170 ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

170 ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
ΕΡΓΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΡΗ- ΔΑΦΝΗ ΚΑΛΤΕΖΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ ΚΟΛΛΙΝΕΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΒΛΗΣΗΔΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ.
ΟΔΟΥ 62 ΠΡΟΣ ΛΟΥΚΑ - ΝΕΣΤΑΝΗ - ΚΑΡΥΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 1)
ΧΑΝΙ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑ - ΧΑΡΑΔΡΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΙΤΑΙΝΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ ΚΑΙ 2) ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ - ΣΑΡΑΚΙΝΙ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΡΗΖΟΣΠΗΛΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΚΑΠ 2010
400.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΠΟΡΟΙ Ν.Α.
150.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2010
400.000,00
,
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2010
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2010
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2010
400.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΕΑΠ 3
500.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
16
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΗΛΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟΥ
ΛΟΥΤΡΑ ΗΡΑΙΑΣ - ΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
Ε.Ο. 7 " ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΑΡΓΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ.
ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΠΑΡΘΕΝΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΔΑΒΙΑ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣ ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ
17
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΞΗΡΟΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΣΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΛΑΔΩΝΑ
8
9
10
11
12
13
14
15
ΤΕΟ
45.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΠΟΡΟΙ Ν.Α.
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΤΕΟ
50.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΥΠΕΣ 2010
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΥΠΕΣ 2010
200.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΥΠΕΣ 2010
180.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΥΠΕΣ 2009
100.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΣΑΕΠ 426
860.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
400.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
150.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ Κ.
ΑΣΕΑ - Α. ΑΣΕΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΖΑΤΟΥΝΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑ - ΡΑΦΤΗ
- ΠΑΛΟΥΜΠΑ - ΛΥΣΣΑΡΕΑ - ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ & ΠΡΟΣ ΑΡΑΠΗΔΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΩΝ 1) ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ ΠΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ
ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΑ ΠΡΟΣ ΣΕΡΒΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 1) ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΑ ΤΡΙΛΟΦΟΣ - ΠΑΥΛΙΑ - ΛΥΚΟΧΙΑ 2) ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
ΡΑΨΩΜΑΤΗ - ΜΑΛΛΩΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - Κ. ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΑΡΑΚΙΝΙ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΡΗΖΟΣΠΗΛΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - ΠΛΑΚΑΣ ΠΟΥΛΗΘΡΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ - ΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΠ 2011
150.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2010
400.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
250.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2010
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2010
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΕΑΠ 3
200.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΕΑΠ 3
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2010
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
350.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ
ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ
ΚΥΡΑΣ ΓΕΦΥΡΙ ΑΠΟ Δ.Δ. ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 1) ΠΕΛΕΤΑ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΠΡΟΣ
ΒΛΗΣΗΔΙΑ 2) ΠΗΓΑΔΙ - ΦΩΚΙΑΝΟΣ 3) ΠΗΓΑΔΙ ΜΥΓΔΑΛΙΑ & 4) ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ - ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ Δ.
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΔΡΟΜΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΓΑΡΕΑ - ΜΑΥΡΙΚΙ- ΆΝΩ
ΒΕΡΒΕΝΑ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
( 2009ΕΠ42600007 )
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧ.
ΔΡΟΜΩΝ 1) ΛΕΟΝΤΑΡΙ -ΦΑΛΑΙΣΙΑ - ΠΕΤΡΙΝΑ ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΣ 2) ΛΕΟΝΤΑΡΙ - ΚΑΜΑΡΑ - ΑΝΩ
ΓΙΑΝΝΑΙΟΙ - ΔΥΡΡΑΧΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗ - ΝΕΣΤΑΝΗ - ΣΑΓΚΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΠΙΝΗΣ ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ " ΒΡΑΧΟΣ
ΚΕΡΠΙΝΗΣ "
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ - ΚΟΛΛΙΝΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΒΥΤΙΝΑ ΠΡΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ
ΕΑΠ 3
340.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
800.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
400.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΣΑΕΠ 426
850.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2010
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΤΕΟ
200.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
200.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
350.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2010
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
36
37
38
39
40
41
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ
ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Α) ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ - ΡΟΥΤΣΙ
ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Β) ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ - ΌΡΙΑ
ΝΟΜΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ( Α΄ ΥΠΟΕΡΓΟ )
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ
ΟΔΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟ - ΓΑΡΕΑ ΜΑΥΡΙΚΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΕΛΑΓΟΣ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΥΤΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΒΙΔΙΑΚΙ
43
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΔΑΒΙΑΣ - ΠΙΑΝΑΣ - ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑΣ
ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ (ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟΥ ΡΑΧΕΣ ΧΩΡΑ - ΝΙΟΧΩΡΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ
Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΥΤΙΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ
44
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ.
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΜΠΕΑΣ ΠΡΟΣ
ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ ¨ ΜΑΝΑΣ ¨ - ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ
42
ΕΑΠ 3
400.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΕΑΠ 3
500.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΣΑΕΠ 426
60.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΣΑΕΠ 026
24.600,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2012
150.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
200.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
400.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΠ 2011
200.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
47
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ - ΟΡΕΙΝΟ
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΠΑΡΘΕΝΙ
ΆΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
48
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧ.
ΔΡΟΜΟ ΆΣΤΡΟΥΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ
ΧΩΡΙΟ
45
46
49
50
51
52
53
54
55
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΡΑΦΤΗ - ΚΑΚΟΥΡΕΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΑΡΑ –
ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ.
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ –
ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ – ΘΑΝΑ – ΜΑΚΡΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΛΙΑΝΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ
AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΘ.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΡΒΕΝΙ, Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΑΠ 2012
200.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
100.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΕΑΠ 3
72.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2012
150.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΣΑΕΠ 026
500.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΣΑΕΠ 026
500.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΠ 2011
100.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2011
150.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ 2012
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΑΔΙΑΘΕΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ
30.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΠ 2012
ΆΡΣΗ ΕΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο ΛΕΩΝΙΔΙΟΥΠΛΑΚΑΣ - ΠΟΥΛΗΘΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΑΕΠ 026
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ
ΚΑΠ 2011
( 20 % )
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΑΔΙΑΘΕΤΑ
Δ.Ε.Σ.Ε.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΜΑΛΛΩΤΑ ΡΑΨΩΜΜΑΤΗ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
ΕΑΠ 3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΆΡΓΟΥΣ ΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΑΕΠ 026
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ - ΡΙΖΕΣ - ΚΑΣΤΡΙ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΛΕΒΗ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ ΑΔΙΑΘΕΤΑ
ΆΣΤΡΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΑΔΙΑΘΕΤΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΟΥΠΑΤΑ ΠΡΟΣ
ΆΚΟΒΟ
ΕΑΠ 3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙ - ΑΡΑΧΑΜΙΤΕΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ
ΣΑΕΠ 426
24.600,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
300.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
300.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
350.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
300.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
500.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
900.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
73.800,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
300.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
850.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΣΕΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΚΑΛΤΕΖΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ.
ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 111 Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ –
ΠΑΤΡΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΡΑΧΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ( 150.000 - 167.905,81 )
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο.
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ - ΣΤΟΛΟΣ
( 335.000 - 347.999,99 )
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΣΑΡΑΚΙΝΙ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ.
ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ ΒΙΠΕ - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - ΝΙΟΧΩΡΙ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΕΦΥΡΙ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΖΩΪΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΓΓΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ - ΑΤΣΙΧΩΛΟ ΒΛΑΧΟΡΑΠΤΗ - ΣΑΡΑΚΙΝΙ ΠΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ,
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΑ ( ΒΛΑΧΟΡΑΠΤΗ )- ΜΑΡΚΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ
ΣΑΕΠ 426
200.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΣΑΕΠ 426
620.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΥΠΕΣ 2010
ΑΔΙΑΘΕΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ
150.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
300.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΕΑΠ 3
1.400.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΠ 2012
400.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΕΑΠ 3
60.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΠ 2011
150.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΕΑΠ 3
50.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΕΑΠ 3
200.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΕΑΠ 3
300.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
77
78
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΤΡΟΠΑΙΑ - ΣΠΑΘΑΡΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟ ΣΟΥΛΑΡΙ
84
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΠΟ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΣ
ΚΕΡΑΣΤΑΡΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΚΑΛΟΥ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ Ι.Μ.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΑΙΜΥΑΛΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ (
ΒΑΛΤΕΤΣΙ-ΜΑΝΑΡΙ-ΠΑΠΑΡΙ)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΠΙΔΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΗ (
ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΑ ) ΑΠΟ Ε.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
- ΊΣΑΡΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΛΥΚΑΙΟΝ - ΝΕΔΑ
85
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΧΩΤΟΥΣΑ ΛΙΜΝΗ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - ΚΑΝΔΗΛΑ
79
80
81
82
83
ΚΑΠ 2012
300.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΕΑΠ 3
200.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΣΑΕΠ 426
200.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΣΑΕΠ 426
500.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΠ 2012
500.000,00
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΑΕΠ 426
300.000,00
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΑΠ 3
150.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΣΑΕΠ 426
500.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΠ 2012
200.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
86
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
(ΓΕΦΥΡΙ ΠΙΑΝΑΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΕΓΕΑΣ
ΚΛΠ)
90
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Τ.Δ. ΔΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ ΚΟΛΛΙΝΕΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ - ΕΛΛΗΝΙΤΣΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗ
91
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ &
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ (9 ΕΡΓΑ)
87
88
89
92
93
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΜΟΝΗ
ΚΛΕΙΒΩΚΑΣ-ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΠ 2012
350.000,00
ΚΑΠ 2012
ΑΔΙΑΘΕΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ
100.000,00
300.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΑΕΠ 426
850.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΣΑΕΠ 426
500.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΕΑΠ 3
700.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΠ 2012
350.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΤΕΟ
60.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
94
95
96
97
98
99
100
101
102
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΜΑΥΡΙΚΙ - ΒΕΡΒΕΝΑ - ΔΟΛΙΑΝΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΠΟ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΠΡΟΣ ΑΕΤΟΡΑΧΗ ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΩΡΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
Ε.Ο. ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ - ΒΛΑΧΟΡΑΦΤΗ - ΛΟΥΤΡΑ
ΗΡΑΙΑΣ ΔΙΑ ΑΤΣΙΧΩΛΟΥ - ΒΛΑΧΟΡΑΦΤΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΟΚΚΟΡΑ - ΚΑΚΟΥΡΕΙΚΑ
(ΣΑΡΛΕΪΚΑ)
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΛΣΥΛΙΟΥ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΑΗ-ΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΥΕΒ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΤΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΜΟΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
ΣΑΕΠ 426
300.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΔΙΑΘΕΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ
300.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
350.000,00
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
400.000,00
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΑΕΠ 426
1.000.000,00
ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΑΕΠ 426
45.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΠ
24.600,00
ΚΑΠ
105.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
40.000,00
ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΕΟ
ΣΑΕΠ 426
ΚΑΠ
103
104
105
106
107
108
109
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ
1) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΚΑΙ 2) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ, ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ΚΑΙ
ΜΠΟΥΧΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ &
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 76ΗΣ Ε.Ο.
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ -ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ( ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΡΥΕΣ - ΑΡΧΑΙΟ
ΣΤΑΔΙΟ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ )
ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 1) ΤΡΙΠΟΛΗ ΆΣΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ & 2) ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ ΆΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
ΣΚΟΠΗΣ ΜΕ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ 1) ΤΡΙΠΟΛΗ - ΒΥΤΙΝΑ ΠΡΟΣ
ΣΗΜΙΑΔΕΣ ΚΑΙ 2) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠ. ΔΡΟΜΟΥ
ΜΟΥΡΙΑΣ - ΠΟΥΡΝΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΞΗΡΟΚΑΡΥΤΑΙΝΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΥΤΙΝΑΣ ΠΡΟΣ
ΚΩΜΗ
150.000,00
ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
1.200.000,00
ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
55.000,00
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
( 11 / 3 / 2014 )
ΚΑΠ
150.000,00
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
( 22 / 4 / 2014 )
ΚΑΠ
73.800,00
ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΠ
150.000,00
ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
300.000,00
ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΠ
ΣΑΕΠ 426
ΚΑΠ 20%
ΚΑΠ
110
111
112
ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΡΗ - ΔΑΦΝΗ - Ι.Μ.
ΚΑΛΤΕΖΙΩΝ - ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ(ΕΥΑΝΔΡΟΣΜΗΛΙΑ-ΠΑΝΑΓΑΛΙ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ
΄ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ ¨ ΚΑΙ ¨ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ ¨ ΤΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΞΕΡΙΛΑ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
116
ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ
ΜΥΓΔΑΛΙΑ - ΛΙΜΝΗΣ ΛΑΔΩΝΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ(ΆΚΟΒΟΣ ΚΛΠ)
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ.
ΚΑΝΔΑΛΟΥ
117
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
113
114
115
ΣΑΕΠ 426
400.000,00
ΚΑΠ
200.000,00
ΣΑΕΠ 426
690.000,00
ΣΑΕΠ 026
700.000,00
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
( ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ )
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
( 8 / 4 / 2014 )
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
( ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ )
ΕΑΠ 4
250.000,00
ΚΑΠ
100.000,00
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
( 15 / 4 / 2014 )
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
( 15 / 4 / 2014 )
ΚΑΠ
14.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΑΠ 4
25.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
118
119
120
121
122
123
124
125
126
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΗΤΟ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΣΤΑ
ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΙΣΣΩΝΑ
ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑΣ ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. :
0+650 ( ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ )
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ
ΑΛΦΕΙΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΑΨΩΜΑΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΤΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΡΑΨΩΜΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ
Ι.Μ. ΚΑΛΤΕΖΩΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ι.Ν.
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΩΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Β.
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
(ΜΕΛΕΤΗ)
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΑΛΦΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΕΛΙΣΣΩΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ν. ΑΡΑΚΑΔΙΑΣ
ΕΑΠ 4
25.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΑΠ 4
30.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΑΠ 4
120.000,00
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
( 6 / 5 / 2014 )
ΕΑΠ 4
50.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΑΕΠ 426
160.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΑΕΠ 026
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
071
130.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
54.981,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΣΑΕΠ 426
800.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΑΕΠ 426
1.000.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
128
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ) ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
129
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Δ. ΒΑΣΤΑΣ
127
ΣΑΕΠ 426
70.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΑΕΠ 426
300.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΑΠ 3
80.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΑΠ 4
600.000,00
ΕΑΠ 4
350.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
( 29 / 4 / 2014 )
131
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο.
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ- ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΓΟΡΤΥΝΑ-ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ
132
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΣΙΟ
ΕΑΠ 4
150.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
133
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΒΑΓΓΟΣ Κ.Λ.Π)
ΕΑΠ 4
200.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
134
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΕΛΕΤΑ ΠΡΟΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (
ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΚΑΒΑΦΑ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΚΚΑ)
ΣΑΕΠ 026
600.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
130
135
136
137
138
139
140
141
142
143
ΆΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΟ
ΑΣΤΡΟΣ - ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΟΥΣ )
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
150.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΑΕΠ 026
1.000.000,00
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
( 29 / 4 / 2014 )
ΣΑΕΠ 026
350.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
300.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
250.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
300.000,00
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
( 6 / 5 / 2014 )
200.000,00
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
( 22 / 4 / 2014 )
120.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
25.000,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ Ε.Ο. ΒΟΥΤΣΗ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΒΙΔΙΑΚΙ
ΣΑΕΠ 026
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ : 1)
ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ - ΒΥΤΙΝΑ 2) ΣΕΡΒΟΥ ΑΡΑΠΗΔΕΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ
ΣΑΕΠ 026
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 1) ΑΠΌ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΑΣΤΡΟΥΣ - ΚΥΒΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΪΚΑ - ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ 2) ΑΠΌ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο.ΑΣΤΡΟΥΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
ΠΡΟΣ Κ. ΤΥΡΟ - Α. ΤΥΡΟ
ΣΑΕΠ 026
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΟΡΕΙΑΣ & ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
(ΣΑΜΠΑΤΙΚΗ - ΒΑΣΚΙΝΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΡΟΣ)
ΚΑΠ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ ΛΙΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝ
071
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝ
Τ.Κ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ 124 Π.Β.Ε (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΖΥΓΟΒΙΣΤΙ Τ.Κ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΚΟΣΜΑΣ
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
ΑΣΤΡΟΣ- ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΘΕΣΗ ΑΝΑΒΑΛΟΣ
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
ΚΑΡΚΑΛΟΥ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ Τ.Κ ΣΤΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΨΑΡΙΟΥ Δ.Ε ΗΡΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΛΑΔΩΝΑ-ΑΛΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΠΌ Τ.Δ ΘΑΝΑ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
164.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
100.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
50.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
200.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
50.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
25.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
15.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
10.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
16.763,00
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ
ΚΑΠ
203.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΤΕΟ
150.000,00
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΑΔΙΑΘΕΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ
ΑΔΙΑΘΕΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
157
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2020 - ΜΕΛΕΤΗ (ΒΕΛΤΙΩΣΗΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ
ΚΑΤΩ ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ-ΚΑΜΑΡΑΣ,Τ.Κ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ,ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΕΛΛΙΣΩΝΑ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΨΑΘΙ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΕΚ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ:ΣΠΑΝΕΪΚΑΪ
ΚΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΠΟΛΛΑ)
ΚΑΠ
110.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΠ
40.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΑΠ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
49.200,00
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ
Δ/ΝΣΗ ΤΕ ΠΕ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
158
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
071
144.600,00
159
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕ ΤΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
071
120.000,00
155
156
160
161
162
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - ΠΛΑΚΑΣ - ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ)
071
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΝΩΝΑ (ΜΕΛΕΤΗ)
071
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ)
071
61.500,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ /
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ/
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
184.500,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
55.350,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
163
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
164
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝΑ
165
166
167
168
ΜΕΛΕΤΗ: ΜΑΙΝΑΛΟ ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ
(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΟΡΟΣ
ΜΑΙΝΑΛΟ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΛΦΕΙΟ
ΠΟΤΑΜΟ (ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ
(ΓΟΥΔΑΝΗΣ), ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)
ΜΕΛΕΤΗ: ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 111 Ε.Ο.
ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ ΠΡΟΣ ΦΤΕΡΙΑ - ΛΙΜΝΗ
ΛΑΔΩΝΑ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
ΛΥΚΑΙΟΥ – ΝΕΔΑ» ΚΑΙ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΛΥΚAΙΟΥ»
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
071
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
071
36.900,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
300.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
071
55.350,00
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
071
75.000,00
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
071
75.000,00
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ/
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΠΕ,
ΕΟΤ.
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ Η
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ Η
ΑΔΡΕΥΣΗ
ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ΚΑΙ
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
ΑΔΕΙΟΤΗΣΕΙΣ ΜΠΕ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
071
80.000,00
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
169
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
170
ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Κ.ΤΛ)
ΣΥΝΟΛΟ
6.000,00
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
160.000,00
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
46.724.544,00