εδώ - Alpha Bank Bonus

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MasterCard Paris»
1.
Η ALPHA BANK (Τράπεζα) θα διεξαγάγει Διαγωνισμό μεταξύ των κατόχων καρτών Alpha Bank
Enter MasterCard και Alpha Bank Bonus MasterCard εκδόσεως της Τραπέζης (εφεξής η
«Τράπεζα», οι «Κάρτες» και ο «Διαγωνισμός», ο οποίος θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου έως
και τις 15 Νοεμβρίου 2013.
2.
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Στο Διαγωνισμό θα συμμετέχουν αυτόματα όλοι οι κάτοχοι των ανωτέρω δύο προϊόντων Καρτών,
οι οποίοι κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Διαγωνισμού πραγματοποιήσουν αγορές με χρήση
της κάρτας τους αξίας άνω των Ευρώ 40 (ανά συναλλαγή) και όσοι κατά τη διάρκεια αυτή
προβούν στην έκδοση νέας Κάρτας, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων Καρτών. Κάθε αγορά
άνω των Ευρώ 40 καθώς και κάθε έκδοση νέας Κάρτας, εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην
κλήρωση. Όλοι οι συμμετέχοντες, πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και κάτοικοι Ελλάδος.
Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της MasterCard, οι εργαζόμενοι του Ομίλου Alpha Bank, καθώς και οι
σύζυγοι και συγγενείς α’ βαθμού αυτών.
Στην περίπτωση που κάποιος κάτοχος κάρτας Alpha Bank MasterCard, δεν επιθυμεί να
συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην Alpha Bank, έως 31
Ιουλίου 2013.
Στο Διαγωνισμό, συμμετέχουν μόνο οι κάρτες εν ισχύ, καθώς και οι έγκυρες συναλλαγές. Έγκυρες
θεωρούνται οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και οι
οποίες έχουν λογιστικοποιηθεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τραπέζης, έως και 20
Νοεμβρίου 2013. Τροποποιήσεις συναλλαγών του λογαριασμού, επιστροφές, αναλήψεις
μετρητών από ΑΤΜ και από Ταμεία Τραπεζών, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες πληρωμές,
υπέρβαση πιστωτικού ορίου, προκαταβολές σε μετρητά, ετήσιες συνδρομές και μεταφορές
υπολοίπου, δεν θεωρούνται συναλλαγές που επιτρέπουν συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε
συναλλαγή με άτοκες δόσεις προσμετρείται στο σύνολό της, ως μία συναλλαγή, εφόσον
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εξαιρούνται οι δόσεις από αγορές, οι
οποίες χρεώθηκαν στο λογαριασμό του κατόχου κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, αλλά
πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία ενάρξεώς του. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται
με τη χρήση πρόσθετων καρτών, προσμετρούνται στις συναλλαγές του κατόχου της κύριας
κάρτας.
Απαραίτητες, επίσης, προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί
είναι:
α)
Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της κληρώσεως, η κάρτα να είναι σε ισχύ, να μην έχει
ακυρωθεί και να μην έχει γίνει αίτηση διακοπής της.
β)
Η κανονική αποπληρωμή της κάρτας (εμπρόθεσμη πληρωμή τουλάχιστον της ελάχιστης
μηνιαίας καταβολής), καθώς και η μη ύπαρξη, κατά την ημερομηνία παραγωγής του αρχείου
της κληρώσεως, καθυστερημένων οφειλών για χρονικό διάστημα άνω των 29 ημερών.
3.
Περιγραφή του Διαγωνισμού «MasterCard Paris»
Με τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων
κλήρωση για την ανάδειξη δύο (2) νικητών που θα κερδίσουν ο καθένας από ένα ταξίδι τεσσάρων
(4) ημερών στο Παρίσι (το «Μεγάλο Δώρο») και τέσσερις (4) νικητές που θα κερδίσουν ο
καθένας από ένα i-pad mini (εφεξής το Δώρο i- pad mini).
3.1. Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής της κληρώσεως για την ανάδειξη των νικητών
Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της
Διευθύνσεως Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως της Alpha Bank, Ευτυχίδου
40, 116 34 Αθήναι, παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Μαρίας Σαξώνη, η οποία
έχει οριστεί για την 27η Νοεμβρίου 2013. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν και αντίστοιχοι
επιλαχόντες νικητές.
1
3.2. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Οι νικητές της κληρώσεως και για τα δύο βραβεία θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από την
Τράπεζα. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των τυχερών της
(www.alpha.gr/cards). Η Τράπεζα δύναται να δημοσιεύσει και τις φωτογραφίες των νικητών
στην ιστοσελίδα της, κατόπιν ρητής συγκαταθέσεώς τους.
3.3. Οι νικητές θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών από της ειδοποιήσεώς τους να δηλώσουν εάν
επιθυμούν το Δώρο για το οποίο κληρώθηκαν. Σε περίπτωση μη ενημερώσεως εντός της
ανωτέρω προθεσμίας ή αδυναμίας του νικητή να αποδεχθεί το Δώρο θα θεωρείται ότι ο
νικητής δεν αποδέχεται το Δώρο της κληρώσεως και ως νικητής θα αναδειχθεί ο πρώτος
επιλαχών αντίστοιχα.
3.4
4.
Υπό την επιφύλαξη του όρου 4.4 κατωτέρω, οι νικητές του Μεγάλου Δώρου θα πρέπει να
ενημερώσουν την Τράπεζα για την ημερομηνία πραγματοποιήσεως του ταξιδιού εντός μιας
(1) εβδομάδας από την ενημέρωσή τους. Τα Δώρα i-pad mini θα αποσταλούν στους νικητές
εντός μιας (1) εβδομάδας από την ενημέρωσή τους στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει
κατά την ενημέρωση αυτή.
Λεπτομέρειες Μεγάλου Δώρου
4.1. Οι δύο (2) νικητές του Μεγάλου Δώρου θα μπορούν να πραγματοποιήσουν από ένα
οικογενειακό ταξίδι (2 ενήλικες και 2 παιδιά από 1 έως 11 ετών) τεσσάρων ημερών στο
Παρίσι ο κάθε ένας.
4.2. Οι δύο (2) νικητές, μόλις δηλώσουν την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμούν να
πραγματοποιήσουν το ταξίδι, θα λάβουν από εκπρόσωπο της Τραπέζης όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για την πραγματοποίηση του ταξιδιού.
4.3. Το κάθε ένα πακέτο Μεγάλου Δώρου περιλαμβάνει:
 Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής: Αθήνα (αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος) –
Παρίσι (αεροδρόμιο Charles de Gaulle) / Παρίσι (αεροδρόμιο Charles de Gaulle) –
Αθήνα (αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος).
 Φόροι αεροδρομίου.
 Μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο Charles de Gaulle προς και από το ξενοδοχείο
διαμονής.
 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων.
Η διαμονή περιλαμβάνει:
 Διαμονή σε 4κλινο οικογενειακό δωμάτιο.
 Πρωινό.
 Ολοήμερη οικογενειακή πρόσβαση με Premium Fast Pass εισιτήριο στην
Disneyland Paris και στα Walt Disney Studios.
 Περιήγηση στον Πύργο του Άιφελ με fast track εισιτήριο.
 Πρόσβαση και ξενάγηση VIP στο μουσείο του Λούβρου.
 Ένα δείπνο στο Hard Rock Café αξίας μέχρι Ευρώ 250.
4.4. Εκτός εάν άλλως ανακοινώσει η Τράπεζα, το ταξίδι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 31
Μαΐου 2014, οποτεδήποτε εκτός των περιόδων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, Πάσχα
(καθολικού και ορθοδόξου) καθώς και επίσημων αργιών της Ελλάδος και της Γαλλίας
(Παράρτημα).
4.5
Μετά την πραγματοποίηση των κρατήσεων του πακέτου των Μεγάλων Δώρων
οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτηθούν από τους νικητές στα δρομολόγια ή γενικότερα στις
προσφερόμενες παροχές θα επιβαρύνουν τους νικητές.
2
5.
Λεπτομέρειες Δώρου i- pad mini
5.1
6.
Οι τέσσερις νικητές (4) του Δώρου mini i-pad θα κερδίσουν ένα i-pad mini 16GB Wi-Fi
Γενικά
6.1. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, μη μεταβιβάσιμα και μη ανταλλάξιμα με
χρήματα ή άλλες παροχές.
6.2. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του παρόντος
ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δεν
αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικώς με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.
Σχετική ενημέρωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr/cards).
6.3
Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση ακυρώσεως ή τροποποιήσεως
των αεροπορικών πτήσεων, ξενοδοχείων, προγραμματισμένων ξεναγήσεων και
περιηγήσεων που περιλαμβάνονται στο πακέτο του Μεγάλου Δώρου. Στην περίπτωση
αυτή, η Τράπεζα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντικατάσταση των
ακυρωθέντων με παρεμφερείς εναλλακτικές παροχές. Ομοίως, η Τράπεζα δεν φέρει καμία
ευθύνη για οποιαδήποτε ελαττώματα ή βλάβες προκύψουν στα παραδοθέντα
i-pad
mini.
6.4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των
όρων συμμετοχής σε αυτήν.
6.5. Οι παρόντες Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Μαρία Σαξώνη,
Ακαδημίας 57, Αθήναι, και έχει συνταχθεί σχετική πράξη καταθέσεως των όρων του
Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του
ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω
Συμβολαιογράφο. Επίσης, οι Όροι και κάθε σχετική τροποποίησή τους θα δημοσιευθούν
στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr/cards).
3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες δεν δύναται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι είναι:









25 Δεκεμβρίου 2013
1 Ιανουαρίου 2014
6 Ιανουαρίου 2014
3 Μαρτίου 2014
25 Μαρτίου 2014
18 Απριλίου 2014
20 Απριλίου 2014
21 Απριλίου 2014
1 Μαΐου 2014
4