μέτοχος και πρόεδρος στην ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.
Διευθύνων σύμβουλος . Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1973. Σπούδασε
πληροφορική στην Αθήνα και από το 1994 είναι πιστοποιημένος σύμβουλος επενδύσεων αρχικά στην ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ και από το 2002 στην
Proton Bank στο τμήμα επενδύσεων. Από το 2007 μέχρι σήμερα είναι
Διευθύνων Σύμβουλος στην Global Trust Α.Ε.Ε.Δ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΑΝΟΣ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Global Trust. Γεννήθηκε στην Αθήνα το
1964. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στην Αγγλία (Greenwich University), ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του
στο Πανεπιστήμιο του Exeter (MBA σε Χρηματοοικονομική Διοίκηση). Εργάστηκε αρχικά στην Αγγλία ως αναλυτής και πωλητής προϊόντων Unit Linked, ενώ από το 1995 εργάζεται στην
Ελλάδα ως αναλυτής, σύμβουλος και broker στη Σίγμα ΑΧΕΠΕΥ,
ως διευθυντής διαχείρισης χαρτοφυλακίων στην Alpha Trust
ΑΕΠΕΥ, ως διευθυντής διεύθυνσης Asset Management στην
Π&Κ Capital και ως επικεφαλής διαχείρισης χαρτοφυλακίων
εντολής ιδιωτών πελατών στην Εθνική Asset Management
ΑΕΔΑΚ. Είναι πιστοποιημένος διαχειριστής από το 2001.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1980. Σπούδασε Οικονομικά για Επιχειρήσεις (Economics for Business) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
σε Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων (MA International Business) από το
Leeds Business School. Από το 2006 εργάστηκε ως σύμβουλος επενδύσεων στη Citibank Ελλάδος. Το 2009 ξεκίνησε να εργάζεται ως Private
Banker στη Eurobank EFG έως το 2013. Από τον Απρίλιο του 2013 εργάζεται ως Σύμβουλος Επενδύσεων στη Global Trust.
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1979. Αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Από το 2006 εργάστηκε
ως Private Banker στη διεύθυνση Wealth Management των τραπεζών
Eurobank EFG (έως το 2009) και Marfin Egnatia Bank (νυν Τράπεζα
Πειραιώς) έως το 2013. Από τον Σεπτέμβριο του 2013 εργάζεται ως
Σύμβουλος Επενδύσεων στη Global Trust.
ΨΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1969. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Economist (Postgraduate Course in
Economics) στο Leeds University και είναι κάτοχος MBA από το
University of Leicester. Από το 1998 ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Creta Finance Α.Ε.Ε.Δ. Από το 2009 με
την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Creta Finance Α.Ε.Ε.Δ
με την Global Trust είναι επενδυτικός σύμβουλος.
Γεννήθηκε στα Χανιά το 1957. Είναι Πρώην Τραπεζικό στέλεχος της
CITIBANK. Από το 1989 έως το 2004 ήταν Αντιπρόσωπος του DINERS
CLUΒ INTERNATIONAL σε όλη την Κρήτη. Από το 2004 έως το 2012 εργάστηκε στη CITIBANK στο κατάστημα Ηρακλείου Κρήτης ως Στέλεχος με
πιστοποιήσεις, Branch Based Consultant, Relationship Management
και Financial Advisor. Από τον Μάιο του 2013 εργάζεται στην Εταιρεία
GLOBAL TRUST στη θέση της Relationship Manager.
V
25
ΧΡΟΝΙΑ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
VI
ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΧΟΥΜΕ
Βασικό και πρωτεύον πλεονέκτημα της Global Trust
είναι η αδιαμεσολάβητη σχέση με τους πελάτες της. Η
ανεξαρτησία μας από κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό μας τοποθετεί αυτόματα στο πλευρό του πελάτη
και στην προστασία των συμφερόντων του με στόχο
πάντα την καλύτερη δυνατή λύση από όλη την γκάμα
των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων παγκοσμίως. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε και στο γεγονός ότι οι παρεχόμενες συμβουλές είναι προσωπικές,
μεταβιβάζονται στον κάθε πελάτη από τον σύμβουλο
που παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιο του με εχεμύθεια
και ακεραιότητα και οι τελικές αποφάσεις παίρνονται
από τον επενδυτή.
VII
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
www.hellasfin.gr
Η HellasFin είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές, ανεξάρτητες εταιρίες συμβουλών και
διαχείρισης περιουσίας, με υψηλή
εξειδίκευση και εμπειρία στις Διεθνείς αγορές. Ιδρύθηκε το 1999 από
μία ολιγομελή ομάδα ανθρώπων
με Όραμα - Αρχές και Αξίες. Μέσα
δε σ’ αυτήν την δεκαετία υλοποίησε
μία σειρά από στρατηγικές κινήσεις
που την καθιέρωσαν αξιόπιστα στην
εγχώρια αγορά.
www.credit-suisse.com/gr
Η Credit Suisse κατέχει μια από τις
πρώτες θέσεις στην παγκόσμια
κατάταξη στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών, υπηρεσιών
και προϊόντων. Με την πλειοψηφία
των συναλλαγών της στην Ελβετία
αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο
οργανισμό διαχείρισης πλούτου και
περιουσιακών στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο παρέχοντας ποικίλες
λύσεις για επενδύσεις, εταιρικούς
και θεσμικούς πελάτες.
www.pantelakis.gr
Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος
της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και πραγματοποιεί συναλλαγές ελληνικών μετοχών και παραγώγων.
Επίσης, μέσω της συνεργασίας της με την HSBC London,
έχει πρόσβαση σε όλες τις μεγάλες διεθνείς αγορές. Η
Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. παραμένει
σταθερά στην πρώτη δεκάδα των χρηματιστηριακών
εταιρειών της χώρας.
www.piraeus-sec.gr
Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ (πρώην ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ), ήταν
η πρώτη ιδιωτική χρηματιστηριακή εταιρεία που
έγινε μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
με την ίδρυσή της, το 1990. Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, σε
όγκο συναλλαγών, καθαρή θέση και κερδοφορία. Η
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ., είναι μέλος ενός ισχυρού και
διεθνούς κύρους τραπεζικού ομίλου, της Τράπεζας
Πειραιώς, που με την έντονη παρουσία της στην Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό, στηρίζει τις δραστηριότητες και την αναπτυξιακή πολιτική της Εταιρείας.
Ο διευρυμένος όμιλος Eurobank είναι ένας Ευρωπαϊκός τραπεζικός οργανισμός, με σύνολο ενεργητικού € 82,1 δισ. (pro-forma), με δυναμικό
πάνω από 20.000 εργαζόμενους και συνολικό δίκτυο άνω των 1.100 καταστημάτων.
Ο όμιλος Eurobank κατέχει στρατηγική θέση στο εγχώριο τραπεζικό
σύστημα. Παράλληλα, διατηρεί συστημική θέση στη Βουλγαρία, τη
Ρουμανία και τη Σερβία, διακρίνεται στον τομέα Διαχείρισης Περιουσίας
στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο και έχει παρουσία στην
Ουκρανία.
www.alphatrust.gr
Η Alphatrust αποτελεί την πρώτη και μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία στην
Ελλάδα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και διαχείρισης κεφαλαίων.Η
Alpha Trust ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση κεφαλαίων ιδιωτών και
θεσμικών επενδυτών. Με ιστορία άνω των 25 ετών, εποπτεύεται από το FSA
και την ΕΕΚ και διακρίνεται για τη συνέπεια, την καινοτομία και την αριστεία.
Οι διαχειριστές συμμετέχουν στην ιδιοκτησία και τη διοίκηση του Ομίλου.
VIII
www.metlifealico.gr
Η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1992 και από
τότε παραμένει ανάμεσα στις 10 πρώτες εταιρείες
διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση το
ενεργητικό τους. Η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατέχει
την πρώτη θέση από άποψη ενεργητικού, μεταξύ
των ανεξάρτητων εταιρειών του κλάδου (μη θυγατρική κάποιου τραπεζικού οργανισμού).