close

Enter

Log in using OpenID

B` ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

embedDownload
B’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή
του Ν.Φ. Πολίτη
2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
o ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
33
5–7
Δεκεμβρίου
2013
Makedonia Palace Hotel
Θεσσαλονίκη
Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
3
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Γ. Πασπάτης
Αντιπρόεδροι Ι. Γουλής
Α. Ηλίας
Γεν. Γραμματέας Κ. Τριανταφύλλου
Ειδ. Γραμματείς Α. Θεοδωροπούλου
Γ. Καραμανώλης
Γ. Λαζαράκη
Ταμίας
Α. Πρωτoπαπάς
Μέλη
Γ. Γερμανίδης
Κ. Θωμόπουλος
Δ. Χριστοδούλου
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος Ε. Ακριβιάδης
Μέλη
Ο. Γιουλεμέ
Α. Καλαμπάκας
Κ. Κατσάνος
Π. Κατσινέλος
Α. Καψωριτάκης
Δ. Σαμωνάκης
Γ. Στεφανίδης
Α. Ταρπάγκος
και οι Πρόεδροι
των Τμημάτων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2013
Πρόεδρος
: Γ. Μάντζαρης
Α’ Αντιπρόεδρος
: Γ. Πασπάτης
Β’ Αντιπρόεδρος
: Ι. Δρίκος
Γενικός Γραμματέας : Ν. Μάθου
Ειδικός Γραμματέας : Σ. Μανωλακόπουλος
Ταμίας
: Α. Πρωτοπαπάς
Μέλη
: Α. Μαντίδης
Α. Κωφοκώτσιος
Σ. Πατέρας
4
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Στο φετινό συνέδριο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε βάρος σε όλους τους τομείς της Γαστρεντερολογίας με ικανό
αριθμό Στρογγύλων Τραπεζών και Ομιλιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον εκπαιδευτικό τομέα.
Έχουν κληθεί έξι ευρωπαίοι διακεκριμένοι συνάδελφοι
για επιλεγμένες ομιλίες κύρια στο γνωστικό τομέα της ενδοσκόπησης.
Όπως σε κάθε Πανελλήνιο Συνέδριο θα οργανωθεί το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο από την Επιτροπή Εκπαίδευση
της ΕΓΕ και το Ενδοσκοπικό Σεμινάριο από το Ενδοσκοπικό τμήμα καθώς και το σεμινάριο του περιοδικού μας.
Θα δοθεί επίσης χρόνος στο Παγκρεατολογικό, το Ογκολογικό και το Νοσηλευτικό Τμήμα της ΕΓΕ.
Για πρώτη φορά θα οργανωθούν έξι πολύ πρωινά ολιγομελή Φροντιστήρια. Τα Φροντιστήρια θα έχουν αντικείμενο την ενδοσκόπηση, τις ΙΦΝΕ και τις παθήσεις του
ήπατος. Τα φροντιστήρια θα τα επιμεληθούν διακεκριμένοι συνάδελφοι στο αντικείμενο τους και θα απευθύνονται
βασικά σε νέους συναδέλφους και ειδικευόμενους.
Θα παρουσιασθούν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή οι καλύτερες δημοσιευμένες εργασίες ανά γνωστικό αντικείμενο με βάση αποκλειστικά τον Impact Factor.
Ελπίζω στην ενεργό σας συμμετοχή.
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Γρηγόριος Αλ. Πασπάτης
5
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος & Χρόνος Συνεδρίου
Το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Δεκεμβρίου 2013 στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace της Θεσσαλονίκης.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου
5 – 7 Δεκεμβρίου 2013
Γλώσσα Συνεδρίου
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Για τους ξένους
προσκεκλημένους ομιλητές θα είναι η Αγγλική ενώ δε θα υπάρχει
ταυτόχρονη μετάφραση.
Υποβολή Εργασιών
Η προθεσμία υποβολής εργασιών (προφορικών & αναρτημένων)
λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2013.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοxής ορίζεται ως ακολούθως
Μέχρι 20/9/2013 Μετά τις 21/9/2013
Ειδικοί
Ειδικευόμενοι
Νοσηλευτές/
Διατροφολόγοι
Φοιτητές
100€
120€
80€
90€
30€
40€
Oι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Εγγραφή στο συνέδριο και παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Τσάντα με το υλικό του συνεδρίου
6
• Καφέ στα διαλείμματα και ελαφρύ γεύμα Σάββατο μεσημέρι
• Πρόσκληση Τελετής Έναρξης – Δεξίωση Υποδοχής
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης*
*Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος (βάση εγκυκλίου του ΕΟΦ). Εξαιρούνται τα Δορυφορικά Συμπόσια και οι Δορυφορικές
Ομιλίες.
Τρόπος Εγγραφής
Όσοι ενδιαφέρονται να προεγγραφούν, μπορούν να στείλουν
ταχυδρομική επιταγή στη Γραμματεία του Συνεδρίου:
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Travel & Congress, Κων. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη με την ένδειξη: «Γαστρεντερολογικό Συνέδριο» καθώς
και το ονοματεπώνυμο τους.
Γραμματεία Συνεδρίου
Η γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου έχει αναληφθεί από
το Γραφείο:
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Travel & Congress
Κ. Καραμανλή 12 - 546 38 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 889244-45, F: 2310 889246
E: [email protected]
Για την εξυπηρέτηση των συνέδρων η Γραμματεία θα λειτουργήσει από το πρωί της 5ης Δεκεμβρίου 2013, ώρα 09.00 και καθ'
όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου και θα προσφέρει τις παρακάτω
υπηρεσίες:
α) Παραλαβή τσάντας με το έντυπο υλικό για τους προεγγραφέντες συνέδρους.
β) Νέες εγγραφές.
γ) Κάθε πληροφορία, εξυπηρέτηση ή λύση προβλημάτων που
ενδεχομένως θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
δ) Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης
7
Προβολή παρουσιάσεων
Οι αίθουσες θα είναι εφοδιασμένες για προβολή μόνο μέσω H/Y
(Power Point). Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν και
να ελέγχουν την παρουσίασή τους στο χώρο παραλαβής, το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξη της αντίστοιχης συνεδρίας.
Έκθεση Ιατρικών Προϊόντων
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση από
ενδιαφερόμενες Εταιρείες φαρμάκων και ιατρικών οργάνων, οι
οποίες θα μπορούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Η έκθεση θα λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου και
θα δώσει την ευκαιρία παράλληλης ενημέρωσης των συνέδρων
για την πρόοδο στους αντίστοιχους τομείς.
Γενική Συνέλευση & Εκλογές Ε.Γ.Ε.
Θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013 στις
15.00 – 17.00.
8
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποβολή Εργασιών
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών (ελεύθερων και αναρτημένων ανακοινώσεων) θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά μέχρι
20 Σεπτεμβρίου 2013 μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου
www.diastasitravel.com ή με e-mail στη διεύθυνση:
[email protected] (όπου αυτό απαιτείται, βλέπε παρακάτω).
Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:
• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία
και να είναι όσο το δυνατόν πιο βραχύς.
• Τα ονόματα των συγγραφέων και το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφονται στην ονομαστική με πεζά γράμματα, στον αντίστοιχο χώρο που υποδεικνύεται. Στα ονόματα
των συγγραφέων γράφεται πρώτα το αρχικό του πρώτου ονόματος και στη συνέχεια το επώνυμο.
• Το κείμενο της σελίδας του σώματος της περίληψης πρέπει να
μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποστείλετε μορφοποιημένα
κείμενα, πίνακες ή διαγράμματα, παρακαλούμε όπως αποστείλετε απευθείας την εργασία σας στο e-mail: [email protected] γνωστοποιώντας τα στοιχεία του υπεύθυνου
συγγραφέα και να μην χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία της
ηλεκτρονικής αποστολής μέσω του website.
• Η περίληψη (έως 250 λέξεις) συνιστάται να είναι δομημένη ως
εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα
και Συμπεράσματα.
• Υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός
τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα της ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης.
• Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων
συνιστάται όπως ο τίτλος, οι συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσης καθώς και το σώμα της περίληψης να έχουν δημιουρ9
γηθεί σε ηλεκτρονικό αρχείο Word. Μετά την είσοδο στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής υποβολής των περιλήψεων, συνιστάται η εισαγωγή του τίτλου, των συγγραφέων καθώς και του
κυρίου σώματος της περίληψης με τη διαδικασία αντιγραφής
– επικόλλησης (copy-paste) στην αντίστοιχη περιοχή.
• Σημειώνεται ότι: 1) Μετά την υποβολή της εργασίας διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές, 2) Εργασία που δεν πληροί όλες τις
παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή.
Θα πρέπει επίσης να δίνονται πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου
για την εργασία συγγραφέα, στον οποίο και θα αποστέλλεται η
απάντηση για την αποδοχή ή μη της εργασίας.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μπορεί για ειδικούς λόγους να μετατρέψει ελεύθερες ανακοινώσεις σε αναρτημένες
και το αντίστροφο. Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για
την επιλογή αυτή. Η αλλαγή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των εργασιών αλλά με τις
ανάγκες του Συνεδρίου.
Η προθεσμία υποβολής των εργασιών λήγει
στις 20 Σεπτεμβρίου 2013.
Θεματικές Ενότητες Περιλήψεων
1. Ανώτερο Πεπτικό
2. Κατώτερο Πεπτικό
3. Ήπαρ
4. Πάγκρεας – Χοληφόρα
5. Ενδοσκόπηση
6. Διάφορα
Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να έχουν διάρκεια 10 λεπτών (7 λεπτά
παρουσίαση και 3 λεπτά συζήτηση). Η επιλογή των καλύτερων
εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή, μετά την αρχική θεματική κρίση των περιλήψεων που θα υποβληθούν.
10
Αναρτημένες Ανακοινώσεις
Οι αναρτημένες ανακοινώσεις αποτελούν τον κύριο τρόπο παρουσίασης των εργασιών που θα υποβληθούν στο Συνέδριο.
Βράβευση Εργασιών
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής
Εταιρείας στη διάρκεια του Συνεδρίου θα βραβευθούν οι τρεις
(3) καλύτερες Προφορικές Ανακοινώσεις καθώς και οι τρεις (3)
καλύτερες Αναρτημένες Ανακοινώσεις. Η επιλογή των καλύτερων εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Καταστατικό της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής
Εταιρείας (Επιτροπή Υποτροφιών & Βραβεύσεων).
Οι συγγραφείς όσων εργασιών κριθούν υποψήφιες προς βράβευση θα κληθούν να υποβάλλουν πλήρες κείμενο ή εκτεταμένη
περίληψη της εργασίας προκειμένου να γίνει η τελική κρίση και
επιλογή.
Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί το
Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο.
Ενδοσκοπικό Σεμινάριο
Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί το Ενδοσκοπικό Σεμινάριο.
Νοσηλευτικό Σεμινάριο
Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013 το Νοσηλευτικό Τμήμα της ΕΓΕ
θα διοργανώσει το Νοσηλευτικό Σεμινάριο.
Πρωινά Ολιγομελή Φροντιστήρια
Θα διοργανωθούν έξι πολύ πρωινά ολιγομελή Φροντιστήρια και
θα αφορούν νέους συναδέλφους και ειδικευόμενους.
Θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 & το Σάββατο 7
Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 07.00 – 08.30.
Θεματικά αντικείμενα: Ήπαρ, ΙΦΝΕ, Ενδοσκόπηση
Κόστος: 20,00€/ άτομο
Δηλώσεις στη Γραμματεία μαζί με την προεγγραφή.
11
Γραμματεία Συνεδρίου
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Travel & Congress
Κ. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη
Τ.: 2310 889244-45, F: 2310 889246,
W: www.diastasitravel.com • Ε: [email protected]
η οποία έχει εξασφαλίσει ικανό αριθμό δωματίων και αεροπορικών εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση των συνέδρων στα ακόλουθα Ξενοδοχεία:
Ξενοδοχείο
Makedonia Palace
Daios (city view)
Electra Palace (classic)
City (city view)
Egnatia Palace
Astoria
Metropolitan
Μονόκλινο
140,00€
170,00€
160,00€
110,00€
85,00€
75,00€
70,00€
Δίκλινο
160,00€
180,00€
180,00€
120,00€
95,00€
90,00€
85,00€
Οι τιμές περιλαμβάνουν αμερικανικό πρωινό, όλους τους φόρους
είναι διαμορφωμένες ειδικά για τη διάρκεια του Συνεδρίου και
αφορούν τη διαμονή τουλάχιστον 3 διανυκτερεύσεων.
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική Πληρωμών
➢ Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή
50%
➢ Πλήρης εξόφληση απαιτείται μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2013
Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:
ALPHA BANK
Αρ. Λογαριασμού: 707 00 2002010790
ΙΒΑΝ: GR23 0140 7020 7070 0200 2010 790
Δικαιούχος: DIASTASI TRAVEL & CONGRESS
12
Ακυρώσεις
➢
➢
➢
➢
Μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2013: χωρίς ακυρωτικά
Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2013: 1 διανυκτέρευση ακυρωτικά
Μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2013: 2 διανυκτερεύσεις ακυρωτικά
Από 15 Νοεμβρίου 2013: 100% ακυρωτικά
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
585 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content