close

Enter

Log in using OpenID

Anestezija, analgezija i eutanazija

embedDownload
Anestezija, analgezija i
eutanazija
Prof.dr.sc.Dražen Vnuk
Vet.fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Definicija
• Opća anestezija je farmakološki izazvano
nesvjesno stanje karakterizirano kontroliranom,
reverzibilnom depresijom SŽS-a (točnije to je
stanje descendentne depresije SŽS-a).
• Kirurška anestezija je razina opće anestezije koja
osigurava nesvijest, gubitak mišićnog tonusa
(miorelaksacija) i analgeziju u stupnju dovoljnom
za bezbolan kirurški zahvat.
Zašto je koristiti?
1. Obuzdavanje
• Postavljanje zavoja
• Zaštita rana na pacijentu radi prevencije
samoozljeđivanja
• Timarenje i čišćenje
• Zračenje ili fizikalna terapija pri čemu je nužno
mirovanje pacijenta
• Hvatanje, identifikacija i transport životinja.
Zašto je koristiti?
2. Pretraga
•
•
•
•
•
•
•
•
Oči, uši, nos, usta, ždrijelo i grkljan
Rektalna pretraga
Pretraga mišićno-koštanog sustava
Endoskopske pretrage dišnih puteva, probavnog i
mokraćno-spolnog sustava
Rentgenska pretraga, ultrazvučna pretraga, CT i MR
Pretraga penisa, osobito u goveda
Kateterizacija (npr. uretre)
Uzimanje uzoraka za citološku i patohistološku
pretragu.
Zašto je koristiti?
3. Kirurški zahvat
4. Kontrola konvulzivnih stanja
Veterinarska kirurgija i anesteziologija (Matičić i Vnuk 2010)
Kontrola boli
• Opioidni analgetici
• NSPUL
• Lokalni analgetici
Opioidni analgetici
• Morfij, metadon, fentanil, butorfanol
(tramadol)
• Zakonski kontrolirane supstance
• Komplikacije- depresija disanja i moguća
apneja
• Koriste se u kombinaciji s drugim
lijekovima
• Nedostaci- relativno kratko trajanje
djelovanja
NSPUL
• Inhibitori ciklooksigenaze 1 ili 2
(neselektivni ili selektivni)
• Prisutni su brojni na tržištu (ketoprofen,
karprofen, meloksikam, piroksikam)
• Nedostaci- djelovanje na sluznicu želuca,
utjecaj na zgrušavanje, smanjivanje
protoka krvi kroz bubreg
Lokalni analgetici
• Lidokain i bupivakain
• Danas se lidokain sve češće daje i
intravenski zbog analgetičkog,
antiendotoksičnog, antiparalitičkog i
antiaritmogenog djelovanja
• Brojne tehnike primjene
• Uvijek izračunati dozu zbog moguće
intoksikacije
• Prvi znak intoksikacije mišični tremor
Vrste anestezije
• Injekcijska i inhalacijska anestezija
• Koju izabrati?
• Izbor bi trebao ovisiti o vrsti životinje,
vrsti planiranog zahvata i planiranom
trajanju zahvata
• Ne bi trebao ovisiti o dostupnosti
opreme
Injekcijska anestezija
• Primjena različitih lijekova i njihovih
kombinacija injekcijski (intravenski,
intramuskularno, potkožno,
intraperitonealno)
• Koristi se u malih životinja za većinu
zahvata, a u velikih životinja samo za
kratkotrajne zahvate ( do 30 minuta) u
pravilu na površini tijela i kada ne
koristimo opioidni analgetik koji izaziva
jaku depresiju disanja
Intravenska primjena
• Za intravensku primjenu koristimo
intravenske kanile, leptiriće, igle, ali i
centralne venske katetere
• U koza se uglavnom koristi jugularna
vena, u svinja, kunića i koza često se
koristi i ušna vena, u ovaca, pasa, kunića i
nešto rjeđe svinja v.cephalica
antebrachii, u ovaca i kunića v.saphena
lateralis.
Inhalacijska anestezija
• Izofluran i sevofluran
• Koriste se najčešće ili preko maske ili
endotrahealnog tubusa
• U ptica moguća i perfuzija zračnih vrečica
• Ako se otvara prsni koš obavezna je
endotrahealna intubacija
Kronična izloženost osoblja inh.
anesteticima
• Pri kroničnoj izloženosti malim dozama
inhalacijskog anestetika potreban je
oprez zbog mogućih štetnih učinaka na
reproduktivne organe u žena i muškaraca
• U trudnoći se ne preporuča nikakva
izloženost inhalacijskim anesteticima
• Pri korištenju dušikovog oksidula- moguć
i utjecaj na koštanu srž
Lokalna analgezija
• Lokalna analgezija je gubitak osjeta u
ograničenom dijelu tijela, a regionalna
analgezija je neosjetljivost većeg, iako
ograničenog dijela tijela. Od lokalnih
analgetika najčešće koristimo lidokain i
bupivakain.
Tehnike lokalne analgezije
• površinska (pothlađivanje, lidokain u spreju)
• infiltracijska ( ubrizgavanje lokalnog analgetika u
mjesto reza)
• regionalna – blokada živaca (ubrizgavanje lijeka u
okolicu živca koji inervira određeno područje tijela
• intravenska regionalna anestezija (ubrizgavanje
lidokaina, ali ne i bupivakaina u perifernu venu uz
postavljanje poveske proksimalno od mjesta
injiciranja lokalnog analetika)
• epiduralna anestezija (ubrizgavanje lokalnog
analgetika u epiduralni prostor)
• međurebreni blok (ubrizgavanje lokalnog analgetika
u blizinu međurebrenog živca).
Neuromuskularni blok
• Koriste se miorelaksansi
• Izazivaju jako opuštanje mišića i u većim
dozama mogući prestanak disanja
• Obavezna endotrahealna intubacija
• Pankuronij, rokuronij itd.
• Moguć antagonizam primjenom
neostigmina uz obaveznu primjenu
atropina
Nadzor pacijenta
•
•
•
•
•
•
•
EKG
Pulsna oksimetrija
Mjerenje tlakova
Kapnografija
Mjerenje temperature
Mjerenje minutnog volumena
BIS
Skala procjene boli u ovce
• Analgesia was evaluated subjectively
with a numeric ranking scale that
included assessment of comfort,
movement, flock and feeding
behaviour, respiratory rate, soft
tissue swelling and response to
wound palpation at 8, 16, 24 and 48
h postoperatively.
19
COMFORT = “over the fence”
observation
• 0 = awake, interested in surroundings,
recumbent, eating
• 1 = awake, not interested in surroundings,
recumbent, reduced appetite
• 2 = lethargic, depressed appearance, anorexic
• 3 = head down, lethargic (ears stay drooped),
anorexic, bruxism
• 4 = recumbent, fixed look and staring, eyes half
closed, little response when prodded, bruxism
20
Kretanje
• 0 = normal ambulation, no lameness
• 1 = slight lameness, toe touching
• 2 = lameness, some toe touching,
otherwise limb carried
• 3 = lameness, limb carried (non-weight
bearing) except when herded
• 4 = lameness, limb carried (non-weight
bearing) even when herded
21
Ponašanje u stadu
• 0 = normal – moves with flock
• 1 = mild changes - lags behind but
catches up
• 2 = moderate changes - lags behind
but catches up
• 3 = severe changes – no interest in flock
22
Ponašanje pri hranjenju
•
•
•
•
0 = normal – at feed trough
1 = mild changes
2 = moderate changes
3 = severe changes – anorexic
23
Frekvencija disanja
•
•
•
•
0 = normal
1 = noticeable increase
2 = hyperventilation
3 = hyperventilation with mouth
breathing
24
Ponašanje pri palpaciji rane
•
•
•
•
0 = none
1 = mild pain
2 = moderate pain (withdraws limb)
3 = severe pain (withdraws limb, bites,
tries to escape)
25
Otečenje mekih česti u blizini rane, izljev u zglob
i temperiranost rane
•
•
•
•
•
0 = none
1 = slight
2 = mild
3 = moderate
4 = severe
26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
279 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content