σελίδα - Pizza Fan

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
03 Οκτωβρίου στις 13:00 π.μ.
1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την κα Γιαννοπούλου
Παναγιώτα (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω
διαδικτύου διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «Βάζουμε τα πάντα ...εκτός από την
παρέα! », (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω ειδικής
σελίδας (microsite) της Διοργανώτριας που έχει αναρτηθεί στo διαδίκτυο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.pizzafan.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της
Ελλάδος οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16o έτος της ηλικίας τους(εφεξής οι
«Συμμετέχοντες») οι οποίοι έχουν ανοίξει και διατηρούν προσωπικό λογαριασμό
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι Συμμετέχοντες όμως που δεν έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να κληθούν να παράσχουν για τη συμμετοχή
τους την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την
γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και
πάντως κατά την παραλαβή των επάθλων τους.
3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της
Διοργανώτριας και οι υπάλληλοι της ΜΟΥΛΤΙΤΣΟΙΣ (MULTICHOICE) ΕΛΛΑΣ
(Παροχή Υπηρεσιών σε Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Ανώνυμη
Εμπορική Εταιρεία), τα MULTIRAMA, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου
βαθμού των ανωτέρω.
4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε
προϊόντος της Διοργανώτριας .
5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το διάστημα από
03/10/2014και ώρα 13:00:01 έως και 02/11/2014 ώρα 23:59:59.
6. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2 και 3 του παρόντος, κατά
την διάρκεια του Διαγωνισμού οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να
συμμετάσχει στον Διαγωνισμό και να μπει σε κλήρωση, προκειμένου να κερδίσει
δώρo, εφόσον(σωρευτικά):
i. εισέλθει στην ειδική σελίδα (microsite) του Διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας,
ii. κάνει share στην Ιστοσελίδα πατώντας το αντίστοιχο κουμπί κατά βούληση,
iii.υποβάλει υποχρεωτικά για την συμμετοχή στο διαγωνισμό τον προσωπικό του
λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ονοματεπώνυμο, προσωπικό τηλέφωνο
επικοινωνίας, περιοχή & διεύθυνση διαμονής και
iv.αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την
αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των
στοιχείων τους.
7. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνον συμμετοχής στο Διαγωνισμό και
στην κλήρωση που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των
συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει
παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι
σύμφωνη με τους παρόντες όρους.
9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 04/11/2014 και ώρα 12:00, στα
γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία των
νομίμων εκπροσώπων της.
10. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής(εφεξής ο «Νικητής») ο οποίος
θα είναι φυσικό πρόσωπο & θα κερδίσει μία Ετήσια συνδρομή Nova Full pack με
όλο το αθλητικό και κινηματογραφικό θέαμα από τα κανάλια Novasports &
Novacinema αλλά και ντοκιμαντέρ, παιδικά, μουσικά, ειδησεογραφικά, μόδα και
ψυχαγωγία, μαζί με τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση! Επίσης θα κερδίσει μία
Τηλεόραση LG 42LB5610 42" LED Full HD απο τα Multirama και 50 πίτσες 8τμχ
επιλογής του από τον κατάλογο για τη διάρκεια των αγώνων Champions League. Τα
δώρα είναι συνολικής αξίας 840€.
11. Κάθε μήνα από τον Νοέμβριο μέχρι και τον τελικό του Champions League, τον
Μάιο, θα μπορεί ο νικητής να εξαργυρώνει μέχρι 10 πίτσες επιλογής του
(εξαιρούνται οι πίτσες με φιλαδέλφεια στο στεφάνι) ανά μήνα για τις μέρες των
αγώνων Champions League. Πριν την παραλαβή τους θα γίνεται τηλεφωνική
επιβεβαίωση στο τηλέφωνο που θα μας υποδείξει. Η παραλαβή θα γίνεται είτε με
delivery είτε take away. Aπό την κλήρωση θα αναδειχθούν επίσης και δύο (2)
επιλαχόντες νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί») οι οποίοι θα μπορέσουν να
διεκδικήσουν το ως άνω δώρο με σειρά προτεραιότητας.
12. Ο Νικητής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της στο Facebook
(http://www.facebook.com/www.pizzafan.gr μέχρι τις 07/11/2014 και θα
ειδοποιηθεί μέχρι τις 05/11/2014 και πάντως μέχρι τις 07/11/2014, με αποστολή
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα έχει υποβάλλει στη φόρμα
συμμετοχής κατά τα ανωτέρω για να παραλάβει το δώρο του. Η προσπάθεια
ειδοποίησης του Νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του
σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. Επίσης, δύναται να υπάρξει και ανακοίνωση
του ονόματος του νικητή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μέσω αποστολής δελτίου
τύπου, στο Facebook και την επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.
13. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες
ειδοποίησης του Νικητή επειδή ο τελευταίος δεν απάντησε για οποιοδήποτε λόγο
στις τηλεφωνικές κλήσεις που του έγιναν ή επειδή ο αριθμός σταθερού ή κινητού
τηλεφώνου που δήλωσε δεν είναι ορθός ή έχει απενεργοποιηθεί ή στην αποστολή
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
14. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το Νικητή
μέχρι και την 09/11/2014,το δικαίωμα παραλαβής του Νικητή αυτόματα
απόλλυεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας
και θα κληθούν προς παραλαβή του αντίστοιχου δώρου οι επιλαχόντες κατά
απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τη σειρά που έχουν κληρωθεί. Το
δικαίωμα παραλαβής των επιλαχόντων απόλλυεται αυτόματα εάν δεν καταστεί
δυνατή η επικοινωνία και με αυτούς και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί
έναντι της Διοργανώτριας.
15.Ο νικητής θα μπορεί να παραλάβει τις πίτσες στην οικία του ή οπουδήποτε
αλλού μας υποδείξει (εφόσον ανήκει σε ζώνη εξυπηρέτησης καταστημάτων της
Pizza Fan), επιδεικνύοντας σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της
Διοργανώτριας, την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του Νικητή και εφόσον μας έχει καλέσει από
το τηλέφωνο επικοινωνίας που θα έχει δηλώσει στην φόρμα εγγραφής . Σε
περίπτωση που ο Νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η
παραλαβή του δώρου του μπορεί να γίνει μόνον από το γονέα του ή τον κηδεμόνα
του ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτού.
Ο νικητής θα πρέπει να κατοικεί σε περιοχή εντός των ζωνών εξυπηρέτησης από τα
καταστήματα της Pizza Fan.
16. Την Ετήσια συνδρομή Nova Full pack θα παραλάβει ο νικητής μέχρι κι ένα μήνα
μετά από την αποδοχή του δώρου του.
Ενώ η Τηλεόραση LG 42LB5610 42" LED Full HD θα αποσταλλεί μέσω courier όπου
τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τα Multirama.
17. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Νικητής(συμπεριλαμβανομένων
των επιλαχόντων) αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει
αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή ο λογαριασμός
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει δηλώσει δεν είναι ορθός, ή αν η συμμετοχή
του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον
Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή
αξίωσή του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της
Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και
δικαιούνται να προβούν κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική τους ευχέρεια είτε
στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω, διάθεσή τους.
18. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία
την προκήρυξη,αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του
πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά
ελαττώματα,συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε
περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή
παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση
δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια,
τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
19. Τα δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως
συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν
ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με
άλλα δώρα.
20. Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν
αναλαμβάνουν την κάλυψη καμίας άλλης δαπάνης που ενδεχομένως δημιουργηθεί
στο πρόσωπο του Νικητή και του Συνοδού του εκ της αξιοποιήσεως του Δώρου
(ενδεικτικά αναφερομένων εξόδων μεταφοράς, διαμονής και διατροφής), πλην των
ρητά αναφερομένων στο παρόν.
21. Η Διοργανώτρια (διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το
Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε
άλλο όρο του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη
διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής του και τον αριθμό του με
ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα
γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας
https://www.facebook.com/pizzafanofficial.gr με ημερομηνία ισχύος της ως άνω
τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής
γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον
Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας
ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη
φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε
ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε
δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή
δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση
λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
22. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις
εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να
προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα
δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας
περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η
Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση
προσβλητικού,ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς
προειδοποίηση.
23. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να
λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε
οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που
μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί
ότι οι Συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί
να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για
τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες,αγαθά και υπηρεσίες που
αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για
ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του
διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής
προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων
μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα
http://www.pizzafan.gr/articles/company προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το
τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον
ισχυρισμό του.
24. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων
στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει
καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους
ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών
δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή
provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων
λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης
στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των
γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς
υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές
ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται
στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
25. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας
παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή
λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η
Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
26. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των
συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να
παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν
είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το
δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα
στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την
απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ
προειδοποιήσεως, εφόσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με
διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή
πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
27. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους
Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή
έμμεσα από το Διαγωνισμό.
28. Ο Νικητής (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα
αυτού), δίνουν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν
και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, οπτικοακουστικού υλικού
και φωτογραφιών που θα ληφθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού,
συμπεριλαμβανομένου υλικού που είτε θα μας αποστείλει είτε θα ληφθεί κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης στην οικία του Νικητή για την παραλαβή του Δώρου, για
διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης
και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους
εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.
29. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η
Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων
που αναφέρονται ανωτέρω (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό
τηλεφώνου), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της
διενέργειας του Διαγωνισμού. Επίσης, τα δεδομένα αυτά δύνανται να
χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς ή/και διαφημιστικούς σκοπούς. Τα δεδομένα
αυτά δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν
κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συμμετέχων (ή οι
γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) έχει το δικαίωμα
ενημέρωσης, πρόσβασης, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία
των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν.
2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των δικαιωμάτων του με την Μαρία
Μπαλιούση, Υπεύθυνος επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτο-ορίζεται η
Διοργανώτρια.
30. Οι Συμμετέχοντες (ή οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών)
δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα,
ενδείξεις,εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας
31. Προς άρση δε πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι οι παρόντες όροι ισχύουν
mutatismutandis και για το συνοδό του Νικητή.
32. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό,
μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.pizzafan.gr/articles/company
33. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και
οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην
αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη
Συμβολαιογράφο Χρυσάνθη Στυλογιάννη.
Χαλάνδρι 03 Νοεμβρίου 2014
Όροι αποδοχής δώρου Nova Full pack
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός αποτελείται από τον ψηφιακό
αποκωδικοποιητή NovaBox 1, την κάρτα πρόσβασης (smart card) ,ένα
τηλεχειριστήριο, το δορυφορικό κάτοπτρο διαμέτρου 60cm, το L.N.B., 30m καλώδιο
και τη βάση στήριξης.
2.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της MCH. Η εγκατάσταση αφορά την
εγκατάσταση κατόπτρου σε σημείο όπου γίνεται εφικτή η λήψη του σήματος του
μπουκέτου Nova και τη σύνδεση κατόπτρου με αποκωδικοποιητή και του
αποκωδικοποιητή με μια τηλεόραση. Κάθε περαιτέρω εργασία ή υλικά (εκτός από
αυτά που υπάρχουν στη συσκευασία), που θα χρειαστούν καθ' υπόδειξη του νικητή
του διαγωνισμού και δικαιούχου του δώρου, θα χρεώνονται επιπλέον και θα πρέπει
να συμφωνούνται μεταξύ του τελευταίου και του τεχνικού.
3. Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ υποχρεούται :
α. να αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην MCH τα ακριβή στοιχεία
των νικητών του διαγωνισμού, τον οποίο έχει επιλέξει να εντάξει στην παρούσα
συμφωνία. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφέρονται όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,
πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, ΤΚ, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και τηλέφωνο
επικοινωνίας.
β. να εντάσσει στην παρούσα συμφωνία μόνο φυσικά πρόσωπα,
γ. να ξεκαθαρίζει σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού και ως εκ τούτου
υποψηφίους συνδρομητές της MCH, ότι θα πρέπει να κάνουν χρήση των
συνδρομητικών υπηρεσιών Nova αποκλειστικά στο σπίτι τους και μόνο για ιδιωτική
προβολή από τους ίδιους και την οικογένειά τους. Κάθε άλλη χρήση διώκεται
ενώπιον των αστικών και ποινικών δικαστηρίων,
δ. να ενημερώνει τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού και υποψήφιους
συνδρομητές της MCH, ότι εφόσον καταστούν νικητές του διαγωνισμού και
προκειμένου να λάβουν τις συνδρομητικές υπηρεσίες Nova, θα πρέπει
απαραιτήτως να υπογράψουν τη σχετική Σύμβαση Παροχής Συνδρομητικών
Ραδιοτηλεοπτικών Υπηρεσιών, την οποία θα τους προμηθεύσει η MCH με δική της
μέριμνα και έξοδα. Σε περίπτωση άρνησης του νικητή του διαγωνισμού και
δικαιούχου του δώρου να υπογράψει την εν λόγω σύμβαση, η MCH δεν θα
παράσχει τις συνδρομητικές υπηρεσίες Nova,
ε. να ενημερώνει τους νικητές του Διαγωνισμού και υποψήφιους συνδρομητές
της MCH, ότι μετά το πέρας της προσφοράς, αν επιθυμεί να διακόψει τη λήψη των
συνδρομητικών υπηρεσιών Nova θα πρέπει να ενημερώσει την MCH τουλάχιστον
είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν τη λήξη της προσφερόμενης περιόδου. Σε άλλη
περίπτωση η MCH θα τον τιμολογεί μηνιαίως βάσει του πακέτου προγραμμάτων
που έχει επιλέξει να λαμβάνει και σύμφωνα με τις εκάστοτε τιμές του επισήμου
τιμοκαταλόγου της.
στ. να καταστήσει σαφές σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού, ότι η MCH
δεν θα φέρει οιασδήποτε φύσης ευθύνη έναντι του νικητή του Διαγωνισμού και
δικαιούχου του δώρου και έναντι της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΟΣ, εφόσον η λήψη των
συνδρομητικών υπηρεσιών Nova είναι αδύνατη εξαιτίας λόγων που δεν άπτονται
των ευθυνών της MCH (ενδεικτικά αναφέρεται η μη δυνατότητα εγκατάστασης του
εξοπλισμού βάσει κείμενης νομοθεσίας ή καταστατικού του οικήματος, η μη
δυνατότητα λήψης των υπηρεσιών λόγω γεωγραφικών ανωμαλιών κλπ).
ζ. να ενημερώσει το σύνολο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, ότι θα
παραχωρήσει τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις στην MCH, προκειμένου η
τελευταία να τις χρησιμοποιεί για ενημερωτικούς/προωθητικούς σκοπούς.
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
α. Διευκρινίζεται, ότι μετά την πάροδο της δωδεκάμηνης παραμονής στη
συνδρομητική υπηρεσία Nova, η σύμβαση θα καθίσταται αορίστου και θα ισχύουν
οι τιμές του επισήμου τιμοκαταλόγου της MCH, ενώ παράλληλα ο συνδρομητής θα
μπορεί να αλλάζει πακέτο από τα υφιστάμενα κατά το εν λόγω διάστημα.
β. Οι παροχές αναφέρονται στο παρόν περιοριστικώς και συνεπώς οποιαδήποτε
άλλη επιπλέον παροχή θα αποτελεί προϊόν ξεχωριστής διαπραγματεύσεως και
έγγραφης συμφωνίας.
γ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλοι οι όροι του παρόντος είναι
ουσιώδεις και αποτελούν την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία τους.