Κεφαλή υδρολίπανσης και αυτοματισμοί ελέγχου θρεπτικού

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΑ ΘΕΜΟΚΗΠΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ
ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
3
ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
„
„
„
„
„
„
„
„
„
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΗΡΟΤΡΟΦΕΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
4
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
5
ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
6
ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΑΝΙΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
7
ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΗΡΟΤΡΟΦΕΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
8
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
9
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
10
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
11
ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
12
ΥΠΟΔΟΧΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΑ
„
„
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ Ή ΝΑ
ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΑΘΟΡΥΒΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
13
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να παρέχει τις γνώσεις σχετικά με τις κεφαλές
υδρολίπανσης και τους αυτοματισμούς ελέγχου
θρεπτικού διαλύματος, αναφορικά με :
‰ Τι είναι.
‰ Τι σχέση έχουν με τα υδροπονικά συστήματα και
ποιος είναι ο ρόλος τους σε αυτά.
‰ Κατηγορίες, είδη και κατασκευή.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
14
Κεφαλή Υδρολίπανσης
Είναι ένα σύνολο από:
‰ Μηχανήματα και εξαρτήματα όπως, εγχυτικές αντλίες ventouri ή
δοσομετρικές αντλίες, αντλίες φυγόκεντρες πολυβάθμιες ή απλές για
άρδευση, αναδευτήρες, ρυθμιστές πίεσης, παροχόμετρα,
μανόμετρα, αισθητήρια EC και pH κ.ά..
‰ Υδραυλικές διατάξεις, κυρίως για σύνδεση των επιμέρους
μηχανημάτων και εξαρτημάτων, δεξαμενές διαλυμάτων κ.ά..
‰ Ηλεκτρικές διατάξεις για την παροχή ρεύματος λειτουργίας
έναρξη/παύση των μηχανημάτων και την λειτουργία των
εξαρτημάτων.
‰ Ηλεκτρονικές διατάξεις λήψης ενδείξεων από αισθητήρια,
επεξεργασίας των ενδείξεων αυτών και έλεγχο των μηχανημάτων με
εντολές που δίδουν από ηλεκτρονικά κυκλώματα.
Σκοπό έχουν να παρασκευάζουν και να διαχειρίζονται ένα
θρεπτικό διάλυμα.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
15
Κεφαλή Υδρολίπανσης
Η σχέση και ο ρόλος τους σε υδροπονικά
συστήματα:
‰
‰
‰
Τα υδροπονικά συστήματα ως βασικό χαρακτηριστικό
έχουν την άρδευση όχι με νερό αλλά με θρεπτικό
διάλυμα.
Το θρεπτικό διάλυμα παροχετεύεται καθημερινώς σε
τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα το είδος της
καλλιέργειας, το στάδιο, και τις καιρικές συνθήκες.
Η λειτουργία ενός υδροπονικού συστήματος απαιτεί την
παροχή θρεπτικού διαλύματος στην καλλιέργεια στην
σωστή σύσταση αναφορικά με τις συγκεντρώσεις
στοιχείων και αναλογίες αυτών, αλλά και στα σωστά
χρονικά σημεία.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
16
Κεφαλή Υδρολίπανσης
Η σχέση και ο ρόλος τους σε
υδροπονικά συστήματα:
‰
Για την λειτουργία αυτή πρέπει:
Να παρασκευάσουμε το θρεπτικό διάλυμα.
‰ Να το μετρήσουμε – αξιολογήσουμε την
ποιότητά του.
‰ Να διορθώσουμε αν χρειαστεί.
‰ Να αρδεύσουμε στο σωστό χρόνο
‰
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
17
Κεφαλή Υδρολίπανσης
Η σχέση και ο ρόλος τους σε υδροπονικά
συστήματα:
‰
Για να παρασκευάσουμε το θρεπτικό διάλυμα
πρέπει:
‰
‰
‰
Να διαθέσουμε μεγάλες δεξαμενές ή να το
παρασκευάσουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα
στην ημέρα, καθώς η ποσότητα άρδευσης είναι
μεγάλη.
Να διαθέσουμε προσωπικό και αρκετές ώρες
εργασίας.
ή
Να χρησιμοποιήσουμε Κεφαλή υδρολίπανσης.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
18
Κεφαλή Υδρολίπανσης
Η σχέση και ο ρόλος τους σε υδροπονικά
συστήματα:
‰
Για να αξιολογήσουμε την ποιότητα του
θρεπτικού διαλύματος χρησιμοποιούμε τα
μεγέθη:
‰
‰
‰
EC (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα – Electric Conductivity).
pH.
Για την μέτρηση αυτών των μεγεθών
χρησιμοποιούμε ειδικά αισθητήρια και όργανα,
αγωγιμόμετρα και πεχάμετρα
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
19
Κεφαλή Υδρολίπανσης
Η σχέση και ο ρόλος τους σε υδροπονικά
συστήματα:
‰
Οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν:
‰
Με λήψη δείγματος από το θρεπτικό διάλυμα και
μέτρηση. Χρειαζόμαστε:
‰
‰
‰
‰
Εξειδικευμένο προσωπικό
Όργανα χειρός για τις μετρήσεις
Αρκετό χρόνο απασχόλησης.
ή
Με Κεφαλή υδρολίπανσης.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
20
Κεφαλή Υδρολίπανσης
Η σχέση και ο ρόλος τους σε
υδροπονικά συστήματα:
‰
Για να διορθώσουμε το θρεπτικό διάλυμα
πρέπει:
Να επαναλάβουμε τις διαδικασίες
παρασκευής και μέτρησης.
ή
‰ Να χρησιμοποιήσουμε Κεφαλή
υδρολίπανσης.
‰
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
21
Κεφαλή Υδρολίπανσης
Η σχέση και ο ρόλος τους σε υδροπονικά
συστήματα:
‰
Για να αρδεύσουμε στο σωστό χρόνο πρέπει:
‰
Να απασχοληθεί προσωπικό για την άρδευση.
ή
‰
‰
Να τοποθετήσουμε προγραμματιστή άρδευσης.
ή
Να χρησιμοποιήσουμε Κεφαλή υδρολίπανσης.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
22
Κεφαλή Υδρολίπανσης
Η σχέση και ο ρόλος τους σε
υδροπονικά συστήματα είναι
Βασικός,
καθώς ικανοποιούν τις
απαιτήσεις ενός υδροπονικού
συστήματος εξοικονομώντας
χρόνο και χρήμα.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
23
Κεφαλή Υδρολίπανσης
Χαρακτηρίζεται ένα
ολοκληρωμένο μηχάνημα ή σύστημα
μηχανημάτων που εκτελεί αυτόματα τον
έλεγχο του θρεπτικού διαλύματος.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΩΝ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ
1.
2.
3.
Απλές υδραυλικές εγκαταστάσεις
Αυτόματοι Υδρολιπαντήρες
Κεφαλές Υδρολίπανσης
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
25
Απλές υδραυλικές εγκαταστάσεις
‰
‰
Είναι υδραυλικές εγκαταστάσεις που
χρησιμοποιούν την αντλία άρδευσης και
δοσομετρικές αντλίες ή εγχυτικές αντλίες
ventouri.
Λειτουργούν απλά με βάση την αναλογία
όγκου που αντλείται από πυκνά διαλύματα
σε σχέση με το όγκο νερού που
αρδεύουμε.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
26
Απλές υδραυλικές εγκαταστάσεις
Εγχυτικές αντλίες ventouri
1.
Βασίζονται στο φαινόμενο Bernoulli. Μία ποσότητα
υγρού που διαπερνά την στένωση, προκειμένου
να διατηρήσει το άθροισμα της ενέργειάς της
δημιουργεί υποπίεση.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
27
Απλές υδραυλικές εγκαταστάσεις
1.
Εγχυτικές αντλίες ventouri
Συνδέονται είτε πάνω στην γραμμή άρδευσης
είτε σε by pass.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
28
Απλές υδραυλικές εγκαταστάσεις
Δοσομετρικές Υδραυλικές Αντλίες
2.
Χαρακτηριστικό είδος με μεγάλη διάδοση οι αντλίες
Dosatron. Λειτουργούν με την υδραυλική πίεση
του δικτύου προκαλώντας την κίνηση εμβόλου το
οποίο κάνει την αναρρόφηση.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
29
Απλές υδραυλικές εγκαταστάσεις
Δοσομετρικές
Υδραυλικές Αντλίες
Χαρακτηριστικό είδος οι
αντλίες Dosatron.
Συνδέονται συνήθως
παράλληλα με την
γραμμή άρδευσης.
2.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
30
Απλές υδραυλικές εγκαταστάσεις
Δοσομετρικές Αντλίες
3.
Διάφορα άλλα είδη όπως οι αναλογικές με μεμβράνες ,
περισταλτικές κ.ά..
Λειτουργούν με μικρούς ηλεκτροκινητήρες σε 220V
ή 24V AC ή DC.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
31
Αυτόματοι Υδρολιπαντήρες
Είναι ολοκληρωμένα μηχανήματα ή υδραυλικές
εγκαταστάσεις που διαθέτουν:
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Ηλεκτρονικό ελεγκτή (Controller) Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας
και pH.
Ηλεκτρονικό Προγραμματιστή Άρδευσης.
Αισθητήρα Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας.
Αισθητήρα pH.
Δοσομετρικές αντλίες ή εγχυτικές αντλίες ventouri για την
άντληση των πυκνών διαλυμάτων.
Ηλεκτροβαλβίδες για τον έλεγχο της ποσότητας των
πυκνών διαλυμάτων.
Παροχόμετρα, ρυθμιστές πίεσης και κάποιες βοηθητικές
υδραυλικές διατάξεις.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
32
Αυτόματοι Υδρολιπαντήρες
‰
‰
‰
‰
Συνήθως δεν διαθέτουν δική τους αντλία άρδευσης
αλλά συνδέονται με την αυτή του αρδευτικού
δικτύου και ελέγχουν την λειτουργία της.
Συνδέονται με ηλεκτροβάνες για άρδευση σε
στάσεις. Ανάλογα το μοντέλο από 2 έως 16, μερικές
φορές και περισσότερες.
Λειτουργούν λαμβάνοντας ενδείξεις από τα
αισθητήρια που βρίσκονται στην γραμμή άρδευσης
ή συνήθως σε παράλληλο κλάδο αυτής. Ανάλογα
δίνουν εντολές στις δοσομετρικές και
ηλεκτροβαλβίδες για να ελέγξουν την ποσότητα του
πυκνού διαλύματος.
Δεν διαθέτουν δεξαμενή ανάμειξης του νερού με τα
πυκνά διαλύματα. Η ανάμειξη γίνεται στην αντλία.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
33
Αυτόματοι Υδρολιπαντήρες
‰
‰
‰
‰
Εκτελούν αρκετό αριθμό προγραμμάτων άρδευσης
ανάλογα το προγραμματιστή που έχουν.
Εκτελούν μία με δύο διαφορετικές συνταγές
υδροπονίας με μία επιθυμητή τιμή EC και μία pH.
Ανάλογα το μοντέλο διαθέτουν ανώτατες και
κατώτατες τιμές EC και pH πέραν των οποίων δεν
αρδεύουν και βγάζουν alarm.
Συνήθως δεν συνεργάζονται με άλλα αισθητήρια,
όπως αισθητήριο ακτινοβολίας για τροποποίηση της
EC
Οι επιλογές του χρήστη γίνονται επί του
μηχανήματος σε controllers και δεν υπάρχει
δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο για χειρισμό από
μακριά.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
34
Αυτόματοι Υδρολιπαντήρες
‰
‰
‰
‰
‰
Συνδέεται υδραυλικά στο εγκατεστημένο
σύστημα άρδευσης και στα σημεία
αναρρόφηση-κατάθλιψη της υπάρχουσας
αντλίας. Υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση
πάνω στην γραμμή άρδευσης.
Αποτελούνται από υδραυλικό πλαίσιο
σωληνώσεων PVC
Συνήθως έχουν τρία ventouri αναρροφήσεως.
Δύο για δεξαμενές λιπασμάτων και ένα για οξύ
(πυκνά διαλύματα Α,Β,οξύ) με αντίστοιχες
ηλεκτροβαλβίδες δοσομετρικού έλεγχου.
Μερικές φορές και περισσότερα.
Στεγανός πίνακας με ηλεκτρονικό ελεγκτή
(controller) για ρύθμιση της EC και pH του
νερού άρδευσης και προγραμματιστής
διαχείρισης της άρδευσης για ηλεκτροβάνες
και την αντλία.
Συνήθως διαθέτουν βάση στήριξης από
ανοξείδωτο χάλυβα.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
35
Αυτόματοι Υδρολιπαντήρες
‰
‰
Τα ventouri αναρροφούν
πυκνά από τις δεξαμενές πού
ορίζουν δοσομετρικές
ηλεκτροβάνες, ξεχωριστά το
οξύ για ρύθμιση του pH.
Τη ρύθμιση του διαλύματος
στα επίπεδα του στόχου σε
σχέση με τη συνεχή μέτρηση,
την πραγματοποιούν
ηλεκτροβαλβίδες ή αναλογικές
μοτεροβάνες από ηλεκτρόδια
EC και pH.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
36
Αυτόματοι Υδρολιπαντήρες
Η σύνδεση τους υδραυλικά γίνεται συνήθως στην αναρρόφηση και
στην κατάθλιψη της αντλίας άρδευσης.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
37
Αυτόματοι Υδρολιπαντήρες
Η σύνδεση τους υδραυλικά μπορεί επίσης να γίνει σε by pass
πάνω στην γραμμή άρδευσης.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
38
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Είναι ολοκληρωμένα μηχανήματα ή συστήματα
μηχανημάτων και εγκαταστάσεις που διαθέτουν:
‰
‰
‰
‰
‰
Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου EC, pH
και προγραμμάτων άρδευσης με μικρουπολογιστές, PLC
κ.ά..
Εξελιγμένο λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων.
Μεγάλο αριθμό εισόδων αναλογικών και ψηφιακών (από
αισθητήρες, εντολές από δίκτυο, εντολές από κινητό
τηλέφωνο κ.ά.).
Μεγάλο αριθμό εξόδων αναλογικών και ψηφιακών για
έλεγχο εξαρτημάτων όπως ηλεκτροβάνες,
ηλεκτροβαλβίδες, ηλεκτροκινητήρες, σερβομηχανισμούς,
έλεγχο alarm σε διάφορα επίπεδα, αποστολές alarm από
δίκτυο ή σε κινητό τηλέφωνο.
Λογισμικό για καταγραφές μετρήσεων, διατήρηση και
αναπαράσταση δεδομένων.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
39
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Είναι ολοκληρωμένα μηχανήματα ή συστήματα
μηχανημάτων και εγκαταστάσεις που διαθέτουν:
‰
‰
‰
‰
‰
Αισθητήρες EC, pH, τις περισσότερες φορές διπλά για
λόγους ασφαλείας.
Δυνατότητες συνεργασίας με αισθητήρες ακτινοβολίας,
θερμοκρασίας, υγρασίας, αισθητήρες υγρασίας
υποστρωμάτων, διατάξεις ελέγχου απορροών και γενικά με
μεγάλο αριθμό άλλων αισθητήρων.
Δοσομετρικές αντλίες ή εγχυτικές αντλίες ventouri για την
άντληση των πυκνών διαλυμάτων.
Ηλεκτροβαλβίδες για τον έλεγχο της ποσότητας των
πυκνών διαλυμάτων.
Παροχόμετρα, ρυθμιστές πίεσης και κάποιες βοηθητικές
υδραυλικές διατάξεις.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
40
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Είναι ολοκληρωμένα μηχανήματα ή συστήματα
μηχανημάτων και εγκαταστάσεις που διαθέτουν:
‰
Διάφορες διατάξεις ασφαλείας όπως:
‰
‰
‰
‰
Διπλά αισθητήρια EC και pH.
Πλωτηροδιακόπτες για τον έλεγχο στάθμης πυκνών
διαλυμάτων στις δεξαμενές τους.
Ηλεκτρονικά μανόμετρα για τον έλεγχο της παροχής.
Αυτοματισμούς διακοπής της παροχής και διόρθωσης ή
απόρριψης σε περιπτώσεις λανθασμένου διαλύματος.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
41
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Είναι ολοκληρωμένα μηχανήματα ή συστήματα
μηχανημάτων και εγκαταστάσεις που διαθέτουν:
‰
Δυνατότητα ελέγχου διαφόρων εγκαταστάσεων όπως:
‰
‰
‰
‰
Ανακύκλωση διαλύματος.
Αποστείρωση διαλύματος.
Έλεγχος συναφών εγκαταστάσεων όπως ανάδευσης πυκνών
διαλυμάτων.
Ενεργοποίηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σε περιπτώσεις
διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
42
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Είναι ολοκληρωμένα μηχανήματα ή συστήματα
μηχανημάτων και εγκαταστάσεις που διαθέτουν:
‰
‰
Ανεπτυγμένες ηλεκτρολογικές διατάξεις για την λειτουργίας
των επιμέρους μηχανημάτων και εξαρτημάτων.
Μεγάλο αριθμό alarm για διάφορες βλάβες ή αδυναμία του
συστήματος ξεχωριστά.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
43
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Τα συστήματα μίας Κεφαλής υδρολίπανσης:
‰
‰
‰
‰
‰
Ηλεκτρονικές διατάξεις και συσκευές.
Ηλεκτρολογικές διατάξεις.
Υδραυλικές διατάξεις.
Διάφορα συστήματα ανάλογα το τύπο κεφαλής.
Λογισμικό.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
44
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Ηλεκτρονικές διατάξεις
και συσκευές
‰
Διακρίνουμε τις
συσκευές
επικοινωνίας με την
κεφαλή που μπορεί να
είναι ένας
ηλεκτρονικός πίνακας
με οθόνη και πλήκτρα
ή ένα PC
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
45
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Ηλεκτρονικές διατάξεις και
συσκευές
‰ Επίσης στις ηλεκτρονικές
διατάξεις ανήκουν οι
κεντρικές μονάδες
επεξεργασίας που
συνήθως είναι
μικρουπολογιστές σε
ηλεκτρονικούς πίνακες
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
46
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Ηλεκτρονικές διατάξεις και
συσκευές
Η κεντρική μονάδα
‰
απαρτίζεται από
ηλεκτρονικές πλακέτες
με τα απαραίτητα
στοιχεία για την λήψη,
επεξερασία και
αποστολή στοιχείων ως
εντολές ή δεδομένα.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
47
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Ηλεκτρονικές διατάξεις και
συσκευές
‰
Στις πλακέτες αυτές
υπάρχουν
μικροεπεξεργαστές,
μικρορελέ και
διάφορα ηλεκτρονικά
κυκλώματα
τροφοδοτικά κ.ά..
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
48
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Ηλεκτρονικές διατάξεις και συσκευές
Στις πλακέτες αυτές υπάρχουν έξοδοι για τις εντολές προς
τις ηλεκτροβαλβίδες, τις αντλίες κ.τ.λ..
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
49
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Ηλεκτρονικές διατάξεις και συσκευές
Στις πλακέτες αυτές υπάρχουν οι είσοδοι για τα αισθητήρια
EC – pH.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
50
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Ηλεκτρονικές διατάξεις και συσκευές
Στις πλακέτες αυτές υπάρχουν επίσης οι είσοδοι για άλλους
αισθητήρες π.χ. ηλιακής ακτινοβολίας.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
51
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Ηλεκτρολογικές διατάξεις
Περιλαμβάνουν
‰
ηλεκτρολογικούς
πίνακες με τα ρελέ
ισχύος για την
λειτουργία
ηλεκτροκινητήρων,
αντλιών κ.τ.λ. που
δέχονται τις εντολές
από τα μικρορελέ του
ηλεκτρονικού
συστήματος
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
52
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Υδραυλικές διατάξεις
‰
Η δεξαμενή ανάμειξης.
Μέσα στην οποία
γίνεται η ανάμειξη των
πυκνών διαλυμάτων με
το νερό άρδευσης και η
Παρασκευή του
θρεπτικού διαλύματος
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
53
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Υδραυλικές διατάξεις
‰
Οι εγχυτικές αντλίες
Ventouri ή
Δοσομετρικές αντλίες.
Αυτές αντλούν τα
πυκνά διαλύματα και τα
διοχετεύουν στην
δεξαμενή ανάμειξης
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
54
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Υδραυλικές διατάξεις
‰
Οι ηλεκτροβαλβίδες.
Αυτές δέχονται τις
εντολές για την ρύθμιση
της ποσότητας πυκνών
διαλυμάτων που θα
εισαχθούν στην
δεξαμενή ανάμειξης
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
55
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Υδραυλικές διατάξεις
‰
‰
Η αντλία.
Η οποία αναρροφά από
την δεξαμενή ανάμειξης
και στέλνει το θρεπτικό
διάλυμα για άρδευσης.
Ηλεκτροβάνες και
Πλωτηροβάνες.
Οι οποίες ελέγχουν την
ποσότητα του νερού
που εισέρχεται στην
δεξαμενή ανάμειξης
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
56
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Υδραυλικές διατάξεις
‰
‰
Φίλτρα.
Για την αποφυγή
εμφράξεων των
σταλακτών.
Υδραυλικοί κλάδοι.
Για άρδευσης,
απόριψης και
γενικότερα διαχείρηση
του θρεπτικού
διαλύματος
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
57
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Υδραυλικές διατάξεις
‰
Αντλία τροφοδοσίας.
Μεταφέρει νερό από
μία δεξαμενή στην
κεφαλή.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
58
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Διάφορες διατάξεις
‰
Εγκατάσταση Πυκνών
Διαλυμάτων.
Αποτελείται από ένα
σύνολο δεξαμενών με
τις ανάλογες συνδέσεις
όπου φυλάσσονται τα
πυκνά διαλύματα.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
59
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Διάφορες διατάξεις
‰
Εγκατάσταση
Ανάδευσης Πυκνών
Διαλυμάτων.
Χρησιμοποιεί
αεραντλίες οι οποίες
παροχετεύουν αέρα για
την ανάδευση των
πυκνών.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
60
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Διάφορες διατάξεις
‰
Εγκατάσταση
Φυτοπροστασίας.
Εφαρμόζει
ριζοποτίσματα
συνδέοντας μία
δεξαμενή με ανάλογο
τρόπο με εκείνο των
πυκνών.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
61
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Λογισμικό
‰
‰
Είναι το λεγόμενο πρόγραμμα που εκτελεί η κεντρική μονάδα
επεξεργασίας κάθε κεφαλής για να επιτελέσει τον αυτόματο
έλεγχο, να λάβει και να στείλει δεδομένα. Συνήθως κάθε κεφαλή
έχει δικό της πρόγραμμα και περιβάλλον μέσα από το οποίο
επικοινωνούμε με αυτήν.
Μέσα από αυτό ενημερωνόμαστε για τις ενδείξεις του
μηχανήματος.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
62
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Λογισμικό
‰
‰
Εισάγουμε δεδομένα σχετικά με τον πρόγραμμα
άρδευσης.
Ρυθμίζουμε την λειτουργία των ηλεκτροβανών.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
63
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Λογισμικό
‰
‰
Ρυθμίζουμε την λίπανση.
Ρυθμίζουμε τα όρια των alarm.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
64
Κεφαλές Υδρολίπανσης
Λογισμικό
‰
Γενικά είναι το μέσο που μας δίνει την δυνατότητα να
ελέγχουμε την Κεφαλή Υδρολίπανσης.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
65
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΕΦΑΛΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
66