ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ
Η Τράπεζα Πειραιώς διοργανώνει διαγωνισμό στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών, χρεωστικών και
προπληρωμένων καρτών της Τράπεζας Πειραιώς, της πρώην ΑΤΕbank, του πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, του
πρώην δικτύου Τράπεζας CPB στην Ελλάδα και της πρώην Millennium Bank Α.Ε.. ● Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, oι
κάτοχοι των ανωτέρω καρτών θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει ο διαγωνισμός, το οποίο ορίζεται από
24/2/2014 έως και 19/3/2014 να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες είναι: α) να συμπληρώσουν με τα προσωπικά
τους στοιχεία την αίτηση
συμμετοχής που βρίσκεται στις ιστοσελίδες της Τράπεζας προσφορές των πιστωτικών καρτών και
προσφορές των χρεωστικών καρτών και β) να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μία (1) συναλλαγή (αγορά), ανεξαρτήτως ποσού, με
οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κάρτες που έχουν στην κατοχή τους, σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δέχεται συναλλαγές Visa ή/και
MasterCard. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με εταιρικές κάρτες και prepaid gift card εξαιρούνται και δεν θα
προσμετρούνται ως συμμετοχές στο διαγωνισμό. Οι κάτοχοι θα κερδίζουν μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση για κάθε αγορά που θα
πραγματοποιούν με τις κάρτες τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ο κάθε κάτοχος μίας ή και περισσότερων εκ των ανωτέρω
καρτών θα μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με όσες περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώσει, κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού όπως ανωτέρω ορίζεται, χωρίς περιορισμό συμμετοχών. ● Καμία συμμετοχή εκτός των προαναφερόμενων χρονικών
ορίων διάρκειας του διαγωνισμού δεν θα γίνει δεκτή. ● Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία θα
αναδειχθούν 250 νικητές και 250 αναπληρωματικοί (επιλαχόντες). Οι 250 νικητές θα δικαιούνται από μία διπλή πρόσκληση για
την παιδική θεατρική παράσταση “Η Νεράιδα Πραλίνα και το Μαγικό Φουντούκι” που θα ανεβεί στο θέατρο Μικρό Παλλάς
και αποκλειστικά στις παραστάσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 6/04/2014 και τις 13/4/2014. ● Στην αίτηση
συμμετοχής, ο κάτοχος της κάρτας έχει τη δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμητή ημερομηνία παρακολούθησης της παράστασης, η
αποδοχή της οποίας, όμως, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων. ● Στην περίπτωση που κάποιος από τους νικητές που
θα προκύψουν από την κλήρωση είτε αρνηθεί το δώρο είτε αποκλειστεί από τον διαγωνισμό λόγω μη αποδοχής των όρων
συμμετοχής του στην παρούσα κλήρωση ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην εν λόγω κλήρωση ή, τέλος,
σε περίπτωση αδυναμίας της Τράπεζας Πειραιώς να επικοινωνήσει μαζί του εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της
κλήρωσης, τη θέση του θα καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών κατά τη σειρά κλήρωσής του. ● Δεν θεωρούνται συναλλαγές και δεν
υπολογίζονται ως συμμετοχές στην κλήρωση, οι συναλλαγές που αφορούν πληρωμές, αναλήψεις μετρητών, συνδρομή, τόκους,
χρεώσεις υπέρβασης ορίου και λοιπά έξοδα. Επίσης δεν θεωρούνται συναλλαγές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στο
διαγωνισμό τυχόν μεταφορές υπολοίπου που θα πραγματοποιηθούν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.● Στις
περιπτώσεις των πρόσθετων καρτών, στην κλήρωση θα συμμετέχει μόνο ο κύριος κάτοχος της κάρτας και όχι ο κάτοχος της
πρόσθετης. Οι συναλλαγές (αγορές) που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού με τις πρόσθετες κάρτες θα
συνυπολογίζονται στις αγορές και θα προσμετρούνται στις συμμετοχές του κυρίου κατόχου της κάρτας. ● Για να μπορούν οι κάτοχοι
να συμμετέχουν στην κλήρωση θα πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, να τακτοποιούν κανονικά το λογαριασμό τους
(πληρωμή τουλάχιστον της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής) και να μην παρουσιάζουν καθυστέρηση πληρωμών πάνω από 30
ημέρες κατά την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης. Επίσης, κατά την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης, η κάρτα θα πρέπει να είναι
σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί –υπό την επιφύλαξη όσων κατωτέρω ορίζονται για την ακύρωση λόγω απώλειας ή κλοπής- και να
μην έχει ζητηθεί η διακοπή της για οποιοδήποτε λόγο. ● Αγορές που αφορούν σε προσφορές άτοκων δόσεων θα υπολογίζονται στο
σύνολο ως μία συναλλαγή αγοράς, εφόσον η αρχική συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, δηλαδή από
24/2/2014 έως και 19/3/2014. ● Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία της κάρτας, οι αγορές της
συγκεκριμένης περιόδου προσμετρούνται στις αγορές της νέας πιστωτικής κάρτας που θα εκδοθεί. Κατ’ εξαίρεση, στις ανωτέρω
περιπτώσεις, δεν συνυπολογίζονται στις αγορές, οι συναλλαγές που έχουν αμφισβητηθεί από τον κάτοχο με δήλωσή του λόγω
απώλειας ή κλοπής της κάρτας, και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του κατόχου με την Τράπεζα, κατά
την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η κάρτα. ● Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 27/3/2014 στις 16.00 στα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς, Λεωφ. Συγγρού 173, παρουσία μέλους της
συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ
ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ» καθώς και εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς. ● Οι όροι του διαγωνισμού έχουν υποβληθεί στον
συμβολαιογράφο της Τράπεζας κο Στέφανο Βασιλάκη, που εδρεύει στον Πειραιά και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 21. ● Τα
δώρα που θα κληρωθούν είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Κάθε κάτοχος κάρτας της
Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στην κλήρωση σύμφωνα με τα ανωτέρω θα δικαιούται να κερδίσει μόνο μία (1) διπλή
πρόσκληση για μία εκ των δύο παραστάσεων στις 06/04/2014 ή στις 13/04/2014. ● Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από
την Τράπεζα για να παραλάβουν τα δώρα τους μετά την κλήρωση στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση
συμμετοχής ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα. ● Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές, η
Τράπεζα θα χορηγήσει σε κάθε ένα από αυτούς έναν κωδικό, ο οποίος θα αντιστοιχεί στις προσκλήσεις που έχει κερδίσει, και τον
οποίο κωδικό οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουν κατά την είσοδό τους στο θέατρο.
● Οι θέσεις δεν θα είναι
ονομαστικές. ● Η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο (που σχετίζεται με τους συντελεστές της
παράστασης ή με άλλο τυχαίο γεγονός), η παράσταση τελικά αναβληθεί, μετατεθεί ή δεν λάβει χώρα. ● Η αποδοχή των όρων
συμμετοχής του διαγωνισμού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κλήρωση και την παραλαβή των δώρων. Η
συμμετοχή των συναλλασσόμενων στο διαγωνισμό συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής τους σε
αυτόν. ● Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας με την
Τράπεζα Πειραιώς, με την πρώην ΑΤΕbank, το πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, το πρώην δίκτυο Τράπεζας CPB
στην Ελλάδα και την πρώην Millennium Bank ΑΕ, καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου Πειραιώς. ● Κάθε
νικητής αποδέχεται τη χρήση της εικόνας με την αναγραφή του ονοματεπωνύμου του από την Τράπεζα για λόγους διαφημιστικούς
και με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό παρέχει την ανεπιφύλακτη προς τούτο συναίνεσή του. ● Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το
δικαίωμα να ανακαλέσει την κλήρωση, να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας ή και να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του
διαγωνισμού οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.