Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος και πρόσκληση 1ης συνεδρίασης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΡΑΗ 43 38333 ΒΟΛΟΣ * FAX: 24210-­‐ 74772 * http://www.econ.uth.gr/ Πληροφορίες: Π. Βέργου Βόλος, 20-­‐12-­‐2011 Τηλ. 24210-­‐74913 Αρ.Πρωτ.:1935 (g-­‐[email protected]) ΠΡΟΣ: Μέλη Εκλεκτορικού Σώματος (βλ. συνημμένο πίνακα αποδεκτών) Σας γνωστοποιούμε ότι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Ε-­‐
πιστημών του Παν/μίου Θεσσαλίας, στη συνεδρίαση της 3ης/14-­‐12-­‐2011, σας όρισε μέλη του εκλε-­‐
κτορικού σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη-­‐
γητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά». Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως, το συντομότερο δυνατό, την αποδοχή του ορισμού σας ως μέλος του Ε.Σ., επιστρέφοντας μας το συνημμένο έντυπο. Σας προσκαλούμε, να προσέλθετε στην πρώτη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος που θα πραγματοποιηθεί στις 11-­‐01-­‐2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, (Κοραή 43, Βόλος) με θέμα ημερήσιας διάταξης: •
Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά». Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χρήστος Κόλλιας Αν. Καθηγητής ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ. ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 3η /14-­‐12-­‐2011 Γ.Σ.Ε.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Καθηγητής του οικείου Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Μεθο-­‐
δολογία και Ιστορία της οικονομικής Σκέψης» 2. Χρήστος Κόλλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική» 3. Νικόλαος Κυριαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκές Πολιτικές» 4. Γεώργιος Χάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική των Φυσικών Πόρων» 5. Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία, Γενική Θεωρία, Ιστορία του Δικαίου & Μεθοδολογία της Νομικής Επιστήμης» 6. Ηλίας Κεβόρκ, Επίκουρος Καθηγητής του οικείου Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Οικο-­‐
νομική της Διοίκησης» 7. Στέφανος Παπαδάμου, Επίκουρος Καθηγητής του οικείου Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική» 8. Γεώργιος Ιατρίδης, Επίκουρος Καθηγητής του οικείου Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική» 9. Παναγιώτης Σακκαλής, Καθηγητής του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» 10. Νικόλαος Φράγκος, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά» 11. Ιωάννης Σαριδάκης Καθηγητής του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Γεώργιος Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» 2. Γεώργιος Γραββάνης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Η.Μ. & Μ. Η/Υ του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» 3. Αναστάσιος Κάτος, Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά» 4. Γεώργιος Σαραφόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο « Μαθηματικά για Οικονομολόγους – Δυναμική Ανάλυση και Διδακτική Προσέγγιση Μαθηματικών εννοιών» 5. Παπασχοινόπουλος Γαρύφαλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στη Μηχανική Περιβάλλοντος» 6. Τραφαλής Θεόδωρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Οκλαχόμα με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Βελτιστοποίησης» 7. Πολυράκης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ε.Μ.Φ.Ε. του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτε-­‐
χνείου με γνωστικό αντικείμενο «Συναρτησιακή Ανάλυση με εφαρμογές στην Οικονομία» Κοινοποίηση: -­‐ Πρύτανη του Παν/μίου Μακεδονίας -­‐ Πρύτανη του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών -­‐ Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών -­‐ Πρύτανη του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης -­‐ Πρύτανη του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών -­‐ Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης -­‐ Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου -­‐ Πρόεδρο του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ -­‐ Πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης -­‐ Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης -­‐ Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του ΕΚΠΑ -­‐ Πρόεδρο του Τμήματος Ε.Μ.Φ.Ε. του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου -­‐ Πρόεδρο του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών -­‐ Πρόεδρο του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας -­‐ Πρόεδρο του Τμήματος Η.Μ. & Μ. Η/Υ του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης -­‐ Πρόεδρο του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης